Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fucidin® Salva 2% Aluminiumtub, 30g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Fusidinsyra Varunummer: 055764 Apotekets varuid: 5966
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Fucidin är och vad det används för

  Fucidin är ett antibiotikum med effekt mot vissa bakterier.Fucidin används vid hudinfektioner infekterade av bakterier känsliga för fusidinsyra, t.ex. Staphylococcus aureus .

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Fucidin

  2% kräm och 2% salva

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Fucidin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin
  3. Hur du använder Fucidin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Fucidin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Fucidin är och vad det används för

  Fucidin är ett antibiotikum med effekt mot vissa bakterier.
  Fucidin används vid hudinfektioner infekterade av bakterier känsliga för fusidinsyra, t.ex. Staphylococcus aureus .

  2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin

  Använd inte Fucidin

  • om du är allergisk mot fusidinsyra respektive natriumfusidat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fucidin kräm eller salva.


  Fucidin kräm och salva innehåller ämnen som kan irritera hud, ögon och slemhinnor. Fucidin kräm och salva bör inte användas i ögonregionen.


  Fucidin kräm och salva bör ej användas på rena sår eller på hud med allvarliga sårskador, t.ex. brännskador.


  Sluta att använda Fucidin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Andra läkemedel och Fucidin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Inga kända risker vid användning under graviditet.

  Fucidin salva och kräm bör inte användas på bröstvårtan vid amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen påverkan på körförmåga och användning av maskiner.

  Fucidin innehåller hjälpämnen

  Fucidin kräm och/eller salva innehåller butylhydroxianisol, butylhydroxitoluen, ullfett, kaliumsorbat och cetylalkohol.

  Butylhydroxianisol: Kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

  Butylhydroxitoluen: Kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

  Ullfett, kaliumsorbat och cetylalkohol: Kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


  3. Hur du använder Fucidin

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Appliceras 2–3 ggr dagligen på det infekterade hudområdet i minst 7 dagar. Om ett skyddande förband används är en applicering dagligen tillräcklig. Smörjes på huden i ett tunt lager.

  Om du använt för stor mängd av Fucidin

  Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Fucidin

  Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  De vanligast rapporterade biverkningarna är olika slag av hudreaktioner. Allergiska reaktioner har rapporterats.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): klåda, hudrodnad, hudirritation (inkl. eksem och kontaktallergi), utslag (ev. inflammerade, fläckiga blemmor, varfyllda blåsor och utslag över hela kroppen). Smärta vid administreringsstället (inkl. brännande känsla i huden).


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): allergisk reaktion, irritation av ögats bindhinna, nässelutslag, angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter), svullnad kring ögonen.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Fucidin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. (Utgångsdatum).

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  Fucidin kräm:

  - Den aktiva substansen är: fusidinsyra 20 mg

  - Övriga innehållsämnen är: butylhydroxianisol (E320), cetylalkohol, glycerol, flytande paraffin, kaliumsorbat (E202), polysorbat 60, vitt vaselin, all-rac-α-tokoferol, saltsyra (för pH justering) och renat vatten.


  Fucidin salva:

  - Den aktiva substansen är: natriumfusidat 20 mg

  - Övriga innehållsämnen är: cetylalkohol, ullfett, flytande paraffin, vitt vaselin, all-rac-α tokoferol och butylhydroxitoluen (E321).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Fucidin kräm är en vit homogen kräm.

  Aluminiumtub: 15 g, 30 g.


  Fucidin salva är en benvit tjockflytande salva.

  Aluminiumtub: 15 g, 30 g.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  LEO Pharma AB, Box 404, 201 24 Malmö, Tel. 040-35 22 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013–10–17


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.