Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fucidin®-Hydrocortison Kräm 20mg/g+10mg/g Aluminiumtub, 30g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydrokortison, Fusidinsyra Varunummer: 445155 Apotekets varuid: 11036
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Fucidin-Hydrocortison är och vad det används för

  Fucidin-Hydrocortison är ett kombinationspreparat, som förenar ett antibiotikum (fusidinsyra) med ett milt kortison (hydrokortison). Därmed uppnås en bakteriedödande effekt (antibiotisk) samtidigt med en klådstillande och inflammationshämmande effekt (kortisonet).

  Fucidin-Hydrocortison används vid olika typer av infekterade eksem.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Fucidin-Hydrocortison

  20 mg/g+10 mg/g kräm

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Fucidin-Hydrocortison är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin-Hydrocortison
  3. Hur du använder Fucidin-Hydrocortison
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Fucidin-Hydrocortison ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Fucidin-Hydrocortison är och vad det används för

  Fucidin-Hydrocortison är ett kombinationspreparat, som förenar ett antibiotikum (fusidinsyra) med ett milt kortison (hydrokortison). Därmed uppnås en bakteriedödande effekt (antibiotisk) samtidigt med en klådstillande och inflammationshämmande effekt (kortisonet).


  Fucidin-Hydrocortison används vid olika typer av infekterade eksem.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin-Hydrocortison

  Använd inte Fucidin-Hydrocortison

  • om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har några hudinfektioner som primärt förorsakats av bakterier, parasiter, virus eller svamp.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Fucidin-Hydrocortison.

  • om du ska använda krämen i ögonregionen.

  • Krämen ska inte användas under lång tid, på stora kroppsytor eller till små barn annat än på strikt ordination av läkare.

  Andra läkemedel och Fucidin-Hydrocortison

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Inga ogynnsamma effekter har påvisats vid utvärtes användning av hydrokortison eller fusidinsyra under graviditet.

  Fusidinsyra och hydrokortison passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas vid utvärtes användning.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Fucidin-Hydrocortison påverkar inte förmågan att framföra fordon eller sköta maskiner.

  Fucidin-Hydrocortison innehåller hjälpämnen

  Detta läkemedel innehåller butylhydroxianisol, cetylalkohol, kaliumsorbat och polysorbat som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

  Butylhydroxianisol kan även vara irriterande för ögon och slemhinnor.


  3. Hur du använder Fucidin-Hydrocortison

  Använd alltid Fucidin-Hydrocortison kräm enligt läkarens anvisningar.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna och barn är:

  Hudförändringar utan täckförband: Krämen stryks försiktigt på i ett tunt lager 2–3 gånger dagligen. Ofta räcker 2 veckors behandlingstid.


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln.


  Om händerna inte ska behandlas, tvättas de efter användning.

  Om du använt för stor mängd av Fucidin-Hydrocortison

  Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Fucidin-Hydrocortison

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): hudreaktioner på applikationsstället, hudirritation, sveda och stickningar, klåda


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): allergisk reaktion, förvärrat eksem, utslag.


  Andra biverkningar som har rapporterats för produkter innehållande kortison: Hudförtunning, framträdande kärl under huden och strimmor i huden (speciellt vid långvarig användning), förlust av pigment, inflammation i hårsäckar, ökad hårväxt, hudinflammation kring munnen och hämning av binjurebarkfunktionen.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Fucidin-Hydrocortison ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30 °C.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat (Utgångsdatum).

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Tuben ska kasseras 3 månader efter att den öppnats första gången.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna är:

  Fusidinsyra, hydrokortisonacetat

  Ett gram kräm innehåller 20 mg fusidinsyra och 10 mg hydrokortisonacetat.


  Övriga innehållsämnen är:

  Butylhydroxianisol (E320),

  cetylalkohol,

  glycerol 85%,

  flytande paraffin,

  kaliumsorbat (E202),

  polysorbat 60,

  vitt vaselin,

  all-rac-α-tokoferol,

  renat vatten,

  utspädd saltsyra.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit homogen kräm.

  Aluminiumtub med 30 g kräm.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  LEO Pharma AB

  Box 404

  201 24 Malmö

  Tel. 040-35 22 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-08–25


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.