Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Flumazenil Hameln Injektionsvätska, lösning 0,1mg/ml Glasampull, 5x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flumazenil Varunummer: 036259 Apotekets varuid: 19411
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD FLUMAZENIL HAMELN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Flumazenil Hameln är ett motgift (antidot) som används för att fullständigt eller delvis motverka de effekter bensodiazepiner (läkemedel med lugnande, sömngivande, muskelavslappnande och ångestdämpande verkan) har på det centrala nervsystemet.

  Det kan därför användas för att väcka dig efter att du varit nedsövd för provtagning eller i samband med intensivvård om du varit sederad (ett tillstånd av lugn, dåsighet eller sömn). Flumazenil Hameln kan också användas för diagnostisering och behandling av förgiftning eller överdos orsakad av bensodiazepiner.

  Flumazenil Hameln kan även användas till barn (äldre än 1 år) för att väcka barnet när ett läkemedel med bensodiazepin har givits för att göra barnet sömnigt.

  Flumazenil som finns i Flumazenil Hameln kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Flumazenil Hameln

  0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning
  flumazenil

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotek.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD FLUMAZENIL HAMELN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER FLUMAZENIL HAMELN
  3. HUR DU ANVÄNDER FLUMAZENIL HAMELN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR FLUMAZENIL HAMELN SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD FLUMAZENIL HAMELN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Flumazenil Hameln är ett motgift (antidot) som används för att fullständigt eller delvis motverka de effekter bensodiazepiner (läkemedel med lugnande, sömngivande, muskelavslappnande och ångestdämpande verkan) har på det centrala nervsystemet.


  Det kan därför användas för att väcka dig efter att du varit nedsövd för provtagning eller i samband med intensivvård om du varit sederad (ett tillstånd av lugn, dåsighet eller sömn). Flumazenil Hameln kan också användas för diagnostisering och behandling av förgiftning eller överdos orsakad av bensodiazepiner.


  Flumazenil Hameln kan även användas till barn (äldre än 1 år) för att väcka barnet när ett läkemedel med bensodiazepin har givits för att göra barnet sömnigt.


  Flumazenil som finns i Flumazenil Hameln kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU ANVÄNDER FLUMAZENIL HAMELN

  Använd inte Flumazenil Hameln

  Flumazenil Hameln kommer att ges till dig under noggrann övervakning av narkosläkare.


  Du ska INTE få Flumazenil Hameln

  • om du är allergisk (överkänslig) mot flumazenil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du får bensodiazepiner för att behandla ett livshotande tillstånd som t.ex. ökat tryck i hjärnan (intrakraniellt tryck) eller allvarligt epileptiskt anfall.


  Var särskilt försiktig med Flumazenil Hameln


  Tala med läkare innan du får Flumazenil Hameln om du:

  • har epilepsi och har använt bensodiazepiner under lång tid. Flumazenil Hameln kan framkalla krampanfall.

  • har leverproblem.

  • har eller har haft en allvarlig huvudskada. Flumazenil Hameln kan orsaka ökat tryck i hjärnan.

  • varit särskilt orolig inför en operation eller tidigare har haft ångest.

  • haft panikattacker. Flumazenil Hameln kan orsaka nya attacker.

  • har behandlats med bensodiazepiner under en längre tid eller med höga doser. En snabb injektion Flumazenil Hameln med en dos högre än 1 mg kan då ge upphov till abstinensbesvär.

  • varit beroende av alkohol eller andra droger, eftersom risken för att utveckla bensodiazepintolerans och bensodiazepinberoende är högre och därmed även risken för abstinensbesvär. Din narkosläkare kommer att justera dosen noggrant.


  Uppmärksamma även följande

  Flumazenil Hameln motverkar endast effekterna av bensodiazepiner.


  • Om sänkning av medvetandet eller sederingen är orsakad av ett annat medel, är det osannolikt att Flumazenil Hameln motverkar det.

  • Även om Flumazenil Hameln ges för att motverka dåsighet kan du uppleva att dåsigheten återvänder inom 24 timmar efter att Flumazenil Hameln givits. Detta beror på att effekten av bensodiazepin varar längre än effekten av Flumazenil Hameln. Därför kommer du att övervakas, om möjligt på intensivvårdsavdelning, tills dess att alla möjliga effekter av bensodiazepin har avtagit.

  • Om du genomgår en stor operation som orsakar mycket smärta, kan narkosläkaren hålla dig sederad.

  • Flumazenil Hameln rekommenderas inte för att behandla bensodiazepinberoende eller dess symtom.


  Om Flumazenil Hameln ges för att väcka dig efter en operation, skall det inte ges innan de muskelavslappnande läkemedlens effekter försvunnit.

  Användning av andra läkemedel


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Denna information behövs för att din narkosläkare ska kunna justera din dos noggrant.


  Berätta för läkare eller sjuksköterska, i synnerhet, om du tar något av följande läkemedel:

  • zopiklon och triazolopyridazine (används vid behandling av sömnbesvär).

  • bensodiazepiner (t ex diazepam, midazolam).

  • tricykliska eller tetracykliska antidepressiva såsom amitriptylin, nortriptylin, klomipramin, mirtazapin, mianserin och imipramin.


  Då Flumazenil Hameln används för behandling av oavsiktlig överdosering måste man ta i beaktande att effekterna av andra psykofarmaka (särskilt tricykliska antidepressiva medel, som imipramin) som tagits samtidigt, kan öka när bensodiazepinernas effekt avtar.

  Barn som tidigare sederats med midazolam ska övervakas noga på intensivvårdsavdelning i minst två timmar efter att de fått Flumazenil Hameln eftersom effekten kan återkomma och andningssvårigheter uppkomma. Om något annat bensodiazepin använts, ska barnet övervakas under läkemedlets förväntade verkningstid.


  Flumazenil Hameln ska ges till barn endast då barnet avsiktligt sövts ned eller fått lugnande medel. Det finns otillräcklig information för andra indikationer. Detsamma gäller barn under 1 år.

  Graviditet och amning

  Risken för det ofödda fostret har inte fastställts och därför rekommenderas inte Flumazenil Hameln under graviditet, om den förväntade nyttan av behandlingen, inte klart överstiger eventuella risker för kvinnan och fostret, t.ex. i en livshotande eller kritisk situation.

  Det är inte känt om flumazenil utsöndras i bröstmjölk. Därför skall amningen avbrytas under 24 timmar efter behandling med Flumazenil Hameln. .

  Körförmåga och användning av maskiner

  Effekten av flumazenil varar normalt inte så länge som den hos benzodiazepiner och därför kan du känna dig sömnig. Kör inte motorfordon och använd inga verktyg eller maskiner under 24 timmar efter det att du behandlats med flumazenil.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Flumazenil Hameln

  Detta läkemedel innehåller 3,7 mg natrium per ml. (18,5 mg/5 ml och 37 mg/10 ml). Detta bör observeras för patienter som följer en saltfattig kost.  3. HUR DU ANVÄNDER FLUMAZENIL HAMELN

  Flumazenil Hameln ges intravenöst (i venen) antingen utspädd eller outspädd. Flumazenil Hameln kommer att ges till dig under noggrann övervakning av en läkare med erfarenhet av anestesi. Dosen anpassas individuellt och beror på din ålder, vikt, hur bra din lever och dina njurar fungerar och vad du behöver läkemedlet för. Flumazenil Hameln kan användas i kombination med andra läkemedel, som används för att återföra någon till medvetande.


  Vuxna

  Startdosen är vanligtvis 0,2 mg intravenöst (i en ven) under 15 sekunder. Om ditt medvetandetillstånd inte förbättrats tillräckligt inom 60 sekunder, kan ytterligare en dos på 0,1 mg ges. Detta kan upprepas var 60:e sekund, tills du är tillräckligt vaken. Den maximala dosen som kan ges är 1 mg efter narkos och 2 mg vid intensivvård.


  Behandlingen avbryts var 6:e timme för att kontrollera om du åter sjunker i medvetande.


  Barn äldre än 1 år

  Startdosen är vanligtvis 0,01 mg/kg kroppsvikt (upp till 0,2 mg) givet intravenöst under 15 sekunder. Om inte medvetandetillståndet förbättrats tillräckligt inom 45 sekunder kan ytterligare en dos på 0,01 mg/kg kroppsvikt (upp till 0,2 mg) ges. Detta kan upprepas var 60:e sekund, upp till 4 gånger, till en maximal dos på 0,05 mg/kg kroppsvikt eller totalt 1 mg, beroende på vilket alternativ som är lägst.


  Det finns för lite information om användning av Flumazenil Hameln till barn under 1 år. Din läkare avgör ifall det är nödvändigt att ge Flumazenil Hameln till ditt barn i denna ålder.


  Äldre

  Äldre personer är i allmänhet mer känsliga för effekterna av Flumazenil Hameln och bör därför behandlas med försiktighet.


  Patienter med nedsatt leverfunktion

  Om du har problem med levern kan din läkare ge dig en lägre dos.


  Om du har ytterligare frågor om hur detta läkemedel ges, fråga läkare eller apotekspersonal

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Om du upplever någon av följande biverkningar tala genast om det för läkare eller sjuksköterska. Flumazenil Hameln kan orsaka allergiska reaktioner. Symtom på allergiska reaktioner omfattar svullnad av ansikte, läppar, hals eller tunga, hudutslag och andningssvårigheter.


  Följande biverkningar har rapporterats:


  Mycket vanlig (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

  - Illamående


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  - allergiska reaktioner,

  - humörssvängningar,

  - sömnlöshet,

  - sömnighet,

  - yrsel,

  - huvudvärk,

  - ofrivilliga darrningar och skakningar,

  - muntorrhet,

  - hyperventilering,

  - rubbning av talet,

  - känselupplevelser i huden (t.ex. kyla, värme, stickningar, tryck, etc.) utan yttre påverkan (parestesi),

  - dubbelseende,

  - skelning,

  - ökat tårflöde,

  - hudrodnad,

  - blodtrycksfall då man reser sig upp,

  - kortvarig höjning av blodtrycket,

  - kräkningar,

  - hicka,

  - svettning,

  - trötthet,

  - smärta på injektionsstället.


  Vanliga efter snabb injektion (kräver inte behandling):

  - ångest

  - agitation (upprördhet)

  - hjärtklappning


  Mindre vanliga (förekommer hos 1-10 av 1000 användare):

  - rädsla,

  - kramper onormal hörsel,

  - snabba eller långsamma hjärtslag,

  - extra hjärtslag,

  - andnöd,

  - hosta,

  - nästäppa,

  - bröstsmärta,

  - frossa.


  Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare):

  - allvarliga allergiska reaktioner


  Om du har behandlats med höga doser av bensodiazepiner under långtid kan Flumazenil Hameln framkalla abstinenssymtom. Sådana symtom är: spänningstillstånd, rastlöshet, ångest, humörsvängningar, förvirring, hallucinationer, yrsel, svettningar, snabba hjärtslag, ofrivilliga darrningar och skakningar (tremor) och kramper, panikattacker, onormalt gråtande, upprördhet och aggressivt beteende.


  Ytterligare biverkningar hos barn

  Normalt skiljer sig inte biverkningarna hos barn särskilt mycket från dem hos vuxna. Onormalt gråtande, upprördhet och aggressivt beteende har rapporterats då Flumazenil Hameln använts för att väcka nedsövda barn.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se

  5. HUR FLUMAZENIL HAMELN SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25o C. Får ej frysas. Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Läkemedlet ska användas omedelbart efter öppnandet.


  Oanvänd lösning från öppnade ampuller ska kasseras.


  Använd inte detta läkemedel om du upptäcker att lösningen inte är klar och färglös.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ” EXP:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön


  Hållbarhet efter utspädning

  Kemiska och fysikaliska stabilitetsdata visar att färdigberedd lösning är hållbar i 24 timmar vid 25 °C. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart så ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring, före och under användning, på användaren. Denna förvaring ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 – 8 °C, såvida inte spädningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är flumazenil

  • 1 ml injektionsvätska innehåller 0,1 mg flumazenil.

  • 1 ampull med 5 ml lösning innehåller 0,5 mg flumazenil.

  • 1 ampull med 5 ml lösning innehåller 0,5 mg flumazenil.

  • Övriga innehållsämnen är: dinatriumedetat, koncentrerad ättikssyra , natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Flumazenil Hameln är en klar och färglös lösning i glasampuller.

  Kartonger med 5 eller 10 ampuller med 5 ml.

  Kartonger med 5 eller 10 ampuller med 10 ml.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande

  för försäljning:

  hameln pharma plus gmbh

  Langes Feld 13

  31789 Hameln

  Tyskland


  Information lämnas av (i Sverige)

  Algol Pharma AB

  Isafjordsgatan 36

  164 40 KISTA

  Sverige  hameln pharma plus gmbh

  Langes Feld 13

  31789 Hameln

  Tyskland


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015-06-12

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.