Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fluconazol Fresenius Kabi Infusionsvätska, lösning 2mg/ml Plastflaska, 10x50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flukonazol Varunummer: 411050 Apotekets varuid: 37760
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD FLUCONAZOL FRESENIUS KABI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Fluconazol Fresenius Kabi tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol. Fluconazol Fresenius Kabi används för att behandla infektioner som orsakas av svamp, och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.

  VuxnaDu kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

  Du kan också få Fluconazol Fresenius Kabi för att:

  Barn och ungdomar (0 till 17 år) Du kan få denna medicin av din läkare för att behandla dessa typer av svampinfektioner:

  Du kan också få Fluconazol Fresenius Kabi för att:

  Flukonazol som finns i Fluconazol Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Fluconazol Fresenius Kabi

  2 mg/ml infusionsvätska, lösning
  flukonazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.


  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD FLUCONAZOL FRESENIUS KABI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU GES FLUCONAZOL FRESENIUS KABI
  3. HUR DU GES FLUCONAZOL FRESENIUS KABI
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR FLUCONAZOL FRESENIUS KABI SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD FLUCONAZOL FRESENIUS KABI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Fluconazol Fresenius Kabi tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.
  Fluconazol Fresenius Kabi används för att behandla infektioner som orsakas av svamp, och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.


  Vuxna
  Du kan få denna medicin av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

  • Hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

  • Koccidioidomykoser - en lungsjukdom

  • Infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna.

  • Svampinfektion som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge munömhet vid användning av tandprotes


  Du kan också få Fluconazol Fresenius Kabi för att:

  • förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

  • förebygga att svampinfektion i munnen återkommer

  • förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)


  Barn och ungdomar (0 till 17 år)
  Du kan få denna medicin av din läkare för att behandla dessa typer av svampinfektioner:

  • Svampinfektion i munnen – infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

  • Infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna.

  • Hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan


  Du kan också få Fluconazol Fresenius Kabi för att:

  • förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar).

  • förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.


  Flukonazol som finns i Fluconazol Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU GES FLUCONAZOL FRESENIUS KABI

  Du ska inte bli behandlad med Fluconazol Fresenius Kabi om du:

  • är allergisk (överkänslig) mot flukonazol, mot andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något av övriga innehållsämnen i Fluconazol Fresenius Kabi. Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas.

  • tar astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergier)

  • tar cisaprid (mot magbesvär)

  • tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

  • tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

  • erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner).

  Var särskilt försiktig med Fluconazol Fresenius Kabi


  Tala om för din läkare om du:

  • har lever- eller njurproblem

  • har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

  • har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

  • utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas).

  Användning av andra läkemedel

  Informera din läkare omedelbart om du tar astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av allergi) eller cisaprid (används mot magbesvär) eller pimozid (används för behandling av psykiska besvär) eller kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) eftersom dessa inte ska tas tillsammans med Fluconazol Fresenius Kabi (se avsnitt ”Använd inte Fluconazol Fresenius Kabi om du”).


  Det finns några mediciner som kan påverkas av eller påverka Fluconazol Fresenius Kabi.
  Berätta för din läkare om du tar någon av följande mediciner:

  • rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

  • Alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

  • Amitriptylin, nortriptylin (används för behandling mot depression)

  • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

  • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin) för att förhindra blodproppar

  • bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

  • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

  • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

  • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantationer)

  • cyklosfosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

  • halofantrin (mot malaria)

  • statiner (t.ex. atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

  • metadon (mot smärta)

  • celecoxib, fluribiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

  • p-piller

  • prednison (steroid)

  • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

  • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

  • teofyllin (mot astma)

  • A-vitamin (näringstillskott)


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Tala om för din läkare om du är gravid, försöker att bli gravid eller ammar. Läkaren avgör om du ska behandlas med Fluconazol Fresenius Kabi.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid framförande av fordon eller användning av maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om några innehållsämnen i Fluconazol Fresenius Kabi

  Fluconazol Fresenius Kabi innehåller 0,154 mmol natrium per ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig diet.


  3. HUR DU GES FLUCONAZOL FRESENIUS KABI

  Detta läkemedel kommer att ges till dig av läkare eller sjuksköterska som en långsam injektion (infusion) i en ven. Fluconazol Fresenius Kabi tillhandahålls som en lösning och kommer inte att spädas ytterligare. Det finns mer information för sjukvårdspersonal i avsnittet sist i bipacksedeln.
  I tabellen nedan visas de vanliga doserna för olika infektioner. Rådfråga din läkare eller sjuksköterska om du är osäker på varför du får Fluconazol Fresenius Kabi.


  Vuxna


  Infektion

  Dos

  För att behandla hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker

  400 mg den första dagen, därefter 200 mg till 400 mg en gång dagligen under 6 till 8 veckor eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

  För att förebygga att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker kommer tillbaka

  200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

  För att behandla koccidioidomykos

  200 mg till 400 mg en gång dagligen från 11 månader upp till 24 månader eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg

  För att behandla invärtes svamp­infektioner som orsakats av Candida

  800 mg den första dagen, därefter 400 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta

  Svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i mun­slemhinnan vid användning av tandprotes

  200 mg till 400 mg den första dagen, därefter 100 mg till 200 mg tills läkaren säger att du kan sluta

  För att behandla svamp­infektion i munnen (torsk) – dosen beror på exakt var infektionen sitter

  50 mg till 400 mg en gång dagligen under 7 till 30 dagar tills läkaren säger att du kan sluta

  För att förebygga svampinfektioner som påverkar slemhinnan i mun och svalg

  100 mg till 200 mg en gång dagligen eller 200 mg tre gånger per vecka så länge du löper risk att få en infektion

  För att förebygga infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

  200 mg till 400 mg en gång dagligen så länge du löper risk att få en infektion


  Ungdomar mellan 12 och 17 år

  Använd dosen som läkaren ordinerar (enligt rekommendationerna för antingen vuxna eller barn).


  Barn upp till 11 år

  Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen.
  Dosen baseras på barnets vikt i kg.


  Infektion

  Daglig dos

  Svampinfektion i munnen och halsinfektioner som orsakats av Candida – dos och behandlingslängd beror på hur svår infektionen är och var den sitter

  3 mg per kg kroppsvikt (6 mg per kg kroppsvikt kan ges den första dagen)

  Hjärnhinneinflammation som orsakats av kryptokocker eller invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida

  6 mg till 12 mg per kg kroppsvikt

  För att förebygga att barnet får infektioner orsakade av Candida (om barnet har försvagat immunsystem)

  3 mg till 12 mg per kg kroppsvikt


  Barn mellan 0 och 4 veckor

  Barn mellan 3 och 4 veckor:
  Samma dos som ovan ges varannan dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt varannan dag (48 timmar).


  Barn yngre än 2 veckor:
  Samma dos som ovan ges var tredje dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt var tredje dag (72 timmar).


  Läkaren kan ordinera andra doser än de som anges här. Använd alltid Fluconazol Fresenius Kabi enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Äldre

  Den vanliga dosen för vuxna kan användas såvida du inte har njurproblem.


  Patienter med njurproblem

  Din läkare kan ändra dosen beroende på din njurfunktion.

  Om du fått för stor mängd av Fluconazol Fresenius Kabi

  Om du oroar dig för att ha fått för mycket Fluconazol Fresenius Kabi, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag ska du omedelbart berätta detta för din läkare eller sjuksköterska, eller kontakta giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtomen på en möjlig överdos kan vara att du börja höra, se, känna och tänka saker som inte är på riktigt (hallucinationer och paranoida beteenden).

  Om en dos av Fluconazol Fresenius Kabi glömts av

  Då du kommer att få detta läkemedel under noggrann medicinsk övervakning är det inte troligt att en dos missas. Prata med din läkare eller apotekspersonal om du tror att en dos har missats.
  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan Fluconazol Fresenius Kabi orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
  Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får några av följande symtom ska du genast kontakta din läkare.

  • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

  • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

  • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

  • hudutslag

  • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).


  Fluconazol Fresenius Kabi kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

  • trötthet

  • minskad aptit

  • kräkningar

  • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot)


  Om något av detta inträffar, sluta ta Fluconazol Fresenius Kabi och kontakta din läkare omedelbart.


  Andra biverkningar


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Vanliga biverkningar som drabbar mellan 1 till 10 användare av 100:

  • huvudvärk

  • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

  • förhöjda levervärden

  • hudutslag


  Mindre vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 1 000:

  • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

  • minskad aptit

  • sömnsvårigheter, dåsighet

  • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

  • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

  • muskelsmärta

  • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

  • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

  • trötthet, allmän olustkänsla, feber


  Sällsynta biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 10 000:

  • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

  • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

  • förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

  • sänkt halt av kalium i blodet

  • skakningar

  • onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

  • leversvikt

  • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

  • håravfall


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR FLUCONAZOL FRESENIUS KABI SKA FÖRVARAS


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  LDPE-flaskor (KabiPac): Får ej frysas.
  Påsar (freeflex): Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.


  Läkemedlet måste användas omedelbart efter det att flaskan eller påsen har öppnats.


  Använd endast om lösningen är klar och fri från synliga partiklar. Använd inte om flaskan eller påsen är skadad.


  Flaskorna eller påsarna är endast avsedda för engångsbruk. När de har använts en gång ska flaskorna eller påsarna och eventuellt överblivet läkemedel kasseras.


  Mediciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är flukonazol. Varje ml innehåller 2 mg flukonazol

  • Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, vatten för injektionsvätskor och natriumhydroxid eller saltsyra (för pH-justering)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  • Fluconazol Fresenius Kabi är en klar, färglös lösning utan synliga partiklar.

  • Förpackningsstorlekar:


  1, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 flaskor/påsar x 50 ml med 100 mg fluconazol
  1, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 flaskor/påsar x 100 ml med 200 mg fluconazol
  1, 10, 20, 25, 30, 40 flaskor/påsar x 200 ml med 400 mg fluconazol


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Fresenius Kabi AB
  751 74 Uppsala

  Tillverkare
  Flaskor (KabiPac)

  Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
  ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
  Polen


  och


  Påsar (freeflex)

  Fresenius Kabi France
  6, Rue de Rempart
  F-27400 Louviers
  Frankrike


  Detta läkemedel är godkänt inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Fluconazol Fresenius Kabi

  Danmark, Finland, Sverige

  Fluconazol Kabi

  Polen, Portugal, Ungern

  Fluconazole 2mg/ml solution for infusion

  Storbritannien

  Fluconazol Kabi 2mg/ml Infusionslösung

  Österrike

  Fluconazole Fresenius Kabi 2mg/ml oplossing voor infusie

  Belgien, Nederländerna

  Fluconazol Kabi 2mg/ml, infúzny roztok

  Tjeckien, Slovakien

  Fluconazol Kabi 2mg/ml Infusionslösung

  Luxemburg, Tyskland

  Fluconazol Kabi 2mg/ml solución para perfusion

  Spanien

  Fluconazole/Kabi 2mg/ml ενέσιμο διάλυμα

  Grekland

  Fluconazole Kabi 2mg/ml

  Frankrike

  Fluconazolo Kabi 2mg/ml soluzione per infusione

  Italien

  Fluconazol Kabi 2mg/ml soluţie perfuzabilă

  Rumänien


  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2013-06-27

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Intravenös infusion ska administreras vid en hastighet som inte överstiger 10 ml/minut. Fluconazol Fresenius Kabi är formulerad i en 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid lösning för infusion, vardera 200 mg (100 ml) flaska innehåller 15 mmol av vardera Na+ och Cl-. Eftersom Fluconazol Fresenius Kabi är tillgänglig i en utspädd lösning med natriumklorid, ska infusionshastigheten övervägas hos patienter med ett kontrollerat natrium- eller vätskeintag.


  Fluconazol Fresenius Kabi infusionsvätska är blandbar med följande vätskor:

  • Dextros 20 % lösning

  • Ringers lösning

  • Ringers laktatlösning

  • Kaliumklorid i 5 % dextroslösning

  • Natriumbikarbonat 4,2 % lösning

  • Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning


  Flukonazol kan infunderas genom en befintlig infart med en av de ovan listade vätskorna. Även om inga specifika inkompatibiliteter har noterats, är blandning med andra läkemedel innan infusion inte att rekommendera.


  Lösningen för infusion är endast för engångsbruk.


  För den spädda produkten har kemisk och fysikalisk stabilitet påvisats i 24 timmar vid 25 ºC.


  Av mikrobiologiska skäl bör den spädda produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsbetingelser efter öppnande. Normalt skall förvaringstiden inte vara längre än 24 timmar vid 2–8 ºC om inte spädningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


  Spädning ska ske under aspektiska förhållanden. Lösningen ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgningar före administrering. Lösningen ska endast användas om lösningen är klar och fri från partiklar.


  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.