Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Finadyne® vet. Injektionsvätska, suspension 50mg/ml Injektionsflaskor, 6x50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flunixin Varunummer: 013151 Apotekets varuid: 11915
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Häst:

  Smärtsamma tillstånd i muskler, leder och skelett, t.ex. fång. Vid kolik för att lindra buksmärtor.

  Nötkreatur:

  Smärtsamma tillstånd i muskler, leder och skelett, t ex fång.

  Svin:

  Smärtsamma tillstånd i muskler, leder och skelett, t.ex. aseptisk artrit. Febernedsättande.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Intervet International B.V.

  Wim de Körverstraat 35

  NL-5831 AN Boxmeer

  Nederländerna


  Tillverkare:

  Schering-Plough Santé Animale

  F-49599 Segré

  Frankrike


  Information om läkemedlet lämnas av:

  Intervet AB

  Box 6195

  102 33 Stockholm

  Tel: 08-522 216 60

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Finadyne vet.50 mg/ml injektionsvätska, suspension

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 ml innehåller den aktiva substansen: Flunixinmeglumin motsvarande flunixin 50 mg.


  Hjälpämnen:

  Dietanolamin, fenol, natriumformaldehydsulfoxylat, dinatriumedetatdihydrat, propylenglykol, saltsyra, vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

  4. INDIKATION(ER)

  Häst:

  Smärtsamma tillstånd i muskler, leder och skelett, t.ex. fång. Vid kolik för att lindra buksmärtor.


  Nötkreatur:

  Smärtsamma tillstånd i muskler, leder och skelett, t ex fång.


  Svin:

  Smärtsamma tillstånd i muskler, leder och skelett, t.ex. aseptisk artrit. Febernedsättande.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte ges till djur med nedsatt hjärt-, lever- eller njurfunktion, sår eller blödning i mage/tarm eller vid överkänslighet mot läkemedlet.


  Skall inte användas till nötkreatur inom 48 timmar före förväntad förlossning.

  6. BIVERKNINGAR

  Finadyne vet. tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/ antireumatiska läkemedel). Läkemedel som tillhör denna klass kan på grund av sin verkningsmekanism ge upphov till sårbildning i mag-tarmkanalen.


  I mycket sällsynta fall har intravenösinjektion gett upphov till akuta överkänslighetsreaktioner i form av balansrubbningar, skakningar, kramper och även dödsfall.


  Intramuskulära injektioner kan ge lokala reaktioner på injektionsstället.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Häst, nötkreatur, svin.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Häst:

  1,1 mg/kg kroppsvikt (= 1 ml per 45 kg kroppsvikt) intramuskulärt eller intravenöst, en gång dagligen. Behandlingen kan upprepas upp till 5 dagar.


  Nötkreatur:

  2,2 mg/kg kroppsvikt (= 2 ml per 45 kg kroppsvikt) intramuskulärt eller intravenöst, en gång dagligen i 3 dagar.


  Svin:

  2,2 mg/kg kroppsvikt (=2 ml per 45 kg kroppsvikt) intramuskulärt, en gång dagligen i 3 dagar.


  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  -

  10. KARENSTIDER

  Kött och slaktbiprodukter:

  Häst: iv 1 dag, im 7 dagar

  Nötkreatur: iv 4 dagar, im 7 dagar

  Svin: 18 dagar


  Mjölk:

  Nötkreatur: 1 dag

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25o C.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

  Bruten injektionsflaska är hållbar i 28 dagar.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Behandling av föl under 6 veckors ålder eller av gamla hästar kan medföra en ökad risk. Doseringen kan i sådant fall minskas samtidigt som noggrann klinisk övervakning tillämpas.

  Rekommenderad dosering bör ej överskridas.

  Säkerheten för unga grisar (<40 kg kroppsvikt) har inte studerats.


  Det är känt att NSAID-preparat kan fördröja förlossning genom att hämmaprostaglandiner, ämnen som är viktiga för inledningen av förlossningen.

  Användning av detta läkemedel i den tidiga perioden efter förlossning kan störa livmoderns sammandragning och utstötning av fosterhinnorna, vilket kan resultera i kvarbliven efterbörd. Se även avsnitt 15.


  Det finns risk för njurskada vid behandling av uttorkade djur eller av djur som har minskad blodvolym.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-03-16

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Dräktighet och laktation:

  Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts hos dräktiga ston och suggor. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

  Ska endast användas inom de första 36 timmarna efter förlossningen efter ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning och behandlade djur bör övervakas med avseende på kvarbliven efterbörd.


  Överdosering:

  Överdosering kan ge upphov till symtom från mag-tarmkanalen.


  Interaktioner med andra läkemedel:

  Ska inte användas tillsammans med andra antiinflammatoriska läkemedel eller inom 24 timmar efter användning av andra NSAID-läkemedel.

  NSAID-läkemedel har en hög bindningsgrad till protein och kan därför konkurrera med andra läkemedel med hög proteinbindningsgrad och därmed eventuellt ge upphov till giftiga effekter.

  Ska inte blandas med andra läkemedel för injektion.


  Förpackningsstorlekar:

  Glasflaska 50 ml och 6x50 ml.

  Glasflaska 100 ml och 6x100 ml.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.