Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fevaxyn Pentofel Injektionsvätska, lösning Förfylld spruta 10x1dos

955:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varunummer: 428061 Apotekets varuid: 10935
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För aktiv immunisering av friska katter, 9 veckor gamla eller äldre, mot felint panleukopenivirus, felint leukemivirus och mot luftvägssjukdomar orsakade av felint rhinotracheitvirus, felint calicivirus och Chlamydophila felis.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

  Zoetis Belgium S.A.
  Rue Laid Burniat 1
  1348 Louvain-La-Neuve
  Belgien


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

  Elanco Animal Health Ireland Limited
  Finisklin Industrial Estate
  Sligo, Irland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Fevaxyn Pentofelinjektionsvätska suspension för katter.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Per 1 ml dos (endosspruta):

  Aktiva substanser

  Relativ potens (R.P.)

  Inaktiverat felint panleukopenivirus (stam CU4)

  R.P. 8,50 - 12,25

  Inaktiverat felint calicivirus (stam 255)

  R.P. 1,26 - 2,40

  Inaktiverat felint rhinotracheitvirus (stam 605)

  R.P. 1,39 - 2,10

  Inaktiverad Chlamydophila felis (stam Cello)

  R.P. 1,69 - 3,50

  Inaktiverat felint leukemivirus (stam 61E)

  R.P. 1,45 - 2,00

  Adjuvans

  Etylen-maleinanhydrid (EMA)

  1 % (volym/volym)

  Neocryl A640

  3% (volym/volym)

  Emulsigen SA

  5% (volym/volym)

  4. INDIKATION(ER)

  För aktiv immunisering av friska katter, 9 veckor gamla eller äldre, mot felint panleukopenivirus, felint leukemivirus och mot luftvägssjukdomar orsakade av felint rhinotracheitvirus, felint calicivirus och Chlamydophila felis.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Bör inte användas till dräktiga katter.

  6. BIVERKNINGAR

  Vaccinerade katter kan efter vaccination få reaktioner såsom övergående feber, kräkningar, anorexi och/eller depression som vanligen försvinner inom 24 timmar.


  En lokal reaktion med svullnad, smärta, klåda och håravfall på injektionsstället kan förekomma.


  I mycket sällsynta fall har en anafylaktisk reaktion med ödem, klåda, andnöd, hjärtpåverkan, allvarliga gastrointestinala symtom eller chock observerats under de första timmarna efter vaccinationen.


  Överdosering: Inga oönskade effekter utöver de som beskrivs ovan har observerats.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Katt

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  1 ml. Subkutan användning.


  Grundvaccination av katter nio veckor och äldre: Två doser med 3 till 4 veckors intervall. En ytterligare dos rekommenderas för kattungar som lever i högriskmiljöer för felint leukemivirus (FeLV) och vars första dos administrerades före 12:e levnadsveckan.


  Revaccination: En vaccination årligen.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Innehållet i den förfyllda endossprutan bör skakas väl och administreras aseptiskt genom subkutaninjektion. Det är viktigt att fixera den bifogade sterila nålen på sprutan på ett aseptiskt sätt före användning.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras och transporteras kallt (2°C -8°C).

  Förvara endossprutorna i ytterkartongen.

  Ljuskänsligt.

  Får ej frysas.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Utg.dat.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Vaccination påverkar inte förloppet vid en FeLV infektion hos katter som redan är smittade vid tiden för vaccinationen. Detta innebär att dessa katter kommer att utsöndra FeLV oavsett om de är vaccinerade eller inte. Följaktligen utgör djuren en smittorisk för mottagliga katter i deras omgivning. Katter som med stor sannolikhet har utsatts för FeLV smitta bör därför testas med avseende på förekomst av FeLV- antigen innan de vaccineras. Djur vars test visar negativt resultat kan vaccineras, medan djur vars test är positivt skall hållas isolerade från andra katter och testas igen inom 1-2 månader. Katter som vid det andra testtillfället uppvisar ett positivt svar skall betraktas som permanent infekterade med FeLV och behandlas i enlighet med detta. Katter som vid det andra testtillfället uppvisar ett negativt svar kan vaccineras, då de med största sannolikhet är fria från FeLV infektion.


  Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

  Skall inte blandas med något annat läkemedel.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

  I händelse av anafylaktisk reaktion bör adrenalin ges intramuskulärt.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

  Till användaren: Detta veterinärmedicinska läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart. Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare även om endast en väldigt liten mängd injicerats och ta med denna information. Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

  Till läkaren: Detta veterinärmedicinska läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

  Dräktighet:

  Vaccinets säkerhet vid vaccination av dräktiga honkatter har inte undersökts. Dräktiga honor bör inte vaccineras.

  Andra läkemedel och Fevaxyn Pentofel:

  Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

  Blanda inte med något annat läkemedel.

  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

  Inga oönskade effekter utöver de som beskrivs i avsnitt 6 har observerats.

  Blandbarhetsproblem:

  Blanda inte med något annat läkemedel.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015–04–17

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  10 x 1 ml: Kartong innehållande 10 förfyllda endossprutor och 10 sterila nålar

  20 x 1 ml: Kartong innehållande 20 förfyllda endossprutor och 20 sterila nålar

  25 x 1 ml: Kartong innehållande 25förfyllda endossprutor och 25 sterila nålar


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  Sverige
  Orion Pharma Animal Health
  Tlf: +46 (0)8 623 64 40

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.