Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fenuril®-Hydrokortison Kräm Plasttub, 100g

137:39

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydrokortison, Karbamid, Natriumklorid Varunummer: 044727 Apotekets varuid: 11835
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Fenuril-Hydrokortison är och vad det används för

  Fenuril-Hydrokortison är ett milt verkande hydrokortisonpreparat (mild steroid) med inflammationshämmande och klådstillande effekt för utvärtes bruk. Krämen innehåller även lika delar karbamid och natriumklorid (koksalt), vilket ger krämen en vattenbindande förmåga som ökar fuktigheten i huden.

  Fenuril-Hydrokortison används för behandling av olika typer av eksem.

  Hydrokortison, karbamid och natriumklorid som finns i Fenuril-Hydrokortison kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Fenuril-Hydrokortison

  kräm
  0,5% hydrokortison, 4% karbamid (urea), 4% natriumklorid
  cetostearylalkohol, metyl- och propylparahydroxibensoat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen, läkare eller sjuksköterska om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte blir bättre eller om du blir sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Fenuril-Hydrokortison är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Fenuril-Hydrokortison
  3. Hur du använder Fenuril-Hydrokortison
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Fenuril-Hydrokortison ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Fenuril-Hydrokortison är och vad det används för

  Fenuril-Hydrokortison är ett milt verkande hydrokortisonpreparat (mild steroid) med inflammationshämmande och klådstillande effekt för utvärtes bruk. Krämen innehåller även lika delar karbamid och natriumklorid (koksalt), vilket ger krämen en vattenbindande förmåga som ökar fuktigheten i huden.


  Fenuril-Hydrokortison används för behandling av olika typer av eksem.


  Hydrokortison, karbamid och natriumklorid som finns i Fenuril-Hydrokortison kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Fenuril-Hydrokortison

  Använd inte Fenuril-Hydrokortison

  • om du är allergisk mot hydrokortison, karbamid, natriumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid hudinfektioner utan samtidig behandling av infektionen. Rådgör i så fall med läkare som beslutar om lämplig behandling.

  Varningar och försiktighet

  Att tänka på innan och när läkemedlet används:

  Ska inte användas för behandling av sår.

  Undvik att få preparatet i ögonen.

  Rådgör med läkare innan Fenuril-Hydrokortison används för långtidsbehandling på stora kroppsytor på små barn.

  Graviditet och amning

  Graviditet:

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats vid användning under graviditet.


  Amning:

  Hydrokortison går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Fenuril-Hydrokortison kräm under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ej relevant.

  Fenuril-Hydrokortison innehåller cetostearylalkohol, metyl- och propylparahydroxibensoat

  Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

  Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  3. Hur du använder Fenuril-Hydrokortison

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Krämen påstrykes tunt efter rengöring av huden 2 gånger dagligen, t.ex. morgon och kväll. När förbättring inträder kan antalet påstrykningar minskas. Effekten av behandlingen blir bättre om man samtidigt håller huden mjuk med en mjukgörande kräm utan hydrokortison.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): övergående lokal irritation i form av sveda eller värmekänsla kan förekomma.


  Kontaktallergi mot preparatet (hydrokortison) i form av ökande klåda, rodnad och irritation kan förekomma men är mindre vanligt.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Fenuril-Hydrokortison ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

  Oöppnad förpackning: Förvaras vid högst 15°C.

  Öppnad förpackning: Förvaras vid högst 25°C, dock högst 3 månader.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna är hydrokortison, urea (karbamid), natriumklorid. 1 g kräm innehåller hydrokortison 5 mg, urea (karbamid) 40 mg, natriumklorid 40 mg.

  Övriga innehållsämnen: Flytande paraffin, makrogol-5-glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), trometamol och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Läkemedlets utseende: Vit kräm

  Förpackningsstorlekar: 50 gram och 100 gram polypropentub i ytterkartong.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  ACO Hud Nordic AB

  Box 622

  194 26 Upplands Väsby


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-09-14


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.