Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fendrix Injektionsvätska, suspension 20mikrogram/0,5ml Förfylld spruta 1st med nål

731:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Hepatit B-ytantigen Varunummer: 016785 Apotekets varuid: 23546
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Fendrix är och vad det används till

  Fendrix är ett vaccin som skyddar mot hepatit B.

  Det används till patienter med njursjukdom:

  Fendrix används till vuxna och ungdomar 15 år och äldre.

  Vad är hepatit B?

  Hepatit B orsakas av ett virus som orsakar leversvullnad.

  Bärare av hepatit B

  Hur Fendrix fungerar

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Fendrix

  injektionsvätska, suspension
  Hepatit B- (rDNA) vaccin (med adjuvans, adsorberat)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Fendrix är och vad det används till
  2. Vad du behöver veta innan du får Fendrix
  3. Hur Fendrix ges
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Fendrix ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Fendrix är och vad det används till

  Fendrix är ett vaccin som skyddar mot hepatit B.

  Det används till patienter med njursjukdom:

  • patienter som genomgår hemodialys – där dialysmaskinen tar bort slaggprodukter ur blodet

  • patienter som kommer att genomgå hemodialys i framtiden.


  Fendrix används till vuxna och ungdomar 15 år och äldre.


  Vad är hepatit B?


  Hepatit B orsakas av ett virus som orsakar leversvullnad.

  • Det är möjligt att tecken inte uppträder förrän 6 veckor till 6 månader efter infektion.

  • De huvudsakliga tecknen på sjukdom innefattar milda influensasymtom såsom huvudvärk eller feber, kraftig trötthetskänsla, mörk urin, blek avföring, gulaktig hud eller ögonvitor (gulsot). Dessa eller andra tecken kan innebära att personen kan behöva sjukhusvård. De flesta tillfrisknar helt från sjukdomen.

  • Vissa personer med hepatit B ser inte sjuka ut eller känner sig inte sjuka – de har inga sjukdomstecken.

  • Viruset finns i kroppsvätskor som i vaginan, blodet, sädesvätska eller saliv (spott).


  Bärare av hepatit B


  • Hepatit B-viruset stannar i kroppen hela livet hos vissa personer.

  • Detta betyder att de fortfarande kan infektera andra personer och kallas för virusbärare.

  • Bärare av viruset löper risk att få allvarliga leverproblem, som cirros eller levercancer.


  Hur Fendrix fungerar


  • Fendrix hjälper din kropp att tillverka sitt eget skydd mot virus (antikroppar). Dessa antikroppar kommer att skydda dig mot sjukdomen.

  • Fendrix innehåller två ämnen kallade MPL (ett icke-toxiskt renat fettderivat från bakterier) och aluminiumfosfat. Dessa gör att vaccinet fungerar snabbare, bättre och har längre effekt.

  • Som med alla vacciner kan inte en behandling med Fendrix helt skydda alla vaccinerade personer.

  • Fendrix kanske inte skyddar dig från att bli sjuk om du redan har fått hepatit B-viruset.

  • Fendrix kan bara skydda dig mot infektion av hepatit B-virus. Det kan inte skydda dig mot andra infektioner som kan påverka levern även om dessa infektioner har liknande tecken som de som orsakas av hepatit B-virus.

  2. Vad du behöver veta innan du får Fendrix

  Fendrix ska inte ges:

  • om du är allergisk mot aktiv substans, eller något annat innehållsämne i detta vaccin (anges i avsnitt 6). Tecken på allergisk reaktion kan vara kliande hudutslag, andfåddhet och svullnad av ansikte eller tunga

  • om du någon gång har fått en allergisk reaktion mot något vaccin mot hepatit B

  • om du har en kraftig infektion med feber. Vaccinet kan ges efter att du har tillfrisknat. En lättare infektion såsom förkylning är inget hinder, men berätta först för din läkare.


  Fendrix ska inte ges om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du får Fendrix.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du ges Fendrix:

  • om du har några kända allergier

  • om du har haft några problem med din hälsa efter någon tidigare vaccination.


  Svimning kan förekomma (främst hos ungdomar) efter, eller även före, all nålinjektion. Tala därför om för läkaren eller sjuksköterskan om du har svimmat vid tidigare injektion.


  Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du får Fendrix.

  Andra läkemedel och Fendrix

  Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta något annat läkemedel eller om du nyligen har fått något annat vaccin.

  • Det bör gå minst 2-3 veckor mellan vaccination med Fendrix och något annat vaccin.

  • Fendrix kan behöva ges samtidigt som en injektion med specifika hepatit B-immunoglobuliner. Din läkare kommer att säkerställa att vaccinerna ges på olika injektionsställen på kroppen.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du ges detta vaccin.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du kan känna dig trött eller få huvudvärk efter att du har fått Fendrix. Om detta inträffar, var särskilt försiktig när du kör bil eller hanterar några verktyg eller maskiner .


  3. Hur Fendrix ges


  Hur vaccinet ges:

  • Läkaren eller sjuksköterskan kommer att ge dig Fendrix som en injektion i en muskel. Det sker vanligtvis i din överarm.

  Hur mycket ges

  • Du kommer att få en serie med fyra injektioner.

  • Injektionerna kommer att ges inom 6 månader.

   • Första injektionen: vid ett överenskommet datum med din läkare

   • Andra injektionen: 1 månad efter den första injektionen

   • Tredje injektionen: 2 månader efter första injektionen

   • Fjärde injektionen: 6 månader efter första injektionen

  • Läkaren eller sjuksköterskan kommer att berätta för dig när du ska komma tillbaka för nästkommande injektioner.

  • När du har fått den första injektionen med Fendrix, behöver kommande injektioner också vara med Fendrix (inte något annat hepatit B-vaccin).


  Din läkare kommer att berätta för dig om du behöver extradoser eller framtida påfyllnadsdoser. Fendrix kan också ges som påfyllnad efter en behandling med en annan sorts hepatit B-vaccin

  Om du glömmer en dos

  • Om du glömmer en injektion, tala med din läkare och boka ett nytt besök.

  • Se till att du fullföljer hela schemat om fyra injektioner. Du kan annars inte vara säker på att du har ett fullgott skydd mot infektion.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan förekomma med detta vaccin. Frekvensen definieras enligt sättet som listas nedan.


  Mycket vanliga (dessa kan förekomma vid fler än 1 av 10 vaccindoser)

  • huvudvärk

  • trötthetskänsla

  • smärta eller obehagskänsla på injektionsstället


  Vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 vaccindoser)

  • rodnad eller svullnad där injektionen gavs

  • feber

  • mag- och matsmältningsbesvär


  Mindre vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 100 vaccindoser)

  • frossa

  • röda, upphöjda hudutslag

  • andra reaktioner där injektionen gavs


  Sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 1 000 vaccindoser)

  • allergi

  • blodvallningar

  • yrsel

  • törst

  • oroskänsla

  • infektion orsakad av ett virus

  • ryggsmärta, seninflammation


  Dessutom har följande biverkningar också rapporterats för andra hepatit B-vacciner:


  Mycket sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 000 vaccindoser)

  • kramper

  • svimning

  • problem med nerverna runt ögat (optisk neurit)

  • multipel skleros

  • känselbortfall eller problem att röra vissa delar av kroppen

  • svår huvudvärk med nackstelhet

  • domningar eller svaghet i armar och ben (neuropati), inflammation av nerverna (neurit), svaghet och förlamning i armar och ben som ofta övergår till bröst och ansikte (Guillain-Barrés syndrom), svullnad eller infektion i hjärnan (encefalit, encefalopati)

  • allergiska reaktioner, inklusive anafylaktoida reaktioner. Dessa kan vara lokala eller utbredda utslag som kan klia eller bli blåsor, svullnad av ögon och ansikte, andnings- eller sväljsvårigheter, ett snabbt blodtrycksfall och medvetslöshet. Sådana reaktioner kan förekomma innan du har lämnat läkarmottagningen men du ska alltid söka omedelbar hjälp när dessa reaktioner inträffar.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Fendrix ska förvaras


  • Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).

  • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  • Får ej frysas eftersom det förstör vaccinet.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • Det aktiva innehållsämnet i 1 dos (0,5 ml) av Fendrix är:

  Hepatit B-ytantigen1,2,3

  20 mikrogram

  1som adjuvans används AS04C innehållande:

  - 3-O-desacyl-4’-monofosforyllipid A (MPL)2

  50 mikrogram

  2adsorberat på aluminiumfosfat (totalt 0,5 milligram Al3+)

  3producerat i jästceller (Saccharomyces cerevisiae) med rekombinant DNA-teknik.

  • Övriga innehållsämnen i Fendrix är: natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

  Vaccinets utseende och förpackningsstorlekar

  • Injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta.

  • Fendrix är en vit, mjölkaktig suspension förpackad i en förfylld spruta (0,5 ml) av glas.

  • Fendrix tillhandahålls i förpackningar om 1, med eller utan separat nål, och i förpackningar om 10, utan nål.

  • Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

  Rue de l’Institut 89

  B-1330 Rixensart

  Belgien


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  België/Belgique/Belgien

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

  Lietuva

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB

  Tel. +370 5 264 90 00

  info.lt@gsk.com

  България

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД

  Тел. + 359 2 953 10 34

  Luxembourg/Luxemburg

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

  Česká republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: + 420 2 22 00 11 11

  cz.info@gsk.com

  Magyarország

  GlaxoSmithKline Kft.

  Tel.: + 36-1-2255300

  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S

  Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

  Tel: + 356 21 238131

  Deutschland

  GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

  Tel: + 49 (0)89 360448701

  produkt.info@gsk.com

  Nederland

  GlaxoSmithKline BV

  Tel: + 31 (0)30 69 38 100

  nlinfo@gsk.com

  Eesti

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ

  Tel: +372 667 6900

  estonia@gsk.com

  Norge

  GlaxoSmithKline AS

  Tlf: + 47 22 70 20 00

  firmapost@gsk.no

  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline A.E.B.E.

  Tηλ: + 30 210 68 82 100

  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

  Tel: + 43 1 970 75-0

  at.info@gsk.com

  España

  GlaxoSmithKline, S.A.

  Tel: + 34 902 202 700

  es-ci@gsk.com

  Polska

  GSK Services Sp. z o.o.

  Tel.: + 48 (22) 576 9000

  France

  Laboratoire GlaxoSmithKline

  Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

  diam@gsk.com

  Portugal

  Smith Kline & French Portuguesa, Produtos Farmacêuticos, Lda.

  Tel: + 351 21 412 95 00

  FI.PT@gsk.com

  Hrvatska

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel.: + 385 (0)1 6051999

  România

  GlaxoSmithKline (GSK) SRL

  Tel: +40 (0)21 3028 208

  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

  Tel: + 353 (0)1 495 5000

  Slovenija

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 386 1 280 25 00

  medical.x.si@gsk.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Simi: +354 535 7000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

  recepcia.sk@gsk.com

  Italia

  GlaxoSmithKline S.p.A.

  Tel:+ 39 04 59 21 81 11

  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

  Finland.tuoteinfo@gsk.com

  Κύπρος

  GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

  Τηλ: + 357 22 39 70 00

  gskcyprus@gsk.com

  Sverige

  GlaxoSmithKline AB

  Tel: + 46 (0)8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: + 371 67312687

  lv-epasts@gsk.com

  United Kingdom

  GlaxoSmithKline UK

  Tel: + 44 (0)800 221 441

  customercontactuk@gsk.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  11/2015


  Övriga informationskällor

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  Följande uppgifter är uteslutande för hälsovårdspersonal:


  Under förvaring kan en tunn vit bottensats och en klar färglös supernatant bildas.


  Före användning ska vaccinet omskakas väl till en nästan genomskinlig, vitaktig suspension.


  Vaccinet ska inspekteras visuellt både före och efter omskakning, med avseende på främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar. Vaccinet ska inte användas om någon förändring i vaccinets utseende noteras.


  Oanvänt läkemedel eller avfall ska omhändertas enligt lokala bestämmelser.


  Fendrix ska inte ges till personer med känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.


  Fendrix ska inte ges till personer som visat tecken på överkänslighet efter tidigare administrering av andra hepatit B-vacciner.


  Fendrix ska inte ges till personer som lider av akut svår febersjukdom. Lättare infektioner, såsom förkylning, är ingen kontraindikation för immunisering.


  Fendrix ska administreras intramuskulärt i deltoideusregionen.


  Eftersom intramuskulär administrering i glutealmuskeln kan resultera i ett mindre optimalt svar på vaccinet, ska detta administreringssätt undvikas.


  Fendrix får under inga omständigheter ges intradermalt eller intravenöst.


  Eftersom pre-hemodialys- och hemodialyspatienter är särskilt utsatta för HBV och löper högre risk att bli kroniskt infekterade, bör det särskilt övervägas att ge ytterligare boosterdoser för att säkerställa en skyddande antikroppsnivå såsom definierad enligt nationella rekommendationer.


  Lämplig medicinsk behandling ska alltid finnas i beredskap då sällsynta fall av anafylaktiska reaktioner till följd av administrering av vaccinet kan inträffa.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.