Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Eusaprim® Oral suspension 8mg/ml+40mg/ml Glasflaska, 100ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Trimetoprim, Sulfametoxazol Varunummer: 519463 Apotekets varuid: 6111
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD EUSAPRIM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Eusaprim 8 mg/ml+40 mg/ml oral suspension (kallad ”Eusaprim” i den här bipacksedeln) är en kombination av två olika antibiotika vid namn sulfametoxazol och trimetoprim. Det används för att behandla infektioner som orsakats av bakterier. Denna läkemedelskombination kallas också kotrimoxazol. Liksom alla antibiotika fungerar Eusaprim bara mot vissa typer av bakterier. Det betyder att det bara är lämpligt för att behandla vissa typer av infektioner.

  Eusaprim kan användas för att behandla:

  Trimetoprim och sulfametaxazol som finns i Eusaprim kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Eusaprim

  8 mg/ml + 40 mg/ml oralsuspension
  Trimetoprim + sulfametoxazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD EUSAPRIM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR EUSAPRIM
  3. HUR DU TAR EUSAPRIM
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR EUSAPRIM SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD EUSAPRIM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Eusaprim 8 mg/ml+40 mg/ml oral suspension (kallad ”Eusaprim” i den här bipacksedeln) är en kombination av två olika antibiotika vid namn sulfametoxazol och trimetoprim. Det används för att behandla infektioner som orsakats av bakterier. Denna läkemedelskombination kallas också kotrimoxazol. Liksom alla antibiotika fungerar Eusaprim bara mot vissa typer av bakterier. Det betyder att det bara är lämpligt för att behandla vissa typer av infektioner.


  Eusaprim kan användas för att behandla:

  • lunginfektioner som bronkit

  • lunginfektioner (pneumoni eller Pneumocystis jiroveci-pneumoni) orsakade av en bakterie som kallas Pneumocystis jiroveci (tidigare kallad Pneumocystis carinii)

  • infektioner i magtarmkanalen.


  Trimetoprim och sulfametaxazol som finns i Eusaprim kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel.

  2. INNAN DU TAR EUSAPRIM

  Du ska inte ges Eusaprim

  • om du är allergisk (överkänslig) mot sulfametoxazol, trimetoprim, kotrimoxazol eller något annat innehållsämne i Eusaprim (se avsnitt 6: Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)

  • om du är allergisk mot sulfonamidläkemedel. Sådana läkemedel kan vara sulfonureider (t.ex. gliklazid och glibenklamid) eller tiaziddiuretika (t.ex. bendroflumetiazid – en vattendrivande tablett)

  • om du har svåra lever- eller njurproblem

  • om du någon gång har haft problem med blodet som har orsakat blåmärken och blödningar (trombocytopeni)

  • om du har fått veta att du har ett sällsynt blodproblem som kallas porfyri, vilket kan påverka huden eller nervsystemet.

  Om det är för ditt barn ska Eusaprim inte ges om barnet är yngre än 6 veckor eller prematurt.


  Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Eusaprim.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Eusaprim:

  • om du utvecklar hudutslag under behandlingen måste du omedelbart uppsöka läkarvård. Hudutslag som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats vid användning av sulfametoxazol och trimetoprim. Se avsnitt 4 för mer information om symtom.

  • om du har en njursjukdom

  • om du har svår allergi eller bronkialastma

  • om du inte har tillräckligt med folsyra (ett vitamin) i kroppen vilket kan göra att huden blir blek och att du känner dig trött, svag och andfådd. Detta kallas anemi

  • om du har fått veta att du är i riskzonen för en sällsynt blodsjukdom som kallas porfyri om du har en allvarlig blodsjukdom, till exempel lågt antal röda blodkroppar (anemi), lågt antal vita blodkroppar (leukopeni) eller ett lågt antal blodplättar, vilket kan orsaka blödning och blåmärken (trombocytopeni)

  • om du är äldre

  • om du har en sjukdom som kallas glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist, vilket kan orsaka gulsot eller spontan nedbrytning av röda blodkroppar

  • om du har ett ämnesomsättningsproblem som kallas fenylketonuri och inte står på särskild kost för att förbättra tillståndet

  • om du har fått veta av din läkare att du har mycket kalium i blodet

  • om du är underviktig eller undernärd.

  Andra läkemedel och Eusaprim

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Anledningen är att Eusaprim kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa andra läkemedel kan påverka hur Eusaprim fungerar. Även vissa andra läkemedel kan påverka hur Eusaprim fungerar.


  Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

  • ciklosporin som hämmar immunförsvaret

  • fenytoin som används för att behandla epilepsi (krampanfall)

  • läkemedel för att behandla problem med hjärtslagen, t.ex. digoxin eller prokainamid

  • läkemedel för behandling av diabetes, t.ex. glibenklamid, glipizid, tolbutamin (sulfonureider) och repaglinid

  • blodförtunnande läkemedel som warfarin

  • metotrexat som är ett läkemedel som används för att behandla vissa cancerformer eller vissa sjukdomar som påverkar immunsystemet

  • läkemedel för att behandla hiv (humant immunbristvirus), som kallas zidovudin eller lamivudin

  • diuretika (vattendrivande tabletter) som kan öka den mängd urin du producerar

  • pyrimetamin som används för att behandla och förebygga malaria samt för att behandla diarré

  • rifampicin som är ett antibiotikum

  • amantadin som används för att behandla Parkinsons sjukdom, multipel skleros, influensa eller bältros

  • läkemedel som kan öka mängden kalium i blodet, t.ex. diuretika (vattendrivande tabletter, som hjälper till att öka den mängd urin du producerar)

  • folinsyra.


  Eusaprim med mat och dryck

  Ta helst Eusaprim tillsammans med lite mat eller dryck. Detta gör att du inte känner dig illamående eller får diarré. Det går dock att ta Eusaprim på fastande mage, även om det är bättre att ta det tillsammans med mat.

  Drick mycket vätska, t.ex. vatten, när du tar Eusaprim.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vissa patienter har drabbats av yrsel eller svimning vid användning av Eusaprim. Kör inte bil och använd inte maskiner om du drabbas av dessa biverkningar.

  Viktig information om något innehållsämne i Eusaprim

  Eusaprim oralsuspension innehåller

  • 455 mg/ml sorbitol, omkring 9 g per 20 ml lösning. Om du har fått veta att du inte tål eller kan smälta vissa sockerarter (intolerans mot vissa sockerarter), kontakta läkare innan du tar detta läkemedel

  • en liten mängd etanol (alkohol), mindre än 100 mg per 5 ml (en tesked)

  • mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 5 ml, dvs. i stort sett fritt från natrium.


  3. HUR DU TAR EUSAPRIM


  Ta alltid Eusaprim enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vilken dos du får och hur ofta du får en dos beror på:

  • vilken typ av infektion du har

  • infektionens svårighetsgrad

  • din vikt

  • din ålder


  Vanlig dos:

  • vuxna och barn över 12 år: 20 ml oral suspension morgon och kväll efter måltid

  • barn 6-12 år: 10 ml oral suspension efter måltid

  • barn mellan 6 månader och 5 år: 5 ml oral suspension morgon och kväll efter måltid

  • barn mellan 6 veckor och 5 månader: 2,5 ml oral suspension morgon och kväll efter måltid.

  Om du har njurproblem kan läkaren

  • ordinera en lägre dos av Eusaprim

  • ta blodprover för att testa om läkemedlet fungerar som den ska.

  Om du tar Eusaprim under en längre tid kan din läkare

  • ta blodprover för att testa om läkemedlet fungerar som den ska

  • ordinera folsyra (ett vitamin) som du ska ta samtidigt som Eusaprim.

  Om du har tagit för stor mängd av Eusaprim

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.


  Om du har tagit för stor mängd Eusaprim kan du:

  • känna dig illamående eller kräkas

  • känna dig yr eller förvirrad.


  Om du har glömt att ta Eusaprim

  • Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det.

  • Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Du kan uppleva nedanstående biverkningar med detta läkemedel.


  Sluta ta Eusaprim och kontakta omedelbart läkare om du får en allergisk reaktion. Risken för en allergisk reaktion är mycket låg (färre än 1 av 10 000 personer drabbas). Tecken på en allergisk reaktion omfattar:


  Allergiska reaktioner

  • andningssvårigheter

  • svimning

  • svullnad av ansiktet

  • svullnad av mun, tunga eller svalg som kan bli röda och smärtsamma och/eller leda till sväljningsbesvär

  • bröstsmärta

  • röda fläckar på huden.

  Om du utvecklar hudutslag under behandlingen måste du omedelbart uppsöka läkarvård. Hudutslag som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats vid användning av sulfametoxazol och trimetoprim. Det kan börja som rödlila, målliknande fläckar eller runda fläckar med blåsor i mitten, ofta symmetriskt spridda på kroppen. Dessa hudreaktioner, som kan vara livshotande, uppträder ofta tillsammans med influensaliknande symtom. Utslagen kan utvecklas till utbredd blåsbildning eller fjällning av huden. Ytterligare tecken att vara uppmärksam på är sår i mun, svalg, näsa eller på könsorgan eller konjunktivit (röda och svullna ögon). Om du får hudutslag eller tecken på dessa hudreaktioner ska du omedelbart sluta ta Eusaprim, uppsöka akutsjukvård och tala om för läkaren att du tar detta läkemedel.

  Om du får Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys efter att ha använt sulfametoxazol och trimetoprim, som finns i Eusaprim, kan du aldrig mer använda läkemedel som innehåller sulfametoxazol eller trimetoprim.

  Den största risken för allvarliga hudreaktioner är inom de första veckorna av behandlingen.


  Övriga biverkningar omfattar:


  Mycket vanliga (fler än 1 av 10 personer)

  • höga nivåer av kalium i blodet, vilket kan leda till onormala hjärtslag (palpitationer).

  Vanliga (färre än 1 av 10 personer)

  • en svampinfektion som kallas torsk eller candida som kan drabba munnen eller slidan

  • huvudvärk

  • illamående

  • diarré

  • hudutslag.

  Mindre vanliga (färre än 1 av 100 personer)

  • kräkningar.

  Mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000 personer)

  • hög feber eller återkommande infektioner

  • väsande andning eller andningsbesvär som uppstår plötsligt

  • potentiellt livshotande hudutslag (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats (se Varningar och försiktighet)

  • sår i munnen, munsår och sår eller ömhet på tungan

  • hudknölar eller nässelutslag (upphöjda, röda eller vita, kliande fläckar på huden)

  • blåsor på huden eller i munnen, näsan, slidan eller stjärten

  • inflammation i ögat som leder till smärta och rodnad

  • hudutslag eller solskada när du har varit ute (även mulna dagar)

  • låga halter av natrium i blodet

  • förändrade blodvärden

  • svaghetskänsla, trötthet eller håglöshet, blek hud (anemi)

  • hjärtproblem

  • gulsot (huden eller ögonvitorna blir gula). Detta kan inträffa samtidigt som en oväntad blödning eller ett blåmärke

  • smärta i magen, som kan uppträda tillsammans med blod i avföringen

  • smärta i bröst, muskler eller leder samt muskelsvaghet

  • artrit

  • problem med urinen Svårigheter att kissa. Du kissar mer eller mindre än vanligt. Blod i urinen eller grumlig urin

  • njurproblem

  • plötslig huvudvärk eller stelhet i nacken, åtföljt av feber

  • problem med att kontrollera rörelser

  • anfall (konvulsioner eller krampanfall)

  • ostadighetskänsla eller yrsel

  • ringljud eller ovanliga ljud i öronen

  • stickningar eller domningar i händer eller fötter

  • du får konstiga eller ovanliga syner (hallucinationer)

  • depression

  • muskelsmärta och/eller muskelsvaghet hos hiv-patienter

  • aptitlöshet.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till:

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se

  Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  5. HUR EUSAPRIM SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna i Eusaprim är trimetoprim 8 mg/ml och sulfametoxazol 40 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol 455 mg/ml (sötningsmedel), glycerol, cellulosa, karmellosnatrium, polysorbat, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), natriumbensoat (konserveringsmedel E211), sackarinnatrium (sötningsmedel), etanol ca 0,3 %, smakämnen (banan och vanilj) och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  100 ml i glasflaska.

  En dubbel doseringssked av polypropylen som rymmer 5 ml/2,5 ml medföljer.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Aspen Pharma Trading Limited

  3016 Lake Drive

  Citywest Business Campus

  Dublin 24, Irland


  Tillverkare:

  Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36,

  D-23843 Bad Oldesloe

  Tyskland


  Frågor om medicinsk information:

  För några medicinska informations förfrågningar om denna produkt, vänligen kontakta:

  Sverige

  Tel: 0046 856642572


  Information lämnas av: Navamedic AB, Kroksslättsparkgata 4, 400 22 Göteborg


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-29


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.