Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Eusaprim® Koncentrat till infusionsvätska, lösning 16mg/ml+80mg/ml Glasampuller 10x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Trimetoprim, Sulfametoxazol Varunummer: 183853 Apotekets varuid: 6112
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Eusaprim är och vad det används för

  Eusaprim 16 mg/80 mg per ml för infusion (kallad ”Eusaprim” i den här bipacksedeln) är en kombination av två olika antibiotika vid namn sulfametoxazol och trimetoprim. Det används för att behandla infektioner som orsakats av bakterier. Denna läkemedelskombination kallas också kotrimoxazol. Liksom alla antibiotika fungerar Eusaprim bara mot vissa typer av bakterier. Det betyder att det bara är lämpligt för att behandla vissa typer av infektioner.

  Eusaprim kan användas för att behandla eller förebygga:

  • lunginfektioner (pneumoni eller Pneumocystis jiroveci-pneumoni) orsakade av en bakterie som kallas Pneumocystis jiroveci (tidigare kallad Pneumocystis carinii)

  • infektioner orsakade av en bakterie som kallas toxoplasma (toxoplasmos).

  Eusaprim kan användas för att behandla:

  • blås- eller urinvägsinfektioner

  • en infektion som kallas nocardios och som kan påverka lungorna, huden och hjärnan.

  Eusaprim infusion ges vanligtvis bara till dig om du inte kan ta läkemedel via munnen.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Eusaprim

  16 mg/80 mg per ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
  Trimetoprim-sulfametoxazol
  natriummetabisulfit, etanol (alkohol) och natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Eusaprim är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Eusaprim
  3. Hur du använder Eusaprim
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Eusaprim ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Eusaprim är och vad det används för

  Eusaprim 16 mg/80 mg per ml för infusion (kallad ”Eusaprim” i den här bipacksedeln) är en kombination av två olika antibiotika vid namn sulfametoxazol och trimetoprim. Det används för att behandla infektioner som orsakats av bakterier. Denna läkemedelskombination kallas också kotrimoxazol. Liksom alla antibiotika fungerar Eusaprim bara mot vissa typer av bakterier. Det betyder att det bara är lämpligt för att behandla vissa typer av infektioner.


  Eusaprim kan användas för att behandla eller förebygga:

  • lunginfektioner (pneumoni eller Pneumocystis jiroveci-pneumoni) orsakade av en bakterie som kallas Pneumocystis jiroveci (tidigare kallad Pneumocystis carinii)

  • infektioner orsakade av en bakterie som kallas toxoplasma (toxoplasmos).


  Eusaprim kan användas för att behandla:

  • blås- eller urinvägsinfektioner

  • en infektion som kallas nocardios och som kan påverka lungorna, huden och hjärnan.


  Eusaprim infusion ges vanligtvis bara till dig om du inte kan ta läkemedel via munnen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Eusaprim

  Använd inte Eusaprim

  • om du är allergisk (överkänslig) mot sulfametoxazol, trimetoprim, kotrimoxazol eller något annat innehållsämne i Eusaprim (anges i avsnitt 6: Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

  • om du är allergisk mot sulfonamidläkemedel. Sådana läkemedel kan vara sulfonureider (t.ex. gliklazid och glibenklamid) eller tiaziddiuretika (t.ex. bendroflumetiazid – en vattendrivande tablett)

  • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

  • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion

  • om du någon gång har haft problem med blodet som har orsakat blåmärken och blödningar (trombocytopeni)

  • om du någon gång har fått veta att du har ett sällsynt blodproblem som kallas porfyri, vilket kan påverka huden eller nervsystemet.


  Om det är för ditt barn ska Eusaprim inte ges om barnet är yngre än 6 veckor eller prematurt, såvida det inte är för att behandla eller förebygga PJP. I det fallet ska barnet vara minst 4 veckor gammalt.


  Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du får Eusaprim.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Eusaprim:

  • om du utvecklar utslag under behandlingen måste du omedelbart uppsöka läkarvård. Hudutslag som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats vid användning av sulfametoxazol och trimetoprim. Se avsnitt 4 för mer information om symtom.

  • om du har allvarliga allergier eller svår astma

  • om du har en njursjukdom

  • om du har fått veta att du är i riskzonen för en sällsynt blodsjukdom som kallas porfyri som kan påverka huden eller nervsystemet

  • om du inte har tillräckligt med folsyra (ett vitamin) i kroppen vilket kan göra att huden blir blek och att du känner dig trött, svag och andfådd. Detta kallas anemi

  • om du har en sjukdom som kallas glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist, vilket kan orsaka gulsot eller spontan nedbrytning av röda blodkroppar

  • om du har ett ämnesomsättningsproblem som kallas fenylketonuri och inte står på särskild kost för att förbättra tillståndet

  • om du är äldre

  • om du har fått veta av din läkare att du har mycket kalium i blodet

  • om du är underviktig eller undernärd

  • om du har en allvarlig blodsjukdom, till exempel lågt antal röda blodkroppar (anemi), lågt antal vita blodkroppar (leukopeni) eller ett lågt antal blodplättar, vilket kan orsaka blödning och blåmärken (trombocytopeni).

  Andra läkemedel och Eusaprim

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Anledningen är att Eusaprim kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa andra läkemedel kan påverka hur Eusaprim fungerar. Även vissa andra läkemedel kan påverka hur Eusaprim fungerar.

  Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

  • diuretika (vattendrivande tabletter) som kan öka den mängd urin du producerar

  • pyrimetamin som används för att behandla och förebygga malaria samt för att behandla diarré

  • ciklosporin som används efter organtransplantationer

  • blodförtunnande läkemedel som warfarin

  • fenytoin som används för att behandla epilepsi (krampanfall)

  • läkemedel för behandling av diabetes, t.ex. glibenklamid, glipizid, tolbutamin (sulfonureider) och repaglinid

  • läkemedel för att behandla problem med hjärtslagen, t.ex. digoxin eller prokainamid

  • amantadin som används för att behandla Parkinsons sjukdom, multipel skleros, influensa eller bältros

  • läkemedel för att behandla hiv (humant immunbristvirus), som kallas zidovudin eller lamivudin

  • läkemedel som kan öka mängden kalium i blodet, t.ex. diuretika (vattendrivande tabletter, som hjälper till att öka den mängd urin du producerar) eller ACE-hämmare (kan användas för behandling av högt blodtryck eller vissa hjärtbesvär)

  • azatioprin, som kan användas till patienter efter organtransplantation eller för behandling av rubbningar i immunsystemet eller för inflammatoriska tarmsjukdomar

  • metotrexat som är ett läkemedel som används för att behandla vissa cancerformer eller vissa sjukdomar som påverkar immunsystemet

  • rifampicin som är ett antibiotikum

  • folinsyra.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Eusaprim bör inte användas vid graviditet, speciellt under de första 3 månaderna, om det inte är absolut nödvändigt. Om du ammar bör du undvika Euasprim eftersom ditt barn skulle ha ökad risk för gulsot.


  Se nästa avsnitt för mer information om läkemedlets innehåll av etanol.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vissa patienter har drabbats av yrsel eller svimning vid användning av Eusaprim. Kör inte bil och använd inte maskiner om du drabbas av dessa biverkningar.

  Eusaprim innehåller natriummetabisulfit, etanol (alkohol) och natrium

  Eusaprim innehåller:

  • natriummetabisulfit. Detta kan leda till allergiska reaktioner, t.ex. utslag, svullnad av ögonlocken, ansikte eller läppar eller andningsbesvär. Dessa reaktioner är sällsynta, men risken att du drabbas kan vara större om du lider av allergi eller astma

  • 13,2 volymprocent etanol (alkohol). Det kan vara upp till 521 mg per dos vilket motsvarar 2,64 ml öl eller 1,1 ml vin. Detta kan vara skadligt om du är alkoholist. Du ska också beakta etanolinnehållet om du är gravid eller ammar, är ett barn eller om du har leverproblem eller epilepsi

  • 1,7 mmol (eller 38,87 mg) natrium. Detta bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur du använder Eusaprim

  Du förväntas aldrig ge dig själv detta läkemedel. Det ges alltid av utbildad personal .

  Eusaprim ges som en kontinuerlig infusion i venen. Detta sker långsamt under en viss tidsperiod.

  Innan du får läkemedlet kommer det att spädas ut.


  Vilken dos du får och hur ofta du får en dos beror på:

  • vilken typ av infektion du har

  • infektionens svårighetsgrad

  • din vikt

  • din ålder.


  Infusionen pågår cirka 1–1,5 timme, men detta balanseras mot dina vätskebehov.


  Om du har njurproblem kan läkaren

  • ordinera en lägre dos av Eusaprim

  • ta blodprover för att kontrollera om läkemedlet fungerar som den ska.


  Om du får Eusaprim under en längre tid kan din läkare

  • ta blodprover för att testa om läkemedlet fungerar som den ska

  • ordinera folsyra (ett vitamin) som du ska ta samtidigt som Eusaprim.

  Om du använt för stor mängd av Eusaprim

  Om du tror att du har fått för stor mängd av Eusaprim ska du omedelbart kontakta din läkare eller sjuksköterska.

  Om du tror att du har fått för mycket Eusaprim kan du:

  • känna dig illamående eller kräkas

  • känna dig yr eller förvirrad.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Du kan uppleva nedanstående biverkningar med detta läkemedel.

  Kontakta omedelbart läkare om du får en allergisk reaktion. Risken för en allergisk reaktion är mycket låg (färre än 1 av 10 000 personer drabbas). Tecken på en allergisk reaktion omfattar:


  Allergiska reaktioner

  • andningssvårigheter

  • svimning

  • svullnad av ansiktet

  • svullnad av mun, tunga eller svalg som kan bli röda och smärtsamma och/eller leda till sväljningsbesvär

  • bröstsmärta

  • röda prickar på huden.


  Om du utvecklar utslag under behandlingen måste du omedelbart uppsöka läkarvård. Utslag som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats vid användning av sulfametoxazol och trimetoprim. Det kan börja som rödlila, målliknande fläckar eller runda fläckar med blåsor i mitten, ofta symmetriskt spridda på kroppen. Dessa hudreaktioner, som kan vara livshotande, uppträder ofta tillsammans med influensaliknande symtom. Utslagen kan utvecklas till utbredd blåsbildning eller fjällning av huden. Ytterligare tecken att vara uppmärksam på är sår i mun, svalg, näsa eller på könsorgan eller konjunktivit (röda och svullna ögon). Om du får utslag eller tecken på dessa hudreaktioner ska du omedelbart sluta ta Eusaprim, uppsöka akutsjukvård och tala om för läkaren att du tar detta läkemedel.

  Om du får Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys efter att ha använt sulfametoxazol och trimetoprim, som finns i Eusaprim, kan du aldrig mer använda läkemedel som innehåller sulfametoxazol eller trimetoprim.

  Den största risken för allvarliga hudreaktioner är inom de första veckorna av behandlingen.


  Övriga biverkningar omfattar:


  Mycket vanliga (fler än 1 av 10 personer)

  • höga nivåer av kalium i blodet, vilket kan leda till onormala hjärtslag (palpitationer).


  Vanliga (färre än 1 av 10 personer)

  • en svampinfektion som kallas torsk eller candida som kan drabba munnen eller slidan

  • huvudvärk

  • illamående

  • diarré

  • utslag.


  Mindre vanliga (färre än 1 av 100 personer)

  • kräkningar


  Mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000 personer)

  • hög feber eller återkommande infektioner

  • väsande andning eller andningsbesvär som uppstår plötsligt

  • potentiellt livshotande utslag (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats (se Varningar och försiktighet)

  • sår i munnen, munsår och sår eller ömhet på tungan

  • hudknölar eller nässelutslag (upphöjda, röda eller vita, kliande fläckar på huden)

  • blåsor på huden eller i munnen, näsan, slidan eller stjärten

  • inflammation i ögat som leder till smärta och rodnad

  • utslag eller solskada när du har varit ute (även mulna dagar)

  • låga halter av natrium i blodet

  • förändrade blodvärden

  • svaghetskänsla, trötthet eller håglöshet, blek hud (anemi)

  • hjärtproblem

  • gulsot (huden eller ögonvitorna blir gula). Detta kan inträffa samtidigt som en oväntad blödning eller ett blåmärke

  • smärta i magen, som kan uppträda tillsammans med blod i avföringen

  • smärta i bröst, muskler eller leder samt muskelsvaghet

  • artrit

  • problem med urinen. Svårigheter att kissa. Du kissar mer eller mindre än vanligt. Blod i urinen eller grumlig urin

  • njurproblem

  • plötslig huvudvärk eller stelhet i nacken, åtföljt av feber

  • problem med att kontrollera rörelser

  • anfall (konvultioner eller krampanfall)

  • ostadighetskänsla eller yrsel

  • ringljud eller ovanliga ljud i öronen

  • stickningar eller domningar i händer eller fötter

  • du får konstiga eller ovanliga syner (hallucinationer)

  • depression

  • muskelsmärta och/eller muskelsvaghet hos hiv-patienter.

  • aptitlöshet


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till:

  Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se


  Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  5. Hur Eusaprim ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Skydda mot värme och direkt solljus.

  Använd före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten.

  Förvara i originalförpackningen tillsammans med bipacksedeln.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - De aktiva substanserna är sulfametoxazol och trimetoprim. Denna kombination av läkemedel kallas ibland kotrimoxazol. 5 ml Eusaprim innehåller 400 mg sulfametoxazol och 80 mg trimetoprim.

  - Övriga innehållsämnen är:

  propylenglykol (E1520), trometamin, natriumhydroxid (E524), natriummetabisulfit (E223), etanol, vatten för injektion.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Eusaprim 16 mg/80 mg per ml för infusion finns i glasampuller à 5 ml.

  Varje ampull à 5 ml innehåller 400 mg sulfametoxazol och 80 mg trimetoprim.

  Ampullerna levereras i förpackningar om 10 st.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Aspen Pharma Trading Limited

  3016 Lake Drive,

  Citywest Business Campus,

  Dublin 24, Irland


  Tillverkare:

  Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36,

  D-23843 Bad Oldesloe

  Tyskland


  Frågor om medicinsk information:

  För några medicinska informations förfrågningar om denna produkt, vänligen kontakta:

  Sverige

  Tel: 0046 856642572


  Information lämnas av: Navamedic AB, Kroksslättsparkgata 4, 400 22 Göteborg


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-11-21


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.