Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Esomeprazol ratiopharm Enterokapsel, hård 20mg Plastburk, 98kapslar

252:98
Tillfälligt slut
 • Webblager I lager hos leverantör Åter i lager inom kort
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Esomeprazol Varunummer: 091151 Apotekets varuid: 37661
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Esomeprazol ratiopharm är och vad det används för

  Esomeprazol ratiopharm innehåller en läkemedelssubstans som heter esomeprazolmagnesiumdihydrat.

  Esomeprazol tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”, vilka verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.

  Esomeprazol ratiopharm används för att behandla följande tillstånd:

  Esomeprazol som finns i Esomeprazol ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Esomeprazol ratiopharm

  20 mg respektive 40 mg enterokapsel, hård.
  esomeprazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Esomeprazol ratiopharm är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Esomeprazol ratiopharm
  3. Hur du använder Esomeprazol ratiopharm
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Esomeprazol ratiopharm ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Esomeprazol ratiopharm är och vad det används för

  Esomeprazol ratiopharm innehåller en läkemedelssubstans som heter esomeprazolmagnesiumdihydrat.

  Esomeprazol tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”, vilka verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.


  Esomeprazol ratiopharm används för att behandla följande tillstånd:

  • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD)
   Detta är ett sjukdomstillstånd då syra från magen läcker in i matstrupen och orsakar smärta, inflammation och halsbränna.

  • Sår i magen eller övre delen av tarmen som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”
   Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning.

  • Magsår som orsakas av så kallade NSAID-läkemedel (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel)
   Esomeprazol ratiopharm kan också användas för att förebygga uppkomst av magsår om du behöver fortgående behandling med NSAID-läkemedel.

  • För mycket syra i magen orsakad av en tumör i bukspottkörteln (Zollinger-Ellisons syndrom).

  • Fortsatt behandling för att förebygga nya blödningar
   från sår efter första behandling med intravenöst esomeprazol.

  Esomeprazol som finns i Esomeprazol ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Esomeprazol ratiopharm

  Använd inte Esomeprazol ratiopharm

  • om du är allergisk mot esomeprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot någon annan protonpumpshämmare.

  • om du tar något läkemedel som innehåller nelfinavir (för behandling av HIV).

  Använd inte Esomeprazol ratiopharm om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Esomeprazol ratiopharm.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Esomeprazol ratiopharm om

  • du har något allvarligt leverbesvär

  • du har allvarliga njurproblem.

  • du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Esomeprazol ratiopharm som minskar magsyran.

  Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Esomeprazol ratiopharm. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


  Esomeprazol ratiopharm kan maskera symtomen på vissa andra sjukdomar. Du ska därför omedelbart kontakta läkare om något av följande inträffar innan du börjar ta Esomeprazol ratiopharm eller under tiden du tar det:

  • betydande viktminskning utan orsak och sväljningsproblem

  • magsmärtor eller matsmältningsbesvär

  • du börjar kräkas föda eller blod

  • svart (blodblandad) avföring.

  Om du ordinerats Esomeprazol ratiopharm för att tas ”vid behov” ska du kontakta läkare om dina symtom är ihållande eller ändrar karaktär.


  Kontakta genast läkare om du får diarré medan du behandlas med Esomeprazol ratiopharm. Protonpumpshämmare kan nämligen leda till en lätt ökad risk för infektioner i mage och tarm, som t.ex. infektioner förorsakade av Salmonella eller Campylobacter.

  Andra läkemedel och Esomeprazol ratiopharm

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta eftersom Esomeprazol ratiopharm kan påverka hur andra läkemedel fungerar, och andra läkemedel å sin sida kan påverka effekten av Esomeprazol ratiopharm.


  Använd inte Esomeprazol ratiopharm enterokapslar om du använder något preparat med nelfinavir (för behandling av HIV).


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande läkemedel:

  • atazanavir (används för behandling av HIV)

  • ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner)

  • digoxin (används vid hjärtbesvär)

  • citalopram, imipramin eller klomipramin (används för behandling av depression)

  • diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi)

  • fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka dig lite extra när du börjar eller slutar ta Esomeprazol ratiopharm.

  • läkemedel som används för blodförtunning, som till exempel warfarin eller klopidogrel. Läkaren kan behöva övervaka ditt tillstånd när du börjar eller slutar ta Esomeprazol ratiopharm.

  • cisaprid (används vid matsmältningsproblem eller halsbränna)

  • rifampicin (används för behandling av tuberkulos)

  • johannesört (Hypericum perforatum)

   (används för behandling av depression)

  Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren vilka andra läkemedel du tar om läkaren har förskrivit antibiotika (amoxicillin och klaritromycin) att tas i kombination med Esomeprazol ratiopharm för behandling av magsår orsakade av en Helicobacter pylori-infektion.

  Användning av Esomeprazol ratiopharm med mat och dryck

  Enterokapslarna kan tas såväl i samband med måltid som på tom mage.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läkaren avgör om du kan ta Esomeprazol ratiopharm under en eventuell graviditet.

  Det är okänt om esomeprazol utsöndras i bröstmjölk. Därför bör du inte ta Esomeprazol ratiopharm om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är inte troligt att Esomeprazol ratiopharm har någon inverkan på din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Esomeprazol ratiopharm innehåller sackaros

  Esomeprazol ratiopharm innehåller sackaros, d.v.s. en viss typ av socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Esomeprazol ratiopharm

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  • Esomeprazol ratiopharm rekommenderas inte för behandling av barn under 12 år.

  • Om du använder detta läkemedel en längre tid kommer läkaren att vilja följa upp din behandling (särskilt om din behandling räcker längre än ett år).

  • Om läkaren uppmanat dig att använda detta läkemedel vid behov, ska du tala om för läkaren om dina symtom förändras på något vis.

  Intag av läkemedlet

  • Enterokapslarna kan tas vid vilken tid på dygnet som helst.

  • Du kan ta kapslarna såväl i samband med måltid som på fastande mage.

  • Svälj enterokapslarna hela tillsammans med en liten mängd vatten. Tugga eller krossa inte kapslarna eftersom kapslarna innehåller granulatkorn som är överdragna med ett ämne som skyddar läkemedlet från att falla sönder i den sura omgivningen i din magsäck. Det är därför viktigt att granulatkornen inte skadas.

  Vad du kan göra vid fall av sväljningssvårigheter

  • Om du har problem att svälja enterokapslarna:

   • Öppna kapslarna och häll ut granulatet i ett halvt glas (ej kolsyrat) vatten. Använd inga andra vätskor.

   • Drick blandningen genast eller allra senast inom 30 minuter. Rör alltid om blandningen strax innan du dricker den.

   • För att vara säker på att du har fått i dig allt läkemedel, skölj noggrant glaset med ytterligare ett halvt glas vatten som du dricker upp. De fasta granulatkornen innehåller läkemedlet – tugga eller krossa dem inte.

  • Om du inte alls kan svälja, kan kapselinnehållet blandas med lite vatten och placeras i en spruta. Blandningen kan då ges direkt i magen via en sond. Det är viktigt att lämpligheten av den valda sprutan och slangen noggrant testas.

  Hur mycket läkemedel ska man ta?

  • Läkaren talar om för dig hur många enterokapslar du ska ta och hur länge du ska ta dem. Doseringen beror på ditt tillstånd, på din ålder och på hur väl din lever fungerar.

  • Vanliga doser anges nedan:

  För behandling av halsbränna orsakad av gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD)
  Vuxna och barn från 12 år:

  • Om läkaren konstaterat att din matstrupe är lätt skadad är den vanliga dosen en Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapsel en gång dagligen i 4 veckors tid. Läkaren kan rekommendera att du fortsätter med samma dos i ytterligare 4 veckor om skadorna i matstrupen inte läkts helt under de första 4 veckorna.

  • Normal dos efter att matstrupen är läkt är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen.

  • Om din matstrupe inte är skadad är den vanliga dosen en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen. När ditt tillstånd är under kontroll, kan läkaren rekommendera att du tar läkemedlet vid behov. I dessa fall är maximal dos en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen.

  • Om du har allvarliga leverproblem kan läkaren rekommendera en lägre dos än vanligt.

  För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sådana sår uppstår på nytt

  • Vuxna från 18 år: En vanlig dos är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel två gånger dagligen i en vecka.

  • Läkaren kommer dessutom att förskriva antibiotika (amoxicillin och klaritromycin) att användas tillsammans med Esomeprazol ratiopharm.

  För behandling av magsår orsakade av NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel)

  • Vuxna från 18 år: En vanlig dos är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen i 4-8 veckors tid.

  För att förebygga magsår om du tar NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel)

  • Vuxna från 18 år: En vanlig dos är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en gång dagligen.

  För behandling av överskott av syra i magen orsakad av en tumör i bukspottskörteln (Zollinger-Ellisons syndrom)

  • Vuxna från 18 år: En vanlig dos är en Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapsel två gånger dagligen.

  • Läkaren kommer att justera dosen efter ditt behov och kommer också att besluta hur länge du ska ta läkemedlet. Maximal dos är 80 mg esomeprazol två gånger dagligen.

  Fortsatt behandling för att förebygga ny blödning från sår efter inledande behandling med intravenöst esomeprazol

  • Vuxna från 18 år: En vanlig dos är en Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapsel en gång dagligen i 4 veckors tid.

  Om du har tagit för stor mängd av Esomeprazol ratiopharm

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Esomeprazol ratiopharm

  • Om du glömt bort en dos, ta den då så fort du kommer ihåg den. Om det redan börjar vara dags för nästa dos ska du hoppa över den bortglömda dosen.

  • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om du observerar någon av följande allvarliga biverkningar ska du sluta ta Esomeprazol ratiopharm och genast kontakta läkare:

  • Plötslig uppkomst av väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimning eller svårigheter att svälja (tecken på allvarlig allergisk reaktion).

  • Rodnad av huden med blåsbildning eller avflagnande hud. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorgan kan också förekomma. Dessa reaktioner kan vara tecken på Stevens-Johnson syndrom eller s.k. toxisk epidermal nekrolys.

  • Gulskiftande hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem.

  Ovan nämnda biverkningar är sällsynta och förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare.


  Andra biverkningar omfattar:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • huvudvärk

  • mag- eller tarmpåverkan, som diarré, magont, förstoppning, väderspänningar

  • illamående eller kräkningar.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • svullna fötter och vrister

  • sömnstörningar (sömnlöshet)

  • yrsel, stickningar och domningar, sömnighet

  • svindel (vertigo)

  • muntorrhet

  • förändringar i de blodvärden som visar hur levern fungerar

  • hudutslag, nässelfeber och klåda.

  • intag av en protonpumpshämmare såsom Esomeprazol ratiopharm, särskilt under en period på mer än ett år, kan leda till en något ökad risk för höft-, handledes eller kotfrakturer. Tala om för din läkare om du har benskörhet eller om du tar kortikosteroider (som kan öka risken för benskörhet).

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • förändrade blodvärden, som t.ex. reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar, vilket kan orsaka svaghetskänsla, blåmärken eller infektionskänslighet

  • låga nivåer av natrium i blodet, vilket kan orsaka svaghetskänsla, kräkningar och kramper

  • känsla av upprördhet, förvirring eller depression

  • smakförändringar

  • synproblem, till exempel dimsyn

  • plötslig uppkomst av väsande andning eller andnöd (bronkospasm)

  • inflammation i munhålan

  • en svampinfektion som kallas torsk och som kan påverka tarmen

  • leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulskiftande hud, mörk urin och trötthet

  • håravfall (alopeci)

  • hudutslag efter vistelse i direkt solljus

  • led- (artralgi) eller muskelsmärtor (myalgi)

  • allmän sjukdomskänsla och orkeslöshet

  • ökad svettning.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • förändringar i blodbilden, inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar)

  • aggression

  • syn-, känsel- och hörselvillor (hallucinationer)

  • allvarliga leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation

  • plötsligt uppträdande av svåra hudutslag, blåsbildning eller avflagnande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledsmärtor (Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

  • muskelsvaghet

  • svåra njurproblem

  • förstorade bröstkörtlar hos män.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Om du använder Esomeprazol ratiopharm i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

  • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna


  Esomeprazol ratiopharm kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får någon infektion med symtom som feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, ska du snarast möjligt kontakta läkare för att en eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) ska kunna uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar läkaren du kontaktar om din medicinering.


  Bli inte oroad av denna lista över möjliga biverkningar. Du kanske inte upplever en enda av dem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Esomeprazol ratiopharm ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda temperaturanvisningar.


  Blisterförpackning (OPA/Al/PE + DES film/Aluminiumfolie)
  Inga särskilda temperaturanvisningar.
  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  eller


  Blisterförpackning (OPA/Al/PE + Aluminiumfolie)
  Förvaras vid högst 30ºC.
  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Tablettburk av HDPE
  Inga särskilda temperaturanvisningar.
  Tillslut tablettburken väl. Fuktkänsligt.
  Används inom 6 månader efter att burken öppnats första gången.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är esomeprazol. Varje hård enterokapsel innehåller 20 mg eller 40 mg esomeprazol (i form av esomeprazolmagnesiumdihydrat).

  • Övriga innehållsämnen i granulatet inuti kapslarna är sockersfärer (sackaros och majsstärkelse), povidon K-30, natriumlaurilsulfat, poly(vinylalkohol), titandioxid (E171), makrogol 3000, makrogol 6000, talk (E553b), magnesiumsubkarbonat (tungt), polysorbat 80 (E443), metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1), dispersion 30%; och övriga innehållsämnen i kapselskalet är gelatin (E441), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Esomeprazol ratiopharm 20 mg: Kapselöverdelen och nederdelen är svagt ljusröda och kapslarna innehåller vitt eller nästan vitt granulat. Kapselstorlek: nummer 3.
  Esomeprazol ratiopharm 40 mg: Kapselöverdelen och nederdelen är tydligt ljusröda och kapslarna innehåller vitt eller nästan vitt granulat. Kapselstorlek: nummer 1.


  Enterokapslarna finns att få i kartonger med 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 enterokapslar förpackade i blisterkartor, samt i tablettburkar av HDPE med 98 enterokapslar och en kapsel med torkmedel. Kapseln med torkmedel får inte sväljas.
  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  ratiopharm GmbH

  Graf-Arco-Str. 3

  89079 Ulm

  Tyskland


  Tillverkare:

  Merckle GmbH

  Ludwig-Merckle-Strasse 3

  89143 Blaubeuren

  Tyskland


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  I Sverige:

  Teva Sweden AB

  Box 1070

  251 10 Helsingborg

  I Finland:

  ratiopharm Oy

  PB 67

  02631 Esbo

  Tel: 020 180 5900


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-05


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.