Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Eraquell vet. Oral pasta 18,7mg/g Plastspruta, 1x7,49g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ivermektin Varunummer: 004959 Apotekets varuid: 8056
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Rundmask i mag-tarmkanalen

  Stora strongylider:Strongylus vulgarismatura och L4-(arteriella) stadierStrongylus edentatusmatura och L4-(vävnads) stadierStrongylus equinusadultaSmå strongylider, adulta:Cyathostomum spp.Cylicocyclus spp.Cylicodontophorus spp.Cylicostephanus spp.Gyalocephalus spp.

  Lilla magmasken:Trichostrongylus axeiAdulta

  Springmask:Oxyuris equiAdulta och larvala stadier

  Spolmask:Parascaris equorumAdulta

  Fölmask:Strongyloides westeriAdulta

  Magmask:Habronema muscaeAdulta

  Trådmask:Onchocerca spp. (mikrofilarier)

  Lungmask:Dictyocaulus arnfieldiAdulta och larvala stadier

  Styngflugelarver:Gasterophilus spp.Orala och gastriska larvstadier

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  VIRBAC DE PORTUGAL LABORATORIOS LDA
  Rua do Centro Empresarial
  Edificio 13, Escritorio 3, Piso 1
  Quinta da Beloura
  P 2710 693 Sintra
  Portugal


  Tillverkare:
  Sofarimex Indústria Química e Farmacêutica Lda
  Avenida das Indústrias - Alto de Colaride - Agualva – 2735-213 Cacém
  Portugal


  eller


  VIRBAC
  1ère avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros
  Frankrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Eraquell vet 18,7 mg/g oralpasta. Ivermectin

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Aktivt(a) innehållsämne(n)

  Ivermektin .................................................

  18,7 mg/g.


  Hjälpämnen
  Titandioxid (E171)


  Vit och tjock pasta

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

  Rundmask i mag-tarmkanalen


  Stora strongylider:
  Strongylus vulgaris
  matura och L4-(arteriella) stadier
  Strongylus edentatus
  matura och L4-(vävnads) stadier
  Strongylus equinus
  adulta
  Små strongylider, adulta:
  Cyathostomum spp.
  Cylicocyclus spp.
  Cylicodontophorus spp.
  Cylicostephanus spp.
  Gyalocephalus spp.


  Lilla magmasken:
  Trichostrongylus axei
  Adulta


  Springmask:
  Oxyuris equi
  Adulta och larvala stadier


  Spolmask:
  Parascaris equorum
  Adulta


  Fölmask:
  Strongyloides westeri
  Adulta


  Magmask:
  Habronema muscae
  Adulta


  Trådmask:
  Onchocerca spp. (mikrofilarier)


  Lungmask:
  Dictyocaulus arnfieldi
  Adulta och larvala stadier


  Styngflugelarver:
  Gasterophilus spp.
  Orala och gastriska larvstadier

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas till hund eller katt då allvarliga reaktioner kan inträffa.
  Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans.
  Se även avsnitt ”Karenstider”.

  6. BIVERKNINGAR

  Vissa hästar som är kraftigt infekterade med Onchocerca mikrofilarier har fått reaktioner i form av svullnad och klåda efter dosering. Reaktionen antas bero på att ett stort antal mikrofilarier dör samtidigt. Symtomen försvinner inom ett par dagar men behandling av symtomen kan vara motiverad.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Häst

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  En singeldos på 200 µg ivermektin per kg kroppsvikt.


  Varje viktmarkering på doseringssprutans kolv ger tillräckligt med pasta för att behandla 100 kg kroppsvikt (motsvarande 1,07 g av produkten och 20 mg ivermektin).


  Injektionssprutan innehållande 6,42 g är tillräcklig för att behandla djur med en vikt på 600 kg enligt rekommenderad dos.


  Injektionssprutan innehållande 7,49 g är tillräcklig för att behandla djur med en vikt på 700 kg enligt rekommenderad dos.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Hästens vikt skall noggrant fastställas för korrekt användning av pastan. Hästens mun ska vara fri från foder. Doseringssprutan skall placeras mellan de främre och bakre tänderna, varefter pastan pressas ut så långt bak på hästens tunga som möjligt. Lyft omedelbart därefter hästens huvud i några sekunder för att säkerställa att hästen sväljer pastan.
  Återbehandling görs i enlighet med den epidemiologiska situationen, dock med minst 30 dagars intervall.

  10. KARENSTID

  Slakt: 30 dagar
  Använd ej till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras vid högst 30 °C.
  Förvaras i originalförpackningen.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.
  Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda varningar för respektive djurslag
  Följande strategier bör undvikas då de kan innebära en ökad risk för resistens mot avmaskningsmedel:


  • För frekvent och upprepad användning av avmaskningsmedel från en viss grupp under en längre tidsperiod.

  • Underdosering som kan orsakas av underuppskattad kroppsvikt, feladministrering av produkten eller utebliven kalibrering av doseringsdosa (om tillämpligt)


  Misstänkta kliniska fall av resistens mot avmaskningsmedel skall utredas med hjälp av relevanta tester. Om testresultat(en) visar på resistens mot ett visst avmaskningsmedel skall ett avmaskningsmedel från en annan grupp med en annan verkningsmekanism användas.


  Resistens mot ivermektin har rapporterats för Parascaris equorum hos häst, därför skall användningen av denna produkt baseras på lokal (regional, besättning) epidemiologisk information avseende mottaglighet av nematoder samt rekommendationer för att minimera selektion av resistens mot avmaskningsmedel.


  Särskilda försiktighetsmått vid användning
  Det kan hända att avermektiner inte tolereras väl hos alla djurslag utanför målgruppen (fall av intolerans med dödlig utgång har rapporterats för hundar, särskilt collie, old english sheepdog och besläktade raser eller korsningar, samt även för vatten- och landsköldpaddor).
  Eftersom ivermektin är extremt farligt för fisk och andra vattenlevande organismer, bör behandlade djur inte ha direkt tillgång till ytvatten och diken medan behandlingen pågår.
  Resistans hos parasiter mot någon av klasserna av anthelmintikum kan utvecklas efter frekvent upprepad användning av den specifika klassen.
  Eftersom ivermektin binds i hög grad till plasmaproteiner bör speciell uppmärksamhet riktas mot sjuka djur samt djur med nutritionella tillstånd kopplade till låg plasmaproteinnivå.
  Vid användning av avmaskningsmedel skall lämplig doseringsregim och besättningsövervakning fastställas av veterinär för att uppnå en adekvat parasitkontroll och minimera risken för parasitresistens.


  Skyddsföreskrifter för personer som administrerar läkemedlet
  Ät, drick eller rök inte medan du hanterar produkten. Undvik att få pastan i ögon på huden. Om du av misstag råkar få pasta på huden, tvätta genast huden med vatten och tvål. Om du får pastan i ögonen, skölj omedelbart ögonen och kontakta läkare vid behov.
  Tvätta händerna efter användning.


  Användning under dräktighet och laktation
  Kan användas till dräktiga ston.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
  Ivermektin ökar effekten av GABA agonister.


  Överdosering
  Milda, övergående symtom (långsam pupillrespons på ljus och depression) har observerats vid en högre dos på 1,8 mg/kg (9 gånger den rekommenderade dosen).
  Andra symtom som observerats vid högre doser inkluderar mydriasis, ataxi, tremor, stupor, koma och dödsfall. De mindre allvarliga symtomen har varit övergående. Ingen antidot har identifierats, men symtomatisk behandling kan vara fördelaktig.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ivermektin är mycket farligt för fisk och andra vattenlevande organismer. All oanvänd produkt och tomma förpackningar ska kasseras enligt gällande anvisningar.
  Undvik förorening av ytvatten eller diken med produkten eller tomemballage.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2011-02-25

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Produkten är packad i en plastspruta av polyeten innehållande 6,42 g eller 7,49 g, vilken är graderad i mängd per 100 kg kroppsvikt.


  Förpackningar:


  6,42 g spruta
  Ask med 1, 2, 12, 40 eller 48 sprutor.
  Transparant PVC blister försluten mot kartong innehållande en spruta.


  7,49 g spruta
  Ask med 1, 2, 12, 40 eller 48 sprutor.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  När sprutan används första gången skall datum för hållbarhet i öppnad förpackning (senaste användning av produkt som finns kvar i sprutan) anges på etiketten.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.