Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Equip® FT vet. Injektionsvätska, suspension Glasampuller 10x2ml

1407:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varunummer: 398577 Apotekets varuid: 15742
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För vaccinering av hästar mot hästinfluensa typ H7N7 och H3N8 (europeiska och amerikanska stammar inklusive isolat av klad 1 och 2 av Florida-sublinjen) för att minska symtom och virusutskiljning efter infektion samt mot stelkramp för att förhindra dödlighet.

  Immuniteten varar i minst 15 månader för influensa och 36 månader för stelkramp.

  Immuniteten sätter in 2 veckor efter grundvaccinering.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Zoetis Finland Oy
  Tietokuja 4
  00330 Helsingfors

  Finland


  Tillverkare:
  Zoetis Belgium SA
  Rue Laid Burniat 1
  B-1348 Louvain-la-Neuve
  Belgien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Equip FT vet injektionsvätska, suspension

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  En dos om 2 ml innehåller:  Aktiva substanser:  A/equine/Newmarket/77 (H7N7) antigen

  ≥ 1,2

  log10 HAI*

  A/equine/Borlänge/91 (H3N8) antigen

  ≥ 2,1

  log10 HAI*

  A/equine/Kentucky/98 (H3N8) antigen

  ≥ 2,4

  log10 HAI*

  Cl. tetanus toxoid

  ≥ 70

  IU/ml$

  Adjuvans:  Quil A

  275-580

  mikrogram

  Fosfatidylkolin

  100-200

  mikrogram

  Kolesterol

  100-200

  mikrogram

  Ammoniumacetat

  3,854

  milligram

  Aluminiumfosfat

  4,4-5,5

  milligram

  * HAI: Haemagglutination inhibition titre

  $ IU: International units (internationella enheter)


  Hjälpämnen:
  Natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumklorid, kaliumdivätefosfat.

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  För vaccinering av hästar mot hästinfluensa typ H7N7 och H3N8 (europeiska och amerikanska stammar inklusive isolat av klad 1 och 2 av Florida-sublinjen) för att minska symtom och virusutskiljning efter infektion samt mot stelkramp för att förhindra dödlighet.


  Immuniteten varar i minst 15 månader för influensa och 36 månader för stelkramp.

  Immuniteten sätter in 2 veckor efter grundvaccinering.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga kända.

  6. BIVERKNINGAR

  I sällsynta fall (förekommer hos färre än 1 av 1000 behandlade djur) kan vaccinerade djur uppvisa reaktion på vaccination, vilken kan uppträda som muskelstelhet, lätt, övergående höjning av kroppstemperaturen, vanligen 9-12 timmar efter vaccinationstillfället, eller i form av liten mjuk, icke-smärtande svullnad (10-20 mm i diameter) vid injektionsstället. Dessa symtom försvinner vanligtvis dagen efter vaccination.


  Överkänslighetsreaktioner kan förekomma i enstaka fall. I händelse av en allergisk eller anafylaktisk reaktion ska omedelbar behandling ges med lämplig glukokortikoidintravenöst eller adrenalinintramuskulärt.


  Smärta vid injektionsstället kan förekomma.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Häst.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

  Dos: 2 ml.

  Administrering: Equip FT vet skakas före användning och injiceras djupt intramuskulärt.


  Vaccinationsprogrammet innebär två grundvaccinationer med 6 veckors intervall. För influensa krävs en tredje dos 5 månader senare. Därefter bör revaccination (booster) ske med 12 månaders intervall mot influensa.

  Skyddande immunitet mot tetanus upprätthålls under minst tre år efter utförd grund- eller boostervaccination. Därför kan boostervaccineringarna omväxlande ske med Equip F vet och med Equip FT vet.


  Equip FT vet har visat sig säkert att använda till 3 - 4 månader gamla föl. Dock påverkas effekten av den aktiva immuniseringen mot hästinfluensa och tetanus hos unga föl av halten maternala antikroppar. Denna varierar mellan olika individer på grund av många olika faktorer, t ex stoets immunstatus, om fölet fått tillräckligt med kolostrum, etc. Endast då mängden maternala antikroppar understiger skyddande nivåer kan vaccination ge optimal effekt.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Endast friska hästar bör vaccineras.


  Hästar som har behandlats med någon typ av immunsuppressiva läkemedel, t ex glukokortikoider, skall inte vaccineras förrän tidigast fyra veckor efter sådan behandling.


  Ingen information finns tillgänglig angående samtidig användning av vaccinet tillsammans med annat vaccin. Därför rekommenderas att inga andra vaccin ges inom 14 dagar före eller efter vaccination med Equip FT vet.


  Undvik onödig stress vid vaccination av högdräktiga ston.

   10. KARENSTID

  Slakt: 0 dagar.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras i kylskåp (2oC-8oC).
  Får ej frysas.
  Ljuskänsligt.
  Hållbarhet i öppnad förpackning: 12 timmar.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD VARNING

  Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2016-09-21

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar:

  Injektionsflaska av typ I glas med klorbutyl gummipropp och aluminiumförsegling.

  Förpackning: Den yttre förpackningen innehåller 10 injektionsflaskor och 10 sterila injektionssprutor av 2 ml och injektionsnålar. Multiförpackning: 5x10x2 ml.


  Förfylld spruta av typ I glas med brombutyl gummikolv och spetsskydd.

  Förpackning: Den yttre förpackningen innehåller 10 förfyllda endossprutor och injektionsnålar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:


  Orion Pharma Animal Health
  Box 520
  192 05 Sollentuna
  Tel: 08 623 64 40

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.