Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Equimax vet Oral gel Plastspruta, 12x7,49g

Snabbfakta
Varunummer: 575470 Apotekets varuid: 8343
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För behandlingen av blandade cestod- och nematod- eller artropodangrepp, på grund av mogna (matura) och omogna (immatura) rundmaskar, lungmaskar, styngflugor och bandmaskar hos häst:

  Eftersom infestationer av bandmask knappast förekommer hos hästar före två månaders ålder, anses det onödigt att behandla föl som är under denna ålder.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Virbac
  1ère avenue – 2065 m – L.I.D.
  06516 Carros
  Frankrike


  Tillverkare:
  Sofarimex Indústria Química e Farmacêutica Ltd – P-2735 Cacém – PORTUGAL


  eller


  VIRBAC
  1ère avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros - FRANKRIKE

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Equimax Vet. Oralgel för häst

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  De aktiva substanserna är ivermektin och praziquantel.
  1 g innehåller 18,7 mg ivermektin och 140,3 mg praziquantel.
  Övriga innehållsämnen är titandioxid (E171) och propylenglykol.

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

  För behandlingen av blandade cestod- och nematod- eller artropodangrepp, på grund av mogna (matura) och omogna (immatura) rundmaskar, lungmaskar, styngflugor och bandmaskar hos häst:

  • Nematoder:
   Stora strongylider:
   Strongylus vulgaris (matura och arteriella larver), Strongylus edentatus (matura och L4-larvstadier i vävnaden), Strongylus equinus (matura), Triodontophorus spp (matura).
   Små strongylider:
   Cyathostomum:Cylicocylus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp. (matura och icke-hämmade larver i mukosan).
   Spolmask:Parascaris equorum (matura och larver).
   Springmask:Oxyuris equi (larver).
   Lilla magmasken: Trichostrongylus axei (matura).
   Fölmask: Strongyloides westeri (matura).
   Magmask: Habronema spp (matura).
   Trådmask:Onchocerca spp. mikrofilarier dvs. kutana trådmaskar
   Lungmask:Dictyocaulus arnfieldi (matura och larver).

  • Cestoder (Bandmask):Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna, Paranoplocephala mamillana.

  • Styngflugor:Gasterophilus spp. (larver).


  Eftersom infestationer av bandmask knappast förekommer hos hästar före två månaders ålder, anses det onödigt att behandla föl som är under denna ålder.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Ska ej ges till:
  Föl som är yngre än 2 veckor.
  Ston vilkas mjölk används för humankonsumtion.
  Hästar med känd överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av hjälpämnena.

  6. BIVERKNINGAR

  Hästar som varit svårt infekterade med mikrofilarier av trådmask (Onchorcerca microfilariae) har fått reaktioner som svullnad och klåda efter behandlingen. Dessa reaktioner är förmodligen resultatet av avdödningen av ett stort antal mikrofilarier.
  Vid mycket kraftiga bandmaskangrepp kan avdödning av dessa parasiter orsaka en lindrig övergående kolik och lös avföring hos den behandlade hästen. Kolik, diarré och anorexi har rapporterats i mycket sällsynta fall efter behandlingen, särskilt vid kraftiga maskangrepp. I mycket sällsynta fall, allergiska reaktioner som hypersalivation, tungödem och nässelutslag (urticaria), takykardi (snabb hjärtrytm), blodöverfyllda slemhinnor, och underhudsödem har rapporterats efter behandlingen med produkten. Veterinär ska konsulteras om dessa symptom kvarstår.
  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Häst

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Vikt

  Dosering

  Vikt

  Dosering

  Upp till 100 kg

  1,070 g

  401-450 kg

  4,815 g

  101-150 kg

  1,605 g

  451-500 kg

  5,350 g

  151-200 kg

  2,140 g

  501-550 kg

  5,885 g

  201-250 kg

  2,675 g

  551-600 kg

  6,420 g

  251-300 kg

  3,210 g

  601-650 kg*

  6,955 g

  301-350 kg

  3,745 g

  651-700 kg*

  7,490 g

  351-400 kg

  4,280 g

  * Gäller endast 7.49 g injektionsspruta.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Engångsdos. 200 µg ivermektin och 1,5 mg praziquantel per kg kroppsvikt motsvarar 1,07 g pasta per 100 kg kroppsvikt. För att säkerställa att en korrekt dos administreras skall kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt, och noggrannheten hos doseringsenheten ska kontrolleras, då underdosering kan leda till en ökad risk för resistensutveckling mot avmaskningsmedel.


  Den första markeringen ger tillräckligt med pasta för att behandla 100 kg. Varje påföljande sprutmarkering ger tillräckligt med pasta för att behandla 50 kg kroppsvikt. Sprutan bör ställas in på den beräknade doseringen genom att man sätter ringen på tillämplig plats på kolven.
  Injektionssprutan innehållande 6.42 g är tillräcklig för att behandla djur med en vikt på 600 kg enligt rekommenderad dos. Injektionssprutan innehållande 7.49 g är tillräcklig för att behandla djur med en vikt på 700 kg enligt rekommenderad dos.


  • BRUKSANVISNING

  Ställ in sprutan på beräknad dosering genom att ställa in ringen på kolven före administrering. Pastan administreras oralt genom att man för in sprutans pip mellan lanerna och avsätter den erfordrade mängden pasta baktill på tungan. Det bör inte finnas någon föda i djurets mun. Lyft upp hästens huvud några sekunder omedelbart efter administrering för att säkerställa att dosen sväljs ner. Rådfråga veterinär när det gäller tillämpliga doseringsprogram och hantering av djurbeståndet för att uppnå en god parasitkontroll både vid angrepp av bandmask och rundmask.

  10. KARENSTID

  Kött och slaktavfall: 35 dagar. Ej tillåtet att använda till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras vid högst 30ºC. Delvis använda sprutor förvaras vid högst 25°C.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.
  Hållbarhet för öppnad förpackning: 6 månader.


  FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. FÖR DJUR.

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  • SKYDDSFÖRESKRIFTER

  Tvätta händerna efter användning (för att undvika ögonkontamination).
  Undvik kontakt med ögonen. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med rikliga mängder vatten. Vid ögonirritation, uppsök läkare.
  Undvik att äta, dricka eller röka medan du hanterar detta veterinärmedicinska läkemedel.
  Vid oavsiktligt intagande, uppsök läkare och visa bipacksedeln så att läkaren vet vad du fått i dig.


  SÄRSKILDA VARNINGAR
  Produkten kan användas på hingstar.


  Försiktighet bör vidtas för att undvika följande metoder eftersom de ökar risken för resistens och kan i slutändan leda till ineffektiv behandling:

  • För frekvent och upprepad användning av avmaskningsmedel från samma klass under en längre tid.

  • Underdosering, vilket kan bero på en underskattning av kroppsvikt, feladministrering av produkten, eller brist på kalibrering av doseringsenheten (om sådan används).

  Misstänkta kliniska fall av resistens mot av maskningsmedel bör undersökas ytterligare med hjälp av lämpliga test (t.ex. Faecal Egg Count Reduction Test). Om resultatet av testet pekar mot ett tydligt motstånd mot ett visst avmaskningsmedel bör en inälvsmask som tillhör en annan farmakologisk klass och som har en annan verkningsmekanism användas.


  Resistens mot ivermektin (en avermectin) har rapporterats hos Parascaris equorum på häst inom EU. Därför bör användning av denna produkt baseras på lokal (regional, gård) epidemiologisk information om mottaglighet för nematoder och rekommendationer om hur man kan begränsa ytterligare urval för resistens mot avmaskningsmedel.


  FÖRSIKTIGHET
  Det är möjligt att avermektiner inte tolereras väl hos alla djurslag utanför målgruppen. Fall av intolerans har rapporterats för hundar, särskilt collie, old english sheepdog och besläktade raser eller korsningar, samt även för vatten- och landsköldpaddor.
  Hundar och katter får inte förtära utspilld pasta eller komma åt använda sprutor på grund av risken för biverkningar relaterade till ivermektintoxicitet.
  Eftersom ivermektin är mycket farligt för fiskar och andra vattenlevande organismer bör inte behandlade djur ha direkt tillgång till vattendrag och diken under behandlingen.
  Parasitresistens mot en viss klass av antihelmintikum kan utvecklas efter tät, upprepad användning av ett antihelmintikum av denna klass.


  DRÄKTIGHET OCH LAKTATION
  Produkten kan användas på ston under hela graviditeten och laktationen.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.
  MYCKET FARLIGT FÖR FISKAR OCH ANDRA VATTENLEVANDE ORGANISMER

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2012-12-17
Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.