Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Enterisol® Ileitis vet. Frystorkat pulver och vätska till oral suspension Pulver i glasflaska och vätska i plastflaska 50doser (100ml)

331:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Lawsoniavaccin Varunummer: 064727 Apotekets varuid: 15071
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För aktiv immunisering av grisar från 3 veckors ålder för att reducera patologiska förändringar orsakade av infektion med Lawsonia intracellularis och för att minska den nedgång och variation i daglig tillväxt som är en följd av infektion med organismen.

  I fältförsök har en genomsnittlig ökad tillväxt på upp till 30 g/dag visats mellan vaccinerade och ickevaccinerade grisar.

  Skyddande immunitet uppnås: 3 veckor efter vaccination

  Varaktighet av immunitet: Minst 17 veckor.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:


  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

  Binger Strasse 173

  55216 Ingelheim/Rhein

  Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Enterisol Ileitis vet.Frystorkat pulver och vätska till oralsuspension till svin

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 dos (2 ml) färdigblandat vaccin innehåller:

  Aktiv substans:

  Lawsonia intracellularis

  min. 1 x 104,9 TCID50*

  min. 1 x 106,1 TCID50*

  * Tissue Culture Infective Dose


  Spädningsvätska:


  Sterilt vatten

  till 2,0 ml.

  4. INDIKATION(ER)

  För aktiv immunisering av grisar från 3 veckors ålder för att reducera patologiska förändringar orsakade av infektion med Lawsonia intracellularis och för att minska den nedgång och variation i daglig tillväxt som är en följd av infektion med organismen.

  I fältförsök har en genomsnittlig ökad tillväxt på upp till 30 g/dag visats mellan vaccinerade och ickevaccinerade grisar.

  Skyddande immunitet uppnås: 3 veckor efter vaccination

  Varaktighet av immunitet: Minst 17 veckor.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  Inga kända.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Svin (avvanda grisar från 3 veckors ålder).

  För att undgå inaktivering av vaccinet skall allt material som används vid beredning av eller behandling med vaccinet vara fria från rester av antimikrobiella medel, rengörings- och desinfektionsmedel.  Färdigställande av vaccin:

  Förpackning om 10 respektive 50 doser: Färdigställ vaccinet genom att tillsätta hela mängden medföljande spädningsvätska. Skaka grundligt och använd genast.

  Förpackning om 100 doser: Färdigställ vaccinet genom att tillsätta halva mängden av det medföljande spädningsvätskan. Suspensionen blandas grundligt genom skakning och återförs därpå till flaskan med spädningsvätskan. Blanda suspensionen med återstoden av spädningsvätskan till totala 200 ml. Skakas grundligt och användes genast.  Vaccination med ingivare:

  En engångsdos om 2 ml ges till grisar från 3 veckors ålder, oavsett kroppsvikt. Vaccinet ges i munnen.  Vaccination via dricksvattnet:

  Dricksvattensystemet rengöres och sköljes grundligt med rent vatten för att undgå rester av antimikrobiella medel, rengörings- och desinfektionsmedel.


  Färdigställd vaccinblandning skall konsumeras inom fyra timmar efter tillblandning. Beräkna antalet doser som krävs till det aktuella antalet grisar enligt nedanstående tabell:

  Antal grisar

  Vaccin

  (frystorkat pulver)

  Spädningsvätska

  10

  10 doser (20 ml)

  20 ml

  50

  50 doser (100 ml)

  100 ml

  100

  100 doser (100 ml)

  200 ml

  Det färdigställda vaccinet blandas i lämplig mängd dricksvatten. Mängden dricksvatten bestäms efter mätning av vattenintaget över en fyratimmars period vid samma tidpunkt under den föregående dagen.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Vaccination via dricksvattnet:

  Grisar dricker i allmänhet 8-12% av deras kroppsvikt per dag, avhängigt av omgivningens temperatur. Det faktiska vattenintaget varierar dock avsevärt och beror på flera olika faktorer. Det är avgörande för produktens effekt att grisarna intar åtminstone den rekommenderade dosen. Därför rekommenderas att mäta det faktiska vattenintaget över en fyratimmarsperiod dagen innan vaccinationen under samma tidsperiod som vaccinationen ska genomföras.

  Det rekommenderas att tillsätta skummjölkspulver eller natriumthiosulfat till dricksvattnet före tillsats av vaccinet för att stabilisera lösningen.

  Slutlig koncentration av skummjölkspulvret bör vara 2,5 g/liter. Slutlig koncentration av natriumthiosulfat bör vara c:a 0,055 g/liter.

  Efter att tråget fyllts med den beräknade mängden vatten tillsätts natriumthiosulfat eller skummjölkspulver. Därefter späds vaccinlösningen ut i antingen vatten/thiosulfat- eller vatten/skummjölksblandningen i tråget.

  10. KARENSTIDER

  0 dygn.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras och transporteras kallt (2 oC - 8 oC).

  Får ej frysas.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet (EXP) på förpackningen.

  Hållbarhet efter spädning eller beredning enligt anvisning: 4 timmar.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Vaccinet har inte testats på avelsgaltar. Galtar avsedda för avel ska därför inte vaccineras.


  Antimikrobiella medel med effekt mot Lawsonia spp. får inte användas under en period av minst 3 dagar före till 3 dagar efter vaccination


  Effekten av revaccination är inte känd.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

  Endast friska grisar ska vaccineras.

  I händelse av anafylaktisk reaktion rekommenderas lämplig understödjande behandling med kortikosteroider, adrenalin, eller antihistamin.

  Vaccinet består av levande försvagade bakterier, varför möjligheten för spridning till icke-vaccinerade djur inte kan uteslutas. I de studier som utförts med mottagliga grisar förefaller det dock som att förekomsten av spridning och därmed förknippade risker är mycket begränsad. DNA från Lawsoni intracellularis kunde påvisas i upp till tre dagar efter vaccination i avföringsprover från mer än hälften av vaccinerade djur. Spridning till icke-vaccinerade djur i samma box kan därför inte uteslutas under denna period.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

  Undvik hudkontakt. Om vaccinet kommer i kontakt med hud ska huden tvättas med tvål eller desinfektionsmedel och därefter sköljas väl.


  Användning under dräktighet och laktation

  Inga biverkningar har observerats efter vaccination av avelsdjur eller dräktiga djur.


  Interaktioner

  Då vaccinet innehåller levande bakterier, får djuren inte behandlas med antimikrobiella medel med effekt mot Lawsonia spp. under en period av minst tre dagar före och efter vaccination.

  Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


  Överdosering

  Inga biverkningar har observerats efter administrering av en dos motsvarande tio gånger avsedd dos.


  Inkompatibiliteter

  Skall inte blandas med något annat läkemedel.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Avfall förstörs genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt - av behörig myndighet godkänt - desinfektionsmedel.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-06-17

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningar:

  10 doser(20 ml), 50 doser(100 ml), 100 doser(200 ml) och 12 x 100 doser(12 x 200 ml).

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Serokonvertering kan normalt inte påvisas efter vaccination, och är ej av betydelse för skyddet.

  ATC vet kode: QI09AE04 (Lawsonia vaccine)

  För djur.

  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel,kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  Boehringer Ingelheim Vetmedica

  Box 467

  201 24 Malmö

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.