Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Engemycin® vet. Injektionsvätska, lösning 100mg/ml Flaska, 10x100ml (plast)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Oxitetracyklin Varunummer: 071407 Apotekets varuid: 17411
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För behandling av infektioner hos nöt, svin och får orsakade av mikroorganismer känsliga för oxytetracyklin.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, Nederländerna


  Tillverkare:

  Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, Nederländerna


  Intervet International GmbH, Feldstrasse 1a, DE-85716 Unterschleissheim, Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Engemycin vet. 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 ml innehåller:

  Aktiv substans: Oxytetracyklinhydroklorid motsvarande oxytetracyklin 100 mg.

  Övriga substanser: Natriumformaldehydsulfoxylas, magnesiumoxid, povidon, aminoetanol, vatten för injektionsvätskor.

  4. INDIKATION(ER)

  För behandling av infektioner hos nöt, svin och får orsakade av mikroorganismer känsliga för oxytetracyklin.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Vid överkänslighet för oxytetracyklin eller övriga innehållsämnen.

  6. BIVERKNINGAR

  Kräkningar och diarré kan förekomma. Snabb intravenösinjektion på nötkreatur kan leda till chock. Risk för skador på emaljen och missfärgning kan förekomma vid behandling av djur under den tid deras tänder mineraliseras. Lokala reaktioner i form av svullnader på injektionsstället kan i vissa fall noteras.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Nöt, svin och får.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Engemycin vet. kan administreras i låg dos för effekt i 24 timmar eller i hög dos för effekt under en längre tid.

  1 ml injektionsvätska innehåller 100 mg oxytetracyklin.


  Dosering med låg dos

  För att få en kortverkande effekt under 24 timmar rekommenderas dosen 5 – 10 mg/kg kroppsvikt intramuskulärt eller intravenöst. Behandlingen kan upprepas med 24 timmars intervall i 3 – 4 dagar.


  Dosering med hög dos

  För att få en långverkande effekt under 48 timmar rekommenderas dosen 20 mg/kg kroppsvikt intramuskulärt eller intravenöst. Behandlingen kan upprepas en gång efter 48 timmar. Karenstid är ej fastställd för får som producerar mjölk för human konsumtion.


  Doseringsanvisningar


  Djurslag

  Låg dos, upprepas efter 24 timmar maximalt 4 gånger

  Hög dos, upprepas en gång efter 48 timmar

  administreringssätt

  dos ml/10 kg kroppsvikt

  administreringssätt

  dos ml/10 kg kroppsvikt

  nötkreatur

  IV, IM

  0,5 - 1

  IV, IM

  2

  svin

  IM

  1

  IM

  2

  får

  IM

  0,5 - 1

  IM*

  2*


  *Karenstid för den högre dosen är ej fastställd för djur som producerar mjölk för human konsumtion

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Undvik utspädning med lösningar innehållande kalciumsalter.


  Maximalt rekommenderad volym som kan ges på samma injektionsställe: 20 ml för nötkreatur, 10 ml för får och svin. Upprepad dosering skall ges på olika injektionsställen.


  Intravenösa injektioner administreras långsamt under minst en minut. För att säkerställa rätt dosering skall kroppsvikten kontrolleras så noga som möjligt för att undvika underdosering.

  10. KARENSTIDER

  Slakt:

  Nöt: 30 dagar

  Får: 18 dagar

  Svin: 8 dagar

  Mjölk:

  Nöt: 7 dagar

  Får: 4 dagar vid doser upp till 10 mg/kg kroppsvikt/dygn.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25oC.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

  Överbliven eller för gammal medicin bör lämnas till apotek för förstöring.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Djur med nedsatt njurfunktion skall endast behandlas efter bestämd ordination från veterinär.


  Användning under dräktighet och laktation

  Tetracykliner lagras in i skelett och tänder och kan ge missfärgningar på tänder och emaljhypoplasi, samt påverka skelettutvecklingen.


  Överdosering

  Symptom utöver dem som beskrivs under 6. Biverkningar har inte rapporterats.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-03-16

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel ,kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Intervet AB

  Box 6195

  102 33 Stockholm

  Tel: 08-522 216 60

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.