Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Duvaxyn® IE-T vet. Injektionsvätska, suspension Injektionsflaska 50x1dos (1,5ml)

5678:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varunummer: 043397 Apotekets varuid: 15146
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Aktiv immunisering av hästar och ponnyer från 5 månaders ålder mot hästinfluensa subtyperna H7N7 och H3N8 (europeiska och amerikanska subtyper), inbegripet influensastammarna South Africa/4/03 och A/equi-2/Richmond/1/07, för att reducera kliniska symptom och virusutsöndring efter infektion, samt aktiv immunisering mot stelkramp för att förhindra dödlighet.

  Influensa:

  Stelkramp

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Elanco Animal Health A/S
  Eli Lilly Danmark A/S
  Lyskær 3E, 2 tv.
  DK-2730 Herlev
  Danmark


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

  Elanco Animal Health Ireland
  Finisklin Industrial Estate
  Sligo
  Irland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Duvaxyn IE-T vet.injektionsvätska, suspension

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Aktivt(a) substanser:

  1 vaccindos (1,5 ml) innehåller

  Influensa A/equi 1/Prag-56 15 mikrogram HA, influensa A/equi 2 Newmarket 1/93 15 mikrogram HA, influensa A/equi 2/Suffolk-89 15 mikrogram HA, renad tetanustoxoid RP > 1*


  *Medelpotens relaterad till ett referensvaccin med potensen > 150 IE/dos


  Adjuvans:

  Karbomer 4 mg, aluminiumhydroxid 2,2 mg


  Hjälpämnen:

  Kaliumdivätefosfat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, vatten för injektionsvätskor.

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

  Aktiv immunisering av hästar och ponnyer från 5 månaders ålder mot hästinfluensa subtyperna H7N7 och H3N8 (europeiska och amerikanska subtyper), inbegripet influensastammarna South Africa/4/03 och A/equi-2/Richmond/1/07, för att reducera kliniska symptom och virusutsöndring efter infektion, samt aktiv immunisering mot stelkramp för att förhindra dödlighet.


  Influensa:

  Insättande av immunitet:

  2 veckor efter administrering av den 2:a dosen

  Immunitetens varaktighet:

  6 månader efter administrering av den 2:a dosen

  12 månader efter administrering av den 3:e dosen och påföljande årliga revaccinationer

  Stelkramp

  Insättande av immunitet:

  2 veckor efter administrering av den 2:a dosen

  Immunitetens varaktighet:

  6 månader efter administrering av den 2:a dosen

  3 år efter administrering av den 3:e dosen och påföljande revaccinationer

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Vaccinera inte sjuka djur.

  6. BIVERKNINGAR

  Förekomsten av biverkningar är låg efter första och andra dosen. Efter den tredje- och påföljande doser ökar förekomsten av biverkningar, särskilt lokala reaktioner.


  Mycket ofta inbegriper dessa reaktioner en synlig svullnad som är mindre än 5 cm i diameter och som kvarstår i upp till 1 dag samt mild, övergående feber som kvarstår i upp till 4 dagar.

  Vanliga reaktioner inbegriper övergående svullnader som går att känna med handen och stora, möjligen smärtsamma svullnader som försvinner inom några veckor samt nackstelhet som visar sig 2 till 4 dagar efter vaccinationen. I sällsynta fall har varansamling observerats.


  Överkänslighetsreaktioner (allergi) mot vaccinet kan förekomma.

  Omedelbar behandling med en löslig glukokortikoidintravenöst (t ex dexametasonnatriumfosfat), adrenalinintramuskulärt eller antihistaminintramuskulärt ska sättas in i händelse av en allergisk reaktion.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Häst.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  En dos á 1,5 ml ges djupt intramuskulärt till varje häst. Omskakas väl före användning.


  Vaccinationsschema

  Grundvaccination: En engångsdos Duvaxyn IE-T vet ges från 5 månaders ålder följt av en andra dos Duvaxyn IE-T efter 4-6 veckor och en tredje dos 6 månader senare.

  Grundvaccination av föl till ston som har hög immunitet mot hästinfluensa eller stelkramp (dvs vaccinerade två eller flera gånger om året eller under dräktighetens tredje trimester) bör fördröjas till 6 månaders ålder, eftersom sådana föl kan ha höga nivåer av maternala antikroppar (MDA) mot hästinfluensvirus eller stelkrampstoxoid. MDA kan hindra en lyckad vaccination.

  Vid ökad risk för hästinfluensa hos unga föl, särskilt vid otillräckligt intag av råmjölk, kan en extra vaccination ges från 3 månaders ålder. Innan man genomför en tidig vaccination ska det med lämpliga tester visas att dessa föl saknar eller har låga halter av IgG (immunoglobulin G, en vanligt förekommande antikropp). Komplett grundvaccination bör ändå ges från 5 månaders ålder.


  Revaccination:

  Influensa: En engångsdos Duvaxyn IE vet. ska ges årligen. Var tredje år kan denna ersättas av Duvaxyn IE-T vet.


  Stelkramp: En engångsdos Duvaxyn IE-T vet. ska ges var tredje år.


  Det rekommenderas att en boosterdos endast ges till hästar som redan fått en komplett grundvaccination med vaccin som innehåller samma typer av hästinfluensavirus som finns i detta vaccin. Komplett grundvaccination kan vara nödvändigt för hästar som inte har fått lämplig vaccinationsgrund.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Inga.

  10. KARENSTID

  Slakt: Häst 0 dygn.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


  Förvaras i kylskåp (2ºC - 8°C).

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda varningar för respektive djurslag:

  Samtliga hästar vid en anläggning bör vaccineras enligt rekommenderat vaccinationsschema.

  Maternala antikroppar (MDA) kan hindra utvecklingen av aktiv immunitet.

  Se avsnitt 8 för information om vaccinering vid förekomst av MDA. I varje djurbestånd återfinns ett fåtal individer som inte svarar fullständigt på vaccinationen.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  Tillstånd av stress vid vaccinationstillfället bör i möjligaste mån undvikas.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

  Vid oavsiktlig självinjektion, oavsiktligt intag eller spill på huden uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


  Dräktighet:

  Dräktiga ston kan vaccineras.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

  Inga biverkningar utöver de som nämns i avsnitt 6 har observerats efter en dubbel vaccindos.


  Blandbarhetsproblem:

  Vaccinet ska inte blandas med annat vaccin eller immunologisk produkt.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2014-11-12

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Injektionsflaskor innehållande 1 dos (1,5 ml) per flaska.

  Kartong innehållande 10 x 1 doser.

  Kartong innehållande 50 x 1 doser.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.