Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

DuoTrav Ögondroppar, lösning 40mikrogram/ml+5mg/ml Plastflaska, 3x2,5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Timolol, Travoprost Varunummer: 124870 Apotekets varuid: 16491
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad DuoTrav är och vad det används för

  DuoTrav ögondroppar, lösning är en kombination av två aktiva substanser (travoprost och timolol). Travoprost är en prostaglandinanalog, som verkar genom att öka utflödet av vätska i ögat, vilket sänker trycket i ögat. Timolol är en betablockerare, som verkar genom att produktionen av vätska i ögat minskar. De två substanserna fungerar tillsammans för att minska ögontrycket.

  DuoTrav används för att behandla högt tryck i ögat hos vuxna, inklusive äldre. För högt tryck kan leda till en sjukdom som kallas glaukom.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  DuoTrav

  40 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar
  Lösning
  travoprost/timolol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad DuoTrav är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder DuoTrav
  3. Hur du använder DuoTrav
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur DuoTrav ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad DuoTrav är och vad det används för

  DuoTrav ögondroppar, lösning är en kombination av två aktiva substanser (travoprost och timolol). Travoprost är en prostaglandinanalog, som verkar genom att öka utflödet av vätska i ögat, vilket sänker trycket i ögat. Timolol är en betablockerare, som verkar genom att produktionen av vätska i ögat minskar. De två substanserna fungerar tillsammans för att minska ögontrycket.


  DuoTrav används för att behandla högt tryck i ögat hos vuxna, inklusive äldre. För högt tryck kan leda till en sjukdom som kallas glaukom.

  2. Vad du behöver veta innan du använder DuoTrav

  Använd inte DuoTrav

  - om du är allergisk mot travoprost, prostaglandiner, timolol, betablockerare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

  - om du för närvarande har eller tidigare har haft andningsproblem såsom astma, svår kronisk obstruktiv bronkit (svår lungsjukdom som kan orsaka pipande andning, svårigheter att andas och/eller ihållande hosta) eller andra typer av andningsproblem

  - om du har allvarlig hösnuva

  - om du har långsam hjärtfrekvens, hjärtsvikt eller tillstånd som påverkar hjärtats rytm (oregelbundna hjärtslag)

  - om ytan på ditt öga är grumlig


  Fråga din läkare om råd om något av detta berör dig.

  Varningar och försiktighet

  Tala om för läkaren innan du använder detta läkemedel om du för närvarande har eller tidigare har haft:

  • kranskärlssjukdom (symtomen kan omfatta smärta eller trånghet i bröstet, andfåddhet eller kvävning), hjärtsvikt, lågt blodtryck.

  • störningar av hjärtfrekvensen som t.ex. långsamma hjärtslag.

  • andningsproblem, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.

  • sjukdom med nedsatt blodcirkulation (t.ex. Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom).

  • diabetes eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker.

  • överaktiv sköldkörtel eftersom timolol kan dölja tecken och symtom.

  • om du ska opereras ska du före operationen tala om för läkaren att du använder DuoTrav eftersom timolol kan ändra effekterna av vissa läkemedel under anestesi.

  • Om du har myasthenia gravis (kronisk neuromuskulär svaghet).

  • Om du får en allvarlig allergisk reaktion (hudutslag, rodnad eller klåda i ögat) när du använder DuoTrav, oavsett orsak, så är det möjligt att adrenalinbehandling inte hjälper som vanligt. När du erhåller någon annan behandling bör du informera läkaren om att du behandlas med DuoTrav.

  • Om du har opererats för grå starr ska du tala med din läkare innan du använder DuoTrav.

  • Om du har eller har haft en ögoninflammation ska du tala med din läkare innan du använder DuoTrav.

  • DuoTrav kan ändra färgen på iris (den färgade delen av ditt öga). Denna förändring kan vara bestående.

  • DuoTrav kan öka längden, tjockleken, färgen och/eller antalet på dina ögonfransar och kan orsaka ovanlig hårväxt på dina ögonlock.

  • Travoprost kan tas upp genom huden och ska därför inte användas av kvinnor som är gravida eller försöker bli gravida. Om läkemedlet kommer i kontakt med huden ska man tvätta bort den genast.

  Barn och ungdomar

  DuoTrav är inte avsett att användas av barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och DuoTrav

  DuoTrav kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som du använder, även andra ögondroppar för behandling av glaukom. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda läkemedel mot högt blodtryck, hjärtläkemedel som t.ex. kinidin (används för att behandla hjärttillstånd och vissa typer av malaria), läkemedel mot diabetes eller antidepressiva medel som fluoxetin och paroxetin.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Använd inte DuoTrav om du är gravid såvida inte din läkare anser att det är nödvändigt. Om du kan tänkas bli gravid, så måste du använda säkra preventivmedel när du använder detta läkemedel.


  Använd inte DuoTrav om du ammar. DuoTrav kan gå ut i bröstmjölken.


  Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel när du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du kan uppleva att din syn blir dimmig direkt efter du tagit DuoTrav. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän detta försvunnit.

  DuoTrav innehåller makrogolglycerolhydroxistearat (hydrerad ricinolja) och propylenglykol,

  vilka kan orsaka hudreaktioner och hudirritation.


  3. Hur du använder DuoTrav

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är

  En droppe i det påverkade ögat eller ögonen, en gång dagligen på morgonen eller kvällen. Ta DuoTrav vid samma tidpunkt varje dag.

  Använd DuoTrav i båda ögonen endast om din läkare har ordinerat det. Använd dropparna så länge som din läkare har ordinerat det.


  DuoTrav ska endast användas för att droppas i dina ögon.


  bild 1Bild 1


  bild2Bild 2


  bild3Bild 3


  bild4Bild 4


  • Direkt innan du använder en flaska för första gången ska du ta bort skyddspåsen och ta ut flaskan (bild 1) och anteckna datumet då du öppnade flaskan i det tomma utrymmet på etiketten.

  • Hämta DuoTrav-flaskan och en spegel.

  • Tvätta dina händer.

  • Skruva av locket.

  • Håll flaskan upp och ner mellan tummen och fingrarna.

  • Luta huvudet bakåt. Dra ner ögonlocket med ett rent finger så att det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen skall hamna här (bild 2).

  • Håll flaskspetsen nära ögat. Använd spegeln om det hjälper till.

  • Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena dropparna.

  • Tryck försiktigt på flaskan för att frigöra en droppe DuoTrav i taget (bild 3).

  • När du tagit DuoTrav ska du trycka med ett finger i ögonvrån intill näsan i 2 minuter (bild 4). Det förhindrar att DuoTrav kommer ut i resten av kroppen.

  • Om du använder dropparna i båda ögonen, upprepa de olika momenten för ditt andra öga.

  • Skruva på locket ordentligt direkt efter användning.

  • Använd endast en flaska i taget. Öppna inte skyddspåsen förrän du behöver använda flaskan.


  Om en droppe missar ögat så försök igen.


  Om du har använt för stor mängd av DuoTrav, så skölj ut allt med varmt vatten. Tag inga fler droppar förrän det är tid för din nästa ordinarie dos.


  Om du har glömt att använda DuoTrav, fortsätt med nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Dosen ska inte överstiga en droppe i varje påverkat öga per dag.


  Om du slutar att använda DuoTrav utan att tala med din läkare, så kan inte trycket i ditt öga kontrolleras och detta kan leda till synförlust.


  Om du använder andra ögondroppar så vänta minst 5 minuter mellan det att du tar DuoTrav och de andra dropparna.


  Om du använder mjuka kontaktlinser ska du inte använda dropparna med kontaktlinserna kvar i ögonen. Vänta i 15 minuter när du har droppat i ögondropparna, innan du sätter tillbaka linserna i ögonen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Du kan vanligtvis fortsätta ta dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig så tala med en läkare eller apotekspersonal. Sluta inte att använda DuoTrav utan att ha talat med din läkare.


  Mycket vanliga biverkningar

  (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


  Effekter i ögonen

  Ögonrodnad.


  Vanliga biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


  Effekter i ögonen

  Inflammation i ögats yta med ytskador, ögonsmärta, dimsyn, onormal syn, torra ögon, klåda i ögonen, obehag i ögonen, tecken och symtom på ögonirritation (t.ex. sveda, smärta).


  Mindre vanliga biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


  Effekter i ögonen

  Inflammation i ögats yta, inflammation i ögonlocket, svullen bindhinna, ökad tillväxt av ögonfransarna, irisinflammation, ögoninflammation, ljuskänslighet, nedsatt syn, trötta ögon, ögonallergi, ögonsvullnad, ökad tårproduktion, ögonlocksrodnad, förändring av ögonlockets färg.


  Allmänna effekter

  Läkemedelsallergi, yrsel, huvudvärk, förhöjt eller sänkt blodtryck, andfåddhet, ökad hårväxt, dropp längst bak i svalget, hudinflammation och klåda, långsammare hjärtslag.


  Sällsynta biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


  Effekter i ögonen

  Förtunning av ögats yta, inflammation i ögonlockskörtlarna, brustet blodkärl i ögat, krustabildning på ögonlocken, onormalt placerade ögonfransar, onormalt ökad tillväxt av ögonfransarna.


  Allmänna effekter

  Nervositet, oregelbundna hjärtslag, håravfall, röstproblem, andningssvårigheter, hosta, halsirritation, nässelfeber, onormala levervärden, hudmissfärgning, mörkare hud, törst, trötthet, obehag inuti näsan, färgad urin, smärta i händer och fötter.


  Har rapporterats

  (förekommer hos okänt antal användare)


  Effekter i ögonen

  Hängande ögonlock (gör att ögat hålls halvslutet).


  Allmänna effekter

  Utslag, hjärtsvikt, bröstsmärta, stroke, svimning, depression, astma, ökad hjärtfrekvens, domningar eller stickande känsla, hjärtklappning, svullnad i underbenen, dålig smak i munnen.

  Dessutom:

  DuoTrav är en kombination av 2 aktiva ämnen. Liksom andra läkemedel som appliceras i ögonen absorberas travoprost och timolol (en betablockerare) i blodet. Detta kan ge liknande biverkningar som iakttas med intravenösa (ges i en ven) och/eller perorala (som tas genom munnen) betablockerande läkemedel. Förekomsten av biverkningar efter administrering i ögonen är lägre än när läkemedel t.ex. tas genom munnen eller injiceras. Följande angivna biverkningar har inte rapporterats för DuoTrav men omfattar reaktioner som ses i klassen betablockerare när de används för behandling av ögontillstånd:


  Ögoneffekter: inflammation i ögonlocket, inflammation i hornhinnan, avlossning av det skikt under näthinnan som innehåller blodkärl efter filtreringskirurgi, vilket kan orsaka synstörningar, minskad känslighet i hornhinnan, erosion av hornhinnan (skada på ögonglobens främre skikt), dubbelseende, ändrad färg på iris.


  Allmänna effekter

  Hjärta och blodcirkulation: långsamma hjärtslag, hjärtklappning, ödem (vätskeansamling), ändrad rytm eller hastighet på hjärtslagen, kronisk hjärtinsufficiens (hjärtsjukdom med andfåddhet och svullnad av fötter och ben på grund av vätskansamling), en typ av hjärtrytmsrubbning, hjärtinfarkt, lågt blodtryck, Raynauds fenomen, kalla händer och fötter, minskad blodförsörjning till hjärnan.


  Andningsvägarna: sammandragning av luftvägarna i lungorna (framför allt hos patienter med redan befintlig sjukdom), svårighet att andas, nästäppa.


  Nervsystemet och allmänna symtom: sömnsvårigheter (insomni), mardrömmar, minnesförlust, förlust av styrka och energi.


  Mage-tarm: smakförändringar, illamående, magbesvär, diarré, muntorrhet, buksmärta, kräkning.


  Allergi: generaliserade allergiska reaktioner, bland annat svullnad under huden som kan förekomma på ställen som t.ex. ansiktet och armar och ben och kan hindra luftvägarna vilket kan orsaka svårighet att svälja eller andas, begränsat och generaliserat utslag, klåda, allvarlig, plötslig livshotande allergisk reaktion.


  Hud: hudutslag med vitt silveraktigt färgat utseende (psoriasisliknande utslag) eller förvärrande av psoriasis, fjällande hud.


  Muskler: ökade tecken och symtom på myasthenia gravis (muskelrubbning), ovanliga förnimmelser som t.ex. stickningar i huden. Muskelsvaghet/muskeltrötthet, muskelsmärta ej orsakad av träning.


  Reproduktionsorganen: Nedsatt sexuell förmåga, minskad sexuell lust.


  Metabolism: låga blodsockernivåer


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur DuoTrav ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan och ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30 °C

  Du måste kassera flaskan 4 veckor efter att du öppnat den, för att förhindra infektioner, och ta en ny flaska. Skriv upp det datum som du öppnat den på avsett utrymme på varje flaska och kartong.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - De aktiva substanserna är travoprost och timolol. En ml lösning innehåller 40 mikrogram travoprost och 5 mg timolol (som timololmaleat).


  - Övriga innehållsämnen är polyquaternium 1, mannitol (E421), propylenglykol (E1520), makrogolglycerolhydroxistearat (hydrerad ricinolja), borsyra, natriumklorid, natriumhydroxid eller saltsyra (för att justera pH värdet) och renat vatten. Små mängder natriumhydroxid eller saltsyra tillsätts för att hålla surhetsgraden (pH-värdet) normal.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  DuoTrav är en vätska (en klar, färglös lösning) som tillhandahålls i en 2,5 ml plastflaska med skruvkork.

  Varje flaska är förpackad i en skyddspåse.

  Förpackningar om 1, 3 eller 6 flaskor.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Alcon Laboratories (UK) Ltd.,

  Frimley Business Park

  Frimley

  Camberley

  Surrey GU16 7SR

  Storbritannien


  Tillverkare

  S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

  Rijksweg 14,

  2870 Puurs

  Belgien


  Tillverkare

  Alcon Cusí, S.A.,

  Camil Fabra 58,

  08320 El Masnou,

  Spanien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:  België/Belgique/Belgien

  Luxembourg/Luxemburg

  Alcon NV

  + 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

  Latvija

  Alcon Pharmaceuticals Ltd

  + 371 67 321 121

  Бългapия

  Алкон България ЕОО

  + 359 2 950 15 65

  Lietuva

  Alcon Pharmaceuticals Ltd

  atstovybė

  + 370 5 2 314 756

  Česká republika

  Alcon Pharmaceuticals

  (Czech Republic) s.r.o.

  + 420 225 775 111

  Magyarország

  Alcon Hungária

  Gyógyszerkereskedelmi Kft

  + 36-1-463-9080

  Danmark

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Nederland

  Alcon Nederland BV

  + 31 (0) 183 654321

  Deutschland

  Alcon Pharma GmbH

  + 49 (0)761 1304-0

  Norge

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Ελλάδα/Κύπρος

  Άλκον Λαμποράτορις

  Ελλάς ΑΕΒΕ’

  + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

  Österreich

  Alcon Ophthalmika GmbH

  + 43 (0)1 596 69 70

  Eesti

  Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

  + 372 6 313 214

  Polska

  Alcon Polska Sp. z o.o.

  + 48 22 820 3450

  España

  Alcon Cusí, S.A.

  + 34 93 497 7000

  Portugal

  Alcon Portugal -

  Produtos e Equipamentos

  Oftalmológicos, Lda.

  + 351 214 400 300

  France

  Laboratoires Alcon

  + 33 (0)1 47 10 47 10

  România

  S.C. Alcon Romania S.R.L.

  + 40 21 203 93 24

  Hrvatska

  Alcon Farmaceutika d.o.o.

  + 385 1 4611 988

  Slovenija

  Alcon d.o.o.

  + 386 1 422 5280

  Ireland

  Malta

  United Kingdom

  Alcon Laboratories (UK) Ltd

  + 44 (0) 345 266 9363 (United Kingdom)

  Slovenská republika

  Novartis Slovakia s.r.o.

  Alcon Division

  + 421 2 5441 0378

  Ísland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Suomi/Finland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Italia

  Alcon Italia S.p.A.

  + 39 02 81 80 31

  Sverige

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300


  Denna bipacksedel ändrades senast

  22.01.2015


  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.