Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Doxazosin Sandoz Depottablett 4mg Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Doxazosin Varunummer: 599008 Apotekets varuid: 14327
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ÄR DOXAZOSIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

  Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter är vita, runda, bikonvexa och märkta ”DL”.

  Doxazosin Sandoz 4 mg depotabletter tillhör en grupp läkemedel som kallas alfablockerare.

  Det används för behandling av:

  - Högt blodtryck

  - Symtom som orsakas av förstorad prostatakörtel hos män.

  Hos patienter som tar detta läkemedel för behandling av högt blodtryck (hypertoni) verkar läkemedlet genom att få blodkärlen att slappna av så att blodet lättare kan passera genom dem. Detta hjälper till att sänka blodtrycket.

  Hos patienter med förstorad prostatakörtel tas detta läkemedel för behandling av dålig och/eller frekvent urinering. Detta är vanligt hos patienter med förstorad prostatakörtel (benign prostatahyperplasi). Detta läkemedel verkar genom att få muskeln runt urinblåsans utgång och prostatakörteln att slappna av så att urinen lättare kan passera.

  Doxazosin som finns i Doxazosin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Administrering

  - Tugga, dela eller krossa inte tabletterna.

  - Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten.

  - Du kan ta dessa tabletter med eller utan mat.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Doxazosin Sandoz

  4 mg depotabletter

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ÄR DOXAZOSIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
  2. INNAN DU ANVÄNDER DOXAZOSIN SANDOZ
  3. HUR DU ANVÄNDER DOXAZOSIN SANDOZ
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. FÖRVARING AV DOXAZOSIN SANDOZ
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Vad innehåller Doxazosin Sandoz ?

  - Den aktiva substansen är doxazosin. En tablett innehåller 4 mg doxazosin (som mesilat).

  - Övriga innehållsämnen är:


  Tablettkärna:

  Makrogol 200

  Makrogol 900

  Butylhydroxytoluen (E321)

  Cellulosa, mikrokristallin

  Povidon K30

  Alfa-tokoferol (E307)

  Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

  Natriumlaurylfumarat


  Dragering:

  Metakrylsyra-etylakrylatkopolymer (1:1), dispersion 30%

  Kiseldioxid, kolloidal, hydratiserad

  Makrogol (1300-1600)

  Titandioxid (E171)

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Sandoz A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  Danmark.  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Danmark, Sverige:

  Doxazosin Sandoz


  Nederländerna :

  Doxazosine Sandoz retard 4 mg, tabletten met verlengde afgifte


  Polen:

  DoxaLEK


  Storbritannien:

  Colixil XL 4 mg Prolonged-release Tablets


  Spanien:

  Doxazosina Neo 4 mg comprimidos de liberación prolongada EFG


  Tyskland:

  Doxazosin Sandoz 4 mg Retardtabletten

  1. VAD ÄR DOXAZOSIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

  Läkemedlets utseende:

  Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter är vita, runda, bikonvexa och märkta ”DL”.

  Vad används dåDoxazosin Sandoz för?

  Doxazosin Sandoz 4 mg depotabletter tillhör en grupp läkemedel som kallas alfablockerare.


  Det används för behandling av:

  - Högt blodtryck

  - Symtom som orsakas av förstorad prostatakörtel hos män.


  Hos patienter som tar detta läkemedel för behandling av högt blodtryck (hypertoni) verkar läkemedlet genom att få blodkärlen att slappna av så att blodet lättare kan passera genom dem. Detta hjälper till att sänka blodtrycket.


  Hos patienter med förstorad prostatakörtel tas detta läkemedel för behandling av dålig och/eller frekvent urinering. Detta är vanligt hos patienter med förstorad prostatakörtel (benign prostatahyperplasi). Detta läkemedel verkar genom att få muskeln runt urinblåsans utgång och prostatakörteln att slappna av så att urinen lättare kan passera.


  Doxazosin som finns i Doxazosin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. INNAN DU ANVÄNDER DOXAZOSIN SANDOZ

  Använd inte Doxazosin Sandoz:

  - om du är allergisk (överkänslig) mot doxazosin, besläktade kinazoliner t.ex. prazosin och terazosin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

  - om du har haft någon förträngning i magtarmkanalen

  - om du har förstorad prostatakörtel tillsammans med hinder i urinutflödet i de övre urinvägarna, kroniska urinvägsinfektioner eller urinstenar

  - om du har svårt att kontrollera urinblåsan (överflödesinkontinens), inte kan urinera eller har njursvikt

  - om du ammar

  - om du får behandling p.g.a. förstorad prostata och har lågt blodtryck

  - om du vid uppstigning har eller någon gång har haft lågt blodtryck som lett till yrsel, svindel eller svimning

  Var särskilt försiktig med Doxazosin Sandoz:

  Prata med din läkare innan du använder Doxazosin Sandoz:

  - om du har någon leversjukdom

  - om du har någon hjärtsjukdom

  - om du ska genomgå kirurgi för katarakt, d.v.s. grå starr

  - om du är gravid eller försöker bli gravid

  - om du också tar andra läkemedel.


  Yrsel, svaghet och i sällsynta fall svimning kan inträffa, särskilt när du först börjar ta denna medicin. Därför ska du vara försiktig i början av behandlingen och undvika situationer som kan leda till skada om dessa symtom inträffar.

  Graviditet

  - Du ska inte ta detta läkemedel om du är gravid utan att först tala med din läkare. Säkerheten hos detta läkemedel vid graviditet har inte fastställts tillräckligt väl.

  Amning

  - Du ska inte ta detta läkemedel om du ammar (se avsnitt 2 ” Använd inte detta läkemedel”).

  Körförmåga och användning av maskiner:

  Var försiktig om du framför fordon eller använder maskiner. Dessa tabletter kan påverka din körförmåga och förmåga att använda maskiner tryggt, särskilt i början av din behandling. De kan göra att du känner dig svag eller yr. Om du påverkas av tabletterna ska du inte framföra fordon eller använda maskiner och genast kontakta din läkare.

  Användning av andra läkemedel:

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att nämna följande innan du börjar använda medicinen:

  - läkemedel för att behandla erektionssvårigheter (t.ex. silfenadil, tadalafil och vardenafil) kan tillsammans med Doxazosin Sandoz orsaka lågt blodtryck.

  - läkemedel mot högt blodtryck


  En del patienter som står på behandling med alfablockerare p.g.a. högt blodtryck eller prostata-förstoring kan uppleva yrsel eller svindel till följd av lågt blodtryck när de sätter sig upp eller reser sig i stående ställning. En del patienter har fått dessa symtom då de använt läkemedel mot erektionsproblem (impotens) tillsammans med alfablockerare. För att minska sannolikheten för dessa symtom bör du ta en regelbunden dos alfablockerare varje dag innan du börjar använda läkemedel för behandling av erektionsproblem.


  3. HUR DU ANVÄNDER DOXAZOSIN SANDOZ

  Doseringsanvisning

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos av Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter är 4 mg en gång per dag som en engångsdos.

  Det kan hända att din läkare ökar dosen till 8 mg en gång per dag. Detta är den maximala dosen av Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter.


  Doxazosin Sandoz är en depottablett. Läkemedlet är inneslutet i ett skal som inte tas upp av kroppen utan som är speciellt utformat för att långsamt frigöra läkemedlet. När tabletten sväljs friges doxazosin långsamt ut i kroppen från tabletten, tills tabletten är tom.


  Eftersom den tomma tabletten försvinner ur kroppen via tarmrörelser, kan du ibland se något i avföringen som ser ut som en tablett. Detta är förväntat så du behöver inte oroa dig.

  Administrering

  - Tugga, dela eller krossa inte tabletterna.

  - Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten.

  - Du kan ta dessa tabletter med eller utan mat.

  Om du använder mera Doxazosin Sandoz än du borde:

  Alltför många tabletter på en gång kan göra att du mår dåligt. Om du har tagit flera tabletter kan det vara farligt. Tala genast om det för din läkare eller uppsök närmaste sjukhus med jourenhet.

  Om du glömt att ta Doxazosin Sandoz:

  Om du glömt att ta en tablett ska du hoppa över den dosen helt och hållet. Fortsätt att ta dina tabletter som vanligt.

  Effekter som kan uppträda när behandling med Doxazosin Sandoz avslutas:

  Det är viktigt att fortsätta ta dina tabletter. Ändra inte dosen eller sluta ta tabletterna utan att först kontrollera med din läkare.

  Vänta inte med att kontakta läkare tills dina tabletter har tagit slut.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

  Om något av följande inträffar ska du sluta ta medicinen och genast kontakta din läkare eller akutvårdsavdelningen på närmaste sjukhus:

  - Allergiska reaktioner såsom väsljud, andnöd, extrem yrsel eller kollaps, svullnad i ansikte eller hals, eller allvarligt hudutslag med röda fläckar eller blåsor.

  - Bröstsmärta, ökande eller oregelbundna hjärtslag, hjärtattack eller stroke.

  - Gulfärgning av huden eller ögonvitorna, orsakade av leverproblem.

  - Ovanliga blåmärken eller blödningar, orsakade av minskat antal blodplättar.


  Dessa biverkningar är mindre vanliga (drabbar färre än 1 av 100 användare) eller sällsynta (drabbar färre än 1 av 1000 användare).


  Övriga biverkningar:


  Vanligt (hos färre än 1 av 10 patienter):

  - infektioner i andnings- och urinvägarna

  - yrsel, huvudvärk, sömnighet

  - hjärtklappning, snabb puls

  - lågt blodtryck

  - blodtrycksfall vid uppstigning som kan leda till yrsel, svindel eller svimning

  - karusellkänsla

  - klåda

  - andnöd, nästäppa eller snuva

  - bronkit, hosta

  - buksmärta, matsmältningsbesvär, muntorrhet, illamående/kräkning

  - ryggvärk, muskelvärk

  - smärtsam och tät urinavgång, oförmåga att kontrollera urinblåsan (urininkontinens)

  - svaghet, bröstsmärta, flunsaliknande symtom, svullna händer, vrister eller fötter


  Mindre vanligt (hos färre än 1 av 100 patienter):

  - aptitförlust, ökad aptit

  - gikt

  - ångest, depression, sömnproblem

  - minskad hudkänslighet, svimning, skakningar

  - öronringingar eller öronbrus

  - näsblod

  - förstoppning, diarré, väderspänning, kräkning, gastroenterit

  - onormala blodvärden för leverfunktionen

  - utslag

  - smärtande leder

  - blod i urinen, svårt eller smärtsamt att urinera, behov att urinera onormalt ofta

  - oförmåga att få erektion

  - smärta

  - viktökning


  Mycket sällsynt (hos färre än 1 av 10 000 patienter):

  - lågt antal vita blodkroppar

  - upprymdhet, nervositet

  - stickningar eller känselrubbningar i händer och fötter

  - dimsyn

  - långsam puls

  - heta vallningar

  - svårt att andas eller vinande andning

  - håravfall, purpurfärgade fläckar i huden, kliande utslag

  - muskelkramper, muskelsvaghet

  - besvär med att urinera, trängningar, tätare behov att urinera, behov att urinera på natten

  - bröstförstoring hos män, smärtsam och långvarig erektion

  - trötthet, allmän sjukdomskänsla, hudsvullnad


  Har rapporterats:

  - smakförvrängning

  - sädestömning bakåt i blåsan och inte mot urinröret (retrograd ejakulation)

  - en viss komplikation som kan förekomma under gråstarrskirurgi (IFIS-syndromet, se också avsnitt 2 “Var särskilt försiktig med detta läkemedel”)


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. FÖRVARING AV DOXAZOSIN SANDOZ

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter är förpackade i blisterkartor.

  Blisterkartorna är förpackade i en kartong som innehåller 14, 28, 30, 56, 98 eller 100 tabletter eller 500 tabletter(endast för sjukhusbruk).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  9 april 2013

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.