Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dotarem Injektionsvätska, lösning 279,3mg/ml Förfylld spruta, 10ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Gadoterinsyra Varunummer: 009414 Apotekets varuid: 18086
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ÄR DOTAREM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

  Dotarem är en lösning för intravenös injektion.

  Förpackningen med Dotarem innehåller:

  Injektionsflaskor av glas, förslutna med gummipropp.

  Förpackningsstorlek: 1x5 ml, 1x10 ml, 25x10 ml, 1x15 ml, 25x15 ml, 1x20 ml, 25x20 ml, 1x60 ml respektive 1x100 ml

  Förfyllda sprutor.

  Förpackningsstorlek: 1x10 ml, 1x15 ml respektive 1x20 ml

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Dotarem är ett läkemedel för vuxna och barn som används vid röntgenundersökningar. Det tillhör en grupp av kontrastmedel för magnetresonanstomografi (MRT) (skiktröntgen) och magnetresonansangiografi (MRA) (metod för blodkärlsavbildning).

  Dotarem används för att öka kontrasten i bilderna som erhålls under MRT- och MRA-undersökningar. Denna kontrastökning förbättrar synligheten och avgränsningen av vissa områden i kroppen.

  Detta läkemedel används bara för att fastställa diagnos.

  Administrering

  Det finns mer information om användning och hantering för sjukvårdspersonal sist i denna bipacksel.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Dotarem

  279,3 mg/ml Injektionsvätska, lösning

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ÄR DOTAREM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
  2. INNAN DU ANVÄNDER DOTAREM
  3. HUR DU ANVÄNDER DOTAREM
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. FÖRVARING AV DOTAREM
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Vad innehåller Dotarem ?

  • Den aktiva substansen är gadoterinsyra. En milliliter injektionsvätska, lösning innehåller 279,32 mg gadoterinsyra (som megluminsalt), motsvarande 0,5 mmol gadoterinsyra (som megluminsalt).

  • Övriga innehållsämnen är meglumin och vatten för injektionsvätskor.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Guerbet

  Boite Postale 57400

  95943 Roissy Charles de Gaulle Cedex

  FRANKRIKE

  Tfn: +33 1 45 91 50 00

  Tillverkare

  Guerbet

  Boite Postale 57400

  95943 Roissy Charles de Gaulle Cedex

  FRANKRIKE

  Tfn: +33 1 45 91 50 00

  1. VAD ÄR DOTAREM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

  Läkemedlets utseende:

  Dotarem är en lösning för intravenös injektion.

  Förpackningen med Dotarem innehåller:

  Injektionsflaskor av glas, förslutna med gummipropp.

  Förpackningsstorlek: 1x5 ml, 1x10 ml, 25x10 ml, 1x15 ml, 25x15 ml, 1x20 ml, 25x20 ml, 1x60 ml respektive 1x100 ml


  Förfyllda sprutor.

  Förpackningsstorlek: 1x10 ml, 1x15 ml respektive 1x20 ml


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Läkemedelsgrupp

  Dotarem är ett läkemedel för vuxna och barn som används vid röntgenundersökningar. Det tillhör en grupp av kontrastmedel för magnetresonanstomografi (MRT) (skiktröntgen) och magnetresonansangiografi (MRA) (metod för blodkärlsavbildning).

  Vad används dåDotarem för?

  Dotarem används för att öka kontrasten i bilderna som erhålls under MRT- och MRA-undersökningar. Denna kontrastökning förbättrar synligheten och avgränsningen av vissa områden i kroppen.


  Detta läkemedel används bara för att fastställa diagnos.


  2. INNAN DU ANVÄNDER DOTAREM

  Använd inte Dotarem:

  • om du är allergisk mot gadoterinsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Var särskilt försiktig med Dotarem:

  Tala med läkaren innan du får Dotarem om:

  • du tidigare har fått en överkänslighetsreaktion mot ett kontrastmedel under en undersökning

  • du har astma

  • du har allergier (t.ex. skaldjursallergi, nässelutslag, pollenallergi)

  • du behandlas med en betablockerare (läkemedel för hjärt- och blodtryckssjukdomar, t.ex. metoprolol)

  • dina njurar fungerar inte normalt

  • du nyligen har genomgått, eller förmodligen snart kommer att genomgå en levertransplantation

  • du har haft kramper eller du behandlas för epilepsi.

  I alla dessa fall kommer läkaren att bedöma om du bör få Dotarem. Om du får Dotarem kommer läkaren att vidta de nödvändiga säkerhetsåtgärderna och tillförseln av Dotarem kommer att övervakas noga.


  Läkaren kan bestämma sig för att göra ett blodtest för att kontrollera hur pass bra dina njurar fungerar innan beslutet fattas om att använda Dotarem, särskilt om du 65 år eller äldre.


  Avlägsna alla metallföremål du har på dig före undersökningen. Informera läkaren om du har:

  • en pacemaker

  • en kärlklämma

  • en infusionspump

  • en nervstimulator

  • ett cochleaimplantat (implantat i innerörat)

  • några misstänkta främmande partiklar av metall i kroppen, särskilt i ögat.

  Detta är viktigt eftersom dessa kan leda till allvarliga problem, då apparater för magnetresonansavbildning använder mycket starka magnetfält.

  Intag av Dotarem med mat och dryck:

  Det finns inga kända samband mellan Dotarem och mat och dryck. Du bör emellertid fråga läkare eller apotekspersonal om du måste avstå från att äta eller dricka före undersökningen.

  Barn

  Eftersom bebisar upp till 4 veckors ålder och spädbarn upp till 1 års ålder har omogen njurfunktion, kommer Dotarem endast att användas till dessa patienter efter noggrant övervägande av läkaren.

  Graviditet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.


  Dotarem ska inte användas under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt.

  Amning

  Diskutera med din läkare om du ska fortsätta amma eller om du ska avbryta amningen under en period på 24 timmar efter det att du har fått Dotarem.

  Körförmåga och användning av maskiner:

  Det finns ingen information om effekterna av Dotarem på förmågan att köra bil. Om du känner dig dålig efter undersökningen, som illamående eller yrsel ska du inte köra bil eller använda maskiner. Även om du mår bra efter att ha fått Dotarem kan du se suddigt vilket kan påverka förmågan att köra bil.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

  avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Användning av andra läkemedel:

  Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Informera särskilt läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit läkemedel för hjärt- och blodtryckssjukdomar som t.ex. betablockerare, substanser som påverkar kärlen, ACE hämmare (hämmar angiotensinkonverterande enzym), angiontensin II-receptorantagonister.


  3. HUR DU ANVÄNDER DOTAREM

  Doseringsanvisning

  Dotarem ges till dig via en intravenös injektion.


  Under undersökningen övervakas du av en läkare. En nål lämnas kvar i din ven; på det sättet kan läkaren injicera lämpliga akutläkemedel vid behov. Om du får en allergisk reaktion stoppas administreringen av Dotarem.


  Dotarem kan administreras för hand eller med en automatisk sprutpump. Till nyfödda och spädbarn ges medlet endast för hand.


  Proceduren utförs på ett sjukhus, en klinik eller en privatpraktik. Personalen som är närvarande vet vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas vid undersökningen. De känner också till vilka möjliga komplikationer som kan uppstå.


  Dosering

  Läkaren bestämmer vilken dos du ska få och övervakar injektionen.


  Dosering i särskilda patientgrupper

  Användningen av Dotarem rekommenderas inte till patienter med grava njurproblem och patienter som nyligen har genomgått, eller snart förväntas genomgå, en levertransplantation. Om användningen är nödvändig bör du emellertid bara få en dos Dotarem under en undersökning och du bör inte få någon mer injektion på minst 7 dagar.


  Nyfödda, spädbarn, barn och ungdomar

  Eftersom bebisar upp till 4 veckors ålder och spädbarn upp till 1 års ålder har omogen njurfunktion, kommer Dotarem endast att användas till dessa patienter efter noggrant övervägande av läkaren. Barn ska endast få en dos av Dotarem under en undersökning och ska inte få en andra injektion innan det gått minst 7 dagar.


  Användning för angiografi rekommenderas inte till barn under 18 år.


  Äldre

  Det är inte nödvändigt att anpassa dosen om du är 65 år eller äldre men du kommer få ta ett blodprov för att undersöka hur bra dina njurar fungerar.

  Administrering

  Det finns mer information om användning och hantering för sjukvårdspersonal sist i denna bipacksel.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

  Om du använder mera Dotarem än du borde:

  Det är mycket osannolikt att du skulle få en överdos. Du ges Dotarem i en medicinsk miljö av en utbildad person. Om du verkligen skulle få en överdos kan Dotarem avlägsnas från kroppen med hemodialys (blodrening).

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Efter att du fått Dotarem kommer du att hållas under uppsikt i minst en halvtimme. De flesta biverkningar uppkommer genast men ibland kan biverkningar vara fördröjda. Vissa effekter kan uppkomma upp till sju dagar efter Dotarem-injektion.


  Det finns en liten risk för att du kan få en allergisk reaktion mot Dotarem. Sådana reaktioner kan vara svåra och leda till chock (en typ av allergisk reaktion som kan vara livshotande). Nedanstående symtom kan vara de första tecknen på chock. Informera omedelbart läkare eller sjukvårdspersonal om du känner av något av dem:

  • svullnad i ansikte, mun eller svalg som kan göra det svårt att svälja eller andas

  • svullnad i händer eller fötter

  • svimningskänsla (hypotoni)

  • andningssvårigheter

  • pipande andning

  • hosta

  • klåda

  • rinnande näsa

  • nysningar

  • ögonirritation

  • nässelutslag

  • hudutslag


  Mycket vanliga biverkningar (kan uppkomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • huvudvärk

  • stickande känsla


  Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

  • känsla av värme eller kyla och/eller smärta vid injektionsstället

  • illamående

  • kräkning

  • hudrodnad, klåda och utslag


  Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

  • allergiska reaktioner


  Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer)

  • ovanlig smak i munnen

  • nässelutslag, ökad svettning


  Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer)

  • oro, ångest

  • koma, krampanfall, synkope (kortvarig förlust av medvetandet), svaghet (yrsel och känsla av att man håller på att svimma), yrsel, luktstörning (man tycker sig känna ofta obehagliga lukter), skakningar

  • konjunktivit, röda ögon, dimsyn, ökad tåravsöndring, svullna ögon

  • hjärtstillestånd, snabbare eller långsammare hjärtslag, oregelbundna hjärtslag, hjärtklappning, lågt eller högt blodtryck, kärlutvidgning, blekhet

  • andningsstillestånd, lungödem, kramp i luftrören, andnöd, känsla av åtsnörning i halsen, pipande andning, täppt näsa, nysningar, hosta, torrhet i svalget

  • diarré, magsmärta, ökad salivavsöndring

  • eksem

  • muskelsammandragningar, muskelsvaghet, ryggsmärta

  • sjukdomskänsla, bröstsmärta, obehag i bröstet, feber, frossa, svullnad i ansiktet, trötthet, obehag vid injektionsstället, reaktion vid injektionsstället, svullnad vid injektionsstället, diffusion av produkten utanför blodkärl vid injektionsstället vilket kan leda till inflammation (rodnad och lokal smärta) eller vävnadsdöd, inflammation i en ven

  • sänkt syrehalt i blodet


  Det har kommit rapporter om nefrogen systemisk fibros (som gör att huden förtjockas och hårdnar och även kan påverka mjukdelar och inre organ), vilket oftast uppkom hos patienter som fick Dotarem tillsammans med andra kontrastmedel som innehöll gadolinium. Om du under veckorna efter MRT-undersökningen lägger märke till förändringar i färgen och/eller tjockleken på din hud på någon del av kroppen ska du informera läkaren som utförde undersökningen.  Biverkningar hos barn

  Biverkningar av Dotarem är mindre vanliga hos barn. Man kan förvänta sig att dessa händelser är identiska med händelserna som rapporteras för vuxna.
  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. FÖRVARING AV DOTAREM

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Injektionsflaskor: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Förfyllda sprutor: Får ej frysas.


  Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet: Dotarem


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015-11-05

  Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal:

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Dotarem är endast lämpligt för intravenös användning.


  Före administrering av Dotarem rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover.


  Det har kommit rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) i samband med användningen av vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR < 30 ml/min/1,73 m²). Patienter som genomgår levertransplantation är särskilt utsatta för risk eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Eftersom det finns en risk för att NSF kan uppkomma i samband med användning av Dotarem, bör medlet därför inte användas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa levertransplantationsperioden förrän man gjort en noggrann nytta riskbedömning och om den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med MRT utan kontrastförstärkning. Om det är nödvändigt att använda Dotarem ska dosen inte överskrida 0,1 mmol/kg kroppsvikt. Mer än en dos ska inte användas under en undersökning. På grund av bristen på information om upprepade administreringar ska Dotarem-injektioner inte upprepas såvida inte intervallet mellan injektionerna är minst 7 dagar.


  Beroende på mängden Dotarem som ska ges till ett barn är det bättre att använda Dotarem injektionsflaskor med en engångsspruta. Valet av engångsspruta ska anpassas till den volym som ska ges för att få bättre noggrannhet i den injicerade volymen.

  Till nyfödda och spädbarn ska dosen som behövs endast administreras för hand. Automatisk sprutpump får inte användas.


  På grund av omogen njurfunktion hos nyfödda upp till 4 veckors ålder och hos spädbarn upp till 1 års ålder, ska Dotarem ges till denna grupp endast efter noggrant övervägande vid en dos som inte överskrider 0,1 mmol/kg kroppsvikt. Mer än en dos ska inte användas under en undersökning. På grund av bristen på information om upprepade administreringar ska Dotarem-injektioner inte upprepas såvida inte intervallet mellan injektionerna är minst 7 dagar.


  Eftersom njurclearance av Dotarem kan vara nedsatt hos äldre, är det särskilt viktigt att undersöka patienter som är 65 år och äldre avseende nedsatt njurfunktion.


  Hemodialys kort efter Dotarem-administrering kan vara användbar för att avlägsna Dotarem från kroppen. Det finns ingen evidens till stöd för insättning av hemodialys för prevention eller behandling av NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys.


  Användning av flaskor upp till 20 ml samt förfyllda sprutor:

  Flaskor: Gör i ordning en injektionsspruta med nål. Ta bort plastskivan. Rengör proppen med en sudd fuktad med alkohol och punktera därefter proppen med injektionsnålen. Dra upp den mängd som behövs för undersökningen och injicera den intravenöst.


  Förfyllda sprutor: Skruva fast kolven på sprutan och injicera intravenöst den mängd som behövs för undersökningen.


  Överblivet kontrastmedel i injektionsflaska, anslutningsslang eller annan engångskomponent till injektionssystemet måste kasseras efter avslutad undersökning.


  Den avtagbara spårningsetiketten på injektionsflaskorna/sprutorna ska fästas i patientjournalen för att möjliggöra noggrann dokumentering av vilket gadoliniuminnehållande kontrastmedel som använts. Dosen som använts ska också dokumenteras. Om elektroniska patientjournaler används ska produktnamn, batchnummer och dos registreras i patientjournalen.


  Användning av flaskorna på 60 ml och 100 ml:

  Kontrastmedlet ska administreras med en automatinjektor, vilket är förbjudet till spädbarn.


  Slangen mellan injektorn och patienten (patientslangen) måste bytas ut efter varje undersökning.

  All kontrastmedellösning som är kvar i flaskan, de anslutande slangarna och alla engångsdelar i injektionssystemet måste kasseras efter avslutad undersökning.


  Alla specifika anvisningar från respektive tillverkare av utrustningen måste också följas.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.