Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Diproderm® Örondroppar, lösning 0,05% Endospipetter, 30x0,2ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Betametason Varunummer: 056305 Apotekets varuid: 19247
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Diproderm är och vad det används för

  Diproderm innehåller den aktiva substansen betametason som är ett är ett starkt verkande kortisonpreparat (stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar.

  Diproderm lösning i endospipetter används för behandling av eksem i yttre hörselgångarna (extern otit).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Diproderm

  0,05% örondroppar, endospipetter
  betametason

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Diproderm är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Diproderm
  3. Hur du använder Diproderm
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Diproderm ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Diproderm är och vad det används för

  Diproderm innehåller den aktiva substansen betametason som är ett är ett starkt verkande kortisonpreparat (stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar.


  Diproderm lösning i endospipetter används för behandling av eksem i yttre hörselgångarna (extern otit).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Diproderm

  Använd inte Diproderm

  • om du är allergisk mot den aktiva substansen betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • i örat vid hål på trumhinnan (trumhinneperforation).

  Varningar och försiktighet

  Endast avsett för behandling i hörselgångarna. Undvik att få Diproderm i ögonen.

  Barn

  Ges inte till barn utan läkares ordination.

  Andra läkemedel och Diproderm

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Risk finns att fostret påverkas.


  Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Diproderm under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Diproderm påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Diproderm

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Eksem i yttre hörselgångarna behandlas enligt läkares föreskrift.


  Bruksanvisning

  Se bilaga till bipacksedeln.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Mindre vanliga/sällsynta: Sekundär infektion (infektion orsakad av organismer ej känsliga för preparatet). Kontaktallergiska reaktioner i form av ökad hudirritation, om detta inträffar tala med läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Diproderm ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter Utg.dat.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 25°C.

  Oöppnade pipetter bör förvaras i sitt kuvert.

  Pipetter i öppnat kuvert bör förbrukas inom 4 veckor.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är betametason. 1 g örondroppar innehåller betametasondipropionat motsvarande betametason 0,5 mg.

  • Övriga innehållsämnen är karbomer, isopropanol, natriumhydroxid och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  30 endospipetter. En pipett innehåller 0,2 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bobtail Nordic Pharma AB

  Sveastigen 8

  182 60 Djursholm


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-15


  BILAGA TILL BIPACKSEDELN


  BRUKSANVISNING


  PIPETT

  Pipett

  Vinge

  Spets

  Behållare

  Vätska

  2


  1.

  Ta loss en pipett. Håll den med spetsen riktad uppåt, så att lösningen rinner ner i behållaren. Öppna pipetten genom att vrida av vingen.

  2


  2.

  Luta huvudet åt sidan och töm pipetten i anvisad hörselgång genom att vika den nedre delen av pipetten mot den vätskefyllda behållaren som bilden visar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.