Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Diproderm® Kräm 0,05% Tub, 100g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Betametason Varunummer: 145508 Apotekets varuid: 20451
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Diproderm är och vad det används för

  Diproderm innehåller den aktiva substansen betametason som är ett starkt verkande kortisonpreparat (stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar.

  Kortisonpreparat för utvärtes bruk indelas i fyra klasser beroende på styrkan:

  I milt verkande, II medelstarkt verkande, III starkt verkande och IV extra starkt verkande. Diproderm tillhör klass III.

  Diproderm används för behandling av psoriasis, eksem och vissa andra hudsjukdomar.

  Krämen är bäst lämpad för vätskande akuta eksem. Lösningen används för behandling av hårbotten och vid eksem i yttre hörselgångarna.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Diproderm

  0,05% kräm och kutan lösning
  betametason

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Diproderm är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Diproderm
  3. Hur du använder Diproderm
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Diproderm ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Diproderm är och vad det används för

  Diproderm innehåller den aktiva substansen betametason som är ett starkt verkande kortisonpreparat (stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar.

  Kortisonpreparat för utvärtes bruk indelas i fyra klasser beroende på styrkan:

  I milt verkande, II medelstarkt verkande, III starkt verkande och IV extra starkt verkande. Diproderm tillhör klass III.


  Diproderm används för behandling av psoriasis, eksem och vissa andra hudsjukdomar.

  Krämen är bäst lämpad för vätskande akuta eksem. Lösningen används för behandling av hårbotten och vid eksem i yttre hörselgångarna.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Diproderm

  Använd inte Diproderm

  • om du är allergisk mot den aktiva substansen betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om hudförändringen är infekterad utan att man samtidigt behandlar infektionen

  • vid ansiktssjukdomen Rosacea eller vid perioral dermatit (utslag kring munnen)

  • lösningen i örat vid hål på trumhinnan (trumhinneperforation).

  Varningar och försiktighet

  Diproderm används inte i ansiktet eller på områden där hud ligger mot hud, t ex armhålor och ljumskar, utan läkares ordination. Används inte i öppna sår. Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

  Undvik att få Diproderm i ögonen.

  Barn

  Ges inte till barn utan läkares ordination.

  Andra läkemedel och Diproderm

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Risk finns att fostret påverkas.


  Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Diproderm under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Diproderm påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Diproderm

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Ett tunt lager av Diproderm kräm ingnides en gång dagligen.

  Diproderm lösning droppas i hårbotten morgon och kväll och inmasseras lätt. När förbättring inträtt kan behandling med längre intervaller vara tillräckligt.


  Eksem i yttre hörselgångarna behandlas enligt läkares föreskrift.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga/sällsynta: När stora kroppsytor behandlas kan påverkan på binjurarna förekomma t ex hämning av kroppens egen kortisonproduktion. Den normaliseras när behandlingen avslutas. Vid långvarig och intensiv behandling kan hudförtunning (hudatrofi) uppträda. Bristningar i ytliga blodkärl, pigmentförändringar, ökad behåring och hudinfektioner. Kontaktallergiska reaktioner i form av ökad hudirritation, om detta inträffar tala med läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Diproderm ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter Utg.dat.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 25ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Kräm: Den aktiva substansen är betametason. 1 gram kräm innehåller betametasondipropionat motsvarande betametason 0,5 mg.

  Övriga innehållsämnen är klorkresol (konserveringsmedel), cetomakrogol 1000, cetostearylalkohol, flytande paraffin, vaselin, natriumdivätefosfatdihydrat, fosforsyra och renat vatten.


  Kutan lösning: Den aktiva substansen är betametason. 1 gram kutan lösning innehåller betametasondipropionat motsvarande betametason 0,5 mg.

  Övriga innehållsämnen är karbomer, isopropylalkohol, natriumhydroxid och renat vatten.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Merck Sharp & Dohme B.V.

  Box 581

  2003 PC Haarlem

  Nederländerna


  Information lämnas av

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  Box 45192

  104 30 Stockholm

  Tel: 077-570 04 88


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–05–18


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.