Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Diabact UBT Tablett 50mg Blister, 1tabl (med komplett testlåda)

Snabbfakta
Verksamt ämne: 13C-urea Varunummer: 016937 Apotekets varuid: 18162
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD DIABACT UBT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Denna produkt är endast avsedd för diagnostik för att påvisa förekomst av bakterien Helicobacter pylori. Diabact UBT är ett utandningstest och används för att bestämma primär eller kvarstående infektion i magsäcken orsakad av bakterien Helicobacter pylori.

  Stegvis beskrivning av provtagningsproceduren

  För att utföra testet används 4 stycken provrör med skruvkork och blåsrör.

  Efter avslutad test placeras provrören i lådan (om Diabact UBT kit använts). Adressen till laboratoriet fylls i på avsedd plats på lådans undersida.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Diabact UBT

  50 mg Tabletter, 13C-Urea

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  -Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  -Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  -Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom

  som liknar dina.

  -Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD DIABACT UBT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR DIABACT UBT
  3. HUR DU TAR DIABACT UBT
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR DIABACT UBT SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD DIABACT UBT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Denna produkt är endast avsedd för diagnostik för att påvisa förekomst av bakterien Helicobacter pylori. Diabact UBT är ett utandningstest och används för att bestämma primär eller kvarstående infektion i magsäcken orsakad av bakterien Helicobacter pylori.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR DIABACT UBT

  Ta inte Diabact UBT

  • om du är allergisk (överkänslig) mot urea eller något av de övriga hjälpämnena detta läkemedel.

  • om du har en infektion i magsäcken eftersom det finns en risk för felaktigt provresultat.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare och apotekspersonal innan du tar Diabact UBT

  Andra läkemedel och Diabact UBT

  Diabact UBT kan påverkas av andra läkemedel. Tala om för din läkare eller apotektspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  • Ökad risk förligger för felaktigt resultat om testet utförs inom 4 veckor efter avslutad behandling med antibiotika och inom 2 veckor efter sista behandlingen med syradämpande medel.

  Diabact UBT med mat och dryck och alkohol

  Du ska ha fastat i minst 6 timmar innan testet utförs.

  Du kan dricka lite vatten fram tills dess att testet utförs.

  Graviditet och amning och fertilitet

  Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel. Utförande av utandningstest förväntas inte ha någon skadlig påverkan vid graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Diabact UBT har ingen känd påvekan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  3. HUR DU TAR DIABACT UBT

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Du skall ha fastat i minst 6 timmar innan testet utförs.

  Vanlig dosering är 1 tablett som en engångsdos. Tabletten sväljes hel med ett glas vatten. Om tabletten tuggas måste testet göras om eftersom risken för felaktigt resultat då ökar. Nytt test kan utföras tidigast följande dag.

  Stegvis beskrivning av provtagningsproceduren

  För att utföra testet används 4 stycken provrör med skruvkork och blåsrör.

  1. Du ska börja proceduren med de båda ”00-MINUTE” provrören med blå skruvkork.

   • Skruva av korken

   • För ner blåsröret i botten av provröret.

   • Tag ett djupt andetag och blås försiktigt ut i provröret.

   • Tag ut blåsröret och sätt på skruvkorken.

   • Kontrollera att skruvkorken är ordenligt åtskruvad.

   • Upprepa proceduren med det andra 00-MINUTE provröret.

  2. Svälj tabletten med ett glas vatten.

  3. Vänta i 10 minuter i upprätt position (stående eller sittande).

  4. Andas ut i de båda ”10-MINUTE” provrören med röda skruvkorkar på samma sätt som beskrivs ovan.


  Efter avslutad test placeras provrören i lådan (om Diabact UBT kit använts). Adressen till laboratoriet fylls i på avsedd plats på lådans undersida.  Om du har tagit för stor mängd av Diabact UBT:

  Då endast 1 tablett levereras per testlåda är risken för överdosering liten. Om du är osäker, kontakta din läkare.


  Om du har några ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Magvärk, trötthet och onormala luktförnimmelser (parosmia) kan förkomma.
  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala,

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  5. HUR DIABACT UBT SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter förkortningen EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen, skyddat från ljus.

  Förvaras vid högst 25ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är 13C-Urea anrikad stabil isotop. En tablett innehåller 50 mg 13C-Urea.

  • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat och talk.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Diabact UBT är en vit rund konvex tablett.

  Förpackningsstorlekar:

  1 tablett (kit)

  10 x 1 tabletter (utan provrör och blåsrör)


  Komponent

  1 tablett (kit)

  10 x 1 tablett

  Tablett i blister

  1

  10

  ”00-MINUTE” provrör (blå skruvkork)

  2

  ”10-MINUTE” provrör (röd skruvkork)

  2

  Blåsrör, engångs

  1

  Bipacksedel

  1

  1

  Extra streckkodsetiketter

  2

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Kibion AB

  P.O.Box 303

  751 05 Uppsala

  Tel.: 018-780 88 00

  Tillverkare:

  Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L

  Polígono Mocholí.

  Calle Noáin No1

  31110 Noáin (Navarra),

  Spanien


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet:

  Diabact UBT (SE)

  Diabact UBT 50 mg Tabletten (AT), (DE)

  Diabact UBT 50 mg Tablet (UK), (IE)

  Diabact UBT 50 mg (DK), (FI), (NO)  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-02-16

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.