Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Devitre Tuggtablett 400IE Plastburk, 180tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Kolekalciferol (vitamin D3) Varunummer: 116087 Apotekets varuid: 8083
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Devitre är och vad det används för

  D-vitamin är ett fettlösligt vitamin, som behövs för omsättningen av kalcium och fosfor i kroppen. D-vitamin främjar upptaget av kalcium och fosfat från tarmkanalen. Dessutom frigör D-vitamin kalcium och andra salter från gammal benvävnad.

  Devitre används för att förebygga och behandla brist på vitamin D, vilket ofta förekommer vid exempelvis osteoporos (benskörhet).

  Kolekalciferol som finns i Devitre kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårds¬personal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Devitre

  400 IE tuggtabletter
  kolekalciferol (vitamin D3)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Devitre är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Devitre
  3. Hur du använder Devitre
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Devitre ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Devitre är och vad det används för

  D-vitamin är ett fettlösligt vitamin, som behövs för omsättningen av kalcium och fosfor i kroppen. D-vitamin främjar upptaget av kalcium och fosfat från tarmkanalen. Dessutom frigör D-vitamin kalcium och andra salter från gammal benvävnad.


  Devitre används för att förebygga och behandla brist på vitamin D, vilket ofta förekommer vid exempelvis osteoporos (benskörhet).


  Kolekalciferol som finns i Devitre kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårds¬personal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Devitre

  Använd inte Devitre

  - om du har för höga värden av kalcium i blodet.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Devitre.


  Var särskilt försiktig med Devitre

  - om du använder andra preparat som innehåller vitamin D.

  - om du äter kalciumpreparat bör du rådgöra med läkare innan behandling med Devitre påbörjas.

  Andra läkemedel och Devitre

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Vissa läkemedel som används vid epilepsi och kramper, t ex fenytoin och fenobarbital, kan minska effekten av Devitre.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Graviditet: Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. D-vitamin skall ej överdoseras under graviditet och den dagliga dosen bör ej överskrida 600 IE.


  Amning: Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Devitre under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Devitre har ingen känd påverkan på körförmågan och användning av maskiner.


  3. Hur du använder Devitre

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är 1-2 tuggtabletter dagligen.


  Tabletten kan tuggas eller smälta på tungan.

  Om du använt för stor mängd av Devitre

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  -


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Devitre ska förvaras

  Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är kolekalciferol (vitamin D3) 400 IE.

  - Övriga innehållsämnen är mannitol och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Devitre är runda, vita till gulaktiga, odragerade och konvexa tabletter, som kan ha små prickar.


  Förpackningsstorlekar:

  60 respektive 180 tabletter i vita plastburkar.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Takeda Pharma AB

  Box 3131

  169 03 Solna

  Tel: 08-731 28 00

  E-post: infosweden@takeda.com


  Tillverkare:

  Recipharm Uppsala AB

  Rapsgatan 7

  751 82 Uppsala


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-12


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.