Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Deltison® Tablett 50mg Plastburk, 30tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Prednison Varunummer: 017384 Apotekets varuid: 12548
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD DELTISON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Deltison är ett kortisonpreparat, som minskar allergiska, inflammatoriska och reumatiska reaktioner.

  Deltison används vid behandling av inflammationer och svåra allergiska tillstånd samt vid vissa blodsjukdomar och cancersjukdomar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Deltison

  50 mg tabletter
  prednison

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD DELTISON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER DELTISON
  3. HUR DU ANVÄNDER DELTISON
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR DELTISON SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD DELTISON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Deltison är ett kortisonpreparat, som minskar allergiska, inflammatoriska och reumatiska reaktioner.


  Deltison används vid behandling av inflammationer och svåra allergiska tillstånd samt vid vissa blodsjukdomar och cancersjukdomar.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER DELTISON

  Använd inte Deltison

  - om du är allergisk mot prednison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Deltison.

  Om Du lider av någon av följande sjukdomar bör Du rådgöra med din läkare innan behandlingen påbörjas:

  - benskörhet (osteoporos)

  - psykos (psykisk sjukdom)

  - magsår eller sår på tolvfingertarmen

  - tuberkulos och andra infektioner

  - sockersjuka

  - högt blodtryck och hjärtsvaghet

  - har genomgått kirurgiskt ingrepp då tarmar, blodkärl eller nerver har sytts ihop (anastomoser)


  Vid vaccination bör den läkare som ska vaccinera upplysas om Deltisonbehandlingen.


  Vid feber eller stress bör läkare kontaktas för en eventuell dosändring.

  Andra läkemedel och Deltison

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa medel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Deltison såsom:

  - ketokonazol (medel mot svamp)

  - rifampicin (medel mot tuberkulos)

  Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Risk finns för att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Deltison under graviditet.


  Deltison går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Deltison under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Deltison innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU ANVÄNDER DELTISON

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

  Vanlig dos vid svåra akuta sjukdomstillstånd: 1 tablett à 50 mg dagligen.

  Det är viktigt att Du följer läkarens anvisningar och inte ändrar dosen eller avbryter behandlingen.

  Om du har tagit för stor mängd av Deltison

  Om Du har fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefon 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan uppstå hos fler än 1 av 100 som tar läkemedlet): Vätskeansamling (ödem), högt blodtryck. Psykiska sjukdomar kan påverkas. Nedsatt förmåga att producera hormonerna ACTH och kortisol. Fettansamling i ansiktet och på bålen (Cushingliknande symtom). Benskörhet, muskelsvaghet, skör och tunn hud med försämrad sårläkning, hämmad tillväxt hos barn. Påverkan på infektioner och sockersjuka. Brist på kalium i blodet och kvarhållande av natrium i kroppen.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 som tar läkemedlet): Blodproppar, inflammation i skelettet (bennekros), grön starr, linsgrumling.

  Sällsynta (kan uppstå hos färre än 1 av 1000 som tar läkemedlet): Ökat tryck i skallen. Depression, mani.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR DELTISON SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatum anger den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansern är prednison 50 mg per tablett.

  - Övriga innehållsämnen är magnesiumtrisilikat, dikalciumfosfat, laktosmonohydrat 40 mg, potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Deltison är en vit, plan tablett med mittskåra, 8 mm i diameter.

  Förpackningsstorlekar: 30 tabletter i vit plastburk.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Meda AB

  Box 906

  SE-170 09 Solna

  Sverige

  Tel: +46 8 630 1900  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-06-15

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.