Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dalacin® Vaginalkräm 2% Tub 40g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klindamycin Varunummer: 539973 Apotekets varuid: 12470
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Dalacin är och vad det används för

  Dalacin vaginalkräm är avsedd att användas direkt i slidan (s.k. lokal användning). Krämen innehåller klindamycinfosfat, ett bakteriehämmande medel (antibiotikum) som används för att behandla bakterieinfektioner i slidan som kallas bakteriell vaginos.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Dalacin

  2 % vaginalkräm
  klindamycin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Dalacin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin
  3. Hur du använder Dalacin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Dalacin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Dalacin är och vad det används för

  Dalacin vaginalkräm är avsedd att användas direkt i slidan (s.k. lokal användning). Krämen innehåller klindamycinfosfat, ett bakteriehämmande medel (antibiotikum) som används för att behandla bakterieinfektioner i slidan som kallas bakteriell vaginos.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin

  Använd inte Dalacin

  • om du är allergisk mot klindamycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du är allergisk mot linkomycin

  • om du har, eller tidigare haft, en inflammation i tjocktarmen som orsakats av antibiotika.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dalacin vaginalkräm.

  • om du har eller tidigare har haft någon tarmsjukdom såsom Crohn´s sjukdom och ulcerös kolit.


  Du ska avstå från vaginala samlag eller användning av andra vaginala produkter (t.ex. tamponger och intimspray) under behandlingen med Dalacin vaginalkräm.


  Dalacin vaginalkräm innehåller ämnen som kan skada latex och gummiprodukter såsom kondomer och pessar. Användningen av sådana produkter rekommenderas därför inte vid användning av Dalacin vaginalkräm eller upp till tre dygn efter avslutad behandling.

  Andra läkemedel och Dalacin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Användning under första tre månaderna av graviditeten rekommenderas ej då det saknas tillräckliga uppgifter. Användning under senare del av graviditet har ej sammankopplats med missbildningar hos nyfödda.

  Rådgör med läkare innan Dalacin vaginalkräm används under graviditet.


  Amning

  Okänt huruvida klindamycin går över i modersmjölk via vaginalkrämen. Rådgör med läkare före användning av Dalacin vaginalkräm under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Klindamycin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  3. Hur du använder Dalacin

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig. Dosen är vanligtvis en förfylld applikator (5 gram) varje kväll under 7 dagar. Sju plastapplikatorer följer med denna förpackning. Dessa är utformade för att möjliggöra administrationen av krämen i vagina.


  Bruksanvisning:

  Ta av skruvlocket från krämtuben. Skruva fast en plastapplikator på den gängade änden. Tryck försiktigt ner krämen i applikatorn. Applikatorn är fylld när införingskolven är helt ute. Skruva loss applikatorn från tuben och sätt på skruvlocket.


  Intag ryggläge och för försiktigt in applikatorn i vagina så långt som möjligt. Tryck försiktigt in införingskolven tills den är helt inne. För försiktigt tillbaka applikatorn från vagina och släng applikatorn.

  Om du använt för stor mängd av Dalacin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Dalacin vaginalkräm kan ge upphov till effekter i andra delar av kroppen (s.k. systemiska effekter).


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart läkare om du upplever följande symtom under behandlingen med Dalacin:

  • svår, ihållande eller blodig diarré (som kan åtföljas av magsmärtor eller feber).

   Detta kan vara tecken på pseudomembranös kolit (allvarlig tarminfektion), vilket har rapporterats för Dalacin (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data).


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

  • Svampinfektion i underlivet


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

  • Svampinfektion

  • Huvudvärk

  • Yrsel

  • Smakrubbningar

  • Övre luftvägsinfektion

  • Magont

  • Förstoppning

  • Diarré

  • Illamående

  • Kräkningar

  • Klåda (utanför appliceringsstället)

  • Utslag

  • Ryggsmärta

  • Urinvägsinfektion

  • Socker (glukos) i urinen

  • Protein i urinen

  • Onormalt förlossningsarbete

  • Inflammation eller andra störningar i slidan, vid livmodertappen eller runt slidöppningen

  • Menstruationsrubbningar

  • Smärta i slidan, vid livmodertappen eller runt slidöppningen

  • Oregelbundna menstruationsblödningar

  • Flytningar


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

  • Bakterieinfektion

  • Överkänslighet

  • Svindel

  • Näsblod

  • Spänd buk

  • Gasighet

  • Dålig andedräkt

  • Nässelutslag (urtikaria)

  • Hudrodnad

  • Svårighet att urinera


  Inflammation

  • i slidan, vid livmodertappen eller runt slidöppningen (orsakad av parasiten Trichomonas vaginalis)

  • Infektion i slidan

  • Smärta i bäckenet

  • Onormala mikrobiologiska tester


  Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

  • Svampinfektion i huden

  • Överaktiv sköldkörtel som kan ge ökad aptit, viktminskning eller svettning (hypertyreodism)

  • Magtarmsjukdom

  • Matsmältningsbesvär t.ex. halsbränna

  • Upphöjda, avgränsande hudutslag (så kallade makulopapulära utslag)

  • Endometrios

  • Inflammation och/eller smärta  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Dalacin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klindamycinfosfat motsvarande 20 mg klindamycin.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitanstearat, polysorbat 60, propylenglykol, stearinsyra, cetostearylalkohol, cetylpalmitat, flytande paraffin, benzylalkohol, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tub à 40 g vaginalkräm och 7 st engångsapplikatorer.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  Email: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-10-09


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.