Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cytotec® Tablett 0,2mg Tryckförpackning, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Misoprostol Varunummer: 003469 Apotekets varuid: 12799
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Cytotec är och vad det används för

  Cytotec används för att läka sår i magsäcken samt i förebyggande syfte för att förhindra uppkomst av sår i magsäck och tolvfingertarm hos patienter med ökad risk för sår vid behandling med läkemedel mot inflammation och värk. Cytotec skyddar magslemhinnan genom att öka produktionen av slem i magsäcken och utsöndringen av bikarbonat i tolvfingertarmen. Cytotec hämmar även magsaftsekretionen och minskar nattlig magsyrasekretion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Cytotec

  0,2 mg tabletter
  misoprostol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cytotec är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Cytotec
  3. Hur du använder Cytotec
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cytotec ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cytotec är och vad det används för

  Cytotec används för att läka sår i magsäcken samt i förebyggande syfte för att förhindra uppkomst av sår i magsäck och tolvfingertarm hos patienter med ökad risk för sår vid behandling med läkemedel mot inflammation och värk. Cytotec skyddar magslemhinnan genom att öka produktionen av slem i magsäcken och utsöndringen av bikarbonat i tolvfingertarmen. Cytotec hämmar även magsaftsekretionen och minskar nattlig magsyrasekretion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Cytotec

  Använd inte Cytotec

  • om du är allergisk mot misoprostol, andra prostaglandiner eller mot något annat innehållsämn i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är gravid, om graviditet inte uteslutits eller om du försöker att bli gravid, eftersom det kan förorsaka missfall. Kvinnor som inte nått klimakteriet ska använda fullgott graviditetsskydd innan behandlingen med Cytotec startar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cytotec:

  • om du har en sjukdom som gör dig mer benägen för diarré, som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom såsom ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.

  • om du lider av kärlkramp eller förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, har svåra problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom eller om du har högt blodtryck)

  • om du samtidigt behandlas med inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel av typen NSAID.

  • om du är känslig för uttorkning.

  Andra läkemedel och Cytotec

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Cytotec kan påverka effekten av vissa andra läkemedel om de tas samtidigt, t ex läkemedel som innehåller ketokonazol (mot svampinfektioner). Samtidig behandling med antacida (medel mot halsbränna) som innehåller magnesium ska undvikas då det kan förvärra misoprostol-orsakad diarré. Samtidig användning av inflammationshämmande och smärtlindrande läkemedel av typen NSAID kan i sällsynta fall orsaka förhöjning av vissa blodvärden, samt vätskeansamling i kroppen (svullnad i vrister, ben och/eller händer).

  Blodtyckssänkade läkemedel innehållande propranolol kan efter upprepad dosering av Cytotec leda till måttlig ökning av koncentrationen av propranolol i blodet.

  Cytotec med mat, dryck och alkohol

  Intas med mat

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Cytotec får ej användas vid graviditet. Kvinnor i fertil ålder som använder Cytotec ska använda säkra preventivmedel. Skulle du trots allt bli gravid under behandlingen med Cytotec ska du sluta ta Cytotec, och kontakta din läkare.


  Risk för bristning av livmodern ökar med graviditetens längd och vid tidigare kirurgi i livmodern, inkluderat kejsarsnitt. Antalet födslar en kvinna genomgått verkar även vara en riskfaktor för bristning av livmodern.


  Cytotec bör inte användas av ammande kvinnor eftersom misoprostol går över i bröstmjölken och kan orsaka oönskade effekter såsom diarré hos ammande barn.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Cytotec kan orsaka yrsel. Om du känner dig yr eller dåsig efter det att du tagit Cytotec, kör inte bil och använd inte maskiner förrän dessa symtom avtagit.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Cytotec

  Använd alltid Cytotec enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna är 1 tablett 2-4 gånger dagligen. Cytotec ska tas omedelbart efter måltid, för att minska risken för diarré, samt sista dosen vid sänggåendet. Cytotec och läkemedel mot värk/inflammation bör om möjligt tas samtidigt.

  Användning för barn och ungdomar

  Användning av misoprostol hos barn har inte utvärderats.

  Om du använt för stor mängd av Cytotec

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 person av 10): Hudutslag, diarré


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 person av 100): Huvudvärk, yrsel, buksmärta, illamående, gasbildning, sura uppstötningar, kräkningar samt förstoppning.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 person av 100): Kramp i livmodern, menstruationsstörningar, småblödningar, feber.


  Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 person av 1000): Riklig menstruation, smärtsamma menstruationer.


  Ingen känd frekvens: Anafylaktisk reaktion (överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall), fostervattenembolism (innebär att fostervatten pressas in i moderns blodkärl och orsakar en blodpropp), Onormala sammandragningar av livmodern, fosterdöd, ofullständig abort, för tidig födsel, kvarhållen moderkaka efter förlossning, bristning i livmoderväggen, perforation av livmodern, livmoderblödning, födelsedefekter samt gåshud.


  Biverkningarna uppträder vanligen i början av behandlingen och är oftast övergående.

  För att minska risken för diarré ska tabletterna tas omedelbart efter måltid.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Cytotec ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt).


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är misoprostol 0,2 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är hypromellos, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, hydrerad ricinolja. Tabletterna är vita, sexkantiga, märkta Searle 1461.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tablett 0,2 mg, vit, sexkantig, 8,4 × 8,4 mm, delskåra, märkt Searle 1461


  Tryckförpackning innehållande 56, 60, 100 eller 112 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2012-08-14


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.