Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cronyxin® vet. Injektionsvätska, lösning 50mg/ml Injektionsflaska, 12x50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flunixin Varunummer: 577288 Apotekets varuid: 7512
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Häst: Används vid smärttillstånd i muskler, leder och skelett, t ex fång, och för att lindra buksmärtor vid kolik.

  Nöt: Används vid smärttillstånd i muskler, leder och skelett, t ex fång.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Cronyxin® vet.

  injektionsvätska, lösning, 50 mg/ml, häst, nötkreatur

  2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

  1 ml Cronyxin® vet. injektionsvätska innehåller:

  Aktiv substans:

  Flunixinmeglumin 83 mg motsvarande flunixin 50 mg

  Hjälpämnen:

  Propylenglykol 207 mg

  Dinatriumedetat 0,1 mg

  Natriumformaldehydsulfoxylat 2,2 mg

  Injektionsvätskan är en klar, färglös lösning.

  3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

  Bimeda (Cross Vetpharm Group)

  Broomhill Road

  Tallaght

  Dublin 24

  IRLAND

  Övriga upplysningar

  Förpackningsstorlekar

  Injektionsflaska, glas, 50 ml och kartong med 12x50 ml

  Injektionsflaska, glas, 100 ml, kartong med 4x100 ml samt 12x100 ml


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  Ceva Animal Health AB

  Annedalsvägen 9

  227 64 Lund

  Tel: 046 – 12 81 00

  kontakt@ceva.com

  4. DJURSLAG

  Häst, Nötkreatur

  5. INDIKATION(ER)

  Häst: Används vid smärttillstånd i muskler, leder och skelett, t ex fång, och för att lindra buksmärtor vid kolik.

  Nöt: Används vid smärttillstånd i muskler, leder och skelett, t ex fång.

  6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

  Häst: Rekommenderad dos är 1 ml Cronyxin® vet. per 45 kg kroppsvikt (motsvarande 1.1 mg flunixin/kg) injicerat intravenöst eller intramuskulärt 1 gång per dygn. Kan vid behov upprepas upp till 5 dygn.

  Nötkreatur: Rekommenderad dos är 2 ml Cronyxin® vet. per 45 kg kroppsvikt (motsvarande 2.2 mg flunixin/kg) injicerat intravenöst eller intramuskulärt 1 gång per dygn. Kan vid behov upprepas upp till 3 dygn.

  7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

  Häst: Injiceras intravenöst eller intramuskulärt..

  Nötkreatur: Injiceras intravenöst eller intramuskulärt.

  9. KONTRAINDIKATIONER

  Använd inte om djuret lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom, djuret löper risk för att utveckla magsår eller djuret lider av ett tillstånd med ökad blödningstendens.

  10. BIVERKNINGAR

  Flunixin tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID. NSAID-preparat kan ge sårbildningar i mag-tarmkanalen. Det finns möjlig risk för blödningar, irritation och skada i mag-tarmkanalen, skador i njuren samt förändringar i blodbilden. I mycket sällsynta fall har intravenös tillförsel resulterat i akuta överkänslighetsreaktioner i form av balansrubbningar, skakningar, kramper och även dödsfall. Intramuskulära injektioner kan ge lokala reaktioner på injektionsplatserna.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  11. KARENSTIDER

  Nötkreatur:

  Kött och slaktbiprodukter: 7 dygn

  Mjölk: 1 dygn

  Häst:

  Kött och slaktbiprodukter: 1 dygn efter intravenösinjektion och 7 dygn efter intramuskulärinjektion.

  12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 ºC

  Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

  Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  Vid behandling av gamla djur eller djur yngre än 6 veckor bör veterinären överväga att minska dosen och klinisk kontroll utföras. Behandling av uttorkade djur eller djur med lågt blodtryck bör undvikas eftersom detta innebär ökad risk för njurskada.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

  Inga särskilda


  Dräktighet:

  Effekten av flunixin på dräktiga djur har inte klarlagts.


  Andra läkemedel och Cronyxin® vet.:

  Interaktionsstudier (läkemedels påverkan på annat läkemedels effekt) är inte utförda men följande kombinationer bör undvikas: Samtidig behandling med andra NSAID, behandling med potentiellt njurskadande preparat, kortikosteroider eller läkemedel som hämmar blodets koagulation.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

  Den rekommenderade dosen eller behandlingstiden bör inte överskridas.


  Blandbarhetsproblem:

  Ska inte blandas med andra läkemedel före injektion.

  14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

  Överblivet läkemedel återlämnas till apotek för destruktion.

  Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Datum för senaste översyn av bipacksedeln

  2014-04-14
Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.