Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Convenia® Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 80mg/ml Injektionsflaskor, 800mg + 10ml

1432:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Cefovecin Varunummer: 459447 Apotekets varuid: 19783
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Endast för infektioner som kräver lång behandlingstid. Convenias antimikrobiella aktivitet efter en engångsinjektion varar i upp till 14 dagar.

  Hundar:För behandling av hud- och mjukdelsinfektioner, inkluderande pyoderma, infekterade sårskador och bölder orsakade av Staphylococcus intermedius,betahemolytiska Streptococci, Escherichia coli och/eller Pasteurella multocida.För behandling av urinvägsinfektioner orsakade av Escherichia coli och/eller Proteusspp.

  Som tilläggsbehandling till mekanisk eller kirurgisk periodontal beehandling av allvarliga infektioner i tandkött och periodontala vävnader orsakade av Porphyromonas spp. och Prevotella spp. (Se även avsnitt 12 'Särskilda varningar — För djuret').

   

  Katter:För behandling av bölder och infekterade sårskador i hud och mjukdelar orsakade av Pasteurella multocida, Fusobacteriumspp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, betahemolytiska Streptococcioch/eller Staphylococcus intermedius.För behandling av urinvägsinfektioner orsakade av Escherichia coli.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL

  Convenia 80 mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning till hundar och katter

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
   Zoetis Belgium S.A.

  Rue Laid Burniat 1

  1348 Louvain- La- Nueve

  Belgien


  Innehavare av tillverkningstillstånd som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:
  Pfizer Italia s.r.l.
  S.S. 156 Km 50
  04010 Borgo San Michele
  Latina
  Italien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Convenia 80 mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning till hundar och katter. Cefovecin.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


  Varje 20 ml injektionsflaska med frystorkat pulver innehåller:

  Varje 5 ml injektionsflaska med frystorkat pulver innehåller:

  Aktiv substans:

  852 mg cefovecin (som natriumsalt)

  Aktiv substans:

  340 mg cefovecin (som natriumsalt)

  Hjälpämnen:

  19,17 mg metylparahydroxibensoat (E 218)

  2,13 mg propylparahydroxibensoat (E 216)

  Hjälpämnen:

  7,67 mg metylparahydroxibensoat (E 218)

  0,85 mg propylparahydroxibensoat (E 216)

  Varje 15 ml injektionsflaska med spädningsvätska innehåller:

  Varje 10 ml injektionsflaska med spädningsvätska innehåller:

  Hjälpämnen:

  13 mg/ml bensylalkohol

  10,8 ml vatten för injektionsvätskor

  Hjälpämnen:

  13 mg/ml bensylalkohol

  4,45 ml vatten för injektionsvätskor

   

  Efter beredning enligt anvisningarna på etiketten innehåller injektionslösningen:
  80,0 mg/ml cefovecin (som natriumsalt)
  1,8 mg/ml metylparahydroxibensoat (E 218)
  0,2 mg/ml propylparahydroxibensoat (E 216)
  12,3 mg/ml bensylalkohol

  4. INDIKATION(ER)

  Endast för infektioner som kräver lång behandlingstid. Convenias antimikrobiella aktivitet efter en engångsinjektion varar i upp till 14 dagar.


  Hundar:För behandling av hud- och mjukdelsinfektioner, inkluderande pyoderma, infekterade sårskador och bölder orsakade av Staphylococcus intermedius,betahemolytiska Streptococci, Escherichia coli och/eller Pasteurella multocida.
  För behandling av urinvägsinfektioner orsakade av Escherichia coli och/eller Proteusspp.

  Som tilläggsbehandling till mekanisk eller kirurgisk periodontal beehandling av allvarliga infektioner i tandkött och periodontala vävnader orsakade av Porphyromonas spp. och Prevotella spp. (Se även avsnitt 12 'Särskilda varningar — För djuret').

   

  Katter:
  För behandling av bölder och infekterade sårskador i hud och mjukdelar orsakade av Pasteurella multocida, Fusobacteriumspp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, betahemolytiska Streptococcioch/eller Staphylococcus intermedius.
  För behandling av urinvägsinfektioner orsakade av Escherichia coli.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Använd inte vid överkänslighet mot cefalosporin- eller penicillinantibiotika.
  Använd inte på små växtätare (inkluderande marsvin och kaniner).
  Använd inte på hundar och katter som är yngre än 8 veckor.

  6. BIVERKNINGAR

  I mycket sällsynta fall har gastrointestinala symtom, inklusive kräkningar och/eller diarré, observerats.


  Vid mycket sällsynta tillfällen har neurologiska symtom och reaktioner på injektionsstället rapporterats efter användning av läkemedlet.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hundar och katter.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Hundar och katter: 8 mg cefovecin/kg kroppsvikt (1 ml/10 kg kroppsvikt).


  Doseringstabell:

  Djurets vikt (hundar och katter)

  Volym att administrera

  2.5 kg

  0,25 ml

  5 kg

  0,5 ml

  10 kg

  1,0 ml

  20 kg

  2,0 ml

  40 kg

  4,0 ml

  60 kg

  6,0 ml

  För beredning av produkten, dra upp lämplig mängd ur injektionsflaskan med spädningsvätska (20 ml injektionsflaskan som innehåller 852 mg frystorkat pulver bereds med 10 ml spädningsvätska och 5 ml injektionsflaskan som innehåller 340 mg frystorkat pulver bereds med 4 ml spädningsvätska) och blanda ner i injektionsflaskan med frystorkat pulver. Skaka injektionsflaskan tills pulvret har löst sig helt.

   

  Hud - och mjukdelsinfektioner hos hundar:
  En subkutan engångsinjektion. Om så krävs, kan behandlingen upprepas upp till ytterligare tre gånger med 14 dagars mellanrum. Enligt god veterinärsed ska behandlingen av pyoderma fortsätta ett tag efter det att alla kliniska symptom försvunnit.

   

  Bölder och infekterade sårskador i hud och mjukdelar hos katter:
  En subkutan engångsinjektion. Om så krävs, kan en extra dos administreras 14 dagar efter den första injektionen.

   

  Urinvägsinfektioner hos hundar och katter:
  En subkutan engångsinjektion.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  För infektioner som kräver förlängd behandling. Convenias antimikrobiella aktivitet efter en engångsinjektion varar i upp till 14 dagar.

  För att säkerställa korrekt dos, och undvika underdosering, ska kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt.

  Då blandbarhetsstudier saknas ska detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

  Pyoderma är ofta sekundärt till en bakomliggande sjukdom. Det är därför tillrådligt att fastställa den bakomliggande orsaken och att behandla djuret i enlighet därmed.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.
  Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 28 dagar.

  Liksom med andra cefalosporiner kan färgen på den färdigberedda lösningen mörkna under denna period. Om den förvaras enligt rekommendationerna påverkas dock inte potensen.

   

  Före beredningen:
  Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Får ej frysas.
  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   

  Efter beredningen:
  Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Får ej frysas.
  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  För djuret:
  Det är välbetänkt att reservera tredje generationens cefalosporiner för behandling av kliniska tillstånd som har svarat dåligt, eller som förväntas svara dåligt, på andra klasser av antimikrobika eller första generationens cefalosporiner. Användningen av läkemedlet ska baseras på resistensbestämning, och officiella och lokala antibiotikapolicies ska beaktas.

  Säkerheten hos Convenia har inte fastställts vid dräktighet och laktation hos hundar och katter. Behandlade djur ska inte användas till avel på 12 veckor efter sista administreringen.

  Säkerheten hos Convenia har inte studerats hos djur med svårt nedsatt njurfunktion.
  Vid behandling av sjukdomar i tandkött och periodontala vävnader är mekanisk och/eller kirurgisk behandling av veterinär en grundläggande förutsättning.

  Försiktighet ska iakttas hos patienter som tidigare har visat överkänslighetsreaktioner mot cefovecin, andra cefalosporiner eller penicilliner, eller mot andra läkemedel. Om en allergisk reaktion inträffar, ska inga fler administreringar av cefovecin ges, och lämplig behandling vid betalaktamöverkänslighet ska insättas. Vid allvarliga akuta överkänslighetsreaktioner kan, om kliniskt indicerat, behandling med epinefrin och andra akutåtgärder behövas, inkluderande syrgas, intravenösa vätskor, intravenöstantihistamin, kortikosteroider och hantering av luftvägarna. Veterinärer ska vara medvetna om att de allergiska symptomen kan komma tillbaka efter avslutad symptomatisk behandling.

  Samtidig användning av andra substanser med hög proteinbindningsgrad (t ex furosemid, ketokonazol eller icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID-preparat)) kan konkurrera med cefovecins proteinbindning och därmed eventuellt ge biverkningar.

  Upprepade behandlingar (åtta gånger) med 14 dagars mellanrum, med fem gånger högre dos än den rekommenderade, har tolererats väl hos unga hundar. Lätta och övergående svullnader observerades på injektionsstället efter den första och andra injektionen. En engångsinjektion med 22,5 gånger högre dos än den rekommenderade orsakade övergående ödem och obehag på injektionsstället.

  Upprepade behandlingar (åtta gånger) med 14 dagars mellanrum, med fem gånger högre dos än den rekommenderade, har tolererats väl hos unga katter. En engångsinjektion med 22,5 gånger högre dos än den rekommenderade orsakade övergående ödem och obehag på injektionsstället.

   

  För användaren:
  Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalering, intagande eller kontakt med huden. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korskänslighet mot cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga:

  Personer som vet att de är känsliga eller som har avråtts från att arbeta med sådana preparat ska undvika kontakt med denna produkt.

  Iaktta försiktighet vid hantering av detta läkemedel och vidta alla rekommenderade försiktighetsåtgärder, för att undvika exponering.

  Om du utvecklar symptom efter exponering, som t ex hudutslag, uppsök läkare och visa denna varningstext. Svullnader i ansiktet, läpparna eller ögonen, eller andningssvårigheter, är allvarligare symptom, som kräver brådskande läkarvård.

  Om du vet att du är allergisk mot penicilliner eller cefalosporiner, undvik kontakt med kontaminerat avfall. Vid kontakt, tvätta huden med tvål och vatten.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska bortskaffas enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2013–05–09

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Cefovecin är ett tredje generationens cefalosporin med bredspektrumeffekt mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Det skiljer sig från andra cefalosporiner genom sin starka proteinbindning och långa verksamhetstid. Liksom med alla cefalosporiner, är cefovecins effekt en följd av hämningen av bakteriecellväggens syntes; cefovecin har bakteriedödande effekt.

  Cefovecin visar in vitro effekt mot Staphylococcus intermedius och Pasteurella multocida, som orsakar hudinfektioner hos hund och katt. Anaeroba bakterier, som t ex Bacteroides spp. och Fusobacterium spp., som samlats upp från bölder hos katt, har också visat sig vara känsliga. Prophyromonas gingivalis och Prevotella intermedia, som samlats upp från periodontal sjukdom hos hund, har också visat sig vara känsliga. Dessutom visar cefovecin in vitro effekt mot Escherichia coli, som orsakar urinvägsinfektioner hos hund och katt.t ex

  Resistensen mot cefalosporiner är en följd av enzymatisk inaktivering (betalaktamasbildning), av minskad permeabilitet på grund av porinmutationer eller förändrat utflöde, eller av selektion av penicillinbindande proteiner med låg affinitet. Resistensen kan vara kromosomal eller plasmidkodad, och kan överföras om den är associerad med transposoner eller plasmider. Korsresistens med andra cefalosporiner och andra betalaktamantibiotika kan förekomma.

  Vid tillämpning av ett föreslaget gränsvärde på S ≤2 µg/ml upptäcktes ingen resistens mot cefovecin hos Pasteurella multocida ochFusobacterium spp. fältisolat. Vid tillämpning av ett föreslaget gränsvärde på I ≤ 4 µg/ml var cefovecinresistensen hos S. intermedius och betahemolytiska Streptococci-isolat mindre än 0,02 %. Andelen cefovecinresistenta isolat hos E. coli, Prevotella oralis, Bacteroides spp. och Proteusspp. var 2,3 %, 2,7 %, 3,1 % respektive 1,4 %. Andelen cefovecinresistenta isolat hos koagulasnegativa Staphylococci spp. (t ex S. xylosus, S. schleiferi, S. epidermidis) är 9,5 %. Pseudomonas spp., Enterococcus spp. och Bordetella bronchiseptica är till sin natur resistenta mot cefovecin.

  Cefovecin har unika farmakokinetiska egenskaper med extremt långa elimineringshalveringstider hos både hund och katt.

  Produkten tillhandahålls i enpack med antingen 5 ml eller 20 ml, innehållande en injektionsflaska med frystorkat pulver och en injektionsflaska med spädningsvätska. Den beredda produkten ger antingen 4 ml eller 10 ml lösning för injektion. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   

  België/Belgique/Belgien

  Pfizer Animal Health s.a.

  Tel./Tél.: +32 (0)2 554 62 11

  Luxembourg/Luxemburg

  Pfizer Animal Health s.a.

  Tél.: + 32 (0)2 554 62 11

  Česká republika

  Pfizer Animal Health

  Tel: +420 283 004 111

  Magyarország

  Pfizer KFT

  Tel: +361 488 3695

  Danmark

  Orion Pharma

  Animal Health

  Tlf: +45 49 12 67 65

  Malta

  Agrimed Limited

  Tel: +356 21 465 797

  Deutschland

  Pfizer GmbH,

  Tel: +49 (0)721 6101 01

  Nederland

  Pfizer Animal Health B.V.

  Tel: +31 (0)10 4064 600

  Eesti

  Pfizer Animal Health

  Tel: +370 5 269 17 96

  Norge

  Orion Pharma AS

  Tlf.: +47 40 00 41 90

  Ελλάδα

  Pfizer Hellas A.E.

  Τηλ.: +30 210 6785800

  Österreich

  Pfizer Corporation Austria G.m.b.H.

  Tel: +43 (0)1 52 11 57 20

  España

  Pfizer S. A.

  Tel: +34 91 4909900

  Polska

  Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.

  Tel: +48 22 335 61 99

  France

  Pfizer

  Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

  Portugal

  Laboratórios Pfizer, Lda.

  Tel: +351 21 423 55 00

  Ireland

  Pfizer Healthcare Ireland, trading as:

  Pfizer Animal Health

  Tel: +353 (0)1 467 6500

  Slovenija

  Pfizer Animal Health

  Pfizer Luxemburg SARL

  Tel: +386 (0) 1 52 11 670

  Ísland

  Icepharma Ltd

  Tel: +354 540 80 00

  Slovenská republika

  Pfizer Animal Health

  Tel: +421 2 5930 1818

  Italia

  Pfizer Italia S.r.l.

  Tel: +39 06 3318 2933

  Suomi/Finland

  Pfizer Oy Animal Health

  Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

  Kύπρος

  Pfizer Hellas A.E.

  Τηλ.: +30 210 6785800

  Sverige

  Orion Pharma Animal Health

  Tel: +46 (0)8 623 64 40

  Latvija

  Pfizer Animal Health

  Tel: +370 5 269 17 96

  United Kingdom

  Pfizer Ltd

  Tel: +44 (0)1304 616161

  Lietuva

  Pfizer Animal Health

  Tel: +370 5 269 17 96


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.