Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Colifoam Rektalskum 10% Tryckbehållare 20,8g (14doser)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydrokortison Varunummer: 078949 Apotekets varuid: 21905
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Colifoam är och vad det används för

  Colifoam innehåller hydrokortison, som dämpar inflammationer i ändtarmens slemhinna.

  Colifoam används för lokalbehandling av såriga inflammationer i ändtarmens slemhinna.

  Hydrokortisonacetat som finns i Colifoam kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Colifoam

  10% Rektalskum
  hydrokortisonacetat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Colifoam är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Colifoam
  3. Hur du använder Colifoam
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Colifoam ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Colifoam är och vad det används för

  Colifoam innehåller hydrokortison, som dämpar inflammationer i ändtarmens slemhinna.

  Colifoam används för lokalbehandling av såriga inflammationer i ändtarmens slemhinna.


  Hydrokortisonacetat som finns i Colifoam kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Colifoam

  Använd inte Colifoam

  • om du är allergisk mot hydrokortisonacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid en skada i tarmen såsom förträngning av ändtarmskanalen, hål på tarmväggen eller omedelbart efter tarmoperation.

  • vid lokala svamp-, virus- och bakterieinfektioner.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Colifoam.

  • vid behandling av barn.

  • vid svår tarmsjukdom p.g.a. risk för att skada tarmväggen.

  Graviditet och amning

  Det finns begränsad erfarenhet av användning av Colifoam under graviditet.

  Hydrokortison går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ej relevant

  Colifoam innehåller metylparahydroxybensoat (E 218) och propylparahydroxybensoat (E 216)

  Dessa innehållsämnen kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  3. Hur du använder Colifoam

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för patienten.

  Rekommenderad dos är en fylld doseringsspruta 1-2 gånger per dag i 2-3 veckor, därefter varannan dag tills utläkning skett. Innehållet sprutas in i ändtarmen.


  Bruksanvisning finns sist i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Om du har använt för stor mängd av Colifoam

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Diarré, lokalt brännande känsla.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Colifoam ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Skydda behållaren mot solljus, temperaturer över 50oC och under 0oC.

  Behållaren innehåller lättantändlig drivgas. Brandfarligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är hydrokortisonacetat. 1 g rektalskum innehåller100 mg hydrokortisonacetat.

  • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, etoxystearylalkohol, makrogolstearyleter, cetylalkohol, konserveringsmedel (metylparahydroxybensoat (E 218), propylparahydroxybensoat (E 216)), trietanolamin, renat vatten, drivmedel (isobutan och propan).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tryckbehållare av aluminium försedd med pressventil och drivenhet samt tillbehör i form av spruta för applicering.

  En tryckbehållare à 20,8 g innehåller ca 14 doser.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.