Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Clopidogrel STADA® Filmdragerad tablett 75mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klopidogrel Varunummer: 063443 Apotekets varuid: 23519
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Clopidogrel STADA är och vad det används för

  Clopidogrel Stada innehåller klopidogrel och tillhör en grupp av läkemedel som kallas trombocythämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet, som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar).

  Clopidogrel Stada används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).

  Du har fått Clopidogrel Stada för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att:

  Klopidogrel som finns i Clopidogrel Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Clopidogrel STADA

  75 mg filmdragerade tabletter
  klopidogrel
  laktosmonohydrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

   Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Clopidogrel STADA är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Clopidogrel STADA
  3. Hur du använder Clopidogrel STADA
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Clopidogrel STADA ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Clopidogrel STADA är och vad det används för

  Clopidogrel Stada innehåller klopidogrel och tillhör en grupp av läkemedel som kallas trombocythämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet, som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar).


  Clopidogrel Stada används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).


  Du har fått Clopidogrel Stada för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att:

  • Du lider av åderförkalkning (även känt som ateroskleros), och

  • Du har tidigare haft en hjärtattack, slaganfall eller lider av något som kallas perifer arteriell sjukdom, eller

  • Du har haft en allvarlig kärlkrampssjukdom (instabil angina) eller hjärtinfarkt (hjärtattack). Som behandling av detta tillstånd kan din läkare ha placerat en stent i det blockerade eller trånga blodkärlet för att återställa effektivt blodflöde. Du ska även få acetylsalicylsyra (en substans som finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och dessutom för att förhindra bildning av blodproppar) av din läkare.

  • Du har oregelbunden hjärtrytm, något som kallas förmaksflimmer, och du inte kan ta blodförtunnande läkemedel som tas oralt (vitamin K-antagonister) som förhindrar nya blodproppar att bildas och förhindrar existerande blodproppar att växa. Du ska ha fått reda på att blodförtunnande läkemedel som tas oralt är mer effektiva än acetylsalicylsyra eller kombinationen Clopidogrel Stada och acetylsalicylsyra för denna sjukdom. Din läkare ska ha gett dig Clopidogrel Stada och acetylsalicylsyra om du inte kan ta blodförtunnande läkemedel som tas oralt och du inte har risk för stor blödning.


  Klopidogrel som finns i Clopidogrel Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Clopidogrel STADA

  Använd inte Clopidogrel STADA

  • Om du är allergisk mot klopidogrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du lider av någon sjukdom som gör att du har en aktiv blödning, som t ex magsår eller blödning i hjärnan

  • Om du lider av allvarlig leversjukdom

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Clopidogrel Stada, särskilt:

  • om du har risk för blödning som t ex:

   • en sjukdom som gör att du riskerar inre blödning (som t ex magsår)

   • en blodsjukdom som gör att du riskerar inre blödning (i kroppens vävnader, organ eller leder)

   • en nyligen inträffad allvarlig skada

   • en nyligen genomgången operation (inklusive tandoperationer)

   • en planerad operation (inklusive tandoperationer) inom den närmaste veckan

  • om du har haft en propp i en artär i din hjärna (ischemisk stroke) som inträffade inom den senaste veckan

  • om du lider av njur- eller leversjukdom

  • om du har haft en allergi eller reaktion mot andra läkemedel för behandling av din sjukdom


  Medan du tar Clopidogrel Stada:

  • Du bör informera din läkare om en operation (inklusive tandoperation) är planerad.

  • Du bör även informera din läkare omedelbart om du utvecklar ett medicinskt tillstånd (även känt som Trombotisk Trombocytopen Purpura eller TTP) som inkluderar feber och blåmärken under huden som kan uppstå som röda knappnålsstora prickar, med eller utan oförklarad svår kraftlöshet, förvirring, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot) (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

  • Om du skär eller skadar dig själv kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t ex om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

  • Din läkare kan beställa blodtester.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn eftersom det inte hjälper.

  Andra läkemedel och Clopidogrel STADA

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Vissa andra läkemedel kan påverka användningen av Clopidogrel Stada eller vice versa.


  Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du tar

  • blodförtunnande medel som tas oralt, läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar

  • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (s.k NSAID), vilka vanligtvis används vid behandling av smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler och leder

  • heparin eller något annat läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar

  • omeprazol, esomeprazol eller cimetidin, läkemedel för behandling av magbesvär

  • flukonazol, vorikonazol, ciprofloxacin eller kloramfenikol, läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner eller svampinfektioner

  • karbamazepin eller oxkarbazepin, läkemedel som används för att behandla olika former av epilepsi

  • ticlopidin, ett annat trombocythämmande medel

  • selektiva serotoninåterupptagshämmare (inklusive men inte begränsat till fluoxetin eller fluvoxamin), läkemedel som vanligtvis används för att behandla depression

  • moklobemid, läkemedel som används för att behandla depression.


  Om du har haft svår bröstsmärta (instabil angina eller hjärtattack) kan du ordineras Clopidogrel Stada i kombination med acetylsalicylsyra, en substans som förekommer i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber. Tillfällig användning av acetylsalicylsyra (inte mer än 1000 mg under 24 timmar) anses inte generellt utgöra något problem, men långvarig användning under andra förhållanden ska diskuteras med din läkare.

  Clopidogrel STADA med mat, dryck och alkohol

  Clopidogrel Stada kan tas med eller utan mat.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Detta läkemedel ska helst inte tas under graviditet.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om du blir gravid under tiden du använder Clopidogrel Stada ska du omedelbart ta kontakt med din läkare eftersom det inte är rekommenderat att ta klopidogrel under graviditet.


  Du bör inte amma när du tar detta läkemedel.

  Om du ammar eller planerar att amma prata med din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är osannolikt att Clopidogrel Stada påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Clopidogrel STADA innehåller laktosmonohydrat

  Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Clopidogrel STADA

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Om du har haft svår bröstsmärta (instabil angina eller hjärtattack) kan din läkare ge dig klopidogrel 300 mg (en tablett på 300 mg eller 4 tabletter på 75 mg) för att inleda behandlingen. Efter detta tas den rekommendreade dosen om 1 tablett Clopidogrel Stada à 75 mg per dag som sväljas, med eller utan föda och vid samma tidpunkt varje dag.


  Du bör ta Clopidogrel Stada så länge din läkare ordinerar det.

  Om du använt för stor mängd av Clopidogrel STADA

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning pga. den ökade risken för blödning.

  Om du har glömt att använda Clopidogrel STADA

  Om du glömmer att ta en dos Clopidogrel Stada, och upptäcker det inom 12 timmar, ta tabletten så fort du upptäcker det och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.


  Om det hinner gå mer än 12 timmar innan du upptäcker det, tar du helt enkelt bara nästa dagliga dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Clopidogrel STADA

  Avbryt inte behandlingen om inte din läkare ber dig göra detta. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta din läkare omedelbart om du har:

  • feber, tecken på infektion eller svår kraftlöshet. Detta kan bero på sällsynt minskning av vissa blodkroppar.

  • tecken på leverproblem såsom gulfärgning av huden och/eller ögonen (gulsot), med eller utan samtidiga små punktformiga blödningar under huden (syns som röda prickar) och/eller förvirring (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

  • svullnad i munnen eller hudbesvär såsom utslag och klåda, blåsor på huden. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion.


  Den vanligaste biverkningen som rapporterats vid användning av klopidogrel är blödning. Blödning kan uppträda som blödning i mage eller tarm, blåmärken, hematom (ovanlig blödning eller blåmärken under huden), näsblödning, blod i urinen. I ett fåtal fall har även blödningar i ögat, inre blödningar i huvudet, lungorna eller lederna rapporterats.


  Om du får förlängd blödning när du tar Clopidogrel Stada

  Om du skär eller skadar dig kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som

  t ex om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).


  Andra biverkningar inkluderar:

  Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

  Diarré, buksmärtor, matsmältningsbesvär eller halsbränna.


  Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

  Huvudvärk, magsår, kräkningar, illamående, förstoppning, ökad gasbildning i magen eller tarmarna, utslag, klåda, svindel, känsla av stickningar och domnad.


  Sällsynta biverkningar (kan påverka på till 1 av 1 000 användare):

  Yrsel.


  Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):

  Gulsot, svår buksmärta med eller utan ryggsmärta, feber, svårigheter att andas ibland samtidigt med hosta, generaliserade (spridda) allergiska reaktioner (t ex en känsla av värme med plötslig obehagskänsla till svimning), svullnad i munnen, blåsor på huden, hudallergi, inflammation i munslemhinnan (stomatit), minskning av blodtryck, förvirring, hallucinationer, smärtor i leder, muskelsmärtor, smakförändringar.


  Dessutom kan din läkare upptäcka förändringar i dina blod- eller urintester.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Clopidogrel STADA ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 30 ºC.


  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Använd inte Clopidogrel Stada om du upptäcker några synliga tecken på försämring av produkten.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är klopidogrel. Varje tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som besilat)


  Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: majsstärkelse, pregelatiniserad, mikrokristallin cellulosa, krospovidon typ A, kiseldioxid (kolloidal vattenfri), stearinsyra typ 50

  Filmdragering: karnaubavax, laktosmonohydrat, hypromellos (E464) , titandioxid (E171), triacetin (E1518) , röd järnoxid (E172)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Clopidogrel Stada filmdragerade tabletter är rosa, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med ’75’ på en sida och med en diameter på ungefär 8,3 mm.


  Clopidogrel Stada är tillgängligt i blisterförpackningar med 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 100 filmdragerade tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  STADA Arzneimittel AG

  Stadastrasse 2-18

  61118 Bad Vilbel

  Tyskland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännande för försäljning:

  STADA Nordic ApS

  Marielundvej 46 A

  2730 Herlev

  Danmark


  Tillverkare:

  Specifar S.A.

  1, 28 Octovriou str.,

  12351 Ag. Varvara

  Aten, Grekland


  STADA Arzneimittel AG

  Stadastrasse 2-18

  61118 Bad Vilbel

  Tyskland


  Aliud Pharma GmbH

  Gottlieb-Daimler-Strasse 19

  89150 Laichingen

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–09–03


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.