Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Clinacin vet. Tablett 300mg Plastburk, 20tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klindamycin Varunummer: 034265 Apotekets varuid: 19253
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  4. DJURSLAG

  Hund

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Clinacin vet

  Tabletter 75 mg, 150 mg och 300 mg Hund

  2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

  En tablett innehåller klindamycin 75 mg respektive 150 mg (som klindamycinhydroklorid). En tablett innehåller också laktosmonohydrat, povidon, krospovidon, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurylsulfat, kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat som hjälpämnen.

  3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

  Chanelle Animal Health Ltd

  7 Rodney Street

  Liverpool L19 HZ

  Storbritannien

  4. DJURSLAG

  Hund

  5. INDIKATION(ER)

  Clinacin vet. är ett antibiotika som används vid bakteriella infektioner hos hund, till exempel infekterade sår, bölder, infektioner i munhålan, tänder och benvävnad orsakade av eller associerade med bakterier känsliga för klindamycin.

  6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

  Infekterade sår, bölder, infektioner i munhålan och tänder:

  5,5 mg/kg klindamycin var 12: e timme i 7-10 dagar (motsvarande en 300 mg tablett per 54 kg kroppsvikt 2 gånger per dag eller en 150 mg tablett per 27 kg kroppsvikt 2 gånger per dag eller en 75 mg tablett per 13,5 kg kroppsvikt 2 gånger per dag). Om ingen förbättring sker inom 4 dagar, kontakta veterinären.


  Vid kirurgiska ingrepp i munhålan:

  Vid tandbehandlingar eller kirurgiska ingrepp som motiveras av infektioner i eller kring tänderna kan veterinären sätta in behandling före ingreppet.


  Infektioner i benvävnad:

  11 mg/kg klindamycin var 12:e timme i minst 4 veckor (motsvarande två 300 mg tabletter per 54 kg kroppsvikt 2 gånger per dag eller två 150 mg tabletter per 27 kg kroppsvikt 2 gånger per dag eller två 75 mg tabletter per 13,5 kg kroppsvikt 2 gånger per dag). Om ingen förbättring sker inom 14 dagar, kontakta veterinären.

  7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

  För oralt bruk.

  8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Ej relevant.

  9. KONTRAINDIKATIONER

  Clinacin vet. ska inte användas:

  • vid överkänslighet mot klindamycin och linkomycin.

  • till kaniner, hamstrar, marsvin, chincillas, hästar eller idisslare, eftersom behandling med klindamycin hos dessa arter kan resultera i allvarlig störning av tarmfloran.

  10. BIVERKNINGAR

  Doser på 300 mg/kg har tolererats av hundar utan tecken på biverkningar. Tillfälliga kräkningar, nedsatt aptit, diarré, leukocytos och förhöjda leverenzymvärden (AST, ALT) har ibland observerats. I sådana fall, ska behandling omedelbart upphöra och djuren behandlas symtomatiskt.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  11. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen.

  13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Behandling med Clinacin vet. ska baseras på resultat från resistensbestämningar.


  Att tänka på innan och när läkemedlet används

  Tvätta händerna efter användning. Ät, drick eller rök inte samtidigt som du hanterar läkemedlet.

  Personer som vet att de är överkänsliga mot linkosamider (linkomycin, klindamycin) ska undvika att hantera produkten.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

  En neuromuskulärt blockerande effekt har observerats för klindamycin. Denna effekt kan möjligen förstärka effekten av andra neuromuskulärt blockerande preparat. Samtidig behandling med sådana preparat bör utföras med försiktighet. Klindamycin ska ej användas tillsammans med kloramfenikol eller makrolider eftersom de också verkar på 50-S-subenheten då antagonism möjligen kan förekomma. När klindamycin och aminoglykosidantibiotika (t ex gentamicin) används samtidigt kan risken för allvarliga interaktioner (akutnjursvikt) ej helt uteslutas.

  14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

  Eventuellt överblivna rester skall returneras till apotek för destruktion. Av miljöskäl får läkemedel inte slängas i hushållsavfallet eller spolas ner med avloppsvattnet.

  Datum för senaste översyn av bipacksedeln

  2012-05-21

  16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar:

  Burkar 300 mg: 6, 10, 14, 16, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98, 100 eller 200 tabletter.

  Burkar 150 mg: 10, 16, 20, 30, 50, 80 eller 100 tabletter.

  Burkar 75 mg: 10, 16, 20, 30, 50, 80 eller 100 tabletter.

  Blister 300 mg: 6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500

  eller 1000 tabletter

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  Omnidea AB

  Kaptensgatan 12

  11457 Stockholm

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.