Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ciprofloxacin Fresenius Kabi Infusionsvätska, lösning 2mg/ml Plastpåse, 10x100ml (Freeflex)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ciprofloxacin Varunummer: 067143 Apotekets varuid: 19802
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  VuxnaCiprofloxacin Fresenius Kabi används till vuxna för att behandla följande bakterieinfektioner:

  Om du har en allvarlig infektion eller en som är orsakad av mer än en typ av bakterie kan du ordineras ytterligare antibiotikabehandling som tillägg till Ciprofloxacin Fresenius Kabi.

  Barn och ungdomarCiprofloxacin Fresenius Kabi används till barn och ungdomar, under uppsikt av medicinsk specialist, för att behandla följande bakterieinfektioner:

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi kan också användas för att behandla andra speciellt allvarliga infektioner hos barn och ungdomar när din läkare anser det nödvändigt.

  Ciprofloxacin som finns i Ciprofloxacin Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Din läkare kommer att ge varje dos genom långsam infusion via en ven ut i blodomloppet. För barn varar infusionen i 60 minuter. För vuxna patienter är infusionstiden 60 minuter för 400 mg Ciprofloxacin Fresenius Kabi och 30 minuter för 200 mg Ciprofloxacin Fresenius Kabi. Långsam administrering av infusionen hjälper till att förhindra att biverkningar uppstår.

  Kom ihåg att dricka rikligt med vätska när du tar Ciprofloxacin Fresenius Kabi.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi

  2 mg/ml infusionsvätska, lösning
  Ciprofloxacin (som vätesulfat)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller hälsovårdspersonal.

  • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller hälsovårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI
  3. HUR CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI ANVÄNDS
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi innehåller den aktiva substansen ciprofloxacin. Ciprofloxacin är ett antibiotikum inom gruppen fluoroquinoloner. Ciprofloxacin verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Den verkar bara på specifika stammar av bakterier.

  Vuxna
  Ciprofloxacin Fresenius Kabi används till vuxna för att behandla följande bakterieinfektioner:

  • luftvägsinfektioner

  • långdragna eller återkommande öron-eller bihåleinfektioner

  • urinvägsinfektioner

  • infektioner i testiklarna

  • infektioner i underlivet på kvinnor

  • infektioner i mag-tarmkanalen och infektioner i buken

  • hud- och mjukdelsinfektioner

  • infektioner i skelett och leder

  • för att behandla infektioner hos patienter med mycket lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

  • för att förhindra infektioner hos patienter med mycket lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

  • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna

  Om du har en allvarlig infektion eller en som är orsakad av mer än en typ av bakterie kan du ordineras ytterligare antibiotikabehandling som tillägg till Ciprofloxacin Fresenius Kabi.


  Barn och ungdomar
  Ciprofloxacin Fresenius Kabi används till barn och ungdomar, under uppsikt av medicinsk specialist, för att behandla följande bakterieinfektioner:

  • akuta lunginfektioner hos barn och ungdomar som lider av cystisk fibros

  • komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive infektioner som har nått njurarna (pyelonefrit)

  • exponering för mjältbrandsbakterier via luftvägarna (misstänkt eller konfirmerad)

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi kan också användas för att behandla andra speciellt allvarliga infektioner hos barn och ungdomar när din läkare anser det nödvändigt.


  Ciprofloxacin som finns i Ciprofloxacin Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI

  Du ska inte ges Ciprofloxacin Fresenius Kabi

  • om du är allergisk mot ciprofloxacin, mot andra kinolonläkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du behandlas med tizanidin (se avsnitt 2 Andra läkemedel och Ciprofloxacin Fresenius Kabi)

  Varningar och försiktighet

  Före behandling med Ciprofloxacin Fresenius Kabi,
  tala om för läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller hälsovårdspersonal:

  • om du någon gång har haft njurbesvär eftersom din behandling kan behöva anpassas

  • om du lider av epilepsi eller annan neurologisk sjukdom

  • om du har upplevt senproblem under tidigare behandling med ett antibiotikum liknande Ciprofloxacin Fresenius Kabi

  • om du har myastenia gravis (en typ av muskelsvaghet)

  • om du har problem med hjärtat


  Försiktighet bör iakttas under användning av denna typ av läkemedel om du är född med eller om någon i din familj har förlängning av QT- intervall, (detta syns på EKG elektronisk registrering av hjärtats arbete) har en rubbning i saltbalansen i blodet (speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack (hjärtinfarkt), du är kvinna eller äldre, eller tar andra läkemedel som resulterar i onormala EKG förändringar (se avsnitt 2: Andra läkemedel och Ciprofloxacin Fresenius Kabi).


  Under behandling med Ciprofloxacin Fresenius Kabi
  Tala genast om för din läkare om något av följande uppkommer under behandling med

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi. Din läkare kommer att besluta om behandlingen med Ciprofloxacin Fresenius Kabi behöver avslutas.

  • Svår, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock, angioödem). Även efter den första dosen, finns det en liten risk att du upplever en allvarlig allergisk reaktion med följande symtom: täthet i bröstet, svindel eller svimning eller upplever yrselkänsla när du står upp. Om det händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Fresenius Kabi och omedelbart kontakta din läkare.

  • Smärta och svullnad i lederna och seninflammation kan ibland uppkomma, särskilt om du är äldre och dessutom behandlas med kortikosteroider. Vid första tecken på någon smärta eller inflammation, sluta ta Ciprofloxacin Fresenius Kabi och vila det smärtande området. Undvik onödiga rörelser, eftersom det kan öka risken för senbristning.

  • Om du lider av epilepsi eller annan neurologisk sjukdom såsom minskat blodflöde i hjärnan eller slaganfall, kan du uppleva biverkningar relaterade till centrala nervsystemet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Fresenius Kabi och genast kontakta din läkare.

  • Du kan uppleva psykiatriska reaktioner första gången du tar Ciprofloxacin Fresenius Kabi. Om du lider av depression eller psykoser kan dina symtom bli värre under behandling med Ciprofloxacin Fresenius Kabi. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Fresenius Kabi och genast kontakta din läkare.

  • Du kan känna symtom av neuropati såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Fresenius Kabi och genast kontakta din läkare.

  • Diarré kan uppkomma under tiden du tar antibiotika, inklusive Ciprofloxacin Fresenius Kabi, eller till och med flera veckor efter det att du slutat ta dem. Om detta blir allvarligt eller ihållande eller om du upptäcker blod eller slem i din avföring, sluta då genast att ta Ciprofloxacin Fresenius Kabi eftersom detta kan vara livshotande. Ta inga läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörelser och kontakta din läkare.

  • Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Ciprofloxacin Fresenius Kabi om du ska lämna blod- eller urinprov.

  • Tala om för läkaren om du har problem med njurarna, eftersom dosen kan behöva justeras.

  • Ciprofloxacin Fresenius Kabi kan orsaka leverskada. Om du märker några symtom såsom förlorad aptit, gulsot (gulaktig hud), mörk urin, klåda eller spändhet i magen, ska du sluta ta Ciprofloxacin Fresenius Kabi och omedelbart kontakta din läkare.

  • Ciprofloxacin Fresenius Kabi kan orsaka nedgång i antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan bli nedsatt. Om du upplever en infektion med symtom som feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd, eller feber med lokalt infektionssymtom såsom ömhet i halsen/svalget/munnen eller besvär med urinen skall du kontakta din läkare omedelbart. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera möjlig nedgång av vita blodkroppar (agranulocytosis).

   Det är viktigt att informera läkaren om ditt läkemedel.

  • Tala om för din läkare om du eller någon familjemedlem har en glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD), eftersom det finns en risk för dig att få anemi av ciprofloxacin.

  • Din hud blir känsligare för solljus eller ultraviolett ljus (UV) när du tar Ciprofloxacin Fresenius Kabi. Undvik exponering för starkt solljus och konstgjort UV-ljus såsom solarier.

  • Om din syn blir sämre, eller om dina ögon påverkas på något annat sätt, kontakta en ögonläkare omedelbart.

  Andra läkemedel och Ciprofloxacin Fresenius Kabi

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Ta inte Ciprofloxacin Fresenius Kabi tillsammans med tizanidin eftersom det kan orsaka biverkningar som lågt blodtryck och trötthet (se avsnitt 2: ”Ta inte Ciprofloxacin Fresenius Kabi”).


  Det är känt att följande läkemedel interagerar med Ciprofloxacin Fresenius Kabi i din kropp. Att ta Ciprofloxacin Fresenius Kabi tillsammans med dessa mediciner kan påverka den terapevtiska effekten av dessa mediciner. Det kan även öka risken för att uppleva biverkningar.


  Tala om för din läkare om du tar:

  • Vitamin K-antagonister (som t.ex warfarin, acenokumarol, fenprokumon eller fluindion) eller andra antikoagulantia (förtunnar blodet)

  • probenecid (mot gikt)

  • methotrexat (mot speciella typer av cancer, psoriasis, reumatoid artrit)

  • teofyllin (mot andningsproblem)

  • tizanidin (mot muskelspasticitet vid multiple skleros)

  • olanzapin (ett antipsykotikum)

  • klozapin (att antipsykotikum)

  • ropinirol (mot Parkinsons sjukdom)

  • fenytoin (mot epilepsi)

  • metoklopramid (mot illamående och kräkningar)

  • omeprazol (mot magsår)

  • ciklosporin (mot hudåkommor, reumatoid artrit och vid organtransplantationer)

  • andra läkemedel som kan påverka din hjärtrytm; läkemedel som tillhör gruppen anti-arytmika (t ex kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliska antidepressiva, vissa bakteriedödande läkemedel (som tillhör gruppen makrolider), vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar.


  Ciprofloxacin Fresenius Kabi kan öka nivåerna av följande substanser i ditt blod:

  • pentoxifyllin (för cirkulationsstörningar)

  • koffein

  • glibenklamid (mot diabetes)

  • duloxetin (mot depression, nervskador till följd av diabetes eller inkontinens)

  • lidokain (mot hjärtåkommor eller som bedövning)

  • sildenafil (t ex vid erektionsproblem)

  • agomelatin

  • zolpidem

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi med mat och dryck

  Mat och dryck påverkar inte din behandling med Ciprofloxacin Fresenius Kabi.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är bäst att undvika att ta Ciprofloxacin Fresenius Kabi under graviditet.

  Ta inte Ciprofloxacin Fresenius Kabi under tiden du ammar eftersom ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk och kan vara skadligt för ditt barn.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi kan göra så att du känner dig mindre uppmärksam. Vissa neurologiska biverkningar kan förekomma. Framför inte fordon eller använd maskiner förrän du vet hur du reagerar på Ciprofloxacin Fresenius Kabi. Om du är osäker, tala med din doktor.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra ett motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi innehåller natrium

  Om du står på en diet med lite natrium bör du ta i beaktande att 100 ml Ciprofloxacin Fresenius Kabi innehåller 15,1 mmol (=347 mg) natrium.


  3. HUR CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI ANVÄNDS

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Läkaren kommer att förklara för dig exakt hur mycket Ciprofloxacin Fresenius Kabi du kommer att få likaväl som hur ofta och hur länge. Detta är beroende på vilken typ av infektion du har och hur allvarlig den är.


  Tala om för din läkare om du lider av njurproblem eftersom din dos kan behöva justeras.


  Behandlingen pågår vanligen under 5 till 21 dagar, men kan ta längre tid för allvarliga infektioner.

  Din läkare kommer att ge varje dos genom långsam infusion via en ven ut i blodomloppet. För barn varar infusionen i 60 minuter. För vuxna patienter är infusionstiden 60 minuter för 400 mg Ciprofloxacin Fresenius Kabi och 30 minuter för 200 mg Ciprofloxacin Fresenius Kabi. Långsam administrering av infusionen hjälper till att förhindra att biverkningar uppstår.


  Kom ihåg att dricka rikligt med vätska när du tar Ciprofloxacin Fresenius Kabi.

  Om du får mer Ciprofloxacin Fresenius kabi än du borde

  Om du fått mer Ciprofloxacin Fresenius Kabi än du borde kan du uppleva yrsel, darrningar, huvudvärk, trötthet, obehag i magen eller förvirring.

  Meddela din läkare eller sjuksköterska om du upplever något av dessa symtom.

  Om en dos Ciprofloxacin Fresenius kabi glöms bort

  Du kommer inte att få dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du avslutar behandlingen med Ciprofloxacin Fresenius Kabi.

  • Det är viktigt att du fullföljer behandlingskuren även om du börjar känna dig bättre efter några dagar. Om du slutar med denna medicin för tidigt kan din infektion vara otillräckligt behandlad och symtomen på infektionen kan komma tillbaka eller bli värre. Du kan också utveckla resistens mot antibiotikan.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller hälsovårdspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

  • illamående, diarré, kräkning

  • ledsmärtor hos barn

  • lokal reaktion vid injektionsstället, utslag

  • tillfällig ökning av vissa ämnen i blodet (transaminaser)


  Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer):

  • svampinfektioner

  • en hög koncentration av eosinofiler, en typ av vita blodkroppar, ökad eller minskad mängd blodplättar (trombocyter)

  • aptitlöshet (anorexi)

  • hyperaktivitet, agitation, förvirring, desorientering, hallucinationer

  • huvudvärk, svindel, sömnproblem, smakförändringar, myrkrypningar, onormal känslighet för sinnesintryck, kramper (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), svindel

  • synproblem

  • förlorad hörsel

  • snabb hjärtrytm (takykardi)

  • utvidgning av blodkärl (vasodilatation), lågt blodtryck

  • buksmärtor, matsmältningsproblem såsom orolig mage

   (matsmältningsbesvär/halsbränna) eller gaser i magen

  • leversjukdomar, ökade mängder av ett ämne i blodet (bilirubin), gulsot (kolestatisk ikterus)

  • klåda eller nässelutslag

  • ledsmärta hos vuxna

  • dålig njurfunktion, njursvikt

  • smärtor i muskler och skelett, sjukdomskänsla (asteni), feber, vätskeretention

  • ökning av alkaliska fosfataser i blodet (ett speciellt ämne i blodet)


  Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1000 personer):

  • inflammation i tarmen (kolit) förknippat med antibiotikaanvändning (kan vara fatalt i mycket sällsynta fall) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

  • förändringar av blodvärdet (leukopeni, leukocytos, neutropeni, anemi), minskad mängd av röda och vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni) vilket kan vara dödligt, benmärgsdepression, vilket också kan vara dödligt (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

  • allergisk reaktion, svullnad (ödem) eller snabb svullnad i huden och slemhinnor (angioödem),

  • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

  • oroskänsla, konstiga drömmar, depression, mentala störningar (psykotiska reaktioner) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

  • nedsatt känslighet i huden, darrningar, migrän, förändrat luktsinne (olfaktorisk rubbning)

  • öronsusningar, försämrad hörsel

  • svimning, inflammation av blodkärl (vaskulit)

  • andfåddhet inklusive astmatiska symtom

  • pankreatit

  • hepatit, levercellsdöd (levernekros), kan i mycket sällsynta fall leda till livshotande leversvikt

  • ljuskänslighet (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), små punktformiga blödningar under huden (petekier

  • muskelsmärta, inflammation i lederna, ökad muskelspänning, kramp, senruptur – speciellt den stora senan på baksidan av hälen (hälsenan) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

  • blod eller kristaller i urinen (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet), inflammation i urinvägarna

  • överdriven svettning

  • förhöjda nivåer av enzymet amylas


  Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):

  • minskat antal av en speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi); en allvarlig nedgång av en typ av vita blodkroppar (agranulocytos); vilket kan vara dödligt

  • allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chock, vilket kan vara dödligt – serumsjuka) (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)

  • förändrad koordination, ostadig gång (gångstörning), tryck på hjärnan (intrakraniellt tryck)

  • förvanskning av färgseendet

  • olika hudåkommor eller hudutslag (till exempel, det potentiellt dödliga Stevens-Johnsons syndromet eller toxisk epidermal nekrolys)

  • muskelsvaghet, seninflammation, försämring av symtomen av myastenia gravis (se avsnitt 2: Varningar och försiktighet)


  Okänd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data).

  • problem relaterade till nervsystemet såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet i extremiteterna

  • ett sällsynt, allvarligt hudutslag, oftast orsakat av läkemedel (akut generaliserad exantematös pustulos – AGEP)

  • onormalt snabb hjärtrytm, livshotande oregelbunden hjärtrytm, förändring av hjärtrytmen (kallat ”förlängning av QT-intervall”, detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete).

  • mycket exalterad känsla (mani) eller känslor av stor optimism och överaktivitet (hypomani)

  • allvarlig överkänslighetsreaktion kallad DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)

  • förhöjning av internationell normaliserad kvot (hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI SKA FÖRVARAS


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg. dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  • Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

  • Förvara infusionspåsen i ytterpåsen tills den ska användas. Ljuskänsligt.

  • Förvara infusionsflaskan i ytterkartongen tills den ska användas. Ljuskänsligt.


  Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är ciprofloxacin (som vätesulfat).

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, svavelsyra, natriumhydroxid för pH-justering, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi är en steril, klar och färglös lösning.

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi är förpackat i en klar, flexibel polyolefin-påse med ytterpåse av aluminium (Excel påse och Freeflex påse) eller i en polyetylenflaska (KabiPac).


  förpackningsstorlekar 100 ml:
  1, 5, 10, 12, 20, 30 eller 40 påsar.
  1, 5, 10, 12, 20, 25, 30 eller 40 flaskor.
  förpackningsstorlekar 200 ml:
  1, 5, 10, 12, 20, 30 eller 40 påsar.
  1, 5, 10, 12, 20, 30 eller 40 flaskor.


  100 ml lösning innehåller 200 mg ciprofloxacin.
  200 ml lösning innehåller 400 mg ciprofloxacin.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Fresenius Kabi AB
  751 74 Uppsala
  Tel: 018-64 40 00
  Fax: 018-64 40 13


  Tillverkare:
  Fresenius Kabi Norge AS
  Postboks 430
  N-1753 Halden
  Norge


  Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
  Wytwórnia Płynów Infuzyjnych
  99-300 Kutno
  Sienkiewicza 25
  Poland


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  AT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Infusionslösung

  BE: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml solution pour perfusion/Infusionslösung/ oplossing voor intraveneuze infusie

  CY: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200mg/100ml, -400 mg/ 200 ml διάλυμα για έγχυση

  CZ: 200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml infuzní roztok

  DE: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml Infusionslösung

  DK: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvæske

  EL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml διάλυμα για έγχυση

  ES: Ciprofloxacin Kabi 2 mg/ml solución para perfusión

  FI: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos

  HU: Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml oldatos infúzió

  IT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml soluzione per infusione

  NL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml oplossing voor infusie

  PL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml roztwór do infuzji

  PT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Solução para perfusão

  SE: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvätska, lösning

  SK: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml infúzny intravenózny roztok

  UK: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml solution for infusion  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-01-20

  Råd/medicinsk information

  Antibiotika används för att bota bakteriella infektioner. De har ingen effekt mot virusinfektioner.
  Om din läkare har förskrivit antibiotika så behöver du dem för just denna sjukdomen.
  Trots antibiotika kan vissa bakterier överleva eller växa. Detta kallas resistens, vissa antibiotikabehandlingar blir inte effektiva.
  Felaktig användning av antibiotika ökar resistensen. Du kan till och med hjälpa bakterien att bli resistent och därmed försena förbättringen eller minska antibiotikans effekt om du inte tar hänsyn till följande:

  • dos

  • doseringsintervall

  • behandlingstidens längd


  Följaktligen, för att bevara effekten av detta läkemedel:

  1. Använd endast förskriven antibiotika

  2. Följ förskrivningen noga

  3. Använd inte antibiotika igen utan medicinsk förskrivning, även om du önskar behandla liknande sjukdom

  4. Ge aldrig din antibiotika till en annan person; den kanske inte är lämplig för hennes/hans sjukdom

  5. Efter avslutad behandling lämna överblivet läkemedel till apoteket för att vara säker på att den destrueras riktigt


  Följande information är avsedd endast för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi skall ges som intravenös infusion. Till barn skall infusionen ges under 60 minuter.
  Till vuxna patienter är infusionstiden 60 minuter för 400 mg Ciprofloxacin Fresenius Kabi och 30 minuter för 200 mg Ciprofloxacin Fresenius Kabi. Långsam infusion i stor ven minskar patientens obehag och venös irritation.
  Infusionslösningen kan ges antingen direkt eller tillsammans med andra kompatibla infusionslösningar.


  Om kompatibilitet med annan infusionsvätska/läkemedel inte har bekräftats måste infusionsvätskan alltid ges separat. Visuella tecken på inkompatibiliteter är t ex fällning, grumlighet eller missfärgning.


  Inkompatibilitet uppkommer med alla infusionsvätskor/läkemedel som är fysikaliskt eller kemiskt instabila vid infusionsvätskans pH (t ex penicillin, heparinlösningar), särskilt i kombination med lösningar som har justerats till ett alkalist pH (Ciprofloxacin infusionsvätskas pH: 4,0-4,9).


  Efter påbörjad intravenös behandling kan behandlingen fortsätta oralt.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.