Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

CellCept® Pulver till oral suspension 1g/5ml Flaska, 160ml

1819:09

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Tillfälligt slut
 • Webblager I lager hos leverantör Åter i lager inom kort
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Mykofenolatmofetil Varunummer: 430868 Apotekets varuid: 6373
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad CellCept är och vad det används för

  Det fullständiga namnet på ditt läkemedel är CellCept 1 g/5 ml pulver till oral suspension.

  CellCept innehåller mykofenolatmofetil.

  CellCept används för att hindra kroppen från att avstöta ett transplanterat organ.

  CellCept ska användas tillsammans med andra läkemedel.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  CellCept

  1 g/5 ml pulver till oralsuspension
  (mykofenolatmofetil)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad CellCept är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar CellCept
  3. Hur du tar CellCept
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur CellCept ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad CellCept är och vad det används för

  Det fullständiga namnet på ditt läkemedel är CellCept 1 g/5 ml pulver till oral suspension.

  • I den här bipacksedeln används det kortare namnet CellCept.


  CellCept innehåller mykofenolatmofetil.

  • Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”immunsuppressivt medel”.


  CellCept används för att hindra kroppen från att avstöta ett transplanterat organ.

  • Njure, hjärta eller lever.


  CellCept ska användas tillsammans med andra läkemedel.

  • Ciklosporin och kortikosteroider.

  2. Vad du behöver veta innan du tar CellCept

  Använd inte CellCept

  VARNING

  Mykofenolat orsakar fosterskador och missfall. Om du är kvinna och kan bli gravid måste du uppvisa ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel.

  Din läkare kommer att prata med dig och ge dig skriftlig information, i synnerhet om de effekter mykofenolat har på foster. Läs informationen noggrant och följ instruktionerna. Om du inte förstår dessa instruktioner till fullo, be läkaren förklara dem igen innan du tar mykofenolat. Se även ytterligare information i detta avsnitt under ”Varningar och försiktighet” och ”Graviditet och amning”.


  Ta inte CellCept:

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot mykofenolatmofetil, mykofenolatsyra eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du är kvinna och kan bli gravid och inte har genomfört ett negativt graviditetstest innan du får ditt första recept, eftersom mykofenolat orsakar fosterskador och missfall.

  • Om du är gravid, planerar att bli gravid eller tror att du kan vara gravid.

  • Om du inte använder effektivt preventivmedel (se Graviditet, användning av preventivmedel och amning).

  • Om du ammar.

  Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar CellCept.

  Varningar och försiktighet

  Tala omedelbart om för din läkare innan du tar CellCept:

  • Om du har tecken på infektion såsom feber eller halsont

  • Om du har fått något oväntat blåmärke eller blödning

  • Om du har eller har haft matsmältningsproblem såsom ett magsår

  • Om du har ett sällsynt problem med metabolismen som kallas ”fenylketonuri” som är ärftligt

  • Om du planerar att bli gravid eller blir gravid under tiden du använder CellCept.

  Om något av ovanstående gäller för dig (eller om du är osäker), tala omedelbart med din läkare innan du tar CellCept.


  Effekt av solljus

  CellCept minskar kroppens försvar. En följd av detta är en ökad risk för hudcancer. Begränsa mängden sol- och UV-ljus som du utsätts för. Gör det genom att:

  • bära skyddande kläder som också täcker ditt huvud, nacke, armar och ben

  • använda ett solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

  Andra läkemedel och CellCept

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

  Detta inkluderar läkemedel som erhållits utan recept, inklusive örtmediciner. Det beror på att CellCept kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Andra läkemedel kan också påverka hur CellCept fungerar.


  Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel innan du börjar med CellCept:

  • azatioprin eller andra läkemedel som nedsätter ditt immunsystem – ges efter en transplantationsoperation

  • kolestyramin – används vid behandling av högt kolesterol

  • rifampicin – ett antibiotika som används för att förhindra och behandla infektioner såsom tuberkulos (tbc)

  • antacida eller protonpumpshämmare – används för problem med syra i magen såsom matsmältningsproblem

  • fosfatbindande läkemedel – används av personer med kronisk njursvikt för att minska mängden fosfat som absorberas i blodet.

  Vacciner

  Om du behöver vaccineras (med levande vacciner) under tiden du tar CellCept, tala med din läkare eller apotekspersonal först. Din läkare måste då ge råd om vilka vacciner du kan få.


  Du får inte lämna blod under behandling med CellCept och under minst 6 veckor efter det att behandlingen avslutats. Män får inte donera sperma under behandling med CellCept och under minst 90 dagar efter det att behandlingen avslutats.

  CellCept med mat och dryck

  Intag av mat och dryck har ingen effekt på behandlingen med CellCept.

  Graviditet, användning av preventivmedel och amning

  Användning av preventivmedel hos kvinnor som tar CellCept

  Om du är kvinna och kan bli gravid måste du alltid använda två effektiva preventivmetoder med CellCept. Det innefattar:

  • Innan du börjar ta CellCept

  • Under hela behandlingen med CellCept

  • Under 6 veckor efter avslutad behandling med CellCept.

  Tala med din läkare om de lämpligaste preventivmedlen för dig. Det beror på din egen situation.

  Kontakta omedelbart din läkare om du tror att ditt preventivmedel inte fungerat eller om du har glömt att ta dina p-piller.


  Kvinnor som uppfyller något av följande kriterier kan inte bli gravida:

  • Du har passerat menopaus, d.v.s. fyllt minst 50 år och din sista menstruation var för mer än ett år sedan (om din menstruation upphört p.g.a. behandling mot cancer, finns det en chans att du kan bli gravid)

  • Dina äggledare och båda äggstockarna har opererats bort (bilateral salpingo-ooforektomi)

  • Din livmoder har opererats bort (hysterektomi)

  • Dina äggstockar har slutat fungera (förtidig menopaus som fastställts av en gynekolog)

  • Du har fötts med något av följande tillstånd som är sällsynta och som leder till oförmåga att bli gravid: XY genotyp, Turners syndrom eller medfödd avsaknad av livmoder

  • Du är barn eller tonåring som ännu inte fått din menstruation.

  Användning av preventivmedel hos män som tar CellCept

  Du måste alltid använda kondom under behandlingen och i ytterligare 90 dagar efter att du slutat ta CellCept. Om du planerar att skaffa barn kommer din läkare att tala med dig om riskerna och alternativa behandlingar du kan ta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort.


  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att prata med dig om riskerna vid graviditet och vilka alternativ du kan ta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort om:

  • Du planerar att bli gravid.

  • Du har hoppat över eller tror att du har hoppat över en menstruation, om du har ovanliga mensblödningar eller om du tror att du är gravid.

  • Du har sex utan att använda en säker preventivmetod.

  Om du blir gravid under behandlingen med mykofenolat, måste du omedelbart informera din läkare. Fortsätt emellertid att ta CellCept tills du träffat honom eller henne.


  Graviditet

  Mykofenolat orsakar en mycket hög frekvens av missfall (50%) och allvarliga fosterskador (23-27%) hos det ofödda barnet. Fosterskador som har rapporterats inkluderar missbildningar av öron, ögon, ansikte (kluven läpp/gomspalt), missbildningar i utvecklingen av fingrarna, hjärtat, matstrupen (röret som förbinder svalget med magen), njurarna och nervsystemet (till exempel ryggmärgsbråck (där kotorna i ryggraden inte är ordenligt utvecklade)). Ditt barn kan få en eller flera av dessa missbildningar.


  Om du är kvinna och kan bli gravid måste du genomföra ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel. Din läkare kan kräva mer än ett test för att säkerställa att du inte är gravid innan behandlingen startar.  Amning

  Ta inte CellCept om du ammar. Det beror på att små mängder av läkemedlet kan passera över till modersmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är inte troligt att CellCept påverkar din förmåga att framföra motorfordon eller använda verktyg eller maskiner.

  Viktig information om några av innehållsämnena i CellCept

  • CellCept innehåller aspartam. Om du har ett sällsynt problem med metabolismen som kallas ”fenylketonuri”, tala med din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.

  • CellCept innehåller sorbitol (en typ av socker). Om du inte tål eller kan smälta vissa sockerarter, tala med din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar CellCept

  Ta alltid CellCept enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hur mycket som ska tas

  Mängden du ska ta beror på vilken typ av transplantat du har fått. Den vanliga dosen framgår nedan. Behandlingen ska fortsätta så länge du behöver förebygga bortstötning av det transplanterade organet.


  Njurtransplantat

  Vuxna

  • Den första dosen ges inom 3 dagar efter transplantationen.

  • Dygnsdosen är 10 ml suspension (2 g av läkemedlet) som tas som 2 separata doser.

  • Ta 5 ml suspension på morgonen och 5 ml suspension på kvällen.


  Barn (2 till 18 år)

  • Dosen som ges kan variera beroende på barnets storlek.

  • Din läkare kommer att bestämma den mest lämpliga dosen baserat på ditt barns längd och vikt (kroppsyta - mätt som kvadratmeter eller ”m2”). Den rekommenderade dosen är 600 mg/m2 två gånger dagligen.


  Hjärttransplantat

  Vuxna

  • Den första dosen ges inom 5 dagar efter transplantationen.

  • Dygnsdosen är 15 ml suspension (3 g av läkemedlet) som tas som 2 separata doser.

  • Ta 7,5 ml suspension på morgonen och 7,5 ml suspension på kvällen.


  Barn

  • Det finns ingen information om användning av CellCept hos barn med ett hjärttransplantat.


  Levertransplantat

  Vuxna

  • Den första dosen av oralt CellCept kommer du få tidigast 4 dagar efter transplantationen och när du klarar av att svälja läkemedel.

  • Dygnsdosen är 15 ml suspension (3 g av läkemedlet) som tas som 2 separata doser.

  • Ta 7,5 ml suspension på morgonen och 7,5 ml suspension på kvällen.


  Barn

  • Det finns ingen information om användning av CellCept hos barn med ett levertransplantat.


  Göra iordning läkemedlet

  Läkemedlet tillhandahålls som ett pulver. Det behöver blandas med renat vatten innan det används. Apotekspersonal kommer vanligtvis att iordningställa läkemedlet till dig. Om du behöver göra det själv, se avsnitt 7 ”Göra iordning läkemedlet”.


  Att ta läkemedlet

  Du behöver använda doseringssprutan och flaskadaptern som tillhandahålls med läkemedlet för att mäta upp dosen.

  Inandas inte torrt pulver. Undvik också att få det på huden, i munnen eller i näsan.

  Var noga med att inte låta färdigblandat läkemedel komma i ögonen.

  • Om det händer, skölj ögonen med rent vatten.

  Var noga med att inte låta färdigblandat läkemedel komma på huden.

  • Om det händer, tvätta området noggrant med tvål och vatten.

  CellCept_bild1


  1.Skaka den stängda flaskan väl i minst 5 sekunder före varje användning.

  2.Ta bort den barnsäkra förslutningen.

  3.Ta doseringssprutan och skjut in kolven helt mot sprutans spets.

  4.Tryck försiktigt in spetsen på doseringssprutan i öppningen på flaskadaptern.

  5.Vänd alltsammans upp och ned (flaska och doseringsspruta - se figur nedan).

  CellCept_bild2

  6.Dra långsamt ut kolven.

  •Fortsätt att dra ut kolven tills önskad mängd läkemedel kommit i sprutan.

  7.Vänd tillbaka flaskan med sprutan i upprätt läge.

  •Håll i kroppen på doseringssprutan, dra försiktigt doseringssprutan ur flaskadaptern. Flaskadaptern ska sitta kvar på flaskan.

  Lägg spetsen på doseringssprutan direkt i munnen och svälj läkemedlet.

  •Blanda inte läkemedlet med någon annan vätska när du sväljer det. Stäng flaskan med den barnsäkra förslutningen efter varje användning.

  •Direkt efter användning – ta isär delarna till doseringssprutan och skölj dem under rinnande kranvatten. Låt doseringssprutan lufttorka innan den används igen.


  Om du har tagit för stor mängd av CellCept

  Om du tar mer CellCept än vad du borde, tala med en läkare eller uppsök sjukhus omedelbart. Gör också det om någon annan av misstag tagit ditt läkemedel. Tag med läkemedelsförpackningen.

  Om du har glömt att ta CellCept

  Om du glömmer att ta läkemedlet någon gång, ta din dos så snart du kommer ihåg. Fortsätt sedan att ta det på de vanliga tiderna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta CellCept

  Sluta inte ta CellCept om inte din läkare säger till dig att göra det. Om du slutar behandlingen kan risken öka för att det transplanterade organet stöts bort.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan CellCept orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Tala omedelbart om för en läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut medicinsk behandling:

  • du har tecken på infektion såsom feber eller ont i halsen

  • du får oväntade blåmärken eller blödning

  • du får hudutslag, svullnad av ansiktet, läpparna, tungan eller halsen med andningssvårigheter – du kan ha fått en allvarlig allergisk reaktion av läkemedlet (såsom anafylaxi, angioödem).

  Vanliga biverkningar

  Några av de vanligaste biverkningarna är diarré, färre vita eller röda blodkroppar, infektion och kräkningar. Din läkare kommer regelbundet att ta blodprover för att kontrollera förändringar av:

  • antalet blodkroppar

  • halten av till exempel socker, fett eller kolesterol i blodet.

  Barn kan möjligen få vissa biverkningar lättare än vuxna. Det inkluderar diarré, infektioner, minskning av antalet vita och röda blodkroppar.


  Bekämpa infektioner

  CellCept minskar din kropps försvar. Det förhindrar att du stöter bort transplantatet. Som en konsekvens av detta kommer din kropp inte vara lika bra som tidigare på att bekämpa infektioner. Det betyder att du kan få mer infektioner än normalt. Det inkluderar infektioner i hjärnan, huden, munnen, magen och tarmarna, lungorna och urinvägarna.


  Cancer i lymfkörtlarna och huden

  Som kan inträffa hos patienter som tar denna typ av läkemedel (immunsuppressiva medel), har ett mycket litet antal CellCept-patienter utvecklat cancer i lymfvävnad och hud.


  Allmänna oönskade effekter

  Du kan få allmänna biverkningar som påverkar hela din kropp. Det inkluderar allvarliga allergiska reaktioner (såsom anafylaxi, angioödem), feber, att du känner dig mycket trött, sömnstörningar, smärtor (såsom i magen, bröstet, leder och muskler samt smärta i samband med urinering), huvudvärk, influensasymtom och svullnad.


  Andra oönskade effekter kan inkludera:

  Hudbiverkningar såsom:

  • akne, munsår, bältros, hudtillväxt, håravfall, hudutslag, klåda.


  Urinvägsbiverkningar såsom:

  • njurproblem eller behov av att urinera oftare.


  Biverkningar i mag-tarmkanal och mun såsom:

  • svullnad av tandköttet och munsår

  • inflammation i bukspottkörteln, tjocktarmen eller magen

  • problem med tarmarna inklusive blödning, leverproblem

  • förstoppning, illamående, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, gasspänningar.


  Biverkningar i centrala och perifera nervsystemet såsom:

  • känsla av yrsel, dåsighet eller domningar

  • darrningar, muskelryckningar, krampanfall

  • ångestkänsla eller nedstämdhet, förändringar av humör eller tankeverksamhet.


  Biverkningar i hjärta och blodkärl såsom:

  • förändrat blodtryck, onormal hjärtfrekvens, utvidgning av blodkärl.


  Lungbiverkningar såsom:

  • lunginflammation, luftrörskatarr

  • andnöd, hosta vilket kan bero på bronkiektasi (ett tillstånd där luftvägarna är onormalt utvidgade) eller pulmonell fibros (ärrbildning i lungorna). Tala om för din läkare om du utvecklar kvarstående hosta eller andnöd

  • vätska i lungor eller brösthåla

  • problem med bihålorna.


  Andra biverkningar såsom:

  • viktnedgång, gikt, högt blodsocker, blödning, blåmärken.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur CellCept ska förvaras

  • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flasketiketten (Utg.dat).

  • Hållbarhet för färdigberedd suspension är 2 månader. Utgångsdatum noteras av apotekspersonalen i rutan vid “Anv. före” på flasketiketten. Använd ej suspensionen efter detta utgångsdatum.

  • Pulver till oral suspension: förvaras vid högst 30ºC.

  • Färdigberedd suspension: förvaras vid högst 30ºC.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är mykofenolatmofetil.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), natriumcitrat, lecitin från sojaböna, fruktarom, xantangummi, aspartam* (E951), metylparahydroxibensoat (E218), citronsyra (vattenfri)

  *innehåller fenylalanin motsvarande 2,78 mg/5 ml suspension.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  • Varje flaska med 110 g pulver till oral suspension innehåller 35 g mykofenolatmofetil. Bereds med 94 ml renat vatten. Färdigberedd är volymen för suspensionen 175 ml vilket ger en användbar volym på 160 – 165 ml. 5 ml av den färdigberedda suspensionen innehåller 1 g mykofenolatmofetil.

  • En flaskadapter och 2 orala dossprutor medföljer.


  7. Göra iordning läkemedlet

  Apotekspersonal kommer vanligtvis att göra iordning läkemedlet till dig. Om du behöver göra det själv, följ instruktionerna nedan:

  Andas inte in torrt pulver. Undvik också att få det på huden, i munnen eller i näsan.


  Var noga med att inte låta färdigblandat läkemedel komma i ögonen.

  • Om det händer, skölj ögonen med vanligt vatten.


  Var noga med att inte låta färdigblandat läkemedel komma på huden.

  • Om det händer, tvätta området noggrant med tvål och vatten.


  1.Knacka flera gånger i botten på den stängda flaskan för att frisätta pulvret.

  2.Mät upp 94 ml renat vatten i ett mätglas.

  3.Tillsätt ungefär hälften av det renade vattnet till flaskan.

  •Skaka den stängda flaskan väl i cirka 1 minut.

  4.Tillsätt resten av vattnet.

  •Skaka den stängda flaskan väl i ytterligare cirka 1 minut.

  5.Ta bort den barnsäkra förslutningen och tryck ner flaskadaptern i flaskhalsen.

  6.Stäng flaskan ordentligt med den barnsäkra förslutningen.

  •Detta garanterar rätt läge för flaskadaptern i flaskan och en barnsäker förslutning.

  7.Notera utgångsdatum för det färdigblandade läkemedlet på flaskans etikett.

  •Hållbarhet för färdigblandat läkemedel är 2 månader.


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Roche Registration Limited

  6 Falcon Way

  Shire Park

  Welwyn Garden City

  AL7 1TW

  Storbritannien


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

  Roche Pharma AG, Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen, Tyskland.

  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  N.V. Roche S.A.

  Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

  Lietuva

  UAB “Roche Lietuva”

  Tel: +370 5 2546799

  България

  Рош България ЕООД

  Тел: +359 2 818 44 44

  Luxembourg/Luxemburg

  (Voir/siehe Belgique/Belgien)

  Česká republika

  Roche s. r. o.

  Tel: +420 - 2 20382111

  Magyarország

  Roche (Magyarország) Kft.

  Tel: +36 - 23 446 800

  Danmark

  Roche a/s

  Tlf: +45 - 36 39 99 99

  Malta

  (See United Kingdom)

  Deutschland

  Roche Pharma AG

  Tel: +49 (0) 7624 140

  Nederland

  Roche Nederland B.V.

  Tel: +31 (0) 348 438050

  Eesti

  Roche Eesti OÜ

  Tel: + 372 - 6 177 380

  Norge

  Roche Norge AS

  Tlf: +47 - 22 78 90 00

  Ελλάδα

  Roche (Hellas) A.E.

  Τηλ: +30 210 61 66 100

  Österreich

  Roche Austria GmbH

  Tel: +43 (0) 1 27739

  España

  Roche Farma S.A.

  Tel: +34 - 91 324 81 00

  Polska

  Roche Polska Sp.z o.o.

  Tel: +48 - 22 345 18 88

  France

  Roche

  Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

  Portugal

  Roche Farmacêutica Química, Lda

  Tel: +351 - 21 425 70 00

  Hrvatska

  Roche d.o.o.

  Tel: + 385 1 47 22 333

  România

  Roche România S.R.L.

  Tel: +40 21 206 47 01

  Ireland

  Roche Products (Ireland) Ltd.

  Tel: +353 (0) 1 469 0700

  Slovenija

  Roche farmacevtska družba d.o.o.

  Tel: +386 - 1 360 26 00

  Ísland

  Roche a/s

  c/o Icepharma hf

  Sími: +354 540 8000

  Slovenská republika

  Roche Slovensko, s.r.o.

  Tel: +421 - 2 52638201

  Italia

  Roche S.p.A.

  Tel: +39 - 039 2471

  Suomi/Finland

  Roche Oy

  Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

  Kύπρος

  Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

  Τηλ: +357 - 22 76 62 76

  Sverige

  Roche AB

  Tel: +46 (0) 8 726 1200

  Latvija

  Roche Latvija SIA

  Tel: +371 - 6 7039831

  United Kingdom

  Roche Products Ltd.

  Tel: +44 (0) 1707 366000


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-27


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.