Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cefuroxim Stragen Pulver till injektionsvätska, lösning Injektionsflaska, 10x250mg (10ml flaskor)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Cefuroxim Varunummer: 435743 Apotekets varuid: 15431
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Cefuroxim Stragen är och vad det används för

  Cefuroxim Stragen är ett antibiotikum som används till vuxna och barn. Det fungerar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för cefalosporiner.

  Cefuroxim Stragen används vid behandling av infektioner i:

  Cefuroxim Stragen används också:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Cefuroxim Stragen

  250 mg pulver till injektionsvätska, lösning
  Cefuroxim

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  Cefuroxim som finns i Cefuroxim Stragen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cefuroxim Stragen är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du ges Cefuroxim Stragen
  3. Hur du använder Cefuroxim Stragen
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cefuroxim Stragen ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cefuroxim Stragen är och vad det används för

  Cefuroxim Stragen är ett antibiotikum som används till vuxna och barn. Det fungerar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för cefalosporiner.


  Cefuroxim Stragen används vid behandling av infektioner i:

  • lungorna eller bröstet

  • urinvägarna

  • huden och mjukdelarna

  • buken

  Cefuroxim Stragen används också:

  • för att förebygga infektioner under kirurgiska ingrepp.


  2. Vad du behöver veta innan du ges Cefuroxim Stragen

  Du får inte ges Cefuroxim Stragen

  • om du är allergisk mot någon antibiotika som innehåller cefalosporiner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du någon gång har haft en allergisk reaktion mot någon annan typ av betalaktamantibiotikum (penicilliner, monobaktamer och karbapenemer).


  Tala med läkaren innan du börjar med Cefuroxim Stragen om du tror att detta stämmer in på dig. Du får inte ges Cefuroxim Stragen.

  Var särskilt försiktig med Cefuroxim Stragen

  Du måste vara uppmärksam på vissa symtom som t.ex. allergiska reaktioner eller rubbningar i magtarmkanalen som t.ex. diarré när du ges Cefuroxim Stragen. Detta minskar risken för eventuella problem. Se ”Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på” i avsnitt 4. Om du har fått någon allergisk reaktion mot andra antibiotika som t.ex. penicillin, kan du även vara allergisk mot Cefuroxim Stragen.


  Om du behöver genomgå ett blod- eller urintest
  Cefuroxim Stragen kan påverka resultaten av urin- eller blodtester för socker och ett blodtest som kallas för Coombs test.
  Om du ska genomgå tester, tala om för personen som tar provet att du har fått Cefuroxim Stragen.

  Andra läkemedel och Cefuroxim Stragen

  Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
  Vissa läkemedel kan påverka Cefuroxim Stragen eller göra det mer sannolikt att du får biverkningar. Dessa omfattar:

  • antibiotika av aminoglykosidtyp

  • urindrivande tabletter (diuretika), t.ex. furosemid

  • probenecid

  • blodförtunnande läkemedel som ges via munnen

  Tala om för läkaren om detta stämmer in på dig. Du kan behöva extra kontroller för övervakning av din njurfunktion när du tar Cefuroxim Stragen.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läkaren överväger fördelen med att behandla dig med Cefuroxim Stragen mot risken för ditt barn.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kör inte bil och använd inte maskiner om du inte känner dig bra.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om några av ingredienserna i Cefuroxim Stragen

  Cefuroxim Stragen 250 mg pulver till injektionsvätska innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, dvs. är i princip natriumfritt.


  3. Hur du använder Cefuroxim Stragen

  Cefuroxim Stragen ges vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska. Det ges som en injektion direkt i en ven eller i en muskel.


  Vanlig dos
  Rätt dos av Cefuroxim Stragen för dig fastställs av läkaren och beror på: infektionens svårighetsgrad och typ, om du tar någon annan typ av antibiotika, din vikt och ålder, hur väl dina njurar fungerar.


  Nyfödda barn (0–3 veckor)
  För varje kg barnet väger ges det 30 till 100 mg Cefuroxim Stragen per dag uppdelat på två eller tre doser.
  Spädbarn (över 3 veckor) och barn
  För varje kg barnet väger ges det 30 till 100 mg Cefuroxim Stragen per dag uppdelat på tre eller fyra doser.
  Vuxna och ungdomar
  750 mg till 1,5 g Cefuroxim Stragen per dygn uppdelat på två, tre eller fyra doser. Högsta dos: 6 g per dygn.
  Patienter med njurproblem
  Om du har njurproblem kan läkaren ändra dosen.

  Om du fått för stor mängd av Cefuroxim Stragen

  Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om du tror att du fått för mycket Cefuroxim Stragen

  Om en dos av Cefuroxim Stragen har glömts

  Fråga din läkare eller sjukvårdspersonal om du tror att en dos har glömts bort.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på

  Ett litet antal personer som tar Cefuroxim Stragen får en allergisk reaktion eller en hudreaktion som kan vara allvarlig.
  Symtom på dessa reaktioner är bland annat:

  • allvarlig allergisk reaktion. Tecken är bland annat upphöjda och kliande utslag, svullnad, ibland i ansiktet eller munnen som gör det svårt att andas.

  • hudutslag som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (mörk prick i mitten som omges av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten).

  • ett utbrett utslag med blåsor och fjällande hud. (Dessa kan vara tecken på Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys).

  • svampinfektioner. I sällsynta fall kan läkemedel som Cefuroxim Stragen orsaka en överväxt av jästsvamp (Candida) i kroppen vilket kan leda till svampinfektion (t.ex. torsk). Denna biverkning är mer trolig om du tar Cefuroxim Stragen under lång tid.

  Kontakta omedelbart en läkare eller sjuksköterska om du får något av dessa symptom.


  Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

  • smärta vid injektionsstället, svullnad och rodnad längs en ven

  Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

  • ökning av substanser (enzymer) som produceras av levern

  • förändrat antal vita blodkroppar (neutropeni eller eosinofili)

  • låga nivåer av röda blodkroppar (anemi).

  Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

  • Hudutslag, kliande upphöjda utslag (nässelutslag)

  • diarré, illamående, magsmärta

  Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

  • låga nivåer av vita blodkroppar (leukopeni)

  • ökning av bilirubin (ett ämne som produceras av levern)

  • positivt Coombs test.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • svampinfektion

  • förhöjd temperatur (feber)

  • allergiska reaktioner

  • inflammation i tjocktarmen, vilket orsakar diarré, vanligen med blod och slem, magsmärta

  • inflammation i njurarna och blodkärlen

  • röda blodkroppar som bryts ner för snabbt (hemolytisk anemi)

  • hudutslag som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (mörk prick i mitten som omges av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten) (erytema multiforme).

  Biverkningar som kan uppträda i blodprover:

  • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levras – trombocytopeni)

  • förhöjda nivåer av ureakväve och serumkreatinin i blodet.


  Om du får biverkningar, tala om för läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Cefuroxim Stragen ska förvaras


  Förvaras vid högst 25 ºC.
  Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen, eftersom läkemedlet är ljuskänsligt.


  Beredd lösning: Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar vid 2–8 ºC.


  Från mikrobiologisk synpunkt skall produkten användas omedelbart.
  Om produkten inte används omedelbart är lagringstiden och förvaringsbetingelserna före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2–8 ºC, såvida inte lösningen beretts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Läkaren eller sjuksköterskan kastar bort eventuella läkemedelsrester. Dessa åtgärder hjälper till att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är cefuroxim (som cefuroximnatrium).
  Övriga innehållsämnen saknas

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Cefuroxim Stragen är ett vitt till nästan vitt pulver.
  Cefuroxim Stragen finns förpackat i kartonger med injektionsflaskor. Varje kartong innehåller 10 injektionsflaskor.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Stragen Nordic A/S
  Helsingørsgade 8C, 3400 Hillerød
  Danmark
  Tel.: +45 48 10 88 10, Fax: +45 48 10 88 11
  E-mail: info@stragen.dk


  Tillverkare:
  MITIM, S.R.L.
  Via Cacciamali 34-38, I-25125 Brescia, Italien


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark, Finland, Sverige:

  Cefuroxim Stragen

  Storbritannien :

  Cefuroxime


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-05


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Instruktioner för beredning


  Tillsatsvolymer och lösningskoncentrationer, vilket kan vara användbart när fraktionsdoser krävs

  Injektionsflaskans storlek

  Mängd vatten att tillsätta (ml)

  Ungefärlig cefuroximkoncentration (mg/ml)**

  250 mg pulver för injektionsvätska, lösning

  250 mg

  Intramuskulärt
  intravenöst

  1 ml
  minst 2 ml

  216
  116

  ** Den erhållna cefuroximlösningens volym i beredningen ökar på grund av läkemedelssubstansens förskjutningsfaktor och ger angivna koncentrationer i mg/ml.


  Den beredda lösningen är gul till brunaktig. Skillnader i färg och intensitet har inte någon påverkan på säkerheten eller verkan.


  Skaka försiktigt för att skapa en klar lösning
  En vattenlösning med cefuroxim har ett pH-värde på 6,0–8,5.


  Kompatibilitet


  Cefuroximnatrium är kompatibelt med följande infusionsvätskor:

  • Vatten för injektion

  • Koksaltlösning 9 mg/ml (0,9 %)

  • Glukoslösning 50 mg/ml (5 %)

  Liksom för alla parenterala läkemedelsprodukter, inspektera den beredda lösningen visuellt för främmande partiklar och missfärgning före administrering. Lösningen ska endast användas om lösningen är klar och i stort sett fri från partiklar.


  Endast för engångsbruk. All överbliven lösning ska kasseras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.