Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cefadroxil Sandoz Kapsel, hård 500mg Blister, 20kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Cefadroxil Varunummer: 002871 Apotekets varuid: 23247
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Vad används Cefadroxil Sandoz för?

  Cefadroxil Sandoz används vid behandling av urinvägsinfektioner, infektioner i hud- och mjukdelar, halsfluss och lunginflammation.

  Cefadroxil som finns i Cefadroxil Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Dosering

  Dosering

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på vilken infektion du har, hur svår infektionen är samt på din ålder och kroppsvikt.

  Vuxna och barn (>40 kg):

  Rekommenderad dos är 2 kapslar (1 gram) om dagen.

  Hela dagsdosen av Cefadroxil Sandozkan tas på en gång eller delas upp på två tillfällen med cirka 12 timmars mellanrum.

  Barn <40 kg:

  Följ läkarens anvisningar.

  Du bör ta Cefadroxil Sandoz vid ungefär samma tidpunkt varje dag och i samband med måltid. Kapslarna sköljs ner med minst 1/2 glas vatten.

  Om du slutar att ta Cefadroxil Sandoz

  Sluta inte att ta Cefadroxil Sandoz utan att ha talat med läkare, även om du känner dig bättre efter några få dagar. Det är viktigt att du tar hela Cefadroxil Sandoz-kuren enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och göra så att infektionen återkommer.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  Om du har glömt att ta Cefadroxil Sandoz

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Cefadroxil Sandoz

  Hårda kapslar, 500 mg

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  Innehållsdeklaration

  Verksamt ämne: Cefadroxil monohydrat motsvarande cefadroxil 500mg.

  Övrigt: Magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat, mikrokristallin cellulosa, gelatin, titandioxid (färgämne E 171).

  Hur verkar Cefadroxil Sandoz?

  Cefadroxil Sandoz är ett antibiotikum (antibakteriellt medel) som tillhör gruppen cefalosporiner. Cefadroxil Sandoz hindrar bakterierna från att bilda nya cellväggar och har därmed bakteriedödande effekt.

  Innehavare av försäljningstillstånd

  Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike

  Information lämnas av

  Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

  Vad används Cefadroxil Sandoz för?

  Cefadroxil Sandoz används vid behandling av urinvägsinfektioner, infektioner i hud- och mjukdelar, halsfluss och lunginflammation.


  Cefadroxil som finns i Cefadroxil Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Vad du behöver veta innan du använder Cefadroxil Sandoz

  Använd inte Cefadroxil Sandoz:

  • om du är allergisk mot cefadroxil, andra cefalosporin antibiotika eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cefadroxil Sandoz.

  • Om du är allergisk mot vanliga penicilliner.

  Om du är diabetiker bör du observera att under behandlingen med cefadroxil kan en falsk positiv reaktion för glukos i urinen uppträda när man använder Benedict´s eller Fehling´s lösningar, kopparsulfat eller Clinitest, men inte om man använder enzymtest som Clinistix.

  Graviditet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Du kan använda Cefadroxil Sandoz även om du är gravid.

  Amning

  Låga nivåer av cefadroxil kan gå över i modersmjölk, men dosen som barnet får i sig är lägre än dosen som läkaren förskrivit. Det går att amma under behandlingen med cefadroxil, men amningen (eller behandlingen) bör avbrytas om barnet får diarré, svampinfektion i munnen eller hudutslag. 

  Körförmåga och användning av maskiner

  Cefadroxil Sandoz påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Andra läkemedel och Cefadroxil Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel såsom:

  • vissa typer av antibiotika

  •  probenecid (medel vid gikt)

  • blodförtunnande läkemedel (förhindrar att blodet levrar sig). Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Utseende:

  Vit ogenomskinlig kapsel.


  Förpackningsstorlekar:

  Blister: 14, 20, 30 och 100x1 kapslar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Dosering

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
  Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på vilken infektion du har, hur svår infektionen är samt på din ålder och kroppsvikt.


  Vuxna och barn (>40 kg):

  Rekommenderad dos är 2 kapslar (1 gram) om dagen.

  Hela dagsdosen av Cefadroxil Sandozkan tas på en gång eller delas upp på två tillfällen med cirka 12 timmars mellanrum.


  Barn <40 kg:

  Följ läkarens anvisningar.


  Du bör ta Cefadroxil Sandoz vid ungefär samma tidpunkt varje dag och i samband med måltid. Kapslarna sköljs ner med minst 1/2 glas vatten.


  Om du slutar att ta Cefadroxil Sandoz

  Sluta inte att ta Cefadroxil Sandoz utan att ha talat med läkare, även om du känner dig bättre efter några få dagar. Det är viktigt att du tar hela Cefadroxil Sandoz-kuren enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och göra så att infektionen återkommer.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Om du har glömt att ta Cefadroxil Sandoz

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du har tagit för stor mängd av Cefadroxil Sandoz

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Tecken på överdosering innefattar allergisk reaktion, illamående, kräkning, diarré, kramper eller sänkt medvetandegrad. Symptom på allergisk reaktion finns beskrivna i avsnittet Eventuella biverkningar nedan.


  Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Cefadroxil Sandoz och kontakta omedelbart läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning:

  • om du får symtom på en allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaktisk chock), såsom

  • om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering, eftersom Cefadroxil Sandoz i sällsynta fall kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras.

  • om du märker blod i urinen eller grumlig urin, om du producerar lite eller ingen urin eller om du har smärtor i nedre delen av ryggen. Detta kan vara symtom på njurproblem.

  Ovanstående biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare.


  Du bör också kontakta läkare omgående om du märker något av följande symtom:

  • långvarig eller svår diarré

  • en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis könsorganen.

  • om du märker att din hud är ovanligt blek eller gulaktig och du upplever svaghet eller andfåddhet. Detta kan vara symtom på en minskning av antalet röda blodkroppar i ditt blod.

  Ovanstående biverkningar förekommer hos ett okänt antal användare.

  Övriga biverkningar:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Diarré, magsmärtor, illamående, kräkningar och sura uppstötningar.

  • Inflammation i tungan.

  • Hudutslag, nässelutslag och klåda.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • Feber, allmän sjukdomskänsla med eller utan svullna körtlar i nacken eller muskelvärk (serumsjuka)

  • Ledvärk

  • Svampinfektioner i underlivet och munnen.

  • Oförklarliga blåmärken eller blödningar som kan ha orsakats av minskat antal blodplättar i blodet, vilka hjälper blodet att koagulera

  • En ökning av vissa vita blodkroppar, vilket kan upptäckas i ett blodprov

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Huvudvärk, yrsel, nervositet, sömnlöshet, trötthet.

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • Ökad mängd av vissa leverenzymer (som visar hur levern fungerar och kan upptäckas i blodprov).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  Hur Cefadroxil Sandoz ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Senaste revision.

  2015-10-14

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.