Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Brufen Retard Depottablett 800mg Plastburk, 100depottabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ibuprofen Varunummer: 463273 Apotekets varuid: 13163
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Brufen Retard är och vad det används för

  Brufen Retard tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska / antireumatiska läkemedel). Brufen Retard är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.

  Brufen Retard används vid symtomatisk behandling av smärta och inflammation vid reumatism (reumatoid artrit) samt vid ledförslitning (artros) hos vuxna.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Brufen Retard

  800 mg Depottablett
  ibuprofen

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig . Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Brufen Retard är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Brufen Retard
  3. Hur du använder Brufen Retard
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Brufen Retard ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Brufen Retard är och vad det används för

  Brufen Retard tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska / antireumatiska läkemedel). Brufen Retard är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.


  Brufen Retard används vid symtomatisk behandling av smärta och inflammation vid reumatism (reumatoid artrit) samt vid ledförslitning (artros) hos vuxna.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Brufen Retard

  Använd inte Brufen Retard

  • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • under de tre sista månaderna av graviditeten

  • om du har någon sjukdom med ökad blödningsbenägenhet

  • om du har svår lever- eller njursjukdom

  • om du har svår hjärtsvikt

  • om du har magsår, tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med Brufen Retard eller liknande läkemedel

  • om du fått allergiska symtom (t.ex. andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetyl-salicylsyra eller liknande medel mot inflammation.

  Varningar och försiktighet

  Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brufen Retard om du:

  • om du har vissa störningar i immunsystemet (olika bindvävsstörningar, systemisk lupus erythematosus (SLE), tillstånd där immunsystemet påverkar bindväven vilket resulterar i ledsmärta, hudförändringar och störningar i andra organ) eftersom det kan öka risken för icke bakteriell hjärnhinneinflammation

  • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

  • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive "mini-stroke" eller transitorisk ischemisk attack (TIA))

  • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare

  • om du har astma, kronisk rinit (kroniskt täppt och rinnande näsa) eller allergiska sjukdomar eftersom Brufen Retard kan orsaka andningssvårigheter, utslag eller en allvarlig allergisk reaktion när du har någon av dessa tillstånd

  • om du har inflammatoriska tarmsjukdomar, tidigare haft magsår eller andra tendenser för ökad blödning.

  • Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.

  • Brufen Retard kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel maskera tecken på infektion.

  • Patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, särskilt äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken, särskilt om symtomen uppstår i början av behandlingen.

  • Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

  • Vid vattkoppor bör läkemedlet inte användas.

  • Detta läkemedel tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan minska fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas, se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.

  • Sluta att ta Brufen Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

  • Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Brufen Retard och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna vilket också kan omfatta ansiktet och läpparna (erythema multiforme, Steven-Johnsons syndrom). Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med vävnadsdöd (nekros) i huden, subkutan vävnad och muskler.

  • Brufen Retard kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

  • Försiktighet ska vidtas för uttorkade patienter eftersom det finns en risk för nedsatt njurfunktion.

  Barn och ungdomar

  Brufen Retard bör inte användas till barn under 12 år. Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos ungdomar som är uttorkade.

  Andra läkemedel och Brufen Retard

  Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

  Brufen Retard kan påverka eller påverkas av behandling med vissa läkemedel, t ex mot:

  • tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

  • manodepressiv sjukdom (litium)

  • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

  • värk (acetylsalicylsyra)

  • antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, dikumarol, warfarin, tiklopidin)depression (så kallade SSRI – selektiva serotoninåterupptagshämmare)

  • depression (så kallade SSRI - selektiva serotoninåterupptagshämmare)

  • läkemedel som sänker högt blodtryck inklusive vattendrivande läkemedel (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex. losartan)

  • inflammation (kortikosteroider)

  • svampinfektioner (t.ex. vorikonazol och flukonazol)

  • diabetes (sulfonureider)

  • HIV-infektion (zidovudin).

  Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Brufen. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Brufen med andra läkemedel.

  Brufen Retard med mat, dryck och alkohol

  Brufen Retard kan tas tillsammans med mat och dryck.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Gravida kvinnor ska inte använda Brufen Retard under de tre sista månaderna av graviditeten.

  Intag av Brufen Retard ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


  Ibuprofen går över i modersmjölk. Användning rekommenderas därför inte vid amning. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Brufen Retard under amning.


  Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Brufen Retard kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som synrubbning, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Brufen Retard


  Ta alltid Brufen Retard enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år: 2 tabletter varje kväll (eventuellt 1 tablett på morgonen och 2 tabletter till kvällen). Maximal dygnsdos är 2400 mg. För att undvika en övergående brännande känsla i svalg eller mun, ska tabletterna sväljas hela och sköljas ned med minst ett halvt glas vatten.

  Ta Brufen Retard med mat om du har känslig mage.


  Om du har allvarlig lever- eller njursjukdom eller är äldre bestämmer din läkare lämplig lägsta möjliga dos.

  Användning för barn och ungdomar

  Brufen Retard bör inte ges till barn under 12 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Brufen Retard

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, öronbrus, förvirring och synrubbningar. Vid höga doser har medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urin, frusenhet och andningssvårigheter rapporterats.

  Om du har glömt att ta Brufen Retard

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket allvarliga biverkningar


  Sluta att ta Brufen Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem) (en mindre vanlig biverkan)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  • Brufen Retard kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos) med sänkt motståndskraft mot infektioner som följd (en mindre vanlig biverkning). Du ska omedelbart kontakta din läkare om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Det är viktigt att du informerar din läkare om dina läkemedel.

  • Allvarliga förändringar i huden och slemhinnorna såsom epidermal nekrolys och/eller erythema multiforme har rapporterats (en mycket sällsynt biverkning). Sluta ta Brufen Retard och kontakta läkare om du får utslag eller sår i slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna, och kan även involvera ansiktet och läpparna. Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med vävnadsdöd (nekros) i huden, subkutan vävnad och muskler.


  Övriga biverkningar

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Huvudvärk, yrsel

  • Mag-tarmbiverkningar (matsmältningsproblem, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor, väderspänningar, förstoppning, svart avföring, blödning från mage och tarm, blodiga kräkningar)

  • Trötthet

  • Hudutslag .

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Allergisk snuva

  • Sömnlöshet, lätt oro

  • Synrubbningar, hörselskador

  • Kramp i luftrören, astma

  • Sår i munslemhinnan, magsår, brustet magsår, inflammation i magslemhinnan

  • Inflammation i levern, gulsot, onormal leverfunktion

  • Klåda, små blödningar i hud och slemhinnor

  • Ljuskänslighet

  • Nedsatt njurfunktion

  • Blodbildsförändringar

  • Anemi (en minskning av antalet röda blodkroppar eller hemoglobin vilket kan göra huden blek och kan leda till svaghet)

  • Dåsighet

  • Myrkrypningar

  • Hörselförlust.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till1 av 1000 användare):

  • Icke bakteriell hjärnhinneinflammation

  • Allergisk reaktion

  • Depression, förvirring

  • Synnedsättning, tinnitus (ringande i öronen), yrsel

  • Leverskador och vätskeansamling i kroppen.

  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare):

  • Inflammation i bukspottkörteln, nedsatt leverfunktion.

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Tarminflammation och Crohns sjukdom

  • Hjärtsvikt, hjärtinfarkt, högt blodtryck.

  Observera att Brufen Retard kan förlänga blödningstiden.


  Högt blodtryck och hjärtsvikt samt försämring av sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (tarmsjukdom) har rapporterats vid behandling med läkemedel mot smärta (NSAID).


  I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.


  När NSAID används kan en infektionsrelaterad inflammation i huden utvecklas eller förvärras (t.ex. kan ett tillstånd såsom nekrotiserande fasciit utvecklas vilket kännetecknas av intensiv smärta, hög feber, svullen och varm hud, blåsbildning, vävnadsdöd). Om tecken på en infektion uppkommer eller blir värre under användning av ibuprofen rekommenderas du att besöka din läkare omedelbart.


  Läkemedel som Brufen Retard kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Brufen Retard ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Tryckförpackning: Förvaras vid högst 25 ºC i originalförpackningen (fuktkänslig).

  Plastburk: Förvaras vid högst 25 ºC. Tillslut burken väl (fuktkänslig).


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ibuprofen.

  • Övriga innehållsämnen är xantangummi, povidon, stearinsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk, hypromellos, titandioxid (färgämne E 171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita, ovala, filmdragerade depottabletter.


  30 tabletter (tryckförpackning)

  100 tabletter (plastburk)


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  BGP Products AB

  Box 1498

  171 29 Solna


  Tillverkare:

  FAMAR S.A., Anthousa Attiki, Grekland


  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.