Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bovilis® Ringvac vet. Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Injektionsflaskor 1x5doser

150:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varunummer: 008506 Apotekets varuid: 6523
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Vaccin mot ringorm hos nötkreatur orsakad av Trichophyton verrucosum både i friska och ringormsmittade besättningar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Intervet International BV

  PO Box 31

  NL-5830 AA Boxmeer

  Nederländerna

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Bovilis Ringvac vet.pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


  1 ml beredd vaccinlösning innehåller:

  Aktiv substans:

  ≥7 x 106 och ≤21x106 levande försvagade mikrokonidier av Trichophyton verrucosum stam 130.


  Hjälpämnen:

  Gelatin, sackaros, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdivätefosfat, vatten för injektionsvätskor.

  4. INDIKATION(ER)

  Vaccin mot ringorm hos nötkreatur orsakad av Trichophyton verrucosum både i friska och ringormsmittade besättningar.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  I vissa fall kan en övergående krusta på injektionsstället förekomma. Vid vaccination av djur som uppvisar kliniska symtom kan vid enstaka tillfällen övergående förvärrade skador ses.

  Mycket sällsynta fall av överkänslighetsreaktioner med dödsfall har rapporterats.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Nötkreatur

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Omskakas väl före användning. Injektionen ges intramuskulärt i halsmuskulaturen.


  Dosering:

  Kalvar upp till 4 månader: 2 ml

  Äldre djur: 4 ml


  En förpackning med 10 ml ger 5 kalvdoser eller 2,5 doser till äldre djur

  En förpackning med 40 ml ger 20 kalvdoser eller 10 doser till äldre djur.


  Hela besättningen vaccineras 2 gånger med 10-14 dagars mellanrum. Senare vaccineras endast nyfödda kalvar och djur som köps in. Det är inte nödvändigt att vaccinera djur som tidigare har haft ringorm.


  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Injicera vaccinet intramuskulärt, företrädesvis i halsmuskulaturen av hänsyn till hudkvaliteten.

  Lös det frystorkade vaccinet i den medföljande spädningsvätskan.


  Beredning av vaccin:

  Sug upp ca hälften av spädningsvätskan och för över denna till glasflaskan med frystorkat vaccin. Efter att denna blandning har lösts upp förs den tillbaka till flaskan med resterande spädningsvätska.

  Skaka vaccinet väl före användning.


  Bästa möjliga effekt uppnås om man utöver vaccination grundligt rengör och desinficerar stall och inredning för att inaktivera ringormsporer i miljön.

  10. KARENSTIDER

  Kött och slaktbiprodukter: Noll dagar

  Mjölk: Noll dagar

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).

  Förvaras i ytterkartongen.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

  Hållbarhet efter spädning eller beredning enligt anvisning: 6 timmar

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  När man vaccinerar en ringormsinfekterad besättning, kan en del djur som vaccineras befinna sig i inkubationsstadiet av sjukdomen. Några av dessa kan, trots vaccinering, få tecken på ringorm på grund av den naturliga infektionen. Dessa djur kommer att utveckla immunitet antingen från vaccinet eller som följd av den naturliga infektionen.


  Läkemedel med hämmande effekt på immunsystemet ska ej ges före eller efter vaccination.


  Vaccination under de sista två dräktighetsmånaderna bör undvikas.


  Använd gummihandskar vid administrering. Vid spill på hud skölj av med rikligt med vatten. Vid spill i ögon skölj med fysiologisk koksaltlösning.


  Vid överdosering med 10 gånger normal dos har endast lokala reaktioner i form av skorpa på injektionsstället och en svag temperaturökning visat sig.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-03-16

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


  Förpackningsstorlekar:

  Kartong innehållande:

  Frystorkat pulver och spädningsvätska till 1 x 5 doser

  Frystorkat pulver och spädningsvätska till 201 x 5 doser

  Frystorkat pulver och spädningsvätska till 1 x 20 doser

  Frystorkat pulver och spädningsvätska till 76 x 20 doser


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Frystorkat pulver: Grå-vit pellet.

  Utseende efter beredning: Grå-vit, homogensuspension.


  Ombud:

  Intervet AB

  Box 6195

  102 33 Stockholm

  Tel: 08- 522 216 60

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.