Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bifluorid 12 Dentalsuspension Engångsförpackning, 50x65mg

Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumfluorid, Kalciumfluorid Varunummer: 019064 Apotekets varuid: 19037
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Bifluorid 12 är och vad det används för

  Bifluorid 12 dentalsuspension används för att stärka tandemaljen mot hål i tänderna.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Bifluorid 12

  dentalsuspension
  natriumfluorid, kalciumfluorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till tandläkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med tandläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bifluorid 12 är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bifluorid 12
  3. Hur du använder Bifluorid 12
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bifluorid 12 ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bifluorid 12 är och vad det används för

  Bifluorid 12 dentalsuspension används för att stärka tandemaljen mot hål i tänderna.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Bifluorid 12

  Använd inte Bifluorid 12

  - om du är allergisk mot natriumfluorid, kalciumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du har fläckar på tandemaljen orsakade av för mycket tillförsel av fluor s.k. emaljfluoros.

  - om du har sår i munslemhinnan och tandköttet.

  Varningar och försiktighet

  - Undvik munhygieniska produkter (tandborstning) i 24 timmar efter applicering.

  - Vissa andra fluoridpreparat som t ex fluoridgeler ska inte användas samma dag som

  Bifluorid 12 suspension har applicerats.

  - För att undvika ansamling av fluorid rekommenderas att regelbundet intag av

  fluoridtabletter avbryts under några dagar efter applikation av Bifluorid 12.

  Bifluorid 12 med mat och dryck

  Du bör inte äta inom 4 timmar efter applicering. Frukt som inte behöver tuggas kan dock förtäras som mos eller dryck.

  Graviditet och amning

  Det finns inga kända risker med att använda Bifluorid 12 under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga tandläkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Bifluorid 12 påverkar inte din förmåga att framföra motorfordon eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Bifluorid 12

  Använd alltid detta läkemedel enligt tandläkarens anvisningar. Rådfråga tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Bifluorid 12 ska alltid ges av tandläkare eller tandvårdspersonal.

  Dosen bestäms av din tandläkare som avpassar den individuellt för dig.

  För information om hur Bifluorid 12 används, se bruksanvisning sist i bipacksedeln.

  Om du använt för stor mängd av Bifluorid 12

  Om du fått i dig för stor mängd av läkemedlet kan kväljningar, illamående och diarré uppkomma.


  Om du fått i dig för stor mängd eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, tandläkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): I mycket sällsynta fall har svullnad (angioödem) i munhåla/svalg rapporterats efter användning av natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.


  Sluta att ta Bifluorid och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Hos personer som lätt får allergiska reaktioner har det i vissa fall, särskilt efter hög dosering, observerats svullnad i munslemhinnan efter applikation av Bifluorid 12.


  Personer med känslig mage kan vid hög dosering få kräkreflexer.


  Skulle biverkningsreaktioner uppkomma kan Bifluorid 12 snabbt tas bort genom noggrann tandborstning och upprepad sköljning av munhålan.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Bifluorid 12 ska förvaras

  Tillslut flaskan väl efter användning. Ljuskänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan/engångsförpackningen.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Observera att bruten förpackning ska användas inom ett år.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna i 1 g Bifluorid 12 är natriumfluorid 60 mg och kalciumfluorid 60 mg

  • Övriga innehållsämnen är etylacetat, pyroxylin, kolloidal kiseldioxid, nejlikolja

  Läkemedlets förpackningsstorlekar

  Originalförpackning innehållande 4 g Bifluorid 12 (5 ml glasflaska) och 10 ml lösningsmedel för rengöring av instrument och Pele Tim-skumkulor för applicering.


  Refillförpackning innehållande 10 g Bifluorid 12 (10 ml glasflaska).


  Förpackning innehållande 3 x 10 g Bifluorid 12 (glasflaskor 3 x 10 ml) och 10 ml lösningsmedel för rengöring av instrument och Pele Tim-skumkulor för applicering.


  Engångsförpackning (65 mg), 50 st och 200 st. Engångspenslar medföljer förpackningen.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  VOCO GmbH

  P O Box 767

  27457 Cuxhaven

  Tyskland


  Information lämnas av:

  Meda AB

  Pipers väg 2

  Box 906

  170 09 Solna

  Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-14


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  • Ytor som ska behandlas rengörs (plack avlägsnas) och torkas väl med luft.

  • Bifluorid 12 måste omskakas väl före användning. Fasta partiklar måste lösas upp ordentligt.

   Flaska:
   Två metallkulor underlättar ordentlig omskakning. Suspensionen måste vara flytande på så sätt att den lätt rinner ut ur pipetten efter omskakningen.

  • Flaska: Bifluorid 12 droppas på en borste, bomullstopp eller Pele Tim –skumkula.

   Engångsförpackning: Riv loss en engångsdos med hjälp av perforeringen, och vänd sidan med text på uppåt. Tryck hål på folien med hjälp av Mikro Tim -engångspensel, fukta borsten i dentalsuspensionen genom cirkelrörelser. Engångspenslar medföljer förpackningen.

  • Dentalsuspensionen appliceras som ett tunt lager på ytan som ska behandlas. OBS: För tjocka lager separerar lätt!

  • Fluoridsuspensionen får absorbera i 10-20 sekunder och torkas sedan med luft.

  • Bifluorid 12 ska vara tunnflytande efter omskakning. Vid behov används några droppar av för ändamålet medföljande lösningsmedel. Lösningsmedlet används även för rengöring av instrument mm.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.