Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

bicaVera 2,3% Glucose Peritonealdialysvätska Tvåkammarpåse (Stay Safe), 4x2000ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumklorid, Kalciumklorid, Glukos, Magnesiumklorid, Natriumvätekarbonat Varunummer: 374441 Apotekets varuid: 7773
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad bicaVera är och vad det används för

  bicaVera används vid rening av blod via bukhinnan (peritoneum) hos patienter med kronisk njursvikt. Denna typ av blodrening kallas peritonealdialys.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  bicaVera 2,3% Glucose, 1,75 mmol/l Calcium

  peritonealdialysvätska

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersona eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad bicaVera är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder bicaVera
  3. Hur du använder bicaVera
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur bicaVera ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad bicaVera är och vad det används för

  bicaVera används vid rening av blod via bukhinnan (peritoneum) hos patienter med kronisk njursvikt. Denna typ av blodrening kallas peritonealdialys.

  2. Vad du behöver veta innan du använder bicaVera

  Använd inte bicaVera 2,3% Glucose, 1,75 mmol/l Calcium

  • om du har allvarlig kaliumbrist i blodet

  • om du har ett stort kalciumöverskott i blodet

  • om du har för låg kroppsvätskevolym

  • om du har lågt blodtryck


  Peritonealdialysbehandling ska inte påbörjas vid


  • förändringar i buken eller i bukhålan som inkluderar:

   • skador eller efter operation,

   • allvarliga brännskador

   • utbredda inflammationer av huden

   • bukhinneinflammation

   • icke-läkande vätskande sår

   • navel-, ljumsk- eller diafragmabråck

   • tumörer i buken

  • inflammatoriska tarmsjukdomar

  • tarmvred

  • om du har en lungsjukdom, i synnerhet lunginflammation

  • blodförgiftning

  • extremt höga fettvärden i blodet

  • fall av urinförgiftning i blodet som inte kan kontrolleras med peritonealdialys

  • allvarlig undernäring och viktminskning i synnerhet då tillräckligt proteinintag via maten inte är möjligt.

  Varningar och försiktighet

  Informera din läkare omedelbart

  • om din elektrolythalt (salthalt) minskar kraftigt på grund av kräkning och/eller diarré

  • om du har en inflammation i bukhålan. Detta kännetecknas av grumligt utflöde, buksmärta, feber, allmän sjukdomskänsla eller i mycket sällsynta fall blodförgiftning.

   Dräneringspåsen med det grumliga dialysatet ska tas med till din läkare.


  Peritonealdialys kan leda till förlust av proteiner och vattenlösliga vitaminer. För att undvika näringsbrist rekommenderas fullgod diet eller näringstillskott.


  Elektrolyt (salt) balans, blodvärden, njurfunktion, kroppsvikt och näringsstatus kommer att kontrolleras av din läkare.

  Andra läkemedel och bicaVera

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Peritonealdialys kan påverka effekten av andra läkemedel och din läkare kan behöva ändra deras dosering. Detta är speciellt viktigt för:

  • Hjärtmedicin, t ex digitalis. Din läkare kommer att kontrollera din kaliumnivå i blodet och vidta nödvändiga åtgärder om det behövs.

  • Mediciner som påverkar kalciumnivån, t ex de som innehåller kalcium eller vitamin D.

  • Mediciner som ökar urineringen, t ex de som innehåller hydroklortiazid.

  • Mediciner som tas genom munnen och sänker blodsockernivån eller insulin. Din blodsockernivå ska mätas regelbundet.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Om du är gravid eller ammar ska du bara använda bicaVera om din läkare anser det absolut nödvändigt eftersom erfarenheten är begränsad.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid användning enligt läkarens ordination påverkar bicaVera inte förmågan att framföra fordon eller hantera maskiner.


  3. Hur du använder bicaVera

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Din läkare kommer att anpassa metod, hur länge och hur ofta dialysen ska ske samt vilken volym som behövs och hur länge lösningen ska behållas i bukhålan, till dina behov.


  Om du upplever spänningar i bukhålan måste dialysvolym minskas.


  Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD)

  • Vuxna: Vanlig dos är 2000 – 2500 ml dialysvätska fyra gånger dagligen, beroende på kroppsvikt och njurfunktion. Peritonealdialysbehandlingen pågår dygnet runt. Lösningen behålls i bukhålan 2-10 timmar varefter den töms.

  • Barn upp till 18 års ålder: Läkaren anpassar den volym av dialyslösningen som behövs beroende på barnets ålder, längd och kroppsvikt. Den rekommenderade dosen är 30 – 40 ml/kg kroppsvikt.


  Automatisk peritonealdialys (APD)

  Påsbyten kontrolleras automatiskt av maskinen under natten. bicaVera sleep safe ska användas till detta.


  Använd bara bicaVera i bukhålan.


  Använd endast bicaVera om lösningen är klar och förpackningen är oskadad.


  bicaVera tillhandahålls i en dubbelkammarpåse. Lösningarna i de två kamrarna måste blandas före användning enligt anvisningarna.


  Hanteringsanvisningar


  stay safe systemet för kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD)

  Vätskepåsen ska först värmas till kroppstemperatur. Uppvärmning ska göras med en därtill avsedd värmeplatta. Det tar ca 120 minuter (2 timmar) att värma upp en 2000 ml påse från en utgångstemperatur på 22ºC. Mer detaljerad information finns i bruksanvisningen för värmeplattan. Mikrovågsugn får inte användas på grund av risken för lokal överhettning. Efter värmning av vätskepåsen kan påsbytet påbörjas.


  1. Beredning av lösningen

  • Placera påsen på fast underlag.

  • Öppna påsens ytterförpackning och öppna förpackningen till desinfektionshylsan.

  • Kontrollera vätskepåsen före användning (etikett, utgångsdatum, att vätskan inte är grumlig, att påsen inte är skadad).

  • Tvätta händerna med desinficerande tvållösning.

  • Rulla ihop påsen från ett av de övre hörnen tills svetsfogen mellan kamrarna öppnas. Lösningarna i de båda kamrarna blandas automatiskt.

  • Rulla sedan ihop påsen från den övre kanten tills svetsfogen i den nedre triangeln är helt öppen.

  • Den färdigblandade lösningen skall användas direkt och inom högst 24 timmar efter blandning!


  2. Förberedelse inför påsbyte

  • Häng vätskepåsen upptill på droppställningen, rulla upp slangen från vätskepåsen och placera flödesväljaren i hållaren. Häng dräneringspåsen nertill på droppställningen efter att slangen till dräneringspåsen rullats upp. Sätt in desinfektionshylsan i hållaren.

  • Placera kateterförlängningen i hållaren.

  • Desinficera händerna och ta bort skyddsproppen från flödesväljaren.

  • Anslut kateterförlängningen till flödesväljaren.


  3. Utflöde

  • Öppna klämman på kateterförlängningen, läge ”1 fylld”. Utflödet inleds.


  4. Spolning

  • Vrid flödesväljaren medsols till läge ”2 fyllda". Spolning sker från vätskepåse till dräneringspåse (ca 5 sek).


  5. Inflöde

  • Vrid flödesväljaren till läge “ej fylldhalvfylldfylld”. Du får nu förbindelse mellan vätskepåse och kateter.


  6. Automatisk förslutning

  • Vrid flödesväljaren till läge ”4 fyllda”, kateterförlängningen försluts då automatiskt genom att en propp förs in i kateterförlängningen.


  7. Frånkoppling

  • Skruva loss kateterförlängningen från flödesväljaren och skruva fast kateterförlängningen på den nya desinfektionshylsan.


  8. Stängning av flödesväljaren

  • Stäng flödesväljaren med den öppna änden av den använda desinfektionshylsans skyddspropp, som sitter i det högra fästet på hållaren.


  9. Kontrollera den urtappade dialysvätskan och släng avfallet.


  sleep safe systemet för automatisk peritonealdialys (APD)

  Vid automatisk peritonealdialys (APD) värms vätskan automatiskt upp av sleep safe maskinen.


  1. Beredning av lösningen
   På samma sätt som för stay safe systemet, instruktioner se ovan

  2. Rulla upp slangen från påsen

  3. Ta bort skyddsproppen

  4. Sätt i kopplingen i ledigt fack

  5. Påsen är nu klar att använda tillsammans med ett sleep safe set


  Varje bicaVera påse är avsedd för engångsbruk och oanvänd vätska måste kasseras.


  Efter anpassad träning i handhavande kan bicaVera användas självständigt i hemmet. Var noga med att följa alla tillvägagångssätt du lärde dig under träningen. Aseptisk teknik måste bibehållas under påsbytet för att minimera risken för infektioner.


  Kontrollera alltid om dialysatet i dräneringspåsen är grumligt, se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”.

  Om du använt för stor mängd av bicaVera

  Om för mycket dialyslösning infunderas kan den lätt tömmas i dräneringspåsen. Om däremot påsbyten skett för ofta bör du kontakta din läkare eftersom detta kan leda till uttorkning och/eller obalans i elektrolytnivåerna.

  Om du har glömt att använda bicaVera

  Försök att hålla den ordinerade totala dygnsdosen av dialysvolymen för att undvika livshotande följder. Kontakta din läkare om du är osäker.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan uppträda som en följd av behandlingen:

  • bukhinneinflammation med tecken på grumligt dialysat, buksmärta, feber, allmän sjukdomskänsla eller i mycket sällsynta fall blodförgiftning. Dräneringspåsen med det grumliga dialysatet ska tas med till din läkare.

  • inflammation i huden runt dialyskatetern (vid utgångsstället och längs tunneln). Kännetecken för detta är rodnad, svullnad, smärta, vätskning eller sårskorpor

  • bråck i bukväggen


  Vid minsta tecken på dessa biverkningar ska du omedelbart kontakta din läkare.


  Andra biverkningar till följd av behandlingen är:

  • problem med in- och utflöde av dialyslösningen

  • diarré

  • förstoppning

  • andnöd

  • utvidgad buk och känsla av uppkördhet

  • smärta i skuldrorna


  Följande biverkningar kan uppträda när bicaVera används:

  • kaliumbrist

  • kalciumöverskott om kalciumintaget är för högt

  • för låga nivåer av kroppsvätska, vilket kan resultera i snabb viktminskning, lågt blodtryck, ökad puls

  • för höga nivåer av kroppsvätska vilket kan resultera i vatten i vävnad och lungor, högt blodtryck, andnöd

  • höga blodsockernivåer

  • förhöjda nivåer av blodfetter

  • viktökning


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur bicaVera ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på påsen och kartongen.

  Förvaras vid lägst 4ºC.

  Den färdigblandade lösningen skall användas omedelbart och inom högst 24 timmar efter blandning.

  Får användas endast om lösningen är klar och förpackningen är oskadad.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Vad bicaVera innehåller


  • De aktiva substanserna i en liter färdigblandad peritonealdialysvätska är:

  Glukos monohydrat

  25 g

  (motsvarar 22,73 g glukos)

  Natriumklorid

  5,786 g

  Natriumvätekarbonat

  2,940 g

  Kalciumkloriddihydrat

  0,2573 g

  Magnesiumkloridhexahydrat

  0,1017 g


  Detta motsvarar ett elektrolytinnehåll av:

  126,1 mmol/l glukos, 134 mmol/l natrium, 1,75 mmol/l kalcium, 0,5 mmol/l magnesium, 104,5 mmol/l klorid och 34 mmol/l vätekarbonat.


  • Övriga innehållsämnen i bicaVera är vatten för injektion, saltsyra, natriumhydroxid och koldioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  bicaVera är en peritonealdialysvätska. Lösningen är klar och färglös.

  Den teoretiska osmolariteten i en färdigblandad lösning är 401 mosm/l och pH är ca 7,40.


  bicaVera tillhandahålls i en dubbelkammarpåse. Den ena kammaren innehåller den alkaliska vätekarbonatlösningen, den andra kammaren innehåller den sura glukosbaserade elektrolytlösningen i förhållandet 1:1.


  bicaVera tillhandahålls i följande förpackningar och system:

  stay safe

  sleep safe

  4 påsar à 1500 ml

  4 påsar à 2000 ml

  4 påsar à 2500 ml

  4 påsar à 3000 ml

  4 påsar à 1500 ml

  4 påsar à 2000 ml

  4 påsar à 2500 ml

  4 påsar à 3000 ml

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Tyskland


  Tillverkare

  Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Tyskland


  Övriga upplysningar

  Fresenius Medical Care Sverige AB

  Djupdalsvägen 1

  192 51 Sollentuna

  Sverige

  Fresenius Medical Care
  Suomi Oy

  Gjuterivägen 13 b B

  00380 Helsingfors

  Finland


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  B & NL:

  bicaVera 2,3 % glucose, 1,75 mmol/l calcium, oplossing voor peritoneale dialyse

  D, A, B & L:

  bicaVera 2,3 % Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, Peritonealdialyselösung

  DK:

  bicaVera 2,3 % Glucose, 1.,75 mmol/l Calcium, Peritonealdialysevæske

  E:

  bicaVera 2,3 % glucosa, 1,75 mmol/l calcio. Solución para diálisis peritoneal

  F & B:

  bicaVera 2,3 % Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, solution pour dialyse péritonéale

  FIN:

  bicaVera 2,3 % glukoosi, 1,75 mmol/l calcium, peritoneaalidialyysineste

  GB:

  bicaVera 2.3 % glucose, 1.75 mmol/l Calcium, Solution for peritoneal dialysis

  GR & CY:

  bicaVera 2.3 % σε Γλυκόζη, 1.75 mmol/l Ασβέστιο, Διάλυµα για περιτovαϊκή κάθαρση

  I:

  bicaVera 2,3 % Glucosio, 1,75 mmol/l Calcio, Soluzione per dialisi peritoneale

  IS:

  bicaVera 2,3 % Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, kviðskilunarlausn

  N:

  bicaVera 2,3 % glukose, 1,75 mmol/l kalcium, peritonealdialysevæske

  P:

  bicaVera 2,3 % Glucose, 1,75 mmol/l Cálcio. Solução para diálise peritoneal

  S:

  bicaVera 2,3 % Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, peritonealdialysvätska


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-01-19


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.