Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

BEROMUN Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1mg Injektionsflaska + ampull, 4x(I+II)

88437:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Tasonermin Varunummer: 493098 Apotekets varuid: 21067
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Beromun är och vad det används för

  Beromun innehåller det aktiva ämnet tasonermin (tumörnekrotiserande faktor alfa-1a), som produceras genom rekombinant DNA-teknik. Det hör till en grupp läkemedel som kallas immunstimulerare, som hjälper kroppens immunsystem att bekämpa cancerceller.

  BEROMUN används tillsammans med läkemedel som innehåller melfalan, för att behandla mjukdelssarkom i arm och ben. Genom att reducera storleken på tumören, ges behandlingen för att underlätta kirurgiskt borttagandet av tumören eller för att förhindra svår skada på omgivande friska vävnader och därmed försena eller motverka behovet av amputation av arm eller ben.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Beromun

  1 mg/5 ml pulver och vätska till infusionsvätska
  tasonermin
  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

  - Om du får biverkningar, tala med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Beromun är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Beromun
  3. Hur du använder Beromun
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Beromun ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Beromun är och vad det används för

  Beromun innehåller det aktiva ämnet tasonermin (tumörnekrotiserande faktor alfa-1a), som produceras genom rekombinant DNA-teknik. Det hör till en grupp läkemedel som kallas immunstimulerare, som hjälper kroppens immunsystem att bekämpa cancerceller.


  BEROMUN används tillsammans med läkemedel som innehåller melfalan, för att behandla mjukdelssarkom i arm och ben. Genom att reducera storleken på tumören, ges behandlingen för att underlätta kirurgiskt borttagandet av tumören eller för att förhindra svår skada på omgivande friska vävnader och därmed försena eller motverka behovet av amputation av arm eller ben.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Beromun

  Använd inte Beromun

  - om du är allergisk (överkänslig) mot tasonermin eller mot något av övriga innehållsämnen i Beromun (som humant serumalbumin)

  - om du har allvarliga hjärtproblem

  - om du har en allvarlig lungsjukdom

  - om du har eller nyligen haft magsår

  - om dina värden på olika blodkroppar är alltför låga eller om du har blödningar

  - om du har medelsvår eller svår lever- eller njursjukdom

  - om du inte kan använda kärlsammandragande preparat (används för att höja lågt blodtryck), antikoagulantia (läkemedel som verkar hämmande på blodets förmåga att levra sig) eller radioaktiva markörer

  - om du samtidigt behandlas med läkemedel som har skadliga effekter på hjärtat

  - om du har förhöjda nivåer av kalcium i blodet

  - om du har en infektionssjukdom och antibiotika ej har effekt

  - om du har en uttalad svullnad i den sjuka armen eller benet p.g.a. lokal vätskeansamling eller har uttalad vätskeansamling i buken

  - om du är gravid eller planerar att bli gravid

  - om du ammar måste du avstå från att amma under åtminstone 7 dagar efter behandling med Beromun

  Varningar och försiktighet

  Beromun kommer att tillföras av en läkare som är erfaren och kunnig i tekniken isolerad regional perfusion (ILP). Denna teknik säkerställer att Beromun begränsas till den sjuka armen eller benet.


  Det är viktigt att det inte når resten av kroppen, eftersom detta så kallade systemläckage kan orsaka allvarliga biverkningar på viktiga organ i kroppen.


  Efter ILP-behandlingen får du stanna på sjukhuset 7-10 dagar. Din läkare kommer att noggrant följa ditt blodtryck, cirkulation och eventuella biverkningar. Du kan behöva stanna en kort period på intensivvårdsavdelningen direkt efter behandlingen.


  Ett tillstånd som kallas ”kompartmentsyndrom” kan utvecklas under dag 1-3 efter tillförsel av Beromun. Symtom på muskelskador i den behandlade kroppsdelen, inkluderar smärta, svullnad och neurologiska symtom (t ex känselbortfall, förlamning). Detta ska omedelbart rapporteras till behandlande läkare.

  Andra läkemedel och Beromun

  Tala om för läkare om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder mediciner som sänker blodtrycket (medel mot högt blodtryck).


  Vid ILP-behandling får du också läkemedel för att kontrollera smärta, feber, blodtryck, blodkoagulation och även narkosmedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Du får inte använda Beromun om du är gravid.

  Du får inte amma under åtminstone de 7 första dagarna efter behandling med Beromun.

  Beromun innehåller natrium

  Beromun innehåller 77 mg (3,3 mmol) natrium per rekommenderad dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats en saltfattig kost.

  Behållaren för detta läkemedel innehåller latexgummi, som kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.


  3. Hur du använder Beromun

  Beromun och den tumörhämmande substansen melfalan tillförs med en teknik, som kallas isolerad regional perfusion (ILP). Under medicineringen kommer du att vara nedsövd med hjälp av narkosmedel.


  Blodflödet till och från den sjuka armen eller benet kommer att snöras av med klämmor under operationen. Blodet tillförs syre från en hjärt-lung-maskin och pumpas till den sjuka kroppsdelen via en kateter i det största ingående blodkärlet (artären), medan det dräneras (pumpas ut) från det största utgående blodkärlet (venen), Beromun och därefter melfalan injiceras i denna krets - under totalt 90 minuter exponeras den sjuka armen eller benet för Beromun.


  Den rekommenderade dosen av Beromun beror på den sjuka kroppsdelen, vanligen 3 mg för arm och 4 mg för ben. Beromun pulver måste lösas upp före användning. Den färdiga lösningen kommer att tillföras i en artär i din sjuka arm eller ben med ILP under en initial period om 30 minuter. Därefter tillsätts melfalan och ILP-behandlingen fortsätter ytterligare 60 minuter. Slutligen, kommer kroppsdelen att sköljas för att ta bort återstoden av Beromun och melfalan.

  ILP medger att tumörceller i din kroppsdel kan utsättas för mycket höga doser Beromun och melfalan, vilket förstärker anti-cancer-effekten, men utan att de når resten av kroppen, där de skulle kunna orsaka allvarliga biverkningar.


  Vanligen får man inte en andra ILP med Beromun. Om detta sker, ges det inte förrän efter åtminstone 6 veckor efter den första ILP.

  Om du använt för stor mängd av Beromun

  Eftersom Beromun alltid ges av erfarna och kvalificerade läkare på sjukhus är en oavsiktlig överdosering inte trolig. Skulle detta trots allt inträffa kommer läkaren omedelbart att spola den sjuka kroppsdelen för att ta bort Beromun och ILP kommer att stoppas. Om det är någon risk för allvarliga biverkningar, kommer din läkare att omedelbart överföra dig till intensivvårdsavdelningen för att övervaka dig och påbörja lämplig behandling.


  Om det är ett betydande systemläckage av Beromun

  Om mer än 10% av Beromun-dosen når övriga delar av kroppen, kommer din läkare att vidta liknande åtgärder som vid överdosering.


  Om du har ytterligare frågor om användandet av detta läkemedel, fråga din läkare.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar kan orsakas av Beromun, av melfalan, av ILP-tekniken, eller av en kombination av dessa faktorer. Vissa biverkningar kan vara allvarliga, särskilt om Beromun når resten av kroppen (systemläckage). I ungefär 2% av fallen kan Beromun orsaka vävnadsskada i den behandlade kroppsdelen, som är så svår att amputation blir nödvändig. Om det finns någon risk för allvarliga biverkningar kommer din läkare att flytta dig till en intensivvårdsavdelning för noggrann övervakning och start av lämplig behandling.


  Biverkningar kan uppkomma med vissa frekvenser, som definieras enligt följande:

  mycket vanliga: mer än 1 användare av 10 påverkas

  vanliga: 1-10 användare av 100 påverkas

  mindre vanliga 1-10 användare av 1 000 påverkas

  Mycket vanliga biverkningar

  • störd hjärtrytm (arytmi)

  • illamående, kräkningar

  • leverskada

  • hudblåsor

  • feber (vanligen mild till måttlig), frossa

  • smärta i påverkad arm eller ben

  • trötthet

  Vanliga biverkningar

  • infektioner

  • lokala sårinfektioner

  • minskat antal av vissa blodkroppar och blodplättar

  • överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner)

  • nervskador

  • minskad medvetandegrad

  • huvudvärk

  • hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet eller svullnade anklar

  • blodkoagulering i artär eller ven i påverkad arm eller ben (trombos)

  • lågt blodtryck, chock

  • allvarliga andningsproblem

  • förstoppning, diarré

  • hudnekros (hud som dör) på påverkad arm eller ben

  • svullnad av anklar, fötter eller fingrar orsakat av vätskeansamling i påverkad arm eller ben

  • “kompartmentsyndrom”, ett tillstånd som kännetecknas av smärta, svullnad och neurologiska symtom, såväl som muskelskada i påverkad arm eller ben

  • muskelsmärta

  • äggvita i urinen

  • nattliga svettningar

  • vävnadsnekros (vävnad som dör) i påverkad arm eller ben, som är tillräckligt allvarlig för att kräva amputation

  Mindre vanliga biverkningar

  • blodförgiftning (sepsis)

  • vätska i lungorna

  • magvärk

  • inflammation i magslemhinnan (gastrit)

  • tillfällig förlust av finger- eller tånaglar på påverkad arm eller ben

  • njursvikt

  • blodprover som visar på förändrad njurfunktion

  • förträngning eller stängning av blodkärl i ben eller arm som leder blod från hjärtat


  Om du får biverkningar, tala med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Beromun ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i kylskåp (2ºC - 8ºC). Efter beredning bör läkemedlet användas omedelbart.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är tasonermin. Varje injektionsflaska innehåller 1 mg tasonermin. Efter upplösning innehåller varje ml lösning 0,2 mg tasonermin.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumvätefosfatdodekahydrat och humant serumalbumin.

  • Spädningsvätskan innehåller natriumklorid och vatten för injektion.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Beromun är ett vitt till gulvitt pulver för infusionslösning som tillhandahålls i injektionsflaskor av glas med gummikork och försegling med flip-off-kapsyl av aluminium.

  Varje ampull spädningsvätska innehåller 5 ml natriumkloridlösning för injektion (9 mg/ml, 0,9%).

  Varje förpackning innehåller 4 injektionsflaskor med pulver och 4 ampuller spädningsvätska

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Boehringer Ingelheim International GmbH

  Binger Strasse 173

  55216 Ingelheim am Rhein

  Tyskland


  Tillverkare

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Dr Boehringer Gasse 5-11

  1121 Vienna

  Österrike


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

  Tél/Tel: +32 2 773 33 11

  Lietuva

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Lietuvos filialas Tel: +370 37 473922

  България

  Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ -

  клон БългарияТел: +359 2 958 79 98

  Luxembourg/Luxemburg

  SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

  Tél/Tel: +32 2 773 33 11

  Česká republika

  Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

  Tel: +420 234 655 111

  Magyarország

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe

  Tel: +36 1 299 8900

  Danmark

  Boehringer Ingelheim Danmark A/S

  Tlf: +45 39 15 88 88

  Malta

  Boehringer Ingelheim Ltd.

  Tel: +44 1344 424 600

  Deutschland

  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

  Tel: +49 (0) 800/77 90 900

  Nederland

  Boehringer Ingelheim b.v.

  Tel: +31 (0) 800 22 55 889

  Eesti

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Eesti filiaal

  Tel: +372 60 80 940

  Norge

  Boehringer Ingelheim Norway KS

  Tlf: +47 66 76 13 00

  Eλλάδα

  Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

  Tηλ: +30 2 10 89 06 300

  Österreich

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Tel: +43 1 80 105-0

  España

  Boehringer Ingelheim España S.A.

  Tel: +34 93 404 58 00

  Polska

  Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

  Tel: +48 22 699 0 699

  Hrvatska

  Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

  Tel: +385 1 2444 600

  România

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Viena - Sucursala Bucuresti

  Tel: +40 21 302 2800

  Ireland

  Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

  Tel: +353 1 295 9620

  Slovenija

  Boehringer Ingelheim Pharma RCV GmbH & Co KG.,

  Podruznica Ljubljana

  Tel.: +386 1 586 40 00

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka

  Tel: +421 2 5810 1211

  Italia

  Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

  Tel: +39 02 5355 1

  Suomi/Finland

  Boehringer Ingelheim Finland Ky

  Puh/Tel: +358 10 3102 800

  Κύπρος

  Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

  Tηλ: +30 2 10 89 06 300

  Sverige

  Boehringer Ingelheim AB

  Tel: +46 8 721 21 00

  Latvija

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Latvijas filiāle

  Tel: +371 67 240 011

  United Kingdom

  Boehringer Ingelheim Ltd.

  Tel: +44 1344 424 600

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


  Denna bipacksedel finns på samtliga EU-EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  01/2014


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.