Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Benzylpenicillin Panpharma Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Injektionsflaska,10x1,2g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Bensylpenicillin Varunummer: 546838 Apotekets varuid: 22895
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD BENZYLPENICILLIN PANPHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Bensylpenicillin Panpharma är ett läkemedel som verkar mot bakterieinfektioner (antibiotika).Benzylpenicillin Panpharma används till behandling av infektioner orsakade av bensylpenicillinkänsliga bakterier.

  Bensylpencillinnatrium som finns i Benzylpenicillin Panpharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Benzylpenicillin Panpharma

  pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 0,6 g, 1,2 g, 3 g och 6 g.
  bensylpenicillinnatrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD BENZYLPENICILLIN PANPHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA
  3. HUR DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR BENZYLPENICILLIN PANPHARMA SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD BENZYLPENICILLIN PANPHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Bensylpenicillin Panpharma är ett läkemedel som verkar mot bakterieinfektioner (antibiotika).
  Benzylpenicillin Panpharma används till behandling av infektioner orsakade av bensylpenicillinkänsliga bakterier.


  Bensylpencillinnatrium som finns i Benzylpenicillin Panpharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA

  Använd inte Benzylpenicillin Panpharma

  • om du är överkänslig (allergisk) mot penicillin

  • om du tidigare har haft kraftig allergisk reaktion mot cefalosporiner (en annan typ av antibiotikum).

  Var särskilt försiktig med Benzylpenicillin Panpharma

  • om du har nedsatt njurfunktion

  • om du har hjärtsvikt

  • är över 60 år

  • planerar att ge detta läkemedel till en nyfödd

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt att läkaren känner till om du tar något av följande:

  • probenecid (ett läkemedel mot gikt som hämmar utsöndring av Benzylpenicillin Panpharma)

  • metotrexat (cytostatikum). Samtidig användning med bensylpenicillin kan förhöja effekten och toxicitet av metotrexat

  • p-piller. Effekten kan minska.

  Graviditet och amning

  Det finns en liten risk för skadliga effekter på graviditeten, fostret eller det nyfödda barnet.

  Detta läkemedel passerar i liten utsträckning över i modersmjölk. Risken för skadliga effekter på det ammande barnet synes osannolik, även om barnet kan få en påverkan på bakterieflora i tarm och mun.
  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel

  Körförmåga och användning av maskiner

  Benzylpenicillin Panpharma har liten eller ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA

  Du får injektionen av läkare eller sköterska.
  Läkaren avgör den lämpliga dosen för dig samt hur och när injektionen ska ges.


  Bensylpenicillin Panpharma är ett torrt pulver vilket läkaren eller sjuksköterskan löser upp i sterilt vatten eller annan lämplig spädningsvätska. Lösningen sprutas antingen i en blodåder eller muskel eller ges via en blodåder som droppinfusion.

  Om du har fått för stor mängd av Benzylpenicillin Panpharma:

  Eftersom injektionen ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte troligt att du får en för stor mängd.
  Om du tror att du har fått för stor mängd, måste du tala om det för den person som gett dig injektionen.
  Kramper har förekommit hos patienter som fått en injektion av mycket höga doser bensylpenicillin av misstag. I sådana fall måste behandlingen avbrytas och kramplösande behandling sättas in.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Benzylpenicillin Panpharma ha biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Tala omedelbart om för din läkare om du tror att läkemedlet gör att du känner dig sjuk, eller om du upplever något av följande:


  Allergi mot bensylpenicillinnatrium vilket kan ge följande symtom:

  • hudutslag, klåda

  • andningssvårighet eller trånghet över bröstet

  • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

  • svullnad eller rodnad i tunga

  • feber

  • ledsmärtor

  • svullna lymfkörtlar


  Vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):

  • eksem och hudutslag

  • lokala reaktioner på injektionsstället

  • flebit (inflammation i en ven)


  Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000):

  • nässelutslag

  • ökat antal vita blodkroppar


  Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

  • allvarliga allergiska reaktioner

  • brist på vita blodkroppar

  • blodbrist (anemi)

  • diarré.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR BENZYLPENICILLIN PANPHARMA SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras vid högst 25ºC.
  Beredda lösningar ska användas omedelbart.
  Används före utgångsdatum som anges på kartongen.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är bensylpenicillinnatrium

  • Inga övriga innehållsämnen

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Benzylpenicillin Panpharma är ett vitt eller nästan vitt kritallint pulver.
  Det kommer i injektionsflaskor av glas med gummipropp och aluminiumkapslar med 0,6 g, 1,6 g, 3 g eller 6 g pulver.
  Förpackningarna innehåller 10 injektionsflaskor av glas.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Panpharma SA
  Z.I. du Clairy-Luitré, 35133 Fougères
  Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-02-23


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Tillsats av 10 ml sterilt vatten till 0,6 g ger en isoton lösning


  Typ av lösning

  Beredningsanvisning

  Lösning för intravenös injektion

  0,6 g löses i ca 5-10 ml vatten för injektionsvätskor eller minst 10 ml 0,9 % natriumkloridlösning

  Lösning för intermittent infusion

  3 g löses i ca 50 ml vatten för injektionsvätskor eller minst 50 ml 0,9% natriumkloridlösning

  Lösning för intramuskulär injektion

  0,6 g löses i minst 2 ml vatten för injektionsvätskor eller 2 ml 0,5 % lidokainlösning.

  1,2 g löses i minst 4 ml vatten för injektionsvätskor eller 4 ml 0,5 % lidokainlösning.

  Lidokainlösning får ej ges intravenöst.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.