Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Beclomet® Easyhaler Inhalationspulver 200mikrogram/dos Inhalator, 200doser (med skyddsfodral)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Beklometason Varunummer: 095467 Apotekets varuid: 10914
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD BECLOMET EASYHALER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Beclomet Easyhaler är ett kortisonpreparat (kortikosteroid) som motverkar inflammation i lungorna. Genom att behandla inflammationen förebygger man astmasymtom. Därför ska Beclomet Easyhaler användas regelbundet. Full effekt kommer först efter cirka 10 dagars behandling. Beclomet Easyhaler ger inte snabb lindring vid akuta astmabesvär. Om du får en astmaattack måste du använda en annan typ av läkemedel: ett snabbverkande luftrörsvidgande preparat (en beta2-agonist).

  Beklometasondipropionat är den aktiva substansen i Beclomet Easyhaler. Beklometasondipropionat är ett pulver som inandas (inhaleras) i lungorna med en inhalator som kallas Easyhaler. Du inhalerar pulvret i lungorna genom munstycket på inhalatorn.

  Läkemedlet följer med inandningen ner i luftrören när du andas in genom Easyhalern enligt bruksanvisningen (se anvisningar i slutet av bipacksedeln). Det är viktigt att hela dosen inandas ordentligt. Munnen bör sköljas med vatten efter varje inhalationstillfälle. Läs och följ bruksanvisningen noggrant!

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Beclomet Easyhaler

  200 mikrogram/dos inhalationspulver
  Beklometasondipropionat

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD BECLOMET EASYHALER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER BECLOMET EASYHALER
  3. HUR DU ANVÄNDER BECLOMET EASYHALER
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR BECLOMET EASYHALER SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD BECLOMET EASYHALER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Beclomet Easyhaler är ett kortisonpreparat (kortikosteroid) som motverkar inflammation i lungorna. Genom att behandla inflammationen förebygger man astmasymtom. Därför ska Beclomet Easyhaler användas regelbundet. Full effekt kommer först efter cirka 10 dagars behandling. Beclomet Easyhaler ger inte snabb lindring vid akuta astmabesvär. Om du får en astmaattack måste du använda en annan typ av läkemedel: ett snabbverkande luftrörsvidgande preparat (en beta2-agonist).


  Beklometasondipropionat är den aktiva substansen i Beclomet Easyhaler. Beklometasondipropionat är ett pulver som inandas (inhaleras) i lungorna med en inhalator som kallas Easyhaler. Du inhalerar pulvret i lungorna genom munstycket på inhalatorn.

  2. INNAN DU ANVÄNDER BECLOMET EASYHALER

  Använd inte Beclomet Easyhaler

  - om du är allergisk (överkänslig ) mot beklometasondipropionat eller innehållsämnet laktos i Beclomet Easyhaler.

  Var särskilt försiktig med Beclomet Easyhaler

  • Kontakta läkare om du upplever att effekten av Beclomet Easyhaler försämras, t.ex. om du oftare får astmaattacker. Du kanske behöver ändra din läkemedelsbehandling.

  • Om du byter från kortisontabletter till Beclomet Easyhaler kan du uppleva att ditt tillstånd försämras. Du kan få förkylningssymtom, eksem, trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk och ibland även illamående och kräkningar. Dessa symtom beror på att den totala mängden kortison i kroppen minskar, eftersom du får lokal kortisonbehandling. Besvären försvinner efter en tids behandling.

  • Om du har infektion i luftvägar.

  • Om du har tuberkulos

  • Om du måste öka användningen av annan astmamedicin

  Upplever du något av detta ska du kontakta läkare.

  Får du sammandragning/spasms i luftvägarna efter användning av Beclomet Easyhaler ska du kontakt läkare.


  Var också uppmärksam på:

  • Beclomet Easyhaler har inte effekt på akuta astmaanfall, då en kortverkande bronkdilaterare ska användas. Beclomet Easyhaler verkar förebyggande och ska tas regenbundet även om du inte upplever besvär. Effekt uppnås först efter några dagars behandling. Full effekt är beroende av regelbunden användning över längre tid. Uppnås inte effekt ska läkare kontaktas.

  • Eventuella systembiverkningar såsom hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för din läkare om du använder andra läkemedel som innehåller kortison (kortikosteroider), t.ex. tabletter eller nässpray.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Tala med din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Din läkare bedömer om du ska fortsätta med din behandling.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det finns inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller vid användning av maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Beclomet Easyhaler

  Beclomet Easyhaler innehåller en liten mängd laktos. Om din läkare berättat för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du använder Beclomet Easyhaler.


  3. HUR DU ANVÄNDER BECLOMET EASYHALER

  Använd alltid Beclomet Easyhaler enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1-4 inhalationer 2 gånger dagligen.

  Vanlig dos för barn:

  5-7 år: 1 inhalation 1-2 gånger dagligen.

  7-12 år: 1-2 inhalationer 1-2 gånger dagligen.

  Läkemedlet följer med inandningen ner i luftrören när du andas in genom Easyhalern enligt bruksanvisningen (se anvisningar i slutet av bipacksedeln). Det är viktigt att hela dosen inandas ordentligt. Munnen bör sköljas med vatten efter varje inhalationstillfälle. Läs och följ bruksanvisningen noggrant!

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare.

  Om du har glömt att ta Beclomet Easyhaler

  Om du glömt ta en dos, ta en så snart som möjligt eller ta nästa dos när det är dags för den. Det är bäst att ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag, för att undvika att man glömmer det.

  Om du slutar att använda Beclomet Easyhaler

  Sluta inte använda Beclomet Easyhaler utan att kontakta läkaren. Om du plötsligt slutar ta läkemedlet, kan din astma försämras.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Beclomet Easyhaler orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (fler än 1 patient av 100): Svampinfektion (”torsk”) i munhåla, struphuvud och svalg, halsirritation och heshet, halsont och hosta. Dessa biverkningar kan minskas genom att munnen sköljs med vatten efter varje inhalationstillfälle.


  Sällsynta (färre än 1 patient av 1000): Överkänslighetsreaktioner, t.ex. nässelfeber, hudutslag, klåda, allergisk chock, angioödem (se nedan). Uttunning av hud och lätt att få blåmärken. Vätskeansamling. Kramp i luftrören och luftvägsinfektion.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  Sömnproblem, depression, ängslighet, rastlöshet, oro, känsla av att vara väldigt uppjagad och/eller retlighet. Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn.

  Underaktiv binjure (körtel bredvid njurarna). Grå starr (katarakt), grön starr (glaukom). Minskad bentäthet (benskörhet). Hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar. Cushingliknande symtom (månansikte, bukfetma, bristningar och blödningar i huden, högt blodtryck och ibland diabetes).

  Kontakta snarast läkare om du drabbas av kramp i luftrören omedelbart efter användning av Beclomet Easyhaler.


  Sluta att ta Beclomet Easyhaler och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Detta är en sällsynt allergisk reaktion.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR BECLOMET EASYHALER SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Efter det att aluminiumfolien är öppnad är hållbarheten 6 månader.

  Förvaras vid högst 25 ºC. Öppnad förpackning är fuktkänslig.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är beklometasondipropionat

  - Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FI-02200 Espoo

  Finland


  Orion Corporation, Orion Pharma

  Orionintie 1

  FI-02200 Esbo

  Finland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  Orion Pharma AB

  Box 520

  192 05 Sollentuna

  Sverige

  Tel: 08- 623 64 40

  medinfo@orionpharma.com

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Inhalationspulvret ligger förpackat i en inhalator (Easyhaler).


  Inhalator med 200 doser och fodral.


  Inhalator med 200 doser.


  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2013–02–25

  ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV EASYHALER

  Beclomet Easyhaler är enkel att använda. Läs igenom dessa anvisningar först. De talar om vad du ska göra och vad du ska vara uppmärksam på.


  PACKA UPP EASYHALER


  Easyhaler (Figur 1) levereras i en laminatpåse för att hålla pulvret torrt. Öppna inte påsen förrän du är redo att börja använda Easyhaler.


  Figur 1


  Det finns ett fodral som är frivilligt att använda. Om du inte använder fodralet, gå vidare till avsnittet ”Ta en dos från Beclomet Easyhaler (se b-figurerna ).


  Figur 2


  Öppna fodralet och sätt in Easyhaler i det (figur 2). Kontrollera att skyddshuven täcker munstycket på Easyhaler (det förhindrar att Easyhaler doserar av misstag).


  Stäng fodralet om du inte ska använda Easyhaler omedelbart.


  TA EN DOS FRÅN BECLOMET EASYHALER


  Om du använder ett lindrande inhalationsläkemedel ska du ta det först.


  Öppna fodralet om du använder det.


  Ta bort skyddshuven.


  A. Skaka

  Skaka Easyhaler kraftigt upp och ned tre till fem gånger (figur 3a eller 3b) för rätt pulverflöde och rätt dos. Håll därefter Easyhaler upprätt.


  Figur 3a och 3b


  B. Klick

  Håll Easyhaler mellan fingret och tummen och tryck en gång tills du hör ett klick (figur 4a eller 4b) och låt den klicka tillbaka för att dosera pulver i inhalationskanalen i munstycket. Fortsätt hålla Easyhaler upprätt.


  Figur 4a och 4b


  Om du tror att du har klickat på Easyhaler mer än en gång, se avsnittet OBS! (figur 6a eller 6b).


  C. Inhalera

  I sittande eller stående

  • Andas ut normalt (men andas INTE ut i Easyhaler).

  • Placera munstycket i munnen mellan tänderna och slut läpparna ordentligt runt inhalatorn.

  • Ta ett kraftigt och djupt andetag genom Easyhaler (figur 5a eller 5b).

  • Ta bort Easyhaler från munnen.

  • Håll andan i minst 5 sekunder, andas därefter normalt.


  Figur 5a


  Figur 5b


  Kontrollera att du inte andas ut i Easyhaler, eftersom det kan täppa till den. Om detta inträffar se avsnitt OBS! (figur 6a eller 6b).

  Figur 6a och 6b


  Upprepa A, B och C om du har ordinerats mer än en dos.


  Sätt tillbaka skyddshuven på munstycket. Stäng fodralet om du använder det.


  Skölj

  Skölj munnen och halsen och spotta ut vattnet. Det minskar risken för svampinfektion (torsk).


  OBS!

  Om du av misstag klickar på Easyhaler, eller om du har klickat mer än en gång, eller om du andas ut i den, knacka på munstycket för att tömma ut pulvret på bordet eller i handflatan (figur 6a eller 6b). Det säkerställer korrekt dosering. Börja därefter igen med steg A, B och C.


  RENGÖRING


  Figur 7a och 7b


  Rengör munstycket minst en gång i veckan med en ren, torr trasa eller en servett. Använd inte vatten eller andra vätskor, pulvret är fuktkänsligt. Om du använder fodralet kan du ta ut Easyhaler för att torka av den. När du sätter tillbaka den i fodralet, ska du sätta skyddshuven på munstycket för att förhindra dosering av misstag.  SKAFFA EN NY EASYHALER


  Figur 8


  Easyhaler har ett räkneverk som visar hur många doser det finns kvar (figur 7a eller 7b). Räkneverket snurrar efter var 5:e dosering. När siffrorna blir röda finns det 20 doser kvar. Om du inte redan har en ny Easyhaler, kontakta läkaren för ett nytt recept. När räkneverket når 0 måste du byta ut Easyhaler även om du fortfarande kan se pulvret i fönstret på baksidan av Easyhaler (figur 8).


  Spara fodralet till nästa Easyhaler.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.