Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Baytril® vet. Lösning för användning i dricksvatten 100mg/ml Plastflaska, 1liter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Enrofloxacin Varunummer: 047938 Apotekets varuid: 10654
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Behandling av infektioner orsakade av följande enrofloxacin-känsliga bakterier:

  KycklingarMycoplasma gallisepticum,Mycoplasma synoviae,Avibacterium paragallinarum,Pasteurella multocida,Escherichia coli.

  KalkonerMycoplasma gallisepticum,Mycoplasma synoviae,Pasteurella multocida,Escherichia coli.

  KaninerFör behandling av infektionssjukdomar orsakade av Pasteurella multocidaoch bakteriell tarminflammation orsakad av E. coli-infektion.

  Enrofloxacin ska användas där klinisk erfarenhet, om möjligt understödd av känslighetstest av orsakande organism, tyder på att enrofloxacin är lämpligt val av aktiv substans.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Bayer Animal Health GmbH
  D-51368 Leverkusen
  Tyskland


  Tillverkare:
  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

  Projensdorfer Str. 324

  D-21406 Kiel, Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Baytril vet. 100 mg/ml lösning för användning i dricksvatten. Enrofloxacin

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  En ml Baytril vet. innehåller:

  Aktiv substans:

  Enrofloxacin

  100 mg;

  Hjälpämnen:

  Bensylalkohol

  14 mg.

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

  Behandling av infektioner orsakade av följande enrofloxacin-känsliga bakterier:


  Kycklingar
  Mycoplasma gallisepticum,
  Mycoplasma synoviae,
  Avibacterium paragallinarum,
  Pasteurella multocida,
  Escherichia coli.


  Kalkoner
  Mycoplasma gallisepticum,
  Mycoplasma synoviae,
  Pasteurella multocida,
  Escherichia coli.


  Kaniner
  För behandling av infektionssjukdomar orsakade av Pasteurella multocidaoch bakteriell tarminflammation orsakad av E. coli-infektion.


  Enrofloxacin ska användas där klinisk erfarenhet, om möjligt understödd av känslighetstest av orsakande organism, tyder på att enrofloxacin är lämpligt val av aktiv substans.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Använd inte som förebyggande behandling.
  Använd inte vid känd förekomst av resistens/korsresistens mot (fluoro)kinoloner i det bestånd som ska behandlas.
  Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, andra (fluoro)kinoloner eller mot något hjälpämne.

  6. BIVERKNINGAR

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Kyckling, kalkon och kanin.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


  Kyckling och kalkon


  10 mg enrofloxacin/kg kroppsvikt per dag inom loppet av 3-5 dagar i följd.


  Behandling inom loppet av 3-5 dagar i följd; 5 dagar i följd vid blandinfektioner och kroniskt fortskridande former. Om ingen klinisk förbättring uppnås inom 2-3 dagar ska alternativ antimikrobiell behandling baserat på känslighetstester övervägas.


  Administreras via dricksvattnet. Kontrollera alltid att hela dosen har intagits. Det medicinerade vattnet ska tillredas varje dag precis innan det ges till djuren. Dricksvattnet måste vara medicinerat genom hela behandlingsperioden och ingen annan vattenkälla ska finnas tillgänglig. Bestäm fåglarnas kroppsvikt så noggrant som möjligt för att undvika underdosering.


  Använd endast färska lösningar som förberetts varje dag innan behandling. Pumpsystem ska kontrolleras kontinuerligt för att försäkra en korrekt medicinering. Töm vattensystemet och fyll det med medicinerat vatten innan behandlingen påbörjas.


  Räkna ut den dagliga volymen (ml) av Baytril vet. som krävs för behandlingsperioden på följande sätt:


  [Totalt antal fåglar] x [Genomsnittlig kroppsvikt i kg] x 0,1 = Total volym (ml) per dag


  Baytril vet. kan tillsättas direkt till huvudtanken eller tillföras via en vattendoseringspump.


  Kanin


  10 mg/kg kroppsvikt per dag under 5 på varandra följande dagar.


  Räkna ut den dagliga volymen (ml) av Baytril vet. som krävs för behandlingen på följande sätt:


  [Totalt antal kaniner] x [Genomsnittlig kroppsvikt i kg] x 0,1 = Total volym (ml) per dag


  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  För kyckling och kalkon, se avsnitt 8 Dosering.

  10. KARENSTID

  Kyckling: Kött och slaktbiprodukter: 7 dagar.
  Kalkon: Kött och slaktbiprodukter: 13 dagar.
  Kanin: Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar.


  Får ej ges till fåglar som producerar ägg för humankonsumtion.
  Får ej ges till värpande ersättningsfåglar inom 14 dagar efter värpperiodens början.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.
  Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 12 veckor.
  Datum då innerförpackningen öppnas bör skrivas på etiketten.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Officiella och lokala riktlinjer beträffande korrekt användning av antibakteriella medel bör beaktas.
  Användandet av flurokinoloner bör reserveras för kliniska fall som tidigare har svarat dåligt, eller förväntas svara dåligt på annan antibakteriell behandling.
  Till följd av att enrofloxacin först godkändes för användning hos fjäderfä har det skett en utbredd nedsättning av känsligheten hos E. coliför fluorokinoloner och resistenta (motståndskraftiga) organismer har uppstått. Resistens har också rapporterats hos Mycoplasma synoviae inom EU.
  Om möjligt bör flurokinoloner endast användas efter utförd resistensundersökning.
  Annan användning av produkten än enligt instruktion kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot fluorokinoloner och det kan minska behandlingseffekten av andra fluorokinoloner på grund av risken för korsresistens.
  Användning av fluorokinoloner under tillväxtfasen kombinerat med markant och långvarig ökning av dricksvattenintag, och därmed aktiv ingrediens, möjligtvis på grund av höga temperaturer, kan eventuellt vara kopplat till skada på ledbrosk.
  Inga skadliga kliniska symtom observerades hos kycklingar och kalkoner som behandlades med doser upp till 10 respektive 6 gånger högre än terapeutisk dos.
  In vitro påvisades en antagonism när fluorokinoloner kombinerades med bakteriostatiska antimikrobiella medel såsom makrolider eller tetracykliner och fenikoler. Samtidig användning av substanser som innehåller aluminium eller magnesium kan försämra upptaget av enrofloxacin.


  Säkerhetsanvisningar för behandlande personer:

  • Personer som är överkänsliga för (fluoro)kinoloner skall undvika kontakt med läkemedlet.

  • Undvik kontakt med hud och ögon.

  • Skölj omedelbart bort eventuella stänk på hud eller i ögon med vatten.

  • Tvätta händerna och bar hud efter användning.

  • Ät, drick eller rök inte under användning av produkten.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2016-11-15

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  100, 500 och 1 000 ml flaskor eller 5 000 ml behållare.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Lokal företrädare
  Bayer A/S

  Animal Health

  Arne Jacobsens Allé 13

  2300 Köpenhamn S

  Danmark

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.