Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bayticol® vet. Pour-on, lösning 10mg/ml Plastflaska, 1000ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flumetrin Varunummer: 482265 Apotekets varuid: 10673
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Behandling av skabbkvalster på nöt. Behandling av lusfluga, pälsätande och blodsugande löss på nöt och får. Förebyggande och behandling av fästingar på nöt och får.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Receptbelagt veterinärmedicinsk läkemedel

  NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Bayer Animal Health GmbH
  D-51368 Leverkusen, Tyskland


  Tillverkare:
  KVP Pharma- und Veterinärprodukte GmbH,
  24106 Kiel, Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Bayticol vet. Pour-on, lösning 10 mg/ml Nötkreatur och får.

  DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 ml lösning innehåller:
  Aktivt ämne: Flumetrin 10 mg
  Övriga substanser: 2-oktyldodekanol, flytande paraffin och butylhydroxitoluen

  ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  Behandling av skabbkvalster på nöt. Behandling av lusfluga, pälsätande och blodsugande löss på nöt och får. Förebyggande och behandling av fästingar på nöt och får.

  KONTRAINDIKATIONER

  Kalvar och lamm under 1 månad skall inte behandlas.

  BIVERKNINGAR

  Preparatet kan orsaka sveda i de fall det kommer i kontakt med öppna sår. Då Bayticol vet. appliceras på kraftigt angripen hud, kan djuren i början av behandlingen bli oroliga.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  DJURSLAG

  Nöt och får

  DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

  Nöt:
  Mot pälsätande löss och fästingar: 1 mg/kg kroppsvikt (10 ml per 100 kg) som engångsdos.
  Mot blodsugande löss och skabbkvalster: 2 mg/kg kroppsvikt (20 ml per 100 kg) som engångsdos. Vid svåra skabbkvalsterangrepp upprepas behandlingen efter 2 veckor.
  Lakterande kor behandlas efter mjölkning.
  Får:
  2 mg/kg kroppsvikt (2 ml/10kg kroppsvikt). I fästingtäta områden kan följande preventiva behandling utföras: Vår: två behandlingar med 3 veckors mellanrum. Höst: en engångsbehandling.


  ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Omskakas.
  Preparatet hälls med hjälp av speciell applikator i en sträng längs djurets rygg, från hals till svansrot. Hos får säras ullen på ryggen för bästa kontakt med huden.
  Vid behandling av svansskabb (Chorioptes bovis) hos nöt hälls preparatet längs ländrygg och kors samt ingnides vid behov på mjölkspegeln.
  Applikator kan köpas på apotek.

  KARENSTID

  Nöt; Slakt: 10 dygn, Mjölk: 7 dygn
  Får; Slakt: 10 dygn.
  Bayticol vet. får ej användas till får som producerar mjölk för human konsumtion.

  SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras åtskilt från mat och foder.
  Får ej frysas
  Hållbarhet i öppnad förpackning: 9 månader.

  SÄRSKILDA VARNINGAR

  Håll nyligen behandlade djur borta från vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.
  Undvik kontakt med ögon, mun, hud och kläder. Akta så att inte produkten sväljs. Använd skyddskläder, gummihandskar och stövlar när du applicerar produkten.Tvätta med tvål och vatten om preparatet kommit i beröring med huden. Vid oavsiktligt spill i ögon eller mun, skölj med riklig mängd vatten. Vid spill på kläder avlägsnas nedsmutsade plagg, händer och hud tvättas grundligt med tvål och vatten. Vädra omsorgsfullt före tillträde till lokaler, där behandling skett. Tvätta händer, ansikte och exponerad hud med tvål och vatten efter användning.
  Vid användning av produkten, varken ät, drick eller rök.
  Produkten är toxisk för fiskar, vattenlevande organismer och bin.

  SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

  Överbliven lösning lämnas till apotek för destruktion. Bayticol vet. får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.
  Tom flaska skall inte återanvändas för något ändamål.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2012-09-03

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Kan användas under dräktighet och digivning.
  Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel


  Information lämnas av:
  Bayer A/S, Bayer HealthCare
  Bayer Animal Health Division
  Arne Jacobsens Allé 13, 2300 Köpenhamn S , Danmark
  Kontaktas via tel 08-580 223 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.