Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Baycox® vet. Oral suspension 50mg/ml Plastflaska, 250ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Toltrazuril Varunummer: 117770 Apotekets varuid: 10682
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Förebyggande av koccidios hos spädgris (3-5 dagar gamla) orsakad av tarmparasiten Isospora suis, i besättningar där tarmparasiten tidigare förekommit.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Bayer Animal Health GmbH

  D-513 68 Leverkusen

  Tyskland


  Tillverkare:

  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH,

  D-241 06 Kiel, Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Baycox Vet. oralsuspension 50 mg/ml till svin

  3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 ml innehåller:

  Aktiv substans:

  Toltrazuril

  50 mg

  Hjälpämnen:

  Natriumbensoat (E211)

  2,1 mg

  Natriumpropionat (E281)

  2,1 mg

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  Förebyggande av koccidios hos spädgris (3-5 dagar gamla) orsakad av tarmparasiten Isospora suis, i besättningar där tarmparasiten tidigare förekommit.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  Inga kända.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Svin (spädgris, 3-5 dagar gamla)

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Individuell behandling.
  Varje gris behandlas med en engångsdos av 20 mg toltrazuril per kg kroppsvikt, vilket motsvarar 0,4 ml Baycox vet. suspension per kg kroppsvikt, direkt i munnen, under 3:e-5:e levnadsdygnet.
  Eftersom behandling av spädgris sker individuellt och med små volymer, rekommenderas att en doseringsspruta med en noggrannhet på 0,1 ml används.

  Flaskan omskakas innan användning.

  Behandling under ett sjukdomsutbrott har begränsad effekt, eftersom skada på tunntarmen redan uppstått.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  -

  10. KARENSTID

  Kött och slaktbiprodukter: 77 dagar

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Detta veteriärpreparat kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
  Öppnad flaska skall förbrukas inom 6 månader, kassera därefter oanvänt material.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.
  Skölj omedelbart bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Oanvänt läkemedel eller avfall från detta skall destrueras i överensstämmelse med lokala riktlinjer.

  För Finland: Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2011-11-30

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Inga kända interaktioner. Det förekommer inga interaktioner när produkten kombineras med järnsupplement.

  Tre gånger normaldosen tolereras väl hos spädgris utan symtom på överdosering.


  INFORMATION LÄMNAS AV

  I Sverige: Bayer A/S, Bayer HealthCare, Animal Health Division, Arne Jacobsens Allé 13, DK-2300 Köpenhamn, Danmark, Kontaktas via tel: 08-580 223 00
  I Finland: Orion Oyj, ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET,
  PB 425, 20101 Åbo.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.