Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Baycox® Bovis vet. Oral suspension 50mg/ml Plastflaska, 250ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Toltrazuril Varunummer: 079014 Apotekets varuid: 10708
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Förebyggande av kliniska tecken på koccidios samt reduktion av koccidiossmitta hos uppstallade rekryteringskalvar i mjölkproducerande besättningar på gårdar med känd historik av koccidios orsakad av Eimeria bovis eller Eimeria zuernii.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Baycox Bovis vet. 50 mg/ml, oralsuspension till kalvar

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Bayer Animal Health GmbH
  D-51368 Leverkusen
  Tyskland

  Tillverkare:
  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Baycox Bovis vet.oralsuspension 50 mg/ml. Toltrazuril

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Aktiv substans:
  1 ml innehåller :

  Toltrazuril

  50,0 mg

  Hjälpämne(n):

  Natriumbensoat (E211)

  2,1 mg

  Natriumpropionat (E281)

  2,1 mg

  4. INDIKATION(ER)

  Förebyggande av kliniska tecken på koccidios samt reduktion av koccidiossmitta hos uppstallade rekryteringskalvar i mjölkproducerande besättningar på gårdar med känd historik av koccidios orsakad av Eimeria bovis eller Eimeria zuernii.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Av miljömässiga skäl:

  • Använd inte till kalvar med en kroppsvikt som överstiger 80 kg.

  • Använd inte till kalvar i specialiserad köttdjursproduktion.

  • För ytterligare information, se avsnitt 12 ”Särskilda varningar”.

  6. BIVERKNINGAR

  Inga kända.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Kalv (i mjölkproducerande besättningar, se ”Indikationer”).

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  • Varje djur behandlas med en engångsdos av 15 mg toltrazuril/kg kroppsvikt, motsvarande 3 ml oralsuspension per 10 kg kroppsvikt.

  • Den färdiga orala suspensionen måste omskakas före användning.

  • För behandling av en grupp djur av samma ras och lika eller när­liggande i ålder, ska dosen bestämmas av det tyngsta djuret i gruppen.

  • För att säkerställa administrering av korrekt dos bör kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.

  • För att uppnå maximalt resultat, ska djuren behandlas före förväntat utbrott av kliniska symtom, d.v.s under prepatensperioden.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Inga

  10. KARENSTIDER

  Kött och slaktbiprodukter: 63 dygn
  Mjölk: Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  • Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs för detta veterinärmedicinska läkemedel.

  • Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten

  • Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 6 månader.
   När förpackningen öppnats för första gången bör ett datum för sista förbrukningsdag fastställas. Sista förbrukningsdag beräknas utifrån den hållbarhetstid som är angiven i denna information. Datum för sista förbrukningsdag bör skrivas i avsedd ruta på etiketten.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  • Frekvent och upprepad användning av antiprotozomedel kan, liksom för övriga antiparasitära medel av samma grupp leda till utveckling av resistens.

  • Alla kalvar inom samma utrymme bör behandlas.

  • Hygieniska åtgärder kan reducera risken för bovin koccidios. Därför rekommenderas samtidigt att de hygieniska förhållandena i berörda utrymmen förbättras, särskilt vad gäller fuktighet och renhet.

  • För att uppnå maximal nytta, bör djuren behandlas före förväntat utbrott av kliniska tecken, i den prepatensperioden.

  • För att förändra förloppet av en etablerad klinisk koccidieinfektion, hos individuella djur som redan visat tecken på diarré, kan ytterligare understödjande behandling komma att behövas.

  • Tvätta omedelbart bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.

  • Toltrazurils huvudmetabolit, toltrazurilsulfon (ponazuril), har visats vara både stabil (halveringstid >1 år) och mobil i jord och ha skadlig inverkan på växtligheten. För att skydda från skadlig inverkan på växtligheten och möjlig kontamination av grundvatten, är det viktigt att gödsel från behandlade kalvar inte sprids över jorden utan att först blandas ut med gödsel från obehandlade kor. Gödsel från behandlade kalvar ska blandas med minst 3 gånger dess vikt av gödsel från vuxna kor innan den sprids över jorden.

  • Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning: Ej relevant.

  • Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner: Inga kända.

  • En trefaldig överdos tolereras väl av kalvar utan tecken på intolerans.

  • Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

  • Varning för användaren: Tvätta omedelbart bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2012-03-23

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar:
  100 ml
  250 ml
  1000 ml
  1000 ml flaska i ryggsäcksmodell
  2500 ml flaska i ryggsäcksmodell

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Bayer A/S Bayer HealthCare
  Animal Health Division, Nørgaardsvej 32, DK-2800 Kgs. Lyngby
  Danmark
  Kontaktas via tel: 08-580 223 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.