Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Azithromycin Sandoz Filmdragerad tablett 500mg Blister, 2tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Azitromycin Varunummer: 023756 Apotekets varuid: 21819
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Azithromycin Sandoz är och vad det används för

  Azithromycin Sandoz är ett antibiotikum. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider. Det används för att behandla infektioner orsakade av bakterier.

  Denna medicin ordineras vanligen för behandling av:

  Azitromycin som finns i Azithromycin Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Azithromycin Sandoz

  250 mg och 500 mg filmdragerad tablett
  azitromycin
  sojalecitin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Azithromycin Sandoz är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Azithromycin Sandoz
  3. Hur du använder Azithromycin Sandoz
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Azithromycin Sandoz ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Azithromycin Sandoz är och vad det används för

  Azithromycin Sandoz är ett antibiotikum. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider. Det används för att behandla infektioner orsakade av bakterier.


  Denna medicin ordineras vanligen för behandling av:

  • infektioner i luftrör och lungor såsom kronisk luftrörskatarr och lunginflammation

  • infektion i halsmandlarna, svalget eller bihålorna

  • öroninfektioner (akut otitis media)

  • infektioner i hud och mjukvävnad, med undantag för infekterade brännskador

  • klamydiainfektioner i urinvägar och livmoderhals.

  Azitromycin som finns i Azithromycin Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Azithromycin Sandoz

  Använd inte Azithromycin Sandoz

  Ta inte Azithromycin Sandoz om du är allergisk (överkänslig) mot:

  • azitromycin

  • erytromycin

  • andra antibiotika av makrolid- eller ketolidtyp

  • något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Azithromycin Sandoz om du har:

  • problem med levern: läkaren kan behöva kontrollera din leverfunktion eller avsluta behandlingen

  • problem med njurarna: om du har svåra njurproblem kan läkaren behöva ändra dosen.

  • problem med nervsystemet eller psykiska problem

  • en särskild typ av muskelsvaghet som kallas myasthenia gravis.


  Eftersom azitromycin kan öka risken för avvikande hjärtrytm ska du tala om för din läkare om du har något av följande tillstånd innan du börjar ta denna medicin:

  • Hjärtproblem såsom ett svagt hjärta (hjärtsvikt), mycket långsam hjärtrytm, oregelbundna hjärtslag, eller något som kallas för ”långt QT-syndrom” (diagnostiseras med ett elektrokardiogram).

  • Låg halt av kalium eller magnesium i blodet.

  Andra läkemedel och Azithromycin Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att nämna om du tar något av följande läkemedel:

  • Teofyllin (används vid behandling av astma): effekten av teofyllin kan öka.

  • Warfarin eller någon annan liknande medicin för att förhindra blodpropp: samtidig användning kan öka risken för blödning.

  • Ergotamin, dihydroergotamin (används vid behandling av migrän): mjöldrygesjuka (d.v.s. klåda i armar och ben, muskelkramper och kallbrand i händer och fötter på grund av dålig cirkulation) kan förekomma. Samtidig användning rekommenderas därför inte.

  • Ciklosporin (används för att hämma immunsystemet för att förebygga och behandla avstötning av ett organ eller benmärg vid transplantation): om samtidig användning är nödvändig, kommer din läkare att regelbundet mäta dina blodvärden och kanske anpassa dosen.

  • Digoxin (mot hjärtsvikt): koncentrationen av digoxin kan öka. Din läkare kommer att mäta dina blodvärden.

  • Antacida (mot matsmältningsbesvär): se avsnitt 3.

  • Cisapirid (mot magbesvär), terfenadin (används vid behandling av hösnuva): samtidig användning med azitromycin kan orsaka hjärtstörning.

  • Mediciner mot oregelbundna hjärtslag (så kallade antiarytmika).

  • Nelfinavir (används vid behandling av HIV-infektioner): samtidigt användande kan öka biverkningarna av azitromycin.

  • Alfentanil (används vid narkos) eller astemizol (används vid behandling av hösnuva): samtidig behandling med azitromycin kan öka effekten av dessa mediciner.

  Azithromycin Sandoz med mat, dryck och alkohol

  Tabletterna kan tas med eller utan mat.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Du ska inte ta detta läkemedel under graviditet och amning om inte din läkare särskilt har rekommenderat det.


  Detta läkemedel går över i bröstmjölken. Du ska därför avbryta amningen och återuppta den 2 dagar efter avslutad behandling.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Denna medicin kan orsaka biverkningar som yrsel och kramper. Detta kan göra dig mindre lämpad att göra vissa saker, som att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Azithromycin Sandoz innehåller sojalecitin

  Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


  3. Hur du använder Azithromycin Sandoz

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Doserna nedan är för vuxna och barn som väger mer än 45 kg. Barn som väger mindre än 45 kg ska inte ta dessa tabletter.


  Rekommenderad dos är:


  Azithromycin Sandoz tas som en 3- eller 5-dagarskur:

  3-dagarskur:

  Ta 500 mg (två 250 mg eller en 500 mg tablett) en gång dagligen


  5-dagarskur:

  • Ta 500 mg dag 1 (två 250 mg tabletter)

  • Ta 250 mg (en 250 mg tablett) dag 2, 3, 4 och 5


  Mot klamydiainfektioner i urinvägar och livmoderhals tas dosen som en endagskur:

  Endagskur:

  1 000 mg (fyra 250 mg tabletter eller två 500 mg tabletter). Ta tabletterna tillsammans på endast en dag.


  Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

  Tala om för läkare om du har nedsatt njur- eller leverfunktion, eftersom läkaren kan behöva ändra doseringen.


  Svälj dessa tabletter hela med vatten.

  • Du kan ta dem med eller utan mat.


  Intag av Azithromycin Sandoz tillsammans med läkemedel mot matsmältningsbesvär

  • Om du behöver ta mediciner mot matsmältningsbesvär, såsom antacida (syraneutraliserande medel), så ska tabletterna tas minst en timme före eller två timmar efter antacidumet.

  Om du använt för stor mängd av Azithromycin Sandoz

  Om du tar för många tabletter kan du må illa. Du kan också uppleva andra biverkningar såsom dövhet och diarré. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. Om möjligt, ta dina tabletter eller förpackningen med dig och visa läkaren vad du har tagit.

  Om du har glömt att använda Azithromycin Sandoz

  Om du har glömt att ta en dos, ta den då så snart som möjligt. Fortsätt sedan som tidigare. Ta inte mer än en dos per dag.

  Om du slutar att använda Azithromycin Sandoz

  Fortsätt alltid att ta tabletterna tills kuren är färdig, även om du mår bättre. Om du slutar ta tabletterna för tidigt kan infektionen komma tillbaka. Bakterierna kan även bli resistenta mot medicinen, vilket leder till att de blir svårare att behandla.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Allvarliga biverkningar:


  Om du får något av följande symtom på en allvarlig allergisk reaktion ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare omedelbart eller besöka akutmottagningen på närmaste sjukhus:

  • plötslig svårighet att andas, prata och svälja

  • uppsvullnad av läppar, tunga, ansikte och hals

  • extrem yrsel eller kollaps

  • svår eller kliande hudutslag, särskilt om blåsor uppkommer och det ömmar i ögonen, munnen eller könsorganen.


  Om du upplever någon av följande biverkningar ska du kontakta din läkare så snart som möjligt:

  • diarré som är allvarlig, varar under lång tid eller innehåller blod, med magont eller feber. Detta kan vara tecken på en allvarlig tarminflammation. Detta är något som i sällsynta fall kan inträffa efter intag av antibiotika

  • gulnande av huden eller ögonvitorna orsakat av leverproblem

  • inflammation i bukspottkörteln, vilket medför svår smärta i magen och ryggen

  • ökad eller minskad urinutsöndring, eller spår av blod i urinen orsakat av njurproblem

  • hudutslag orsakade av känslighet för solljus

  • lätt att få blåmärken och blödningar

  • oregelbunden eller snabb puls.


  Dessa är alla allvarliga biverkningar. Du kan behöva akut medicinsk vård. Allvarliga biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer), sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer) eller så kan frekvensen inte beräknas från tillgängliga data.


  Andra möjliga biverkningar:


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

  • diarré.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  • huvudvärk

  • kräkningar, uppkördhet, magkramper, illamående

  • lågt antal lymfocyter (en sorts vita blodkroppar), högt antal esosinofiler (en sorts vita blodkroppar), lågt bikarbonatvärde, högt antal basofiler, monocyter och neutrofiler (olika typer av vita blodkroppar).


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • svamp- och bakterieinfektioner särskilt i munhåla, svalg, näsa, lungor, tarmar och vagina

  • lågt antal leukocyter (en sorts vita blodkroppar), lågt antal neutrofiler (en sorts vita blodkroppar), högt antal eosinofiler (en sorts vita blodkroppar)

  • svullnad, allergiska reaktioner av olika svårighetsgrad

  • aptitförlust

  • nervositet, sömnsvårigheter

  • yrsel, dåsighet, smakrubbningar, stickningar eller domningar i händer eller fötter

  • synstörningar

  • nedsatt hörsel, snurrande känsla

  • snabb puls

  • hudutslag, svettningar (vallningar)

  • andningssvårigheter, näsblod

  • förstoppning, tarmgaser, matsmältningsbesvär, inflammation i magsäcken, sväljsvårigheter, uppsvälldhet, muntorrhet, rapning, munsår, ökad salivavsöndring

  • leverinflammation

  • kliande hudutslag, hudinflammation, torr hud, svettningar

  • ledinflammation, smärtor i muskler, rygg och nacke

  • smärtsam och besvärlig urinering, njursmärtor

  • blödning från livmodern, rubbning av testikelfunktionen

  • svullen hud, svaghet, allmän sjukdomskänsla, trötthet, svullnad i ansiktet, bröstsmärtor, feber, värk

  • avvikande resultat vid laboratorieundersökningar (t.ex. blod-, lever- och njurfunktionstester)

  • besvär efter behandlingen.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

  • upphetsning, känsla av identitetslöshet

  • nedsatt leverfunktion

  • känslighet mot solljus


  Biverkningar av okänd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödningar och blåmärken

  • minskat antal röda blodkroppar, vilket kan göra huden gulblek och orsaka trötthet och andfåddhet

  • aggression, ångest, förvirring, hallucinationer

  • krampanfall, svimning, nedsatt känsel i huden, hyperaktivitet, förändrat luktsinne, förlorat lukt- eller smaksinne, muskelsvaghet (myasthenia gravis)

  • nedsatt hörsel, dövhet eller öronsusningar

  • avvikande EKG (elektrokardiogram)

  • lågt blodtryck

  • missfärgad tunga

  • ledsmärtor.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Azithromycin Sandoz ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Azithromycin Sandoz 250 mg filmdragerade tabletter: Den aktiva substansen är azitromycinmonohydrat motsvarande 250 mg azitromycin.

  Azithromycin Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter: Den aktiva substansen är azitromycinmonohydrat motsvarande 500 mg azitromycin.


  Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat typ A, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurilsulfat och magnesiumstearat.

  Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E 171), talk, sojalecitin och xantangummi.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Azithromycin Sandoz 250 mg filmdragerade tabletter är vita eller nästan vita, ovala, filmdragerade och släta på båda sidorna.

  Azithromycin Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter är vita eller nästan vita, ovala, filmdragerade och försedda med en djup brytskåra på den ena sidan och med skårad linje på den andra sidan av tabletten. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


  Azithromycin Sandoz 250 mg och 500 mg filmdragerade tabletter är förpackade i blister av PVC/PVdC//Aluminium.


  250 mg tabletten packas i följande förpackningsstorlekar:

  Ytterkartong med blister innehållande: 4, 6, 12, 24, 50 eller 100 filmdragerade tabletter.


  500 mg tabletten packas i följande förpackningsstorlekar:

  Ytterkartong med blister innehållande: 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 eller 100 filmdragerade tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark


  Tillverkare:

  Sandoz S.R.L., Livezeni Street no 7A, Targu Mures, Rumänien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-09-19


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.