Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Axilur® vet. Granulat 22% Dospåse, 10x10g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Fenbendazol Varunummer: 419994 Apotekets varuid: 13036
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Häst

  Fullvuxna stadier och larvstadier av stora strongylider (Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus), Oxyuris equi, Parascaris equorum, Dictyocaulus arnfeldi och Strongyloides westeri. Vid behandling mot Strongyloides westerii hos föl ges ökad dos.

  Hund och katt

  Fullvuxna stadier och larvstadier av spolmask (Toxocara canis, T cati, Toxascaris leonina), hakmask (Ancylostoma caninum, A tubæforme, Uncinaria stenocephala), piskmask (Trichuris vulpis), lungmask (Aelurostrongylus abstrusus), magmask (Ollulanus spp.), bandmask (t ex Tænia pisiformis, T. hydatigena, T. tæniæformis. T. ovis, T. cervi, T. serialis och Mesocestoides spp.).

  Förebyggande av toxocariasis och ancylostomiasis (sjukdom orsakad av infektion med spolmask resp. hakmask) hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutet av dräktigheten och början av diperioden.

  Nötkreatur

  Fullvuxna stadier och larvstadier av Ostertagia spp., Oesophagostomum spp., Hæmonchus contortus, Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina, Bunostomum spp., Gaigeria pachyscelis, Trichuris spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus spp., Muellerius capillaris och Moniezia spp. Vid infektion med bandmask, Moniezia spp., krävs dubbla normaldosen för effekt.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Intervet International B.V.

  P.O. Box 31

  NL-5830 AA Boxmeer

  Nederländerna


  Tillverkare

  Intervet GesmbH

  Siemensstraße 105

  A-1210 Wien

  Österrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Axilur vet. 22% granulat

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


  10 g granulat 22% innehåller:


  Verksamt ämne:

  Fenbendazol 2,2 g.


  Övriga innehållsämnen:

  Laktosmonohydrat, majsstärkelse och povidon.

  4. INDIKATION(ER)

  Häst

  Fullvuxna stadier och larvstadier av stora strongylider (Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus), Oxyuris equi, Parascaris equorum, Dictyocaulus arnfeldi och Strongyloides westeri. Vid behandling mot Strongyloides westerii hos föl ges ökad dos.


  Hund och katt

  Fullvuxna stadier och larvstadier av spolmask (Toxocara canis, T cati, Toxascaris leonina), hakmask (Ancylostoma caninum, A tubæforme, Uncinaria stenocephala), piskmask (Trichuris vulpis), lungmask (Aelurostrongylus abstrusus), magmask (Ollulanus spp.), bandmask (t ex Tænia pisiformis, T. hydatigena, T. tæniæformis. T. ovis, T. cervi, T. serialis och Mesocestoides spp.).

  Förebyggande av toxocariasis och ancylostomiasis (sjukdom orsakad av infektion med spolmask resp. hakmask) hos nyfödda valpar genom behandling av modertiken under slutet av dräktigheten och början av diperioden.


  Nötkreatur

  Fullvuxna stadier och larvstadier av Ostertagia spp., Oesophagostomum spp., Hæmonchus contortus, Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina, Bunostomum spp., Gaigeria pachyscelis, Trichuris spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus spp., Muellerius capillaris och Moniezia spp. Vid infektion med bandmask, Moniezia spp., krävs dubbla normaldosen för effekt.


  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:


  - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


  Mycket sällsynta:

  Kräkningar eller lindrig diarré kan förekomma hos katt.

  Besvär från magtarmkanalen (såsom kräkningar och lindrig diarré) kan förekomma hos hund. Allergiska reaktioner kan förekomma hos hund.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Häst, hund, katt och nötkreatur.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  1 g Axilur vet. 22% granulat har volymen 1½ ml.


  Häst:

  Vanlig dosering är 7,5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande 15 ml (=10 g) Axilur vet. 22% granulat per 300 kg kroppsvikt som engångsdos. Vid behandling mot Strongyloides westerii hos föl ges ökad dos, 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt, motsvarande 30 ml (=20 g) Axilur vet. 22% granulat per 90 kg kroppsvikt som engångsdos. Granulatet strös på eller blandas i en kraftfodergiva.


  Hund och katt:

  Vanlig dosering är 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt, motsvarande 1½ ml (=1 g) Axilur vet. 22% granulat per 4 kg kroppsvikt dagligen i 3 dagar. Granulatet inblandas i en första delportion foder.


  Hund:

  För förebyggande av spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar behandlas den dräktiga tiken dagligen från 40:de dräktighetsdygnet tom 14 dygn efter valpning med 2,5 g (=4 ml) granulat per 10 kg kroppsvikt dagligen inblandad i en första delportion foder.


  Nötkreatur:

  Vanlig dosering är 7,5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande15 ml (=10 g) Axilur vet. 22% granulat per 300 kg kroppsvikt som engångsdos. Granulatet strös på eller blandas i en individuell kraftfodergiva.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  För korrekt dosering ska djurets kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.

  Granulatet skall ges inblandat i djurets vanliga foder.


  Hund och katt:

  Granulatet slammas upp i vatten. Uppslamningen inblandas i en foderportion.


  Häst och nötkreatur:

  Granulatet strös på eller blandas i en individuell kraftfodergiva.

  10. KARENSTIDER


  Kött och slaktbiprodukter:

  Häst 5 dagar

  Nötkreatur 9 dagar


  Mjölk: 5 dagar


  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.


  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Döda eller döende maskar kan ibland ses i djurets avföring uppemot tio dagar efter avslutad behandling.

  Undvik direktkontakt med huden. Tvätta händerna efter användning.

  Felaktig användning kan leda till ökad risk för resistensutveckling och minskad behandlingseffekt. Se därför till att undvika:


  • Ofta upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp.

  • Upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp under en längre tid.

  • Underdosering, kan bero på underskattning av kroppsvikt, att läkemedlet ges på fel sätt eller felaktig inställning av doseringshjälpmedlet.


  Dräktighet och laktation

  Häst och nötkreatur:

  Kan användas under dräktighet och laktation.


  Katt:

  Användning under den första tredjedelen av dräktigheten bör undvikas.


  Hund:

  Kan ges till dräktig tik från 40:de dräktighetsdygnet till och med 14 dygn efter valpning.


  Överdosering

  Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).


  Blandbarhet

  Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2016-09-07

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Ombud:

  Intervet AB

  Box 6195

  102 33 Stockholm

  Telefon: 08-522 216 60


  Förpackningsstorlekar:

  1 x 10 g dospåse

  10 x 10 g dospåsar

  50 x 10 g dospåsar

  Polyetentråg 500 g.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.