Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Atarax Filmdragerad tablett 25mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydroxizin Varunummer: 054524 Apotekets varuid: 13946
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ATARAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Atarax dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande samt blockerar histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader. På så sätt ger den effekt mot ångest, oro, klåda och nässelfeber.

  Atarax används vid klåda och nässelfeber samt vid ångest och oro. Vid klåda och nässelfeber nås effekt efter ca 1 timme och kvarstår minst 24 timmar. Vid ångest och oro märks effekt efter ca 15 minuter och kvarstår i ca 12 timmar.

  Hydroxizin som finns i Atarax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Atarax

  10 mg och 25 mg filmdragerade tabletter
  hydroxizinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ATARAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR ATARAX
  3. HUR DU TAR ATARAX
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR ATARAX SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD ATARAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Atarax dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande samt blockerar histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader. På så sätt ger den effekt mot ångest, oro, klåda och nässelfeber.


  Atarax används vid klåda och nässelfeber samt vid ångest och oro.
  Vid klåda och nässelfeber nås effekt efter ca 1 timme och kvarstår minst 24 timmar. Vid ångest och oro märks effekt efter ca 15 minuter och kvarstår i ca 12 timmar.


  Hydroxizin som finns i Atarax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR ATARAX

  Ta inte Atarax

  • om du är allergisk mot hydroxizin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du är allergisk mot cetirizin, aminofyllin, etylendiamin eller piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel)

  • om du lider av porfyri (en ämnesomsättningssjukdom)

  • om ditt EKG (elektrokardiogram) visar en typ av hjärtproblem som kallas förlängt QT-intervall

  • om du har eller har haft en hjärt-kärlsjukdom eller om du har mycket långsam hjärtrytm

  • om du har låga saltnivåer i kroppen (t ex låg halt av kalium eller magnesium)

  • om du tar vissa läkemedel mot hjärtrytmproblem eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen (se ”Andra läkemedel och Atarax”)

  • om någon i släkten har avlidit plötsligt av hjärtproblem

  • om du är gravid eller ammar (se ”Graviditet och amning”)

  Var särskilt försiktig med Atarax

  Personer med nedsatt funktion på lever eller njurar bör rådgöra med läkaren om detta före användning av Atarax.


  Atarax ska användas med försiktighet av patienter med ökad risk för krampanfall eller riskfaktorer för stroke (slaganfall). Atarax ska också användas med försiktighet hos äldre samt hos patienter med grön starr, hinder i urinvägarna, långsam tarmpassage, svår muskelsvaghet (myasthenia gravis) eller demens.


  Samtidig konsumtion av Atarax och alkohol bör undvikas, eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Atarax.


  Muntorrhet kan vara en biverkan av Atarax. Därför är det viktigt med god munhygien vid behandling med Atarax.


  Samtidig behandling med Atarax och läkemedel som används vid psykisk sjukdom bör undvikas.


  Om du ska genomgå allergitest ska du fråga läkaren om du ska sluta att ta Atarax flera dagar före testet. Detta läkemedel kan påverka resultatet av allergitestet.


  Atarax kan orsaka en ökad risk för hjärtrytmproblem vilka kan vara livshotande. Tala därför om för läkaren om du har några hjärtproblem eller om du tar andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Kontakta omedelbart sjukvården om du får hjärtproblem som hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet när du tar Atarax. Behandlingen med hydroxizin ska avbrytas.

  Andra läkemedel och Atarax

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Atarax kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.


  Ta inte Atarax om du tar läkemedel för att behandla:

  • bakterieinfektioner (t ex antibiotika; erytromycin, moxifloxacin, levofloxacin)

  • svampinfektioner (t ex pentamidin)

  • hjärtproblem eller högt blodtryck (t ex amiodaron, kinidin, disopyramid, sotalol)

  • psykoser (t ex haloperidol)

  • depression (t ex citalopram, escitalopram)

  • magtarmbesvär (t ex prukaloprid)

  • allergi

  • malaria (t ex meflokin)

  • cancer (t ex toremifen, vandetanib)

  • drogmissbruk eller kraftig smärta (metadon)

  Atarax med mat, dryck och alkohol

  Samtidig konsumtion av Atarax och alkohol bör undvikas eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Atarax.

  Graviditet och amning

  Atarax ska inte användas under graviditet.
  Den aktiva substansen i Atarax, hydroxizin, går över till fostret. Risk finns att fostret påverkas.

  Atarax ska inte användas under amning.
  Om behandling med Atarax är nödvändig under amning ska amningen avbrytas.
  Atarax nedbrytningsprodukter går över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Atarax kan försämra reaktions- och koncentrationsförmågan. Du bör vara försiktig vid bilkörning och hantering av maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om några innehållsämnen i Atarax

  Atarax innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


  3. HUR DU TAR ATARAX

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Atarax ska användas vid lägsta effektiva dos och under kortast möjliga behandlingstid. Ändra inte dosen utan att först tala med läkare.


  Vid klåda och nässelfeber:

  Rekommenderad dos för vuxna: 1-2 tabletter à 25 mg på kvällen.

  Rekommenderad dos för barn 5-12 år: 1 tablett à 10 mg eller 1 tablett à  25 mg på kvällen.

  För yngre barn rekommenderas Atarax oral lösning.


  Vid ångest och oro:

  Rekommenderad dos för vuxna: 1-5 tabletter à 10 mg 2-3 gånger dagligen eller 1-2 tabletter à 25 mg 2-3 gånger dagligen. Men högst 10 tabletter à 10 mg eller 4 tabletter à 25 mg per dygn. Se även ”Maximal dygnsdos för samtliga behandlingar” nedan.


  Rekommenderad dos för barn 5-10 år: 1 tablett à 10 mg 2-3 gånger dagligen. Men högsta dygnsdosen för barn som väger upp till 40 kg är 2 mg/kg per dag. Se även ”Maximal dygnsdos för samtliga behandlingar” nedan.

  För yngre barn rekommenderas Atarax oral lösning.


  Maximal dygnsdos för samtliga behandlingar:

  Maximal dygnsdos för vuxna och barn som väger över 40 kg är 100 mg per dag.

  Maximal dygnsdos för barn som väger upp till 40 kg är 2 mg/kg per dag.


  Hos äldre patienter rekommenderas att påbörja behandlingen med hälften av rekommenderad dos på grund av förlängd effekt. Maximal dygnsdos för äldre är 50 mg per dag.


  Läkemedelsbehandling av ångest ska endast vara ett komplement till annan typ av behandling.

  Om du har tagit för stor mängd av Atarax

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om särskilt ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid en överdos kan symtomatisk behandling inledas. EKG-övervakning kan utföras på grund av risken för hjärtrytmproblem som förlängt QT-intervall eller Torsade de Pointes.

  Om du har glömt att ta Atarax

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta detta läkemedel och kontakta omedelbart sjukvården om du får:

  • Hjärtrytmproblem såsom hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet. (Har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

  • Angioödem - svullnad av ansikte, läppar tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. (Mycket sällsynt biverkan)

  • Stevens-Johnsons syndrom - en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier. (Mycket sällsynt biverkan)


  Övriga biverkningar som kan förekomma:

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Sömnighet


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, dåsighet, muntorrhet, trötthet.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Häftig rastlöshet, förvirring, yrsel, sömnlöshet, darrningar, illamående, sjukdomskänsla, feber.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Överkänslighet, desorientering, hallucinationer, krampanfall, dyskinesi (ofrivilliga rörelser), ackommodationsstörningar (svårighet att fokusera blicken), dimsyn, lågt blodtryck, förstoppning, kräkningar, förändrade levervärden, klåda, hudutslag med rodnad, fläckar eller blemmor, nässelfeber, hudinflammation, hindrad urinavgång samt hjärtstillestånd.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), kramp i luftrören, ökad svettning, fixt läkemedelsutslag, akut generaliserad exantematös pustulos (spritt hudutslag med variga blåsor), erythema multiforme, (ringformade, röda, ofta blåsbildande hudutslag, ofta på händer och fötter).


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Minskning av antalet blodplättar, leverinflammation, aggression, depression, tics (återkommande ofrivilliga muskelryckningar), dystoni (onormala förlängda muskelsammandragningar), myrkrypningar, okulogyration (ögonen har okontrollerade cirkulerande rörelser), diarré, onormal urinutsöndring (sängvätning eller svårighet att urinera), asteni (extrem kraftlöshet), ödem, viktökning.

  5. HUR ATARAX SKA FÖRVARAS


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och tryckförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen i Atarax är hydroxizinhydroklorid 10 mg resp 25 mg.

  • Övriga innehållsämnen är:

   • Filmdragerade tabletter 10 mg: laktosmonohydrat 18,7 mg, titandioxid (färgämne E171), talk, majsstärkelse, povidon, kalciumstearat, eudragit E, makrogol 6000.

   • Filmdragerade tabletter 25 mg: laktosmonohydrat 54,8 mg, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, makrogol 400, titandioxid (färgämne E171).


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  10 mg filmdragerade tabletter är vita, runda.

  25 mg filmdragerade tabletter är vita, avlånga, med mittskåra.


  Förpackningsstorlekar: 25, 100 eller 250 (endast för dosdispensering) tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  UCB Nordic A/S

  Arne Jacobsens Allé 15

  2300 Köpenhamn S

  Danmark

  tel 040-29 49 00


  Tillverkare:

  UCB Pharma SA, Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgien


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015-10-02

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.